RSM

Firmy chtějí šetřit na energiích zavedením povinné práce z domu, přitom se jim to nemusí vyplatit

České firmy v souvislosti s energetickou krizí zvažují nechat své zaměstnance pracovat z domu a ušetřit tak na energiích. Tento krok je ovšem v některých případech kontraproduktivní, protože firmy pouze uměle přenesou náklady na zaměstnance, kteří pak mají nárok na kompenzaci zvýšených nákladů. Některé společnosti nicméně náhrady za energie neproplácí a nastavit jasná pravidla by tak měla připravovaná novela zákoníku práce, která by vstoupila v platnost nejdříve v lednu 2023. Jak tedy mohou podniky již nyní omezit náklady za energie? A co by se stalo, kdyby byla schválena vyhláška stanovující pravidla pro užívání plynu a elektřiny?

V současné době se mnoho firem začíná pomalu připravovat na možnou plynovou krizi. Cena energií neustále roste a společnosti hledají způsoby, jak snížit své náklady. Už nyní 1/3 firem volí hybridní model práce a mnozí zaměstnavatelé začínají opět zvažovat povinnou práci z domova. Na možný nedostatek plynu se rozhodla reagovat i vláda, konkrétně ministerstvo průmyslu a obchodu, které připravilo návrh vyhlášky stanovující pravidla pro užívaní plynu a elektřiny nejenom v domácnostech, ale i v administrativních budovách. Vytápění by se muselo snížit z povinných 20 stupňů na 18. Nicméně vyhláška se vztahuje pouze na mimořádné situace, kdyby byl vyhlášen nouzový stav kvůli nedostatku paliv. Pokud ale vyhláška bude schválena, musí dojít k upravení nařízení vlády č. 361/2007. Sb. stanovující podmínky o ochrany zdraví při práci.

Práce z domova jako cesta ke snížení nákladů pro firmy?

Dle Hospodářské komory je kvůli zvyšujícím se cenám energií ohroženo až 20 % malých a středních podniků. Mnoho zaměstnavatelů tak začíná u administrativních pozic zvažovat zavedení práce z domova a v některých případech i úplné uzavření kanceláří, aby ušetřili na provozních nákladech. Což může být eticky sporné. „Bohužel v mnoha případech by zavedením povinné práce z domu firmy pouze přenesly výdaje za energie na své zaměstnance. A to se jim nemusí vyplatit, protože dle zákona mají zaměstnanci právo na jejich proplacení. Firmy si tedy musí pořádně propočítat náklady na provoz kanceláří a případně zavést další postupná opatření, aby eliminovaly energetickou spotřebu. Některé firmy už se začaly připravovat během léta, kdy například omezily spotřebu klimatizace,“ uvádí Jiřina Kovaříková ze společnosti RSM.

Společnosti mohou provést i dílčí úpravy v kancelářích, díky kterým ušetří na energiích – např. snížit teplotu na 20 stupňů, zvolit úsporné osvětlení, instalovat termostaty, vyměnit filtry ve vzduchotechnice, zateplit dům, případně místnosti – izolací oken a dveří nebo umístit za radiátor reflexivní odrazovou fólii, která zamezí plýtvání. Dále je vhodné, aby firmy identifikovaly a následně omezily i spotřebu tzv. fantomové energie. Tedy nepoužívaná zařízení čerpající energii – kávovary, tiskárny, skenery, mikrovlnné trouby, počítače, monitory. Vypojením těchto elektronických zařízení mohou totiž v době, kdy je nevyužívají, ušetřit až 10 % nákladů za energie.

Co by mohli zaměstnanci požadovat?

