T-Mobile

T‑Mobile představil svou letní kampaň: Data navíc a dárek k tomu

Dostatek dat na sdílení letních zážitků i dárek za jejich čerpání. T-Mobile si pro zákazníky připravil letní kampaň, díky které se nemusí bát datovat naplno. Speciální letní nabídka jim přinese dvojnásobnou porci dat na každý prázdninový měsíc zdarma. Na zákazníky, kteří svá data vyčerpají, navíc čeká také dárek v podobě magentového vodotěsného vaku na vodu či na pláž. 

Kampaň potrvá od 1.7. do 31.8. a v průběhu každého z prázdninových měsíců si může zákazník, novou porci dat zdarma vyzvednout minimálně jednou – v závislosti na zúčtovacím období. Ve chvíli, kdy se vyčerpání svých dat přiblíží, obdrží SMS s výzvou k aktivaci letní nabídky. Tu si může aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile okamžitě po obdržení notifikace, aniž by musel čekat na úplné vyčerpání datového limitu. Zároveň tam i uvidí objem nově získaného datového bonusu a jeho průběžné čerpání. Letní balíček je navíc možné využívat v rámci celé EU.

„Léto přináší mnoho zážitků, které chceme sdílet s ostatními. Z naší zkušenosti ale víme, že zákazníci někdy data zbytečně ‚šetří‘, protože se bojí, že jim dojdou. Aby se v létě nemuseli nijak omezovat, připravili jsme pro ně další porci dat na celé prázdniny,“ doplňuje Arslan Javed, manažer segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile. 

Letní nabídku mohou využít také zákazníci z řad podnikatelů a živnostníků.

Bonus i pro firemní zákazníky a majitele předplacených karet 

Prázdninová nabídka dvojité porce dat se vztahuje i na firemní zákazníky, kteří v létě využijí datové balíčky Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra Nastálo. Každý, kdo si koupí v létě Mobilní internet Extra Nastálo se navíc má možnost zúčastnit soutěže o devět produktů od značky Xiaomi. 

Obnovu měsíční porce dat mohou využít také majitelé předplacených karet s aktivním ročním nebo měsíčním balíčkem s automatickou obnovou.

Na zákazníky, kteří svá data v létě vyčerpají, čeká na prodejně T-Mobile dárek v podobě vodotěsného vaku, díky kterému zůstane mobil nebo další cennosti i u vody v suchu, a to do vyčerpání jeho zásob. 

Letošní prázdniny poprvé s Pořád online 

V létě budou moci zákazníci nadále využít oblíbenou bezplatnou službu Pořád online, která nabízí základní datové připojení i ve chvíli, kdy kompletně vyčerpají svůj objem dat v rámci svého tarifu. Mohou tak zůstat v kontaktu s nejbližšími, hledat v jízdních řádech, mapách a pracovat s navigací, chatovat nebo vyřídit základní bankovní operace. Službu si rovněž jednoduše aktivují v aplikaci Můj T-Mobile.

Více detailů ohledně letní nabídky najdete zde: www.t-mobile.cz/letnidata.

Dezinformace, role veřejnoprávních médií a sociální sítě. Generálním partnerem projektu Klíče k médiím je T-Mobile

Jakou roli mají ve společnosti média, co je prací novinářů a jak rozeznat fake news? Nejen těmto tématům se bude věnovat nový mediální projekt Klíče k médiím. Jeho cílem bude dlouhodobě zvyšovat mediální gramotnost studentů základních a středních škol a pomoci jejich učitelům s obsahem pro výuku. Generálním partnerem projektu se stala společnost T-Mobile. 

Klíče k médiím startují 20. června a začínají nabízet první obsah pro učitele i širokou veřejnost. Tím hlavním jsou videa a podcasty, které budou jak na webu, tak na YouTube a sociálních sítích. Do konce roku vznikne ještě 50 dalších studijních podkladů, ať už videí či podcastů, a proběhnou veřejné debaty a soutěže. První taková právě běží a studenti si díky ní mohou vyzkoušet novinářskou práci. 

V rozhovorech se objeví známé osobnosti z českého mediálního prostředí, například novinář Václav Moravec, ideamaker agentury katz83 Jonáš Čumrik nebo autoři podcastu Přepište dějiny Martin Groman a Michal Stehlík. Postupně se budou na web přidávat i první „klíče“, tedy krátká videa na témata: Co je to bublina a jak z ní ven? Jak funguje náš mozek, když přijímá informace? a Co znamená, když jsem to četl na internetu? 

Autorem projektu Klíče k médiím je spolu s T-Mobile novinář a mediální manažer Vladimír Piskáček. Obsah vzniká v unikátním vzdělávacím prostoru operátora, Magenta Experience Centru na pražských Arkádách. „V médiích působím celý profesní život. Jako novinář vím, že média naše životy ovlivňují více, než si myslíme, a rozvíjejí se rychleji, než stačíme sledovat. Proto jsme se rozhodli nabídnout všem, kteří mají zájem média pochopit, obsah, který jim s tím může pomoci. Pro nás není termín mediální gramotnost a její zvýšení v české společnosti prázdnou frází, ale naopak cílem. Protože víme, jak důležité to pro budoucnost je,“ říká ke vzniku autor projektu Vladimír Piskáček.

