Mobilní rozhlas

České obce prohrávají boj s hoaxy na sociálních sítích. Jejich počet stoupl pětinásobně, snižují důvěru obyvatel

Podle analýzy Asociace moderně komunikujících samospráv stoupl na sociálních sítích českých samospráv počet polopravd nebo tendenčně zkreslovaných informací za necelé dva roky o neuvěřitelných 380 % – tedy skoro pětinásobně. Nejvíce se situace dotýká velkých měst a krajských metropolí. Takové příspěvky mají zároveň šanci šířit se lépe než oficiální informace – v 82 % případů mají větší počet reakcí nebo sdílení.

Zatímco ještě v roce 2019 se polopravdy, neověřitelné pomluvy nebo vyloženě zavádějící informace objevovaly zhruba ve 3 % diskuzních příspěvků měst, ve druhém čtvrtletí roku 2021 to bylo už skoro 15 % všech příspěvků a dá se předpokládat, že s blížícími volbami číslo ještě poroste. Vzrostl navíc počet oficiálních profilů měst, kde zavádějící informace v příspěvcích převažují, aniž by je obec dokázala efektivně řešit.

Problém s dezinformacemi se týká zejména Facebooku, kde situaci komplikují živelně vznikající alternativní skupiny, za kterými stojí občanské komunity nebo například politická opozice. Průměrné české město má na Facebooku 3,1 „obecních“ skupin (nepočítají se bazary, burzy nebo zájmové skupiny) a často není jasně poznat, která je oficiálně spravovaná přímo samosprávou. Velká města a krajské metropole mají dokonce 5,3 facebookových skupin nebo stránek.

„V praxi to znamená jediné. Obec ztrácí kontrolu nad svými informacemi. Každý příspěvek vystavuje riziku překroucení, vzniká prostor pro nepravdivé zprávy a pomluvy, jejichž vysvětlování pak zabírá správcům stále více času,” vysvětluje Ondřej Švrček, expert na chytrou obecní komunikaci a zakladatel platformy Mobilní Rozhlas. “Hoaxy a polopravdy mají v 82 % větší množství reakcí než pochvaly nebo konstruktivní připomínky, takže důležité informace zcela zanikají a jejich efektivita se snižuje. Méně protřelí obyvatelé včetně například seniorů se mohou navíc nacházet v neoficiálních skupinách, aniž by si to uvědomovali, a zprávy zde zveřejňované pak považují za oficiální stanoviska obecního úřadu nebo radnice.”

Ani běžní občané často neví, čemu věřit 

Situace je o to paradoxnější, že Facebook je českými obcemi stále považován za stěžejní kanál pro rychlou digitální komunikaci s občany. 79 % samospráv právě fanoušky na svých Facebookových stránkách označuje za největší skupinu obyvatel, kterou jsou schopni okamžitě a efektivně zasáhnout. Zda však skutečně oslovují své obyvatele, to již neřeší. 

Lpění na Facebooku se však nyní podepisuje na důvěře obyvatel v komunikaci samosprávy jako takové. Zatímco podle AMKOS komunikaci samospráv v roce 2019 považovalo za důvěryhodnou 87 % dotazovaných, v současnosti je to jen 73 % Čechů. 6 % navíc nově deklaruje, že informacím od samospráv přestalo principiálně věřit. Na vině je především společenská atmosféra rozjitřená kvůli koronavirovým opatřením nebo očkování. 

Zprávy od obcí se přitom paradoxně u obyvatel v posledních letech těšily vysoké důvěře. V létě roku 2020 – tedy po skončení první vlny koronavirové krize – obyvatelé označovali podle průzkumu AMKOS obecní zprávy za přehlednější a méně zavádějící než informace od státu nebo z médií.

Řešením je větší zapojení obyvatel a přímé zasílání informací 

Neznamená to však, že by klesala důvěra ve vedení obcí jako takové. Starostové patří dlouhodobě mezi nejdůvěryhodnější státní úředníky a podle průzkumu CVVM, mapujícího důvěru v ústavní instituce z července tohoto roku, si dokonce polepšili. V současné době jim věří celých 67 % Čechů. O to více je však třeba, aby ke komunikaci volili důvěryhodné kanály.

Podle expertů má situace v podstatě jediné řešení – odklonit se od sociálních sítí a více se začít spoléhat na přímou chytrou komunikaci, která neumožňuje informace překrucovat. V praxi to znamená být v kontaktu přímo s jednotlivými občany a informace jim posílat na jejich vlastní kanály – tedy do smartphonu, aplikace nebo na email. Což se postupně daří – například v největší české platformě Mobilní Rozhlas je registrováno již přes 550 tisíc občanů a postupně se z ní i díky tomu stává alternativní komunikační síť pro ověřené informace ze samospráv.

První analýzy potvrzují, že přímá komunikace by mohla být správnou cestou. V Česku takto pravidelně komunikují již stovky samospráv. Občanům předávají informace v reálném čase, ať jsou kdekoliv, ale také je účinně zapojují do dění – například formou minireferend nebo anket, s odpověďmi validovanými pomocí telefonních čísel občanů. Lidé, kteří mohou přijímat ověřené informace od svých samospráv oproštěné od dalšího informačního smogu, je pak logicky považují za hodnověrnější, věnují jim více pozornosti a výrazně častěji se jimi řídí.