Nařízení práce z domova však nemusí pro firmy znamenat spásnou cestu. Jak již bylo řečeno výše, podle zákona mají zaměstnanci právo na kompenzaci zvýšených nákladů v případě výkonu práce z domova. Zaměstnanec ji prokazuje např. porovnáním faktury za rok 2021 a 2022, že se mu dané výdaje zvýšily s rozlišením, zda v domě nepracují ještě další členové domácnosti. Tyto náklady jsou osvobozeny od daní. Kompenzaci nákladů mnoho firem před pandemií neřešilo, ale kvůli vzrůstajícím požadavkům ze strany zaměstnancům se k tomu musely postavit. Většina zvolila formu dohody. „Řada společností tak řeší zvýšení výdajů za energie příspěvkem na práci z domu stanovujícím částku nebo paušál, který přidávají zaměstnancům do mzdy. Tato částka pak podléhá zdanění z příjmu a odvodu pojištění, říká Jiřina Kovaříková z RSM. Nicméně jsou i firmy, které příspěvky neproplácí. Společnosti si tak musí důkladně spočítat, zda se jim zavedení práce z domu při jejich velikosti opravdu vyplatí. Pokud navíc dojde ke schválení novely zákoníku práce, pro mnoho malých a středních podniků to bude znamenat další zvýšení nákladů.

Co se stane ve firmách, nastane-li nedostatek plynu?

Pokud dojde ke schválení navrhované vyhlášky a bude vyhlášen nouzový stav, musela by vláda upravit i zákon stanovující podmínky o ochraně zdraví při práci. V současné době se dle zákona musí teplota pohybovat v administrativních budovách mezi 20–27 stupni Celsia. Nicméně nároky zaměstnanců začínají, až když klesne teplota pod 10°, firma tak musí zajistit tepelně izolační oděv. Pohybuje-li se teplota v nízkých stupních dlouhodobě, vzniká zaměstnanci nárok na příplatek ve ztíženém prostředí.

Činžovní domy, e-commerce parky i výrobní areály. Žebříček nemovitostí, jejichž hodnota v neklidné době roste

Přesun výrobních kapacit zpět do Evropy, tlak na robotizaci a automatizaci a snaha o maximální energetické úspory. Změny v logistice způsobené nedostatkem lidí, růstem mezd, cen paliv a významným ochlazením české e-commerce. Ale také vnitřní migrace domácností a změny na trhu bydlení, které nastartují zásadní dlouhodobé realitní trendy. Jak se všechny tyto faktory promítají do cen komerčních nemovitostí? Konzultační společnost RSM přináší žebříček pěti druhů realit (a jednu překvapivou „divokou kartu“), kterým by neklidná doba naopak mohla prospět.

Žebříček podle konzultační společnosti RSM

Pořadí podle zhodnoceníTyp nemovitosti
1.Činžovní domy, především v širších centrech Prahy a Brna
2.Stavební pozemky hlavně na okraji metropolitních prstenců
3.E-commerce parky, zejména multimodální centra umožňující napojení na dálniční a železniční síť
4.Průmyslové nemovitosti a výrobní areály s nízkou energetickou náročností
5.Obchodní centra a retailové parky, především v regionech
Divoká kartaBrownfieldy, například bývalé zemědělské dvory bez ekologické zátěže
 1. Činžovní domy

Nejrychleji porostou: Cihlové činžáky v širších centrech Prahy a Brna

Klesající možnosti domácností na pořízení vlastního bydlení ve velkých městech jsou velkou šancí pro institucionální investory. Na trzích v Praze a Brně, ale také dalších krajských městech, jako je například Olomouc, České Budějovice nebo Liberec, se tak dá očekávat významný růst cen starších, ale stavebně kvalitních bytových domů. Zejména bytové domy před rekonstrukcí, které v současné době přeprodávají restituenti nebo investoři, mají výrazně více potenciálních kupců než před lety.

„V Česku jsme ve fázi, kdy se bude velice rychle měnit trh s nájemním bydlením. V současnosti je naprostá většina nájemních bytů v držení soukromých majitelů. Poptávka po nájemním bydlení a rostoucí ochota platit výrazně vyšší částky za kvalitní pronájem však vede k rostoucímu zájmu o velké nájemní celky, především činžovní domy. Pro institucionální investory budou následující dva tři roky klíčové pro získání dostatečně velkého množství projektů, což bude vytvářet pozitivní tlak na zhodnocování tohoto typu nemovitostí,“ zmiňuje za konzultační společnost RSM Jiří Skotnica, senior manager oddělení valuací komerčních nemovitostí.