Do projektu se může zapojit každá základní a střední škola i jednotliví učitelé. Část videí bude svou délkou a skladbou koncipovaná tak, aby je učitelé mohli bez překážek zařadit do výuky. K dispozici dostanou také metodické listy a další materiály pro výuku. V průběhu podzimu přibude pro učitele, kteří se mediální výchově věnují, také specializovaný program. Začnou se konat veřejné debaty o médiích, jejich fungování, vlivu a dopadu na společnost. Informace pomohou ale i rodičům a všem dalším, kteří se snaží kriticky uvažovat. 

Obsahovým partnerem se stala Vyšší odborná škola publicistiky a Vzdělávací institut Středočeského kraje. Záštitu generálního partnera převzal T-Mobile. 

Pro mladé lidi jsou digitální technologie neodmyslitelnou součástí života. Záleží nám ale na tom, aby je využívali správně a aby se dokázali vyznat ve velkém množství informací, které je obklopují. Téma dezinformací se dlouho opomíjelo a důsledky toho vidíme i v české společnosti. Mediální gramotnost a boj proti fake news patří mezi naše dlouhodobé cíle, a proto jsme se rozhodli podpořit projekt Klíče k médiím, který chce dlouhodobě pomáhat školám a studentům zorientovat se v mediálním světě,“ vysvětluje motivaci pro zapojení do projektu Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.   

T-Mobile už dříve spolupracoval s Piskáčkem, názorovým portálem Info.cz a Vyšší odbornou školou publicistiky na žurnalistické soutěži na téma covid. Zúčastnit se jí mohli studenti středních škol a jejich úkolem bylo libovolně zpracovat téma „Co si myslíš, že změní covid“. Výstupy ukázaly, jak se na téměř rok trvající pandemii dívají studenti středních škol. 

Průzkum T-Mobile a Nevypusť duši přináší dosud chybějící data o duševním zdraví dětí pohledem dospělých

Podceňování prvních příznaků, dlouhé čekací lhůty u odborníků, ale i stigmatizace duševních nemocí. Ačkoliv pro 91 % dospělých je duševní zdraví dětí přinejmenším stejně důležité jako fyzické, problémy s dětskou psychikou často v první fázi vůbec neřeší. Každý druhý rodič pak vidí jako nedostatečnou také osvětu ve společnosti. Vyplývá to z unikátního průzkumu neziskové organizace Nevypusť duši a společnosti T-Mobile, který se zaměřil na postoj dospělých k péči o duševní zdraví dětí.  

Význam duševního zdraví dětí si uvědomuje drtivá většina dospělé populace. Do jaké míry jsou ale dospělí ochotní kontaktovat v případě problémů odborníky a kdy by začali obtíže dětí řešit? Na tyto otázky se zaměřil průzkum, jehož cílem bylo zmapovat informovanost, postoje a ochotu dospělých vyhledat pomoc v oblasti dětského duševního zdraví. Průzkum realizovaly agentury g82 a Simply5 pro společnost T-Mobile a organizaci Nevypusť duši

Z průzkumu vyplývá, že 9 z 10 respondentů by se v případě psychických problémů u dítěte obrátilo na odborníky. Spolu s tím však průzkum odhalil nerealistická očekávání rodičů ohledně dostupnosti péče – zatímco podle poloviny respondentů je odborníků dostatek, reálně se čekací lhůty u dětských psychologů a psychiatrů pohybují okolo 4-6 měsíců, což v některých případech může představovat velké riziko.  

Ačkoliv se dotazovaní domnívali, že informací o duševním zdraví je dostatek, vnímáme, že je stále třeba šířit povědomí nejen o tom, jak mohou děti v takových chvílích podpořit sami, ale také o (ne)dostupnosti lékařské péče. Zároveň je nutné budovat důvěru a povědomí o širší záchranné síti odborníků, které mohou využít například ve škole,“ uvádí ředitelka Nevypusť duši Marie Salomonová.  

Řešením by tak mohla být časnější identifikace problémů, se kterými může v rané fázi pomoci právě širší záchytná síť, do níž spadá například také škola nebo pedagogicko-psychologická poradna. 

„Pokud rodiče vycítí první náznaky problémů, neměli by čekat, až přibudou další a vše bude řešit odborník. Z pozice dospělého se musíme snažit děti více vnímat a naslouchat jim, nesoustředit se jen na to, jaké mají povinnosti, ale i na jejich pocity a prožitky. V rané fázi tak můžeme zachytit mnoho budoucích potenciálních problémů,“ doplňuje MUDr. Petr Pöthe, pedopsychiatr a psychoterapeut

Pro 91 % dotazovaných je duševní zdraví dětí přinejmenším stejně důležité jako to fyzické. Zároveň ovšem až pětina z nich přiznává, že pokud by se u jejich dítěte objevily psychické obtíže, vnímali by to jako určité stigma. To pak negativně ovlivňuje přístup k řešení duševních problémů. Řada dospělých má navíc povědomí jen o některých typech potíží, mezi něž patří například užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, ADHD či šikana, kterým však mnohdy ani nepřičítají psychický původ. Míra znalosti dalších závažných duševních onemocnění jako například depresivní poruchy, schizofrenie, úzkostné poruchy, sociální fobie, OCD či bipolární poruchy je pak velmi nízká a ukazuje na potřebu lepší osvěty ve společnosti. 