“Pro obce to pochopitelně znamená výraznou změnu v přemýšlení, jak veřejnost informovat. Mnohé z nich musí vůbec poprvé vybudovat databázi kontaktů na vlastní obyvatele. Na druhou stranu to přináší své ovoce. Občané, se kterými se takto komunikuje, samosprávě výrazně více důvěřují a jsou ochotni ji pomáhat. Navíc města a obce, které participaci umožňují, mají asi pětkrát lepší hodnocení, než ty, které to nedělají,” zmiňuje Švrček. “Když dá obec Čechům možnost zapojit se nebo něco reálně změnit, nebudou tak ovlivnitelní nejrůznějšími polopravdami. A ubude tak typicky českého nadávání u piva nebo na Facebooku.”

Jak probíhal průzkum?

Analyzován byl reprezentativní vzorek facebookových stránek 100 obcí a 120 měst (zejména okresních a krajských). Ručně byly analyzovány příspěvky za daná období a vyhodnocována jejich tonalita nebo faktická správnost.

Zda se jedná o hoax nebo dezinformaci, bylo posuzováno na základě obsahu příspěvku, jeho odkazování na weby uvedené v seznamu dezinformačních webů dle MVČR nebo posouzení typických znaků pro manipulativní nakládání s informacemi.

Odvrácená tvář léta: Kam hlásit uhynulou zvěř?

Uhynulá lesní zvěř, ale i sražené kočky, psi nebo jiní živočichové jsou bohužel častým obrázkem podél českých silnic. Pomineme-li případný smutek ze ztráty domácího mazlíčka, zůstává před námi druhý problém – jak s uhynulým zvířetem naložit a kam ho nahlásit, pokud na něj narazíme třeba při procházce v přírodě. Možností je totiž hned několik.

Zvěřinu neodvážejte

V roce 2019 bylo u nás zaznamenáno více než 15 tisíc střetů vozidel se zvěří. Na začátku srpna navíc vrcholí srnčí říje, během níž se běžně plachá zvěř vydává i do blízkosti silnic. Mnoho zvířat během léta také migruje za vodou, a proto hrozí srážka mnohem častěji než v jiných částech roku. Co dělat, pokud se nehodě nevyhneme? Vždy je třeba zavolat policii, která nehodu prošetří, případně nahlásí příslušnému mysliveckému sdružení. Pozor, usmrcenou zvěř si nikdy neodvážejte – jejím sražením vzniká škoda na majetku právě dotčenému mysliveckému spolku a vy byste se dopustili přestupku, případně i krádeže.

Na myslivecké sdružení se můžete obrátit i v případě, že během procházky v lese nebo na poli narazíte na uhynulou divokou zvěř nebo pytláckou past či otrávenou návnadu. Nemůžete-li dohledat, na jakém území se nacházíte, nahlaste nález na nejbližší obecní úřad. Zvěře ani návnady se nikdy nedotýkejte, pokud je ale třeba, můžete místo nálezu vyfotit a odeslat jako hlášení třeba přes některou mobilní aplikaci, které dnes používá velká část českých obcí.

Kdy oslovit obec

Volně žijící zvířata, která uhynou na území obce, řeší vždy příslušná obec. Týká se to jak zaběhlých mazlíčků, tak i sražených či jinak usmrcených drobných živočichů. Pokud na uhynulé zvíře narazíte třeba během letního výletu, nahlaste je vždy na místní obecní úřad, který zajistí odstranění. „V letních měsících a během dovolených může být problém se na obec dovolat, omezené bývají i úřední hodiny, což mnoho lidí odradí od aktivního řešení problému. Proto stále víc obcí volí formu komunikace přes aplikaci Mobilní Rozhlas – chytrý telefon má dnes už skoro každý a nahlásit přes něj sraženou zvěř, rozbitou lavičku nebo zaběhnutého mazlíčka je otázka chvilky. Navíc přes ni mohou lidé i odebírat důležité zprávy z obce a sami se dozvědět o mimořádných událostech,“ doplňuje Ondřej Švrček z Mobilního Rozhlasu. Ten využívá už více než 800 obcí v ČR mimo jiné i k hlášení podnětů od občanů – aplikaci je možné použít na nahlášení jakékoliv závady na území celé ČR.

Co s uhynulým domácím mazlíčkem?

Odchod oblíbené kočky či psa není nijak radostnou událostí a vždy zasáhne celou rodinu. I pak je ale třeba vyřešit, jak s kadáverem (zvířecí mrtvolou) naložíte. Úhyn není nutné nikam hlásit, výjimka platí pouze pro případy, kdy by existovalo důvodné podezření na otravu nebo by došlo k hromadnému úhynu, a pak také pro chovatele, na něž se vztahuje zákon o veterinární péči.

Drobná domácí zvířata můžete pohřbít na vlastním pozemku, a to do hloubky alespoň 80 cm, aby se předešlo případné kontaminaci. Pokud tuto možnost nemáte, postará se o zvířecí ostatky kafilerie. Kontaktní údaje vám poskytne obecní úřad nebo veterinář, který může pomoci zajistit i samotný převoz.