2.Stavební pozemky

Nejrychleji porostou: okraje metropolitních prstenců

Stálicí, která prudce zdražuje posledních pět let, jsou stavební pozemky. Jejich množství – především těch atraktivních – napříč republikou totiž stabilně ubývá. Na vině jsou vyjma omezeného celkového množství pozemků i regulační plány jednotlivých obcí, stavební uzávěry, nízké kapacity inženýrských sítí, ale také komplikovanost změn v územních plánech obcí.

Největší šance na zhodnocení se tak otevírá v lokalitách, kde lze nově očekávat nárůst poptávky, a to například z důvodu výstavby nové dopravní infrastruktury (obchvaty, nové železniční tratě, dálnice a rychlostní silnice). Především se to týká těch pozemků, které leží ve spádové oblasti regionálního centra – například okresního města – ale zároveň se stávají součástí některého z metropolitních prstenců. Tedy míst, do kterých jsou ochotni se stěhovat i obyvatelé vzdálenější metropole.

Například v Praze se metropolitní prstenec za posledních pět let zvětšil skoro o 30 % a v současnosti pokrývá i oblasti vzdálené od dveří do centra 80 minut cesty hromadnou dopravou.

„Do hledáčku investorů se tak dostávají pozemky v okolí měst, jako je například Mělník, Roudnice, Tábor nebo Rakovník, které byly v minulosti určeny pro projekty s regionální poptávkou. Dnes dokážou zaujmout i zákazníka, který chce mít i nadále profesní těžiště v Praze,“ uvádí Jiří Skotnica. „Podobná situace je pak v případě jižní Moravy s obcemi podél dálnic. Rostoucí ceny bydlení v Brně a parcel v okolí totiž zájemce o rodinný dům posouvají až hodinu jízdy od města. Ceny jsou zatím stále nízké a mají díky tomu velký potenciál růstu.“

3.E-commerce parky

Nejrychleji porostou: Multimodální centra umožňující napojení na dálniční a železniční síť

Přestože globální e-commerce v současnosti zažívá postkoronavirové vystřízlivění, v nájmech nebo celkové hodnotě logistických parků se to neprojeví. Naopak – experti z RSM předpovídají další růst.

E-commerce logistika jako taková se bude i v následujících letech transformovat ve prospěch fullfilmentových center, nové příležitosti navíc přinese očekávaný přesun výrobních společností z lokalit s rostoucím rizikem, který může poptávku po skladovacích prostorech výrazně podpořit.

Nejrychleji budou v segmentu pravděpodobně růst takzvaná multimodální centra, která čerpají z napojení na více druhů dopravy. Rostoucí ceny paliv a nedostatek lidské síly totiž přesouvají stále větší objemy nákladů na železnici a tento trend by měl ještě více posilovat.

„Logistické parky jako takové se dnes na volném trhu obchodují minimálně. Pro skupiny, které je drží, jsou natolik atraktivní, že k prodejům dochází pouze výjimečně,“ vysvětluje Jiří Skotnica. „Předpokládáme tedy další růst cen a postupné vytváření nových klíčových lokalit, které budou tentokrát počítat s obsluhou mezinárodního území. Dobrým příkladem může být například postupná přeměna ostravského Mošnova na středoevropský multimodální hub.“

4.Průmyslové nemovitosti a výrobní areály

Nejrychleji porostou: Energeticky nenáročné objekty

Návrat výroby ze zahraničí do Česka, ale také pokračující rozvoj výrobních firem, které budou s ohledem na uchování peněz stále ochotněji investovat do rozvoje vlastních areálů. Trend do jisté míry potáhne také investice do digitalizace a automatizace, která často vyžaduje stavbu nových hal, nebo snaha o snižování energetické náročnosti výroby – například investicí do pasivních areálů.