Podle Marie Salomonové se stigmatizace a nedostatek informací netýká pouze duševních onemocnění, ale také jejich léčby. „Z výzkumu vyplynulo, že pouze pětina české dospělé populace věří, že léky dokáží psychické potíže dětí řešit. A v případě, že by se u nich obtíže vyskytly, řešili by je spíše než psychoterapií preventivními kroky, jako je pořízení domácího mazlíčka nebo věnování se koníčkům ve volném čase. Toto zjištění je pro nás znepokojující, protože preventivními kroky nelze řešit situace, které již vyžadují intervenci a vyhledání odborníka. Duševní onemocnění se tak naopak bude pravděpodobně rozvíjet.” 

Řešením může být informovat o (ne)dostupnosti těchto služeb a budovat větší důvěru k širší záchranné síti odborníků. Proto Nevypusť duši připravuje program pro dospělé o duševním zdraví dětí a dospívajících. Za podpory T-Mobile také šíří osvětu přímo mezi žáky středních škol. 

Duševní zdraví nás i našich dětí dostává poslední roky zabrat více než kdy předtím. Jen co jsme se začali nadechovat po pandemii, přišel válečný konflikt na Ukrajině, a to vše se na naší psychické pohodě neblaze podepisuje. T-Mobile považuje duševní zdraví za nesmírně důležité a často opomíjené téma. Dostupnost odborné péče změnit neumíme, naši roli ale vidíme právě v šíření osvěty. Proto dlouhodobě spolupracujeme s organizací Nevypusť duši a letos jsme se zaměřili na děti a dospívající. Kromě kurzů pro studenty přímo na školách přinášíme i workshopy nejen pro rodiče, ale i všechny dospělé, kterým není duševní zdraví dětí lhostejné,“ říká Simona Dřízhalová, expertka pro udržitelnost v T-Mobile.  

Téma duševního zdraví patří mezi strategické priority T-Mobile v oblasti udržitelnosti a ESG. S organizací Nevypusť duši spolupracuje již od minulého roku, kdy v prostorech Magenta Experience Center na pražské Pankráci vznikla série edukativních videí zaměřených právě na péči o duševní zdraví.

O spolku Nevypusť duši 

Nezisková organizace Nevypusť duši se zaměřuje na péči o duševní zdraví, organizuje preventivní programy pro školy i veřejnost a zasazuje se o systémové změny v oblasti duševního zdraví. Tým psychologů, lékařů a sociálních pracovníků spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi a za 6 let svého fungování prošlo jeho programy přes 20 000 účastníků. Cílem organizace je do konce roku 2025 proškolit v tématu duševního zdraví 1 500 pedagogů a umožnit absolvování programů pro SŠ až 30 000 dětí.

Novým ředitelem pro vnější vztahy a udržitelnost společnosti T-Mobile je Martin Orgoník

Martin Orgoník (39) se od 1. 6. 2022 stal novým ředitelem pro vnější vztahy a udržitelnost společnosti T-Mobile. Na pozici tak střídá Petra Jonáka, který odešel na konci května. Orgoník bude ve své nové roli zodpovědný za externí komunikaci, oblast public affairs a také naplňování ESG cílů. Přímým nadřízeným mu bude generální ředitel José Perdomo Lorenzo.

Orgoník působil v T-Mobile od roku 2017 jako senior manažer regulačních záležitostí. Věnoval se tak mimo jiné pořizování rádiových frekvencí a zastupoval společnost navenek v řízeních s českými a evropskými orgány. Během svého působení u T-Mobile dosáhl Orgoník řady úspěchů.

Na nové pozici bude mezi Orgoníkovy priority patřit prohlubování spolupráce s veřejnými institucemi s cílem zlepšit podmínky pro další rozvoj infrastruktury a výstavbu nových sítí.

„V investicích do optiky dotahujeme velikou mezeru, která se týká celé Evropy. Jsem rád, že T-Mobile má jasnou vizi a strategii rozvoje výstavby sítí, které jsou pro fungování kritické infrastruktury nezbytné“ doplňuje Orgoník„Poslední dva roky nám ukázaly, že komerční sektor, stát i neziskové organizace spolu umí velmi dobře spolupracovat a věřím, že na tomto základu se nám podaří i transformace na digitální ekonomiku, která nás jako společnost čeká.“

Orgoník je členem představenstev Asociace provozovatelů mobilních sítí a České asociace elektronických komunikací. Předchozí zkušenosti sbíral například ve společnosti Vodafone, pracoval také v Londýně u britského regulátora Ofcom a na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Praxi získal nejen ve státním a komerčním sektoru, ale také v neziskových organizacích, kdy pracoval jako dobrovolník například pro Český červený kříž a podílel se na organizaci evropských projektů pro mládež. Vystudoval ekonomii a práva na Masarykově univerzitě v Brně, ve volném čase se věnuje především sportu a je nadšeným amatérským veslařem. 

T-Mobile díky 5G a IoT pomáhá v boji s klimatickými změnami

Rozvoj biodiverzity, ale i hledání způsobů, jak zadržet vodu v krajině pro budoucí generace za využití nejmodernějších technologií. Česká zemědělská univerzita spouští ve spolupráci se společností T-Mobile dlouhodobý projekt Chytrá lesní krajina. Projekt, který je unikátní v celoevropském měřítku, umožní pomocí technologií jako 5G sítě a IoT zkoumat přírodní děje a přizpůsobit se tak probíhajícím klimatickým změnám. T-Mobile se stává první technologickou firmou, která se do tohoto projektu zapojuje. 