BOX

Mobilní rozhlas využívá více než 800 obcí a měst v ČR o celkovém počtu přes milion obyvatel a jedná se tak o nejrozšířenější nástroj pro chytrou obecní komunikaci. Pomocí mobilního rozhlasu komunikují samosprávy se svými obyvateli, které informují o novinkách a kulturním dění v okolí, o rozhodnutích zastupitelstva nebo vypisují ankety, pomocí kterých se mohou občané podílet na spolurozhodování ve vybraných otázkách. Občané mohou zase díky Mobilnímu Rozhlasu hlásit podněty ke zlepšení života v obci a pomocí tzv. fotohlášek nahlašovat místa, která potřebují pravidelnou údržbu či revitalizaci (špatně viditelný přechod, nefunkční veřejné osvětlení, černá skládka atd.) nebo organizovat sousedské aktivity.

 ondrej_svrcek mr_app_2 mr_app_fotohláška mr_app_1

Mobilní Rozhlas: Starostům chybí relevantní kontakty na vlastní obyvatele

Potřeba měst a obcí intenzivně komunikovat se svými občany zřejmě nikdy nebyla větší. Dokládá to nejen rekordní množství rozeslaných SMS zpráv a e-mailů v posledních měsících, ale také skutečnost, že obce nasbíraly historicky největší počet kontaktů na vlastní obyvatele. Bohužel se však často jedná o neúplná a pro cílenou komunikaci nevyužitelná data. Jak upozorňuje také Asociace moderně komunikujících samospráv (AMKOS), většina obcí stále nemá kontakty na vlastní obyvatele. Pomoci starostům s chytrou komunikací chce také provozovatel služby Mobilní Rozhlas, který na vlastní náklady získá kompletní profily obyvatel obcí, kteří mají o cílenou komunikaci zájem.

Mít funkční databázi kontaktů na vlastní obyvatele je u obcí stále spíše výjimkou, přestože ve sběru kontaktů v posledních měsících obce pokročily. Podle AMKOS je největším problémem dat, která obce vyberou, jejich neúplnost – často se jedná pouze o jméno a kontaktní údaje bez dalších podrobností. Stále se také najdou obce, které sbírají a uchovávají osobní údaje bez splnění požadavků GDPR.

Pro chytrou komunikaci je přitom klíčový sběr takzvaných SMART kontaktů, které kromě kontaktních informací obsahují i další sociodemografické údaje. Na základě těchto doplňujících údajů může obec komunikovat s obyvateli opravdu chytře – tedy cílit distribuci zpráv podle příjemců nebo lokality a podle skupin obyvatel vybírat pouze relevantní informace. Získat takové kontakty není snadné a bohužel to nezvládá ani řada komerčních subjektů, které komunikaci pro obce zajišťují.

Podle Ondřeje Švrčka z Mobilního Rozhlasu mají nyní starostové ideální šanci kontakty na své obyvatele získat a založit si databáze, které jim dnes zoufale chybí: „V posledních měsících došlo k zásadnímu obratu – lidé sami začínají chtít, aby starostové měli jejich kontaktní údaje a základní informace o jejich domácnosti. Ukázalo se totiž, jak důležité je to v krizových situacích. Obce si však s touto situací často neumí poradit – údaje sice sbírají, ale v rozporu s potřebami chytré komunikace. Chytré kontakty jsou přitom to nejcennější, co může obec od svých obyvatel získat.“

Provozovatel služby Mobilní Rozhlas se proto rozhodl, že část kompletních kontaktů obcím získá na své vlastní náklady. Dokud nebude v obci vybrána alespoň čtvrtina takzvaných SMART kontaktů (podle AMKOS je právě 25 % kontaktů mezníkem, od kterého je možné funkčně aplikovat cílenou komunikaci), bude platit za službu Mobilní Rozhlas sníženou částku.

„Jde nám o zásadní změnu ve způsobu, jak obce komunikují, a je nám jasné, že starostové často nemusí vědět, jak na to. Výrazně jim pomoci se zásadním prvním krokem je z našeho pohledu rozumná cesta,“ uvádí Švrček. „Veškerá data o obyvatelích budou pochopitelně nadále v majetku a správě obcí.“

Chytrá obecní komunikace zažívá v posledních letech rychlý růst, který se extrémně akceleroval během koronavirové krize. V jejím průběhu se ke službě Mobilní Rozhlas připojily desítky dalších měst, městských částí a obcí. Kromě celkového počtu rozeslaných SMS zpráv, e-mailů nebo hlasových zpráv výrazně vzrostl také počet uživatelů zaregistrovaných k odběru informací a počet stažení aplikace Mobilní Rozhlas pro chytré telefony.

V současné době využívá Mobilní Rozhlas přes 950 obcí a do této platformy je zapojeno více než 450 tisíc obyvatel po celé republice, kteří mohou dostávat informace prostřednictvím SMS, e-mailů nebo oznámení v aplikaci Mobilní Rozhlas. Mnoho obcí přitom využilo možnost začít během krizového období využívat základní funkce Mobilního Rozhlasu pro krizovou komunikaci zcela zdarma. Tato nabídka navíc není časově omezena. 

Co je to SMART kontakt?

Soubor kontaktních a osobních údajů, který umožňuje, aby s jeho majitelem bylo možno komunikovat chytře – tedy okamžitě, s jasným cílením, se zpětnou vazbou a relevancí. Příjemce tak získává pouze sdělení, která jsou pro něj užitečná a u kterých může obec vyhodnotit dopad komunikace.

ondrej_svrcek

Příroda v obležení: Jak a kam hlásit turistický vandalismus

Nadešel čas dovolených, který letos pro většinu Čechů bude ve znamení pobytu v tuzemsku uprostřed přírody. A právě ta dostane během letní sezony zabrat. Vyšší koncentrace turistů s sebou nese také více poházených odpadků, zničených odpočívadel a dalšího necitlivého chování, které do lesa nepatří. Co dělat, když na výletě narazíme na černou skládku nebo dokonce přistihneme vandala přímo při činu?