Největší hodnotu tak budou mít areály s rezervami pro další rozvoj, který umožňuje nejen okolní zástavba, ale především platné územní plány.

„Je třeba si uvědomit, že výrobní areály – především ve vazbě na krajská a bývalá okresní města a jejich okolí – stále prochází potřebnou transformací. Počet kvalitních malých a středně velkých průmyslových a výrobních areálů stále neodpovídá poptávce,“ uvádí Jiří Skotnica. „S ohledem na sílící hospodárnost a tlak na energeticky i logisticky nenáročné provozy se bude i nadále zvyšovat cena těchto objektů i výnosy z nájmu.“

5.Obchodní centra a retailové parky

Nejrychleji porostou: Obchodní centra v regionech

Noví obyvatelé mířící na okraje metropolitních prstenců budou mít vliv na zhodnocování také dalších objektů. Díky změnám ve složení obyvatel rostou na ceně například regionální obchodní centra a retailové parky. Naopak ve velkých městech dochází k výraznému rozevírání nůžek a některé kdysi klíčové lokality ztrácí na hodnotě.

Česko je navíc nadále atraktivní destinací pro rozvoj retailových značek – zejména pro cenově senzitivní obyvatele. Zájem mají dlouhodobě například polské nebo německé řetězce.

„Jsme svědky podobného vývoje, jaký byl typický například pro USA – retailové parky a obchodní centra se začínají nově dělit do tří kategorií. K prémiovým lokalitám a stagnujícím lokalitám přibývají lokality v úpadku. V celé řadě lokalit se místní byznys vrací do center měst a běžného veřejného prostoru, jinde byla postupně vybudována obchodní centra s lepší dostupností,“ zakončuje Jiří Skotnica. „Protiváhu pak tvoří raketový růst prémiových lokalit, ke kterým se začínají řadit i nově budované spádové parky v regionech. Ty se v současnosti vezou na trendu nových obyvatel v příměstských oblastech.“

Divoká karta? „Čisté“ brownfieldy

Nejrychleji porostou: Zasíťované brownfieldy bez ekologické zátěže
Zajímavý může být růst cen některých brownfieldů. Především těch, které mají funkční připojení na inženýrské sítě – právě kvůli nim jsou do nich investoři ochotni vložit peníze. V některých regionálních oblastech s vysokou poptávkou po bydlení i podnikání totiž začíná být kvůli kapacitám přípojek problém realizovat projekty na zelené louce. Podmínkou však je, že brownfield netrápí ekologická zátěž – například kontaminace půdy nebezpečnými látkami.

Typickým reprezentantem této kategorie mohou být již nevyužívané nebo málo využívané průmyslové areály nebo areály dopravní infrastruktury v centrálních oblastech největších měst. Výhodou v takovém případě bývá i logistická infrastruktura, která v minulosti počítala se zvýšeným provozem dopravních prostředků a strojů. Problematické mohou být naopak areály s větším množstvím budov – typicky chátrající prvorepublikové továrny. U nich se atraktivita kvůli investiční náročnosti (často kvůli památkové ochraně) naopak sníží.

„V Česku máme tisíce podobných brownfieldů, jejichž hodnota v posledních letech nerostla rychleji než zbytek trhu. Nyní se stovky z nich mohou stát zlatým vejcem. Majitelé mohou těžit především ze snadné transformace areálů buď ve formě dostaveb nebo rekonstrukcí, většina z brownfieldů operuje s velkorysými plochami, které mohou sloužit i jako vítané příjmy z pronájmů,“ dodává Jiří Skotnica. „Klíčové je také zařazení brownfieldů do zásad územního rozvoje lokality, které většinou s dalším průmyslovým nebo výrobním využitím počítají.“

Firmy přichází s novými typy benefitů. Pomáhají s bydlením, bezúročně půjčují

Nadcházející měsíce budou pro české firmy perné a týkat se to bude i vyjednávání o platech u klíčových zaměstnanců. Kde nebude moci firma přidat peníze, tam bude muset přesvědčit praktickými benefity, které tlumí nárůst životních nákladů. Myslí si to managing partnerka konzultační společnosti RSM. A sama jde příkladem – její firma poskytuje zaměstnancům například bezúročné půjčky, možnost okamžité výplaty zálohy na mzdu a zvažuje také příspěvek na pořízení bydlení.