Projekt Chytrá lesní krajina navazuje na Chytrou zemědělskou krajinu realizovanou na pozemcích školního zemědělského podniku Lány a vzniká v lokalitě lesní krajiny u Kostelce nad Černými lesy na přibližně 1700 ha lesní půdy podél Jevanského potoka. Zaměří se především na hledání ideálních podmínek, které mohou pomoci k lepšímu zadržování vody v krajině v rámci adaptace na probíhající klimatickou změnu, a tím pádem snížení rizika sucha a povodní.

„Je třeba si připustit, že změny klimatu dost možná nedokážeme dostatečně zpomalit nebo zastavit a intenzivně se začít věnovat adaptaci krajiny i celé společnosti. Je to v zájmu dalších generací a je naší povinností jim na našem území zajistit krajinu, která je uživí a ve které se bude dobře žít,“ uvádí prof. Petr Sklenička, rektor ČZU. „Pilotní projekty budou ve výsledku generalizovány do metodických principů, které budou k dispozici projektantům, ale i zemědělcům, lesníkům a dalším dotčeným profesím. Jedině tak lze zajistit implementaci účinných systémových adaptačních opatření na celém území ČR.“ 

Pro účely projektu poskytne společnost T-Mobile svou privátní 5G síť, která umožní snadné pokrytí celé lokality vysokorychlostním připojením s nízkou latencí a sběr velkého objemu dat z nejrůznějších IoT zařízení v krajině. Součástí projektu bude i zpracování a ukládání dat v reálném čase pomocí umělé inteligence a jejich vyhodnocování za využití metody machine learningu. Závěry dlouhodobého monitorování krajiny a celého výzkumu, které proběhnou v několika fázích, pak vytvoří základ pro utváření ostatních krajin nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. 

„Změna klimatu vyžaduje nové přístupy, které umožní udržitelným způsobem zachovat životní úroveň budoucích generací. Projekt Chytrá krajina je svým pojetím zcela unikátní a jsme rádi, že můžeme být díky našemu technologickému know-how jeho součástí,“ uvádí Jan Hirš, ředitel pro Industry 4.0 ze společnosti T-Mobile.

Pro T-Mobile je partnerství na projektu Chytré krajiny součástí naplňování širší vize o udržitelnosti, která je klíčovou iniciativou celé skupiny Deutsche Telekom. „Věříme, že právě technologie mohou sehrát klíčovou roli v ochraně přírody, a proto jsme se s tímto projektem zapojili do celoevropské Good Cause iniciativy skupiny Deutsche Telekom. Tato iniciativa má za cíl pomoci udržet zdravou a funkční krajinu a zmírňovat důsledky klimatických změn,” dodává Simona Dřízhalová, expertka udržitelnosti společnosti T-Mobile.

Spolupráce s univerzitním prostředím je jednou z hlavních aktivit společnosti T‑Mobile. V rámci partnerství s ČZU pokryla v loňském roce univerzitní kampus privátní 5G sítí, jejíž možnosti otestovali studenti mimo jiné v rámci hackathonu. Potenciál nejmodernějších 5G sítí pak nabízí T-Mobile v rámci partnerství a společných projektů i dalším předním českým univerzitám.

První kvartál v T-Mobile: Nárůst přenesených dat i tržeb a pomoc Ukrajině

  • Dlouhodobý rostoucí trend vývoje tržeb a stabilní hospodaření 
  • Enormní nárůst objemu přenesených dat
  • Naplňování ESG strategie s důrazem na péči o duševní zdraví
  • Cílená a dlouhodobá pomoc Ukrajině

Společnost T-Mobile zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Stabilní pozici na trhu potvrzují rostoucí tržby, které se meziročně zvýšily o 3,8 %, přičemž mobilní služby v prvním kvartále využívalo o 2,5 % více zákazníků než ve stejném období loňského roku. S počátkem roku se společnost stala hlavním partnerem Národního centra Průmyslu 4.0, aby tak ještě více podporovala rozvoj digitalizace a transformace českého průmyslu. Samozřejmostí v prvním čtvrtletí byla aktivní pomoc ukrajinským občanům, přicházejícím do Česka.

Finanční ukazatele

V prvním čtvrtletí zaznamenal T-Mobile meziroční nárůst tržeb, které vzrostly o 3,8 % na 7,2 miliardy Kč. Ukazatel EBITDA s nárůstem 6,2 % potvrdil dlouhodobý pozitivní trend v hospodaření společnosti. 

„První čtvrtletí letošního roku potvrdilo naši stabilní pozici na českém telekomunikačním trhu. Zákazníci z řad jednotlivců i firem oceňují především možnost mít různé telekomunikační služby tak říkajíc pod jednou střechou. Základem úspěchu je však vynikající výkonnost těchto služeb, které nám v prvním čtvrtletí potvrdily i nezávislé testy časopisu Chip. Ten ohodnotil T-Mobile optický internet známkou Výborný a T-Mobile mobilní internet jako nejlepší mobilní internet v Česku,“ dodává Pavel Hadrbolec, finanční ředitel T-Mobile Czech Republic.