Počet neukázněných turistů roste

Obavy z cestování do zahraničí vedly řadu lidí ke zrušení dovolené nebo jejímu přesunutí do ČR a oblíbené destinace jako například jižní Čechy nebo Krkonoše se tak ocitly doslova v obležení turistů, kteří se ovšem ne vždy chovají tak, jak by měli. Co se stane, když pomyslný pohár trpělivosti s neukázněnými návštěvníky přeteče, dobře ilustrovalo nedávné uzavření známé Smetanovy vyhlídky. Ta se v době koronavirové krize ocitla pod neúnosným náporem turistů, kteří po sobě zanechávali nepořádek a odpadky, takže se majitel pozemku nakonec rozhodl vyhlídku znepřístupnit.

Odpadky poházené po lese nebo podél turistických tras jsou však evergreenem většiny známějších turistických destinací. Častým obrázkem jsou i přeplněné, případně převrácené a vysypané koše na odpočívadlech, nově vzniklé černé skládky nebo poničené a chybějící turistické značení, které může letní cestování značně zkomplikovat. Vandalové se nezastaví ani před přímým ničením přírody v podobě graffity a rytí nápisů do skal, jak ukázal loňský případ vyrytého instagramového účtu přímo v CHKO Český ráj.

Jak a kam hlásit?

Pokud turista narazí na poházené odpadky, chybějící značku na lesní stezce nebo jakékoliv poškození, má několik možností, kam problém hlásit. Vždy je třeba se řídit tím, na jakém pozemku či v jaké oblasti se nachází. Pokud se jedná o přírodní rezervaci, park či chráněnou krajinnou oblast, lze kontaktovat její správu a na problém upozornit, ideálně místo také vyfotit. Kontaktní údaje jsou k nalezení na webových stránkách, případně i na odpočívadlech a v turistických informačních centrech.

Další možností je informovat obec, ve které se problém – třeba v podobě nelegální skládky – vyskytl. Hromada odpadků v lese může vyřešit příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích má kompetenci uložit viníkovi pokutu až do výše 15 000 korun. Větší skládky, které ohrožují životní prostředí a vodní zdroje, pak řeší přímo Česká inspekce životního prostředí a pokuty za ně se mohou vyšplhat až do výše 1 000 000 Kč.

Mnoho obcí v ČR využívá k nahlašování problémů na svém území mobilní aplikace, jako je například Mobilní Rozhlas, které předání problému k řešení výrazně urychlí – a navíc není nutné se spoléhat na omezené úřední hodiny. „Chytrý telefon má drtivá většina turistů u sebe prakticky neustále. Když pak narazí během výletu na problém, třeba v podobě chybějící značky nebo skládky odpadků, stačí místo jednoduše vyfotit a fotku s popiskem odeslat přes aplikaci Mobilní Rozhlas, která funguje na celém území ČR. Není nutné hledat kontaktní údaje a nebo čekat na úřední hodiny. Informace se dostane přímo ke kompetentní osobě, která ho může začít okamžitě řešit,“ doplňuje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu, který v ČR aktivně využívá už více než 900 měst a obcí.

V boji s vandaly je přitom právě čas rozhodujícím faktorem. U zmiňovaného graffiti totiž platí, že čím dříve se na něj přijde, tím jednodušší je ho odstranit. Veškeré závažnější problémy spojené s vandalismem – třeba větší poškození objektů, poničené lávky nebo chybějící vybavení, které by mohlo ohrozit turisty a návštěvníky na životě, lze proto hlásit také na nejbližší Policii ČR. Platí to pak především v případě, kdy se podaří vandala chytit přímo při činu.

 

Nejčastější problémy a kam je hlásit

Poničené značení – obec, správa CHKOOdpadky – obec, SIŽP (větší skládky), Policie ČRUhynulá zvěř – majitel honitby, obec, Policie ČRPoškození vybavení (odpočívadla atd.) – správa CHKO, obec

Probíhající vandalismus – Policie ČR

Vše výše zmíněné – aplikace Mobilní Rozhlas

ZC_app_ZmapujTo ZC_app_hlaseni_podnetu ZC_app_Screens

ondrej_svrcek

 

Mobilní Rozhlas se rozhodl pomoci samosprávám v informování o koronaviru, všechny české obce ho mohou pro krizovou komunikaci získat zdarma

Vyhlášení nouzového stavu, který je platný od 12. března po dobu 30 dnů je jedním z dalších ochranných kroků, které podnikla česká vláda v boji proti koronaviru. České obce však nyní kromě implementace vládních nařízení bojují také s informováním vlastních obyvatel. Platforma Mobilní Rozhlas se proto rozhodla, že licence na svůj systém chytré obecní komunikace nabídne všem samosprávám na českém území pro krizovou komunikaci zdarma. Obce díky tomu dostanou nejmodernější způsob, jak svým občanům předat rychle a efektivně všechny důležité zprávy a zamezit šíření fám a polopravd.

Že je o komunikaci směrem k občanům v současnosti zájem, dokazují ostatně data služby Mobilní Rozhlas, který v současnosti využívá asi desetina českých měst a obcí a který je největší platformou svého druhu v Česku.  Jen po uzavření škol stoupl počet zpráv o 7300 %. Po vyhlášení výjimečného stavu byly obcemi přes Mobilní Rozhlas okamžitě rozeslány informace na skoro čtvrt milionu kontaktů, a to jak v podobě SMS zpráv, tak informačních e-mailingů. Občané tak do svých mobilních zařízení dostávají přehledné strukturované informace včetně důležitých kontaktů a pokynů.