Naprostá většina českých firem s navyšováním platů přestala stíhat tempo inflace. Ostatně kopírovat u mezd inflační křivku nedává smysl. Firmy proto musí hledat nové benefity. Týkat se to bude především středních podniků, pro které bude v následujícím období nutné udržet si klíčové lidi, nebudou však mít možnost přeplácet je oproti větší konkurenci.

Podle odhadů konzultační společnosti RSM v současnosti pravidelné zaměstnanecké benefity poskytuje naprostá většina českých firem. Nejčastěji se jedná o možnost delšího čerpání dovolené, home-office či pružné pracovní doby, možnosti školení nebo využívání firemního vozu pro osobní potřeby. Podstatnou část pak tvoří také podpora volnočasových aktivit. Tento mix by se však mohl v následujících měsících změnit.

Do popředí se budou dostávat zcela nové typy benefitů. Například bezúročné zaměstnanecké půjčky, příspěvky na nájem nebo pořízení vlastního bydlení, případně kompenzace nákladů na dojíždění do zaměstnání. Pokud jsou benefity dobře nastavené, mohou zaměstnanci ušetřit měsíčně až několik tisíc korun – tedy klidně kolem 10 % v porovnání s jeho mzdou. A to už může být pro domácnost výrazná finanční podpora.

„S trochou nadsázky teď končí doba, kdy pracovníci HR lákali na ‚wellness‘ benefity. Otázka, na kterou se budou uchazeči ptát stále více, bude ‚jak mi vaše firma pomůže kompenzovat rostoucí životní náklady‘. Naštěstí je z mého pohledu stále mnoho příležitostí, jak mít tu odpověď skutečně dobrou a nejen formální,“ vysvětluje Monika Marečková, managing partnerka RSM.

O firemní půjčky je vysoký zájem, nejvíce domácnosti trápí bydlení

Společnost RSM tak do jisté míry sama na sobě zkouší to, co doporučuje i svým klientům. Například bezúročné půjčky poskytuje již několik let, letos poprvé však bylo jasné, že se několikamilionový fond vyčerpá. Vedení společnosti proto rozhodlo o výrazném zvýšení limitu. Mezi zaměstnanci je tak momentálně bezúročně rozpůjčováno 5,5 milionu korun.

Bezúročná půjčka má pochopitelně svoje pravidla. Čerpat je možné maximálně 300 tisíc korun, které se následujících pět let strhávají pravidelně z platu. Pokud by zaměstnanec ve firmě skončil, musí peníze doplatit před doběhnutím výpovědní lhůty.

„Nejčastěji o bezúročnou půjčku žádají mladí zaměstnanci mezi 23 až 35 lety k částečnému financování rekonstrukcí nebo jako výpomoc při zajišťování hypoteční akontace. Někteří pak touto cestou financují například nákup nového vozu,“ zmiňuje Monika Marečková. „Celkem možnost bezúročné půjčky využila už více než desetina lidí z našeho česko-slovenského týmu.“

Bezúročná půjčka však není jediným způsobem, jak chce RSM pomáhat svým zaměstnancům při pořizování vlastního bydlení. V posledních týdnech například zkoumá možnosti příspěvku v rámci takzvaného odkladu hypotéky. V rámci tohoto modelu může zaměstnanec bydlet v bytě, který si sám vybral, ale jeho financování může řešit až po pěti letech.