Zákazníci a spotřeba dat

Spotřeba dat přenesených v mobilní síti v prvním čtvrtletí meziročně výrazně vzrostla, a to o 57,2 % ve srovnání s pandemickým obdobím loňského roku. Potvrzuje se tak dlouhodobý trend rostoucího využívání mobilního datového připojení, kterému T-Mobile přizpůsobil i zákaznické tarify. 

Na poli vysokorychlostního internetu byla zásadním počinem prvního čtvrtletí dohoda společností T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic, které se rozhodly spojit síly a výrazně tak urychlit digitalizaci Česka společnou výstavbou a vzájemném zpřístupnění vysokorychlostní infrastruktury. Projekt v praxi přinese i efektivnější a šetrnější přístup k životnímu prostředí a menší zásahy do života lidí a infrastruktury měst. Bude potřeba méně výkopových i stavebních prací, což zkrátí celkový čas výstavby.

„Naším dlouhodobým cílem je pokrytí celého Česka vysokorychlostním internetem. Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic.

Mobilní služby společnosti T-Mobile využívalo v prvním čtvrtletí 6,3 milionu zákazníků s meziročním růstem 2,5 %. Vzrostl především podíl tarifních zákazníků, kterých je 3,7 milionu, oproti mírnému poklesu počtu zákazníků využívajících předplacené karty. I v prvním čtvrtletí pokračoval trend snižujícího se objemu provolaných minut, který meziročně klesl o 11 %. 

Nadále se zvyšuje počet zákazníků T-Mobile TV, který meziročně vzrostl o téměř 10 % a činí 219 000. Vysokorychlostní pevné připojení využívá již 401 000 zákazníků.

Pomoc Ukrajině

Občany zasažené válkou na Ukrajině T-Mobile za první měsíc trvání konfliktu podpořil poskytnutím bezplatného volání v částce 95 milionů Kč a dalšími aktivitami usnadňujícími jejich integraci do české společnosti. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi ADRA a Charitou České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí a Hasiči ČR T-Mobile rozdal během prvního kvartálu více než 31 000 předplacených SIM karet a jeho tým na slovensko-ukrajinské hranici distribuoval také powerbanky. Společnost zavedla program psychologické podpory pro uprchlíky i občany ČR a uspořádala sbírku, jejíž výsledek ztrojnásobila a na pomoc potřebným zaslala 8 000 000 Kč.

Agilní transformace a rebranding

V souvislosti s digitální transformací představila skupina Deutsche Telekom na konci února novou podobu svého loga. Mateřská skupina se rozhodla, že bude celosvětově vytvářet jednotnou „brand experience“, s čímž souvisí také mezinárodně konzistentní přístup k budování jednotné značky. Nové, kompaktnější logo má ve svém středu písmeno „T“, které bude také v centru komunikace. Zároveň větší důležitost získává korporátní magentová barva, která bude postupně včleňována i do názvů jednotlivých produktů – v České republice je to například možnost sdružit si více služeb do jedné pod názvem Magenta 1. V únoru společnost T-Mobile také opět obhájila první příčku v anketě TOP Zaměstnavatelé, kterou pořádá Asociace studentů a absolventů, v oblasti Telekomunikace.

Důraznější zaměření na zákazníka a jeho potřeby je hlavním cílem celofiremní agilní transformace (Agile@Scale), kterou spustil T-Mobile začátkem roku a která má vést k větší flexibilitě při vývoji nových produktů a služeb a jejich uvádění na trh. 

„Agile@Scale nám pomůže výrazně zlepšit spolupráci napříč celou firmou, posílíme díky tomu odpovědnosti, pravomoci a zapojení našich zaměstnanců do rozhodování a zjednodušíme naše interní fungování. Budeme schopni reagovat rychleji na požadavky zákazníků i celého trhu a doručíme jim tak tu nejlepší zákaznickou zkušenost” uvádíJitka Adámková, HR ředitelka T-Mobile Czech Republic.

Rozvoj B2B řešení

Specializovaná divize T-Business, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, Průmysl 4.0, ale také IT služby spojené s cloudem a datovými centry, tvoří už 42 % celkových tržeb T-Mobile Czech Republic.

Divize provozuje sedm datových center a cloudové služby s více než 3,5 tisíci virtuálními servery. Největší pražské data centrum DC7 nyní prochází postupným rozšířením, které reflektuje rostoucí poptávku českých i zahraničních firem po cloudových službách, případně po hybridním řešení, kdy se do cloudu přesouvá část služeb.

ESG a partnerství

Od 1. ledna se T-Mobile stal hlavním partnerem Národního centra Průmyslu 4.0. Partnerství dále rozšiřuje probíhající spolupráci T-Mobile a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC), v rámci níž se T-Mobile od loňského roku spolupodílel na vzniku Testbedu pro Průmysl 4.0, podporujícího rozvoj výzkumného a experimentálního prostředí českého průmyslu. 

V únoru uzavřel T-Mobile memorandum o dlouhodobé spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL). TUL se tak stala již čtvrtou univerzitou, na které T-Mobile implementuje své řešení privátní 5G Stand Alone kampusové sítě, která umožní studentům a firmám přístup k nejmodernějším technologiím, superrychlé síti a poskytne jim prostor pro vývoj a implementaci řešení vedoucích k rychlejší digitalizaci českého průmyslu.