Pro zavedení Mobilního Rozhlasu zdarma je třeba zavolat na linku projektu +420 533 533 355 nebo napsat žádost na info@mobilnirozhlas.cz. Samotné zavedení je otázkou několika dnů, proškolení k obsluze probíhá pomocí elektronických manuálů. Mobilní Rozhlas zároveň obcím poskytne kompletní metodickou podporu pro registraci obyvatel včetně registračních letáků. Zdarma je základní licence, umožňující zápis a spravování komplexních kontaktů na občany a komunikaci pomocí SMS, e-mailů, push notifikací nebo hromadných hlasových hovorů například pro nevidomé nebo slabozraké. Telekomunikační poplatky za využití jednotlivých kanálů si obce budou hradit samy.

„Dobrá informovanost obyvatel je v současné době klíčová nejen pro zamezení šíření paniky, ale především pro zajištění prevence. Umožnit obcím zdarma využít naši platformu pro krizovou komunikaci jako je tato, považujeme za samozřejmost. Rozhodli jsme se proto nabídnout samosprávám možnost zapojit se zdarma do Mobilního Rozhlasu. Mohou tím své samosprávě a všem jejím obyvatelům, pro které je v současnosti obtížné vyhledávat relevantní informace, opravdu pomoci a získat silný doplňkový kanál k těm stávajícím, nařízeným zákonem. Ostatně právě starostové se dlouhodobě těší vysoké důvěře a neměli by se bát toho při informování obyvatel využít,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Mobilní Rozhlas dokáže ve zrychleném módu zapojit samosprávám také kompletní službu. V posledních dnech se do ekosystému chytré komunikace zapojila například Praha 3, která má více než 70 000 obyvatel. Za jediný den se do jejího Mobilního Rozhlasu připojilo více než 600 jejích obyvatel a další díky systematické kampani radnice stále přibývají.

„Na příkladu MČ Praha 3 je možné demonstrovat, že i městská část s desítkami tisíc obyvatel je možné zapojit do ekosystému v průběhu jednoho dne. Ani ostatní města a obce se nemusí obávat, že by na zapojení dlouho čekala, v současnosti dokážeme garantovat, že budou schopny registrovat první obyvatele v řádech dnů,“ zakončuje Švrček.

Mobilní Rozhlas v současné době využívá přes 600 obcí, mezi které patří například Praha 7, Praha 10, Moravská Ostrava, Znojmo, Přerov či Most. Do platformy je zapojeno přes 300 tisíc obyvatel, kteří dostávají informace pomocí výstražných SMS, emailů či push notifikací v rámci aplikace Zlepšeme Česko/Mobilní Rozhlas.

Samosprávy nepodléhají panice, občanům předávají praktické informace o koronaviru

Prázdné regály s trvanlivými potravinami a vyprodané roušky. Ale také panika a dezinformace. I toto jsou symboly reakcí na výskyt koronaviru v České republice. Starostové měst a obcí využívající platformu Mobilní Rozhlas, lídra v oblasti chytré obecní komunikace, však krotí vášně a podávají občanům praktické informace o tom, co mají dělat a jak nemoci předcházet. Právě představitelé místních samospráv jsou i díky dlouhodobě vysoké důvěře důležitými osobami, které proti nynější panice bojují.

Síla chytré obecní komunikace spočívá v tom, že zpráva se vždy doručí každému, kdo v dané lokalitě bydlí, přestože se v daný čas nenachází doma. Starostové mohou oznámení posílat pomocí SMS, e-mailu či formou push notifikace, která se zobrazí každému, kdo má staženou aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. Platformu Mobilní Rozhlas v současné době využívá přes 600 měst a obcí a zhruba 300 tisíc obyvatel. Starostové zapojených samospráv tak mají možnost informovat své občany o tom, jak postupovat, aby nedocházelo ke zbytečné panice a zároveň účinně a okamžitě zasáhnout proti případným dezinformacím.

Dobrým příkladem komunikace jsou sdělení města Lovosice nebo MČ Praha 7, která pomocí Mobilního Rozhlasu šíří informace o tom, jaké jsou projevy onemocnění a na koho se v případě podezření mají obyvatelé obrátit. Tyto informace vzhledem k nejrůznějším mediálním zkratkám mohou být pro občany klíčové. Podobný návod, jak v případě podezření na onemocnění postupovat, vydalo také jihočeské město Vimperk, které informuje občany o tom, jak se mají zachovat, pokud se vrátili například z Itálie a mají či nemají příznaky koronaviru a na koho se případně obrátit.

„Uvědomujeme si nutnost informovat obyvatele o tom, jak se mají v podobných situacích zachovat. Právě pro tyto účely byl Mobilní Rozhlas vytvořen a těší nás, že naši starostové nepodléhají panice, a naopak předávají praktické informace, což může napomoci klidnějšímu průběhu v případě krizové situace. Rád bych zdůraznil, že v žádném případě riziko celoplošné epidemie nepodceňujeme a jsme rádi, že samosprávy přistupují ke koronaviru s respektem, avšak střízlivě. V minulých dnech jsme zaznamenali desítky hlášení ze strany samospráv o tom, jak se mají lidé zachovat. Jsme rádi, že tento model komunikace funguje,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Právě starostové a obecní zastupitelstva jsou podle dat Českého statistického úřadu za rok 2019 nejdůvěryhodnějšími institucemi České republiky. V žebříčku se umístili na prvním místě starostové s důvěrou 68 % obyvatel a místní zastupitelstva na druhém místě s 66% důvěrou. Vzhledem k často nepřesným a chaotickým sdělením, kterým jsou Češi vystavováni zejména na sociálních sítích, je důležitá role právě těchto institucí, které mají na občany vliv a na které se mohou v této krizové situaci spolehnout a v případě problémů obrátit.