Firmy si zbytečně nabíhají na daňové vidle. Pro zákazníky zdražují, spřízněným společnostem nechávají staré ceny

Zdražování svírá Česko. A to takovým způsobem, že pro řadu oborů – například potravinářství – není neobvyklá ani úprava cen několikrát do měsíce. Rostoucí ceny materiálů, energií i dopravy se však musí promítnout i do takzvaných „převodních cen“. Tedy cen, za které si společnosti poskytují služby nebo prodávají zboží v rámci jedné vlastnicky propojené skupiny. V opačném případě je totiž může po daňové kontrole čekat významné doměření daně.

Zdražuje se rekordním tempem, velká část společností však nadále validuje skupinové ceny jen párkrát za rok

Převodní ceny ve skupině spřízněných osob by měly být nastaveny v souladu s takzvaným principem tržního odstupu. Tedy odpovídat nastavení cen mezi nezávislými subjekty. V praxi tedy platí, že by se neměly nijak odlišovat od cen, které společnost vyžaduje za své služby nebo produkty při jejich prodeji třetím stranám. Jakmile tedy společnost přistoupí ke zdražení, ať už jsou důvody jakékoli, měla by vždy zvážit i úpravu cen pro vnitroskupinové zákazníky.

Klíčové je to zejména v případě, kdy jsou tyto ceny fixní. V takovém případě je pak zásadní disproporce takřka neobhajitelná. A právě tady nastává jeden z klíčových problémů. Ceny se totiž mění tak rychle, že se při jejich změnách směrem k zákazníkům často zapomíná na validaci v rámci celé skupiny spojených osob. Část společností má totiž rozdělenou validaci externích a „interních“ cen. A zatím co ty pro běžné zákazníky mění klidně dvakrát za kvartál, u interních cen drží výrazně pomalejší tempo.

„Vlastním levněji“ je červený hadr na finanční úřady

Ve špatně stanovených převodních cenách pochopitelně nemusí být zlý úmysl, přesto jsou principiálně jedním z oblíbených předmětů přezkumu ze strany finančních úřadů. Není veřejné tajemství, že řada firem se totiž formálním poskytováním vzájemných služeb v rámci jedné skupiny snaží vylepšovat finanční bilanci jednotlivých členů.

V rámci daňové kontroly vždy probíhá identifikace takzvaných spojených osob a kontrola vzájemných vztahů. A to ve velkém detailu – řeší se nejen kapitálová struktura, ale také vzájemné propojení členů statutárních orgánů. Následně se posuzují transakce mezi spojenými a nespojenými osobami.

Pokud byla v obou případech poskytována stejná služba za rozdílné ceny, vyzve úřad kontrolovaný subjekt k vysvětlení vzájemných rozdílů. A důkazní břemeno, že nedochází k obcházení principu tržního odstupu, je v takovém případě na straně kontrolované společnosti.

V případě, kdy byly mezi osobami spojenými i nespojenými poskytovány služby rozdílné povahy, bude se daňová kontrola pravděpodobně zajímat o ziskovost jednotlivých transakcí. I v takovém případě se u špatně nastavených převodních cen projeví výrazná disproporce.

Rozdíl v cenách pak může v obou zmiňovaných případech sloužit jako základ k doměření daně.

Zapomínat se nesmí ani na úrokové sazby

Nejinak je tomu u zvyšování úrokových sazeb. V případě vnitroskupinových půjček by měly zpozornět zejména skupiny poskytující si úvěry za fixní úrokovou sazbu. S ohledem na dynamický vývoj základních úrokových sazeb by se totiž mohlo stát, že tyto fixní vnitroskupinové sazby budou nižší než základní mezibankovní sazby a tím pádem nebudou splňovat již zmiňovaný princip tržního odstupu.