Jednou z klíčových oblastí ESG strategie je péče o duševní zdraví. Proto se T-Mobile v březnu stal strategickým partnerem neziskové organizace Nevypusť duši, která se zaměřuje na péči o duševní zdraví dětí, dospívajících a dospělých. Díky spolupráci se na letošek připravuje série workshopů na středních školách i řada odborných diskuzí, přednášek a akcí pro širokou veřejnost.

Young Academy 2022 odráží aktuální problémy ve společnosti

Kritický i satirický pohled na vliv digitálních technologií na náš život očima mladých tvůrců. To je vyústění projektu Young Academy 2022, který si dal za cíl umožnit mladým filmařům nahlédnout pod pokličku reklamní formy audiovizuální produkce. Vytvořením příběhu, který přispěje k řešení existujícího problému, si vyzkouší práci pro zavedenou značku. Projektu podporující mladé kreativní filmaře se zúčastnilo 9 tvůrců, kteří prošli dvouměsíčním mentoringovým workshopem. Odbornou porotu ve finále nejvíce zaujala díla zpracovávající témata rozkolu v rodině kvůli dezinformacím a hledání rovnováhy mezi online a offline životem.

Odborná porota složená z profesionálů na poli reklamní produkce, zástupce Young Academy, Asociace producentů v audiovizi (APA) a T-Mobile, vybrala v rámci letošního ročníku dva vítěze. Oba se ve svých projektech zabývali tématy, která momentálně ve společnosti rezonují – závislostí na digitálních technologiích a konzumaci obsahu a také dezinformacemi a jejich vlivem na mezilidské vztahy.

První výherce, Ondřej Erban, ve svém mystifikačním dokumentu vtipnou formou poukazuje na enormní trávení času u obrazovek počítačů a mobilních telefonů. Hlavním motem filmu je fakt, že tento čas nám do offline světa už nikdo nevrátí, a pokud s tím chceme něco dělat, měli bychom začít sami u sebe. Díky překvapivé́ pointě chce film přimět diváka k sebereflexi a zamyšlení se nad svým chováním ve vztahu k digitálním technologiím. Film tak vyzývá ke společnému hledání rovnováhy mezi digitálním a „analogovým“ životem. 

Druhý oceněný projekt Adama Martince se zaměřuje na dezinformace a ukazuje, jak kombinace samoty, vlivu sociálních sítí a strachu může vést k izolaci jednotlivců a narušení 
i tak silných pout, jako jsou rodinné vztahy. Ve filmu matka propadne dezinformacím, které dostává skrze řetězové maily a sociální sítě, a ze strachu o svou rodinu pak začne ostatním prezentovat bizarní hrozby, které sama bere naprosto vážně. „Konspirace a dezinformace mají potenciál naši společnost jednou docela rozložit. A pokud jsou fake news schopné zničit něco takového, jako rodinné vazby, hravě si poradí i se státy nebo civilizacemi,“ dodává autor vítězného projektu Adam Martinec

Téma digitálního wellbeingu se tak promítlo především do podoby apelu na hledání rovnováhy mezi online a offline životem a také do důrazu na zvyšování mediální gramotnosti, která může pomoci odvrátit hrozbu rozkladu společnosti prostřednictvím dezinformací a fake news. Oba vítězné krátké filmy se proto stanou součástí dalších aktivit společnosti T-Mobile v oblasti digitálního wellbeingu, kterému se operátor dlouhodobě věnuje. „Vliv digitalizace na náš každodenní život je pro nás zásadním tématem. Z pozice digitální leadera vnímáme jako svou povinnost pomáhat lidem orientovat se ve světě technologií a šířit osvětu, která s digitálním wellbeingem úzce souvisí,“ doplňuje Simona Dřízhalová, manažerka udržitelnosti T-Mobile.

V rámci dvouměsíčního běhu prošli mladí filmaři se svými nápady intenzivním workshopem, kterým je provedli mentoři z řad předních profesionálů českého reklamního průmyslu. Natáčení krátkých filmů ve formě „branded content“ z vítězných projektů bude realizováno v průběhu června. 

T-Mobile má svůj metaverse. Představuje vlastní hru na nejrozšířenější online herní platformě Roblox

  • T-Mobile, prostřednictvím svého hudebního projektu Electronic Beats, vstupuje jako první mobilní operátor na herní platformu Roblox – s vlastním virtuálním klubem Beatland 
  • Otevření klubu se v exkluzivních setech se svým avatarem zhostí DJ Boris Brejcha, který bude hrát během 22. až 24. dubna
  • Součástí projektu jsou animované filmy se sociální tematikou od talentovaných umělců
  • Uživatele čeká řada role-playing doprovodných aktivit i speciální „verch“

Hudební projekt Electronic Beats se znovu objevuje na scéně. Skupina Deutsche Telekom a jeho národní operátoři vstupují jako první telekomunikační společnost do metaverse. Na nejrozšířenější online herní platformě Roblox představuje svůj vlastní projekt virtuálního klubu Beatland, kterým chce nabídnout nový způsob zážitku z hudby, spolu s řadou dalších aktivit v rámci metaverse. Projekt vytvořilo švédské kreativní studio The Gang ve spolupráci s berlínským Art Direction and Design Studio Yukiko a známým animátorem Jackem Sachsem. 