Obyvatelé mají podle starostů možnost v případě nouze kontaktovat krizová centra Ministerstva zdravotnictví či Státní zdravotnický ústav. Samosprávy na základě informací od státních institucí dávají svým obyvatelům užitečná doporučení, jak se vyhnout nakažení. Právě tyto informace mohou být neocenitelným pomocníkem, který občanům pomůže řešit celou situaci v klidu a s nadhledem.

„Pokud občané přesto potřebují další doplňující rady a informace, mohou se obrátit na stránky Státního zdravotnického ústavu či na jeho infolinku (724 810 106), která je v dispozici denně od 9 do 21 hodin,“ uzavírá Švrček.

 

mr_vimperk_hlaseni mr_lovosice_hlaseni mr_praha7_hlaseni

Nepořádek v obci a černé skládky: Komu a jak je hlásit

Silný vítr nebo přímo orkán, ale i zvířata, vandalové a nepořádní spoluobčané. Ti všichni jsou častým důvodem nepořádku okolo kontejnerů na tříděný odpad nebo odpadkových košů na veřejných prostranstvích. Samostatnou kapitolou jsou pak černé skládky, jimiž se někteří lidé i firmy snaží vyhnout platbě za odpad a jeho odvozu do sběrného dvora. Mnoho z nás se ale nechce smířit s pohledy na znečištěný a neúhledný prostor v obci. Kam a jakým způsobem můžete podobná místa hlásit?

Komu hlásit nepořádek v obci

Zodpovědnost za veřejné odpadkové koše a kontejnery na recyklovaný odpad mají většinou technické služby nebo soukromé firmy, které si jednotlivé obce na svoz odpadu najímají. Ty však mají pevně stanovený harmonogram, podle kterého jednotlivá místa objíždí a nádoby na odpad vyprazdňují. Proto je nejlepší se obrátit přímo na obec nebo městskou část, které mohou vyslat úklidovou četu, aby se o nepořádek postarala. V případě nebezpečného nebo zapáchajícího odpadu ale hraje svoji roli čas. Po úředních hodinách se na úřad nedovoláte a na odpověď na e-mail můžete, hlavně ve větších městech, čekat i několik dní. Elegantním řešením tak může být nahlášení podnětu přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas. Stačí inkriminované místo vyfotit a poslat takzvanou fotohlášku do aplikace, která zaznamená i polohu místa. Operátor pak předá podnět k řešení kompetentnímu člověku v dané obci. Že se tento systém osvědčil, potvrzuje i jeho zakladatel Ondřej Švrček:

„Špatné zacházení s odpady, jako jsou černé skládky, ale i drobnější nepořádek, patří mezi nejčastější podněty hlášené přes Mobilní Rozhlas. Navíc při situacích, jako byly nedávné orkány, nejsou obce z vlastních zdrojů schopné monitorovat všechny události. Zapojení občanů a rychlejší sběr informací jsou pro ně v tomto ohledu nedocenitelné.“

Jak na černé skládky

Černé skládky vznikají většinou tak, že se snaží jednotlivci nebo firmy zbavit objemnějších věcí, které se nevejdou nebo nepatří do popelnic. Jde například o starý nábytek, elektrospotřebiče, pneumatiky nebo suť ze stavby. V horším případě se jedná o nebezpečný odpad. I tady pomohou fotohlášky z aplikace Mobilní Rozhlas. Jejich nespornou výhodou je určení polohy místa, kde fotografie vznikla, protože černé skládky se často nachází na odlehlých místech na kraji obcí nebo lesů. Samotné nahlášení skládky by mělo směřovat opět na obec, v jejímž katastru se skládka nachází: „Černé skládky spadají do kompetence obecních úřadů, které mohou viníkovi uložit pokutu až 50 000 Kč. Další instancí je pak inspekce životního prostředí, která může také uložit pokutu, a to až do výše 1 milionu korun. Ta se ale většinou zabývá opravdu velkými nebo nebezpečnými skládkami, a proto doporučujeme se vždy nejdřív obrátit na obec, která dokáže nejlépe vyhodnotit, kdo by měl zahájit správní řízení,“ doplňuje Švrček.

Přínosem hlášení černých skládek z Mobilní Rozhlasu je i jejich ukládání do databáze ZmapujTo, ze které pak dobrovolníci vybírají místa, která uklidí v rámci projektu Ukliďme Česko.

     mr_vyreseny_podnet mr_vyreseny_podnet_1mr_vyreseny_podnet_2  mr_app_1 mr_app_fotohláška mobilni-rozhlas-app

Poruchy veřejného osvětlení: Při hlášení nezapomeňte na unikátní kód každé lampy

Krátké a pošmourné dny dávají ještě více vyniknout důležitosti veřejného osvětlení. Rozbitá lampa nám může značně ztížit ranní cesty do práce a do školy nebo večerní venčení psa v parku. Nejen řidiči zase ocení funkční osvětlení přechodů pro chodce, které v období snížené viditelnosti pomáhá bezpečně přejít silnici. Kam a jakým způsobem případnou poruchu veřejného osvětlení hlásit?