Při řádném stanovení úrokových sazeb jako součtu základní sazby a rizikové marže (spreadu) v sobě úroková sazba zároveň musí zahrnovat i odměnu za poskytnutí peněžních prostředků dlužníkovi s daným kreditním rizikem. Úrokové sazby u aktuálně poskytnutých krátkodobých vnitroskupinových půjček v českých korunách by se tak měly pohybovat i nad hodnotou 5 %.

Zaměstnanci, kteří soukromě používají firemní hybridy nebo elektromobily, najdou na výplatní pásce až o tisíce korun navíc


Příjemnou zprávu přinesla všem zaměstnancům, kteří mají domluvené využívání firemního elektromobilu pro osobní účely, novela zákona o daních z příjmů schválená na začátku tohoto měsíce. Snížení výpočtu takzvaného nepeněžního příjmu pro nízkoemisní vozidla jim totiž ve výsledku zvedne čistý příjem – a to hned o několik tisíc za rok.

Každý zaměstnavatel, který poskytuje bezplatně zaměstnanci firemní vozidlo jak pro služební, tak pro jeho soukromé účely, je povinen tento „nepeněžní příjem“ zaměstnanci dodanit. Doposud tvořilo toto dodanění 1 % ze vstupní ceny vozidla (nejčastěji kupní ceny) včetně DPH pro všechna osobní vozidla bez rozdílu. Novela zákona o daních z příjmů však snižuje od července 2022 pro kategorii nízkoemisních vozidel tento podíl na polovinu – tedy 0,5 %. 

Za nízkoemisní vozidlo se budou považovat bateriová elektrická vozidla, vodíková vozidla s palivovým článkem a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem. Tedy za předpokladu, že splní environmentální parametry stanovené normou. 

V praxi to tedy znamená, že nejoblíbenější český elektromobil Škoda ENYAQ iV, který by dokázala firma šikovně pořídit za kulatý milion korun s DPH, přinese od července zaměstnanci na jeho výplatní pásce o 1300 korun čistého navíc. Tedy za předpokladu, že podléhá jen 15 % sazbě daně (má příjem nižší než cca 155 tisíc měsíčně). 

„Jedná se de facto o paušální úlevu, protože je jedno, kolik soukromých kilometrů s tímto firemním vozem zaměstnanec najezdí. Za 6 měsíců bezplatného užívání i pro soukromé účely zaměstnanec ušetří nově skoro 8 tisíc korun,“ uvádí tax senior manager z poradenské společnosti RSM Jaroslav Sůsa. „To už může být pro některé firmy zajímavý zaměstnanecký benefit a hezká motivace přecházet při obměně vozového parku na nízkoemisní vozidla.“ 

Využívat bezplatně firemní osobní automobil i pro soukromé účely přitom není v Česku nijak výjimečné. Z dat RSM vyplývá, že tuto možnost nabízí zaměstnancům naprostá většina českých firem. Nízkoemisní vozidla se však v českých firmách prosazují pomaleji než v západní Evropě. Důvodem je především nedostatečná nabíjecí nebo doplňovací infrastruktura i výrazně vyšší pořizovací náklady. 

Jak definuje nízkoemisní vozidlo zákon? 

Za nízkoemisní vozidlo se považuje silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.  

Globální fúze a akvizice nadále na vzestupu, Česko však čeká asi 15 % pokles

Česko u investorů dlouhodobě patřilo k jednomu z nejžádanějších trhů. A přestože rok 2021 byl z pohledu fúzí a akvizic i přes dozvuky koronavirové krize nadprůměrný, nyní bude hledání investora náročnější. Kombinace faktorů, jako jsou rostoucí ceny energií, přezaměstnanost, ale také válka na Ukrajině totiž povede k tomu, že počet fúzí a akvizic v Česku po delší době pravděpodobně klesne. Vyplývá to z informací nejrychleji rostoucí globální poradenské sítě RSM.

Specialisté RSM analyzovali data z více než 600 globálních transakčních aktivit především v segmentu SME včetně Česka a Slovenska, které se loni realizovaly po celé Evropě. Z dat vyplývá, že v popředí stál zájem především o firmy z oblasti automatizace a digitalizace, průmyslové podniky, telekomunikace, ale také společnosti, které přináší ekologické inovace.