Živé akce v metaverse

Otevírací party Beatlandu bude mít na starosti známý DJ a producent Boris Brejcha, který se svými živými sety vystupuje v Evropě, USA i jižní Americe. Prostřednictvím svého avataru zahraje v klubu několik exkluzivních setů, a to každou hodinu od pátku 22. do neděle 24. dubna. „V dnešní době se i na klubové scéně prolíná realita a metasvět a všichni chceme propojit nejmodernější technologie a inovace s klubovou kulturou. Proto jsem opravdu zvědavý, jaký vibe se nám v Beatlandu podaří vytvořit,“ dodává Boris Brejcha.

Metaverse Beatland vyvinulo švédské kreativní studio The Gang, jedno z nejvýznamnějších Roblox tvůrčích studií, ve spolupráci s berlínským Art Direction and Design Studio Yukiko a animátorem a ilustrátorem Jackem Sachsem. Celý tým úzce spolupracoval také s německou neziskovou organizací FSM, aby byl výsledný virtuální svět bezpečným místem pro setkávání uživatelů z celého světa.

Interakce a gamifikace
Uživatelé se mohou do metaverse Beatlandu aktivně zapojit prostřednictvím různých rolí – v klubu mohou se svými avatary být promotéry nebo vyhazovači, v obchodu s deskami zase mohou zastávat post manažera. Za virtuální měnu Beat Coins si mohou v obchodě s deskami a v Telekom Shopu zakoupit speciální outfity pro své avatary a další digitální předměty (verch). Beat Coins získají plněním různých aktivit v rámci Beatlandu. Výtěžek získaný prodejem digitálních předmětů pak bude využit na další vylepšování Beatland metaverse. Na návštěvníky kina čekají krátké animované filmy zaměřující se na sociální tematiku z dílny talentovaných tvůrců, jakými jsou Haein Kim nebo Aleksandra Bokova.

„Projekt Electronic Beats se už více než dvacet let pohybuje na pomezí kultury a technologií. Jsme rádi, že se nám podařilo držet krok s rychlým vývojem kreativního průmyslu a zároveň zachovat původní charakter programu. Metaverse je pro nás zásadní inovací, která nám umožní znovuobjevení trendu avatarů a virtuálního hudebního zážitku,“ doplňuje Wolfgang Kampbartold, VP International Market Communications v Deutsche Telekom

„Našemu kreativnímu týmu se podařilo vytvořit jedinečný virtuální prostor, který chceme v budoucnu využívat k dalším klubovým akcím doplňujícím reálný program Electronic Beats. Těším se, až návštěvníci náš virtuální klub zaplní.

O Telekom Electronic Beats

Celoevropský hudební projekt Telekom Electronic Beats odráží neustálý vývoj hudby, designu, umění, módy a nových technologií. Prakticky žádná jiná iniciativa neměla tak trvalý a významný podíl na hudební kultuře. Projekt se zaměřuje na Web3 zážitky, streamování, audiovizuální obsah i živé akce na Deutsche Telekom trzích v Německu, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a Maďarsku.

T-Mobile otevírá svoje nejmodernější Security Operations Centre

Praha 13. dubna 2022: Interaktivní dashboard, celkem 80 security profesionálů, war room na řešení kyberútoků, provoz 24/7/365. Společnost T-Mobile otevírá v Praze na Roztylech své nové Security Operations Centre (SOC), které pod jednu střechu sdružuje komplexní služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nové centrum dále rozvíjí rostoucí divizi T-Business, která se zaměřuje na pokročilé služby pro firemní zákazníky a státní instituce a jejíž příjmy tvoří již 42 % z celkových tržeb společnosti T‑Mobile. 

Počet kybernetických útoků v Česku mezi lety 2020 a 2021 podle údajů společnosti Eset vzrostl o pětinu, celosvětově pak byl nárůst ještě vyšší. Vzestup kybernetických útoků přitom ovlivňuje jak rozvoj digitálního prostředí a technologický vývoj, tak i světová pandemie a válečné konflikty. T-Mobile a Deutsche Telekom, kteří se kybernetické bezpečnosti věnují dlouhodobě, detekují během jednoho dne až 50 milionů útoků po celém světě. T-Mobile v České republice Security divizi provozuje již deset let a na její služby spoléhají banky, společnosti z oblasti energetiky či letečtí dopravci. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu a nebezpečí kybernetických hrozeb se T-Mobile v Praze rozhodl otevřít nové, inovované Security Operations Centre, které pod jednou střechou sdruží nejen nejmodernější technologie, ale také veškeré služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

Nové Security Operations Centre zachytí stovky hrozeb denně

Nové Security Operations Centre otevírá T-Mobile v dubnu na pražských Roztylech. Na ploše 150 m2 se soustředí nejnovější technologie včetně interaktivního velkoplošného LCD dashboardu k sledování real-time provozu či war roomu sloužícího ke krizovému řešení kyberútoků. Robustnější Security Operations Centre nabízí společnostem všech velikostí portfolio 20 služeb z oblasti bezpečnosti – od přípravy bezpečnostní strategie přes konzultace a testování až po monitoring. Reaguje tak na stále rostoucí poptávku firem po zabezpečení a ochraně před vysokým počtem kybernetických útoků.

„U zákazníků z řad B2B vidíme významně vyšší zájem o zabezpečení, a to nejen z regulatorních a zákonných důvodů, ale i proto, že firmy vnímají zvyšující se riziko kybernetického útoku a s ním spojené krádeže dat či narušení provozu služeb. Útoky jsou navíc stále častější a sofistikovanější a útočníci do nich vkládají větší prostředky – proto vnímáme jako zásadní posilování zabezpečení a ochrany našich klientů,“ doplňuje Zdeněk Grmela, ředitel T-Business Cyber Security.