Komu hlásit poruchu

Každá obec v ČR má vlastní způsob, jakým řeší správu veřejného osvětlení. Ve větších městech tato povinnost často spadá pod technické služby, případně dopravní podniky. Například v Praze je v provozu přibližně 135 tisíc lamp veřejného osvětlení, jejichž opravy řeší Technologie hlavního města Prahy. Rychlost, s jakou musí lampu opravit, závisí vždy na konkrétní míře poškození. „Pokud je lampa poškozená v oblasti patky, jsou například vylomená dvířka a hrozí nebezpečí zranění, případně byl sloup nabouraný a ohrožuje okolí, musí se technik k opravě dostavit do 30 minut,“ popisuje systém oprav Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu, platformy pro chytrou obecní komunikaci. „Pokud by třeba nesvítila jen jedna lampa v řadě a na osvětlení místa by to mělo malý vliv, doba opravy trvá v řádech dnů.“

K nahlášení poruchy mohou občané využít internetové formuláře nebo speciální telefonní linky. Ne vždy je však snadné dohledat, jak poruchu nahlásit. Ne za každou lampu zodpovídá město: „Celá řada lamp je soukromých a patří třeba k developerským projektům, u zastávek hromadné dopravy pak případnou poruchu řeší dopravní podnik daného města nebo SŽDC. V menších obcích zase mají opravy na starost přímo obecní úřady, které pak řeší další kroky se servisními firmami,“ zmiňuje František Brož, ředitel Asociace moderně komunikujících samospráv.

Stále více obcí proto využívá k hlášení poruch moderní a univerzální komunikační nástroje – třeba v podobě aplikace mobilní Rozhlas, kde lze problém nahlásit několika kliknutími. „Rozbité lampy si člověk všimne “v terénu” a mnohdy nemá čas nebo možnosti hledat na webových stránkách kontakty a vyplňovat formuláře. V mobilní aplikaci si jednoduše vyfotí štítek s číslem lampy a přes aplikaci odešle hlášení, které se rychle a jednoduše dostane až k zodpovědné osobě, která hlášku zpracuje a zařídí opravu,“ doplňuje Ondřej Švrček z Mobilního Rozhlasu. Ten využívá už více než 550 obcí v ČR mimo jiné i k hlášení podnětů od občanů – aplikaci je možné použít na nahlášení jakékoliv závady na území celé ČR.

Evidenční štítek může zachraňovat životy

Evidenční štítky, kterými jsou lampy veřejného osvětlení vybaveny, neslouží jen k hlášení poruch. Díky jejich evidenci je využívají také složky integrovaného záchranného systému. Pokud například dojde k dopravní nehodě a volající si není jistý tím, kde se nachází, stačí nahlásit číslo nejbližší lampy. Operátor pak jednoduše dohledá místo nehody podle evidenčního štítku. Hodit se může i rodičům s menšími dětmi, které někdy mohou zabloudit a když si nejsou jisté svou polohou, jednoduše rodičům zavolají číslo nejbližšího osvětlení. Ti si pak ve veřejně přístupné databázi místo i potomka najdou.

Evidenční štítky zachraňují životy – nejen u lampPři nahlašování nebezpečných událostí jde často o minuty a pokud se člověk nachází v neznámé lokalitě, tak mnohdy nemůže odbíhat k nejbližší lampě. Proto jsou od roku 2009 značeny také železniční přejezdy. Samolepící fólie bývá umístěna na dopravní značce označující přejezd nebo na zadní straně signalizačního zařízení. Toto označení pomůže pomoci k časné identifikaci přejezdu, když na něm někdo z řidičů uvízne a k co nejrychlejšímu zastavení železniční dopravy v daném úseku.Záchranáři pomáhají nejen ve městech, ale i v přírodě, kde ovšem často žádné pevné orientační body nenachází. V posledních letech jsou tak na turistických trasách či cyklostezkách umisťovány tzv. body záchrany, kterým se také říká také traumabody. Ty pomáhají horské službě a záchranářům k lokalizování zraněných turistů nebo požárů. Proto je všem návštěvníkům přírody doporučováno, aby si pamatovali číslo posledního bodu záchrany, který na své cestě minou a vždy tak byli schopni záchranářům určit, kde se nacházejí.

 

ondrej_svrcek mr_app_2 mr_app_fotohláška mr_app mr_app_1

Jak se bránit podomním prodejcům? Starostové na šmejdy upozorňují přes mobil

Elektřina, plyn, nové zámky nebo předražené spotřební zboží. Ačkoliv podomní prodej mnoho obcí výslovně zakazuje, stále se najdou obchodníci, kteří pokoušejí štěstí a neúnavně obcházejí domácnosti. Cílí přitom především na seniory a starší obyvatele, kteří se jim mnohdy nedokáží bránit. Obce a města proto stále častěji sahají po prostředcích chytré obecní komunikace, které jim v boji se „šmejdy“ pomáhají.

Zatímco před několika lety vedlo u podomních prodejců především spotřební zboží, s uvolněním trhu se rozmohly nabídky na změnu dodavatele energií nebo mobilních tarifů. Nemění se ale vlezlost některých prodejců, kteří neváhají se do domácností dostat pod nejrůznějšími záminkami, například s odečtem elektroměru nebo s „přeplatkem“ za plyn. Městské samosprávy pak řeší, jak obyvatele před šmejdy co nejrychleji varovat. „Vzhledem k tomu, že drtivá většina Čechů včetně seniorů vlastní mobil, je pro samosprávy nejjednodušší poslat okamžitě hromadnou zprávu, díky níž se o potenciální nezvané návštěvě včas dozví. Nedostávají se tak do stresových situací, kdy je podomní obchodníci zastihnou nepřipravené,“ doplňuje Ondřej Švrček, zakladatel platformy Mobilní Rozhlas.

Obce se brání vyhláškou

Zákaz podomního prodeje zboží a služeb ukotvuje stále více obcí ve vyhláškách a o platném zákazu pak informují i dodatkové tabulky u vjezdů do obce. Přesto mnoho prodejců tyto zákazy ignoruje a své služby a produkty nadále v domácnostech nabízí. Porušením vyhlášky se však prodejce dopouští přestupku, který může dále řešit orgán místní samosprávy ve správním řízení s pokutou až do výše 200 tisíc korun. Pokud se v obci prodejce porušující vyhlášku vyskytne, je nejúčinnějším řešením volat městskou policii, která sepíše oznámení o přestupku a předá je příslušnému správnímu orgánu. „Kombinací rychlé komunikace s občany přes mobilní aplikaci a spoluprací s policií se nám podařilo návštěvy šmejdů v obci téměř eliminovat a pokud se objeví, pak je z území obce rychle vykázat,“ dodává Vojtěch Krňanský, starosta města Chrast, které využívá ke komunikaci platformu Mobilní Rozhlas.

Co s nechtěnou smlouvou?

I přes všechna opatření se může stát, že například důvěřivý senior nevýhodnou smlouvu podepíše. Pak je třeba situaci včas řešit odstoupením od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní. I v takovém případě chytrá komunikace pomáhá, jak potvrzuje Krňanský: „Když jsem zjistil, že se někteří lidé nachytali a smlouvu šmejdům podepsali, zaslal jsem přes Mobilní Rozhlas zprávu o tom, aby se dotyční zastavili za mnou na úřad, kde jim pomůžu vypracovat odstoupení od smlouvy. Zvláště u starších lidí tento přístup pomohl a namísto uschování smluv doma v šuplíku se nám podařilo je všechny včas vypovědět.”

mr_app_1 mr_app_2 mobilni-rozhlas-app

Obce přes zimu hlídají chatařům majetek, před zloději varují už přes 16 000 z nich

Podezření na pohyb zlodějů po obci nebo osadě, varování před vichřicí nebo mapování následků kalamity. To všechno jsou informace, které vedení obcí zcela zdarma sdílí prostřednictvím nástrojů chytré komunikace s majiteli objektů ve svém katastru. Extrémně užitečné jsou především pro chataře a chalupáře, kteří mají bydliště vzdálené často desítky kilometrů a informují o tom, co se v místě, kde se nachází jejich nemovitost, děje. Jen za rok 2019 obce rozeslaly stovky. Odměnou jim za to je výrazně vyšší loajalita rekreantů, kteří se více zapojují do obecního života.

Systém Mobilní Rozhlas v současnosti využívá skoro desetina českých obcí, přičemž premianty v chytré komunikaci jsou paradoxně spíše ty menší. Chytrou komunikaci si ostatně nezřídkakdy pořizují právě díky možnosti oslovit také skupiny nerezidentů na svém území – tedy nejčastěji právě chataře a chalupáře. Díky zapojení do Mobilního Rozhlasu tak často poprvé získávají ucelenou databázi kontaktů na majitele chat a chalup, kterou mohou využít pro vzájemnou komunikaci.

Jen za rok 2019 se počet osob zaregistrovaných k odběru informací pro chataře a chalupáře zvedl asi na dvojnásobek. Užitečné informace od své obce přijímá již přes 16 000 rekreantů z 546 vesnic a měst – tedy hrubým odhadem asi 4 % v přepočtu na počet rekreačních objektů v ČR. Za celý uplynulý rok jim bylo rozesláno několik tisíc SMS zpráv a e-mailů. Většinu z nich tvořily zprávy o výpadcích elektrického proudu nebo přistavení kontejnerů na zahradní odpad, roste však počet těch, které mají bezpečnostní charakter. Desítky obcí například informovaly o pohybu zlodějů v chatových osadách, vykradených objektech, poškození vinou kalamity nebo varovaly před suchem či vysokým rizikem vzniku požárů.

Starosta má díky Mobilnímu Rozhlasu hned několik možností, jak případné majitele objektů informovat – rozesílkou varovných SMS v případě, kdy je podezření na pohyb podezřelých osob v oblasti nebo e-mailingem s fotodokumentací následků kalamity. Pracovat mohou také s desítkami podnětů a upozornění, které posílají pomocí národní participační platformy sami obyvatelé a turisté.

“Je úžasné, že obce komunikaci s chataři a chalupáři dobrovolně přijímání jako jednu ze svých povinností. Vysoký počet zapojených příjemců zpráv jasně ukazuje, jak moc je tato služba užitečná,” zmiňuje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu. “Díky hlášení obcí se mohou majitelé na podnět obce vydat na kontrolu svého objektu a případné škody řešit v nejkratším možném termínu.”

Podle Švrčka je navíc dobrovolná aktivita obcí ve výsledku prospěšná i pro ně. Rekreanti, se kterými je obec v kontaktu, se totiž stále více hlásí také do dobrovolnických skupin. Na tyto kontakty pak obce rozesílají pravidelné prosby na bezplatnou výpomoc.
“Z praxe víme, že intenzivní komunikace s rekreanty se obcím v dobrém vrátí. Přes léto, kdy jezdí pravidelně na chaty a chalupy, jsou ochotni se nezištně věnovat zlepšování života v obci, účastní se i kulturních akcí pořádaných obcí. Opět se tedy potvrzuje schopnost obecní komunikace zvyšovat kvalitu života v obci a podporovat obecní život,” zakončuje Švrček.

mobilni-rozhlas-zmapujto mr_app_1 mobilni-rozhlas-app