Růst kyberútoků umocnila i pandemie covid-19, během níž se aktivity útočníků celosvětově zvýšily až o 31 %. Narostl jak počet ransomware útoků, kdy útočník vyžaduje výkupné za zcizená data, tak i počet podvodných e-mailů a botnet útoků. Kyberzločinci cílí především na průmyslové společnosti, jak vyplývá z dat společnosti Positive Technologies. Na tyto firmy míří 16 % všech útoků, na státní instituce se pak zaměřuje 8 % z nich. Pražské Security Operations Centre od doby svého založení před deseti lety zachytilo mimo jiné už desetitisíce bezpečnostních útoků vedených na interní infrastrukturu českého T-Mobile. Útoky v prostředí internetu mu pomáhají zachycovat tzv. honeypoty – bezpečnostní systémy určené k detekci a potírání neoprávněného přístupu do počítačového systému. Data získaná během kybernetických útoků na honeypoty slouží k aktualizaci bezpečnostních databází a bezpečnostní týmy je využívají k odhalování nejaktuálnějších hrozeb, sledování trendů a chování útočníků.

T-Business a oblast bezpečnosti

T-Mobile poskytuje služby v oblasti kyberbezpečnosti už více než 10 let a za tu dobu vyrostlo Expertní centrum pro kybernetickou bezpečnost více než desetinásobně. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti česká pobočka poskytovala primárně v rámci celé skupiny Deutsche Telekom, postupně začala více působit i lokálně. Ochranu před kybernetickými hrozbami využívaly a využívají například letecké společnosti, nadnárodní i lokální banky, státní instituce či energetické společnosti. Díky týmu odborníků navíc pokrývá veškeré oblasti související s ochranou dat a zabezpečením a může tak vyjít vstříc potřebám všech B2B zákazníků – od velkých firem až po menší subjekty.

„Zatímco velké nadnárodní společnosti se kybernetickou bezpečností aktivně zabývají, malé a střední podniky mají v tomto ohledu poměrně velké rezervy, ačkoliv i ony se mohou snadno stát terčem útoku. I proto v rámci divize T-Business a naší kompetence ‚Protect‘ v čele se Security Operations Centre chystáme produkty pro malé a střední podniky, které jim pomohou zvýšit zabezpečení IT infrastruktury,“ dodává Grmela.


Security Operations Centre je součástí divize T-Business, která se dlouhodobě zaměřuje na komplexní IT služby pro firemní zákazníky. Mezi její domény patří „Connect“ – výstavba optické infrastruktury i rozšiřování a zdokonalování mobilního připojení a budování a vývoj kampusových 5G sítí, „Store“ – cloudové služby a datová centra, „Industry 4.0“ – digitalizace firem a transformace na Průmysl 4.0 a „Protect“, která se zaměřuje na řešení pro kybernetickou bezpečnost a patří pod ni právě Security Operations Centre. V roce 2021 se divize T-Business podílela na celkových tržbách společnosti T-Mobile ze 42 %.  

T-Mobile a Vodafone společně propojují Česko

Nejmodernější a nejrychlejší síť pro připojení k pevnému internetu bude dostupná pro další téměř milion českých domácností i firem. Vyplývá to z dohody společností T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic, které se rozhodly spojit síly a zásadním způsobem urychlit digitalizaci Česka díky společné výstavbě a vzájemnému zpřístupnění infrastruktury. Projekt v praxi přinese i efektivnější a šetrnější postup výstavby, bude například potřeba výrazně méně samostatných výkopových prací.  

Během několika následujících let se v Česku výrazně zvýší podíl domácností a firem, které budou moci využívat špičkové internetové připojení. A to díky optickým vláknům, která v praxi přinášejí připojení rychlostí 1 Gb/s i vyšší. Na plánu vybudovat společně téměř milion nových internetových přípojek se dohodly společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. Součástí dohody je i vzájemné zpřístupnění části už vybudovaných přípojek na území různých měst včetně Prahy a Brna. Domácnostem tato spolupráce přinese nejen rychlejší dostupnost internetu nové generace, ale i konkurenční nabídky tarifů obou operátorů.

„Už dnes Vodafone nabízí připojení k internetu rychlostí 1 Gb/s pro 1,6 milionu domácností a firem. Po dokončení projektu bude Vodafone nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně budeme dál zlepšovat parametry naší stávající sítě. Chceme přispět k tomu, aby se Česká republika zařadila mezi nejvyspělejší státy světa. A k tomu jsou kvalitní sítě potřeba,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

„Naším dlouhodobým cílem je postupné pokrytí celého Česka vysokorychlostním internetem. Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,“ dodává José Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic.

Spolupráce při budování infrastruktury znamená i šetrnější přístup k životnímu prostředí a menší zásahy do života lidí. Bude potřeba méně výkopových i stavebních prací, zkrátí se celkový čas výstavby. Z rychlejšího a efektivnějšího postupu tak budou profitovat lidé a firmy po celé České republice.

Projekt společné výstavby je teprve na začátku a o jeho dalších detailech budou společnosti T‑Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic informovat později.