Covid měl loni na SME fúze a akvizice minimální vliv

Trh ještě loni rostl navzdory těžkostem, spojeným s koronavirovými opatřeními, také v Česku. S výjimkou trhu s hotelnictvím a pohostinstvím tak neměla pandemie na fúze a akvizice v podstatě žádný vliv. Motivací byly především nízké úrokové sazby a zároveň dlouhodobé stabilní ekonomické a geopolitické podmínky Česka. Tak jako v předchozích letech investovaly především private ekvity fondy, strategičtí investoři a finančně stabilní společnosti.

„Česká republika má v rámci EU specifickou pozici s ohledem na stabilní ekonomickou a geopolitickou situaci a vazbu na pobaltské země, a je proto pro investory velmi zajímavou destinací pro případné akvizice. Byla dlouhodobě vnímána jako bezpečná země s nízkou mírou rizika rychlých zvratů. Jsou zde podmínky pro perspektivní vznik technologických a jiných firem včetně startupů, které jsou příležitostí pro zahraniční investory,“ říká Lenka Zdražilová, vedoucí transakčního oddělení společnosti RSM.

Na trhu se zároveň promítla celá řada faktorů, která fúze a aktivizace formovala. Po celé Evropě a stejně tak i v Česku dochází ke generačním změnám ve vedení společností. Ty urychlila mimo jiné probíhající pandemie, která začala klást nové požadavky na celkový styl vedení i základní digitalizaci komunikace uvnitř jednotlivých podniků. V evropském měřítku hrály v loňském roce v oblasti investic prim především severské trhy. Počet IPO stoupl ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku a na Islandu násobně. Skandinávie se tak pravděpodobně stane silnou inspirací pro celou Evropu. Zájem investorů totiž odráží vzestup severské startupové scény, ale také nízkou regulovanost trhu a vysokou podporu lokálních investorů.

Pro Česko se může stát inspirací také přístup seveřanů k implementaci ESG do svého podnikání, která se stále častěji stává jednou z důležitých podmínek pro zajištění financování ze strany finančních institucí. Právě kvalitně zpracovaná ESG strategie a její zakotvení do firemních procesů – tedy něco, co České podniky často nezvládají – zvyšuje násobně atraktivitu pro zahraniční investory.

Česko čeká propad až o 15 %, výhled na dokonalou bouři však znervózňuje spíše zahraniční investory

Přestože podle RSM bude na většině evropských trhů akviziční apetit přetrvávat, už nyní je i z dat za první kvartál jasné, že Česko na nějakou dobu přestane těžit ze svých současných výhod. Závislost ekonomiky na ruském plynu, geopolitická blízkost konfliktu, zhoršený rating, ale také zvyšování úrokových sazeb a přetrvávající nedostatek lidských zdrojů, to vše může způsobit pokles fúzí a akvizic o 10–15 %.

Ještě větší propad je naštěstí tlumený dostatečným zájmem lokálních investorů a taky jejich schopností nakupovat z vlastních zdrojů. Pro české SME je přitom kvalitní spolupráce s investory klíčová – podle studie RSM nemají bez vstupu investora možnost posunout se dostatečně rychle, expandovat nebo udržet svou dlouhodobou konkurenceschopnost.

„V této chvíli ještě nepociťujeme plný dopad situace na Ukrajině, ale už nyní je jasné, že se dotkne firem, které jsou orientovány na spolupráci s Ruskem, Běloruskem nebo Ukrajinou. Ať už ve formě exportu nebo mají tyto trhy jako součást subdodavatelského řetězce,“ uvádí Lenka Zdražilová, vedoucí transakčního oddělení společnosti RSM. „Pravděpodobně tedy budou řešit alternativu spolupráce s jinými zeměmi například v rámci EU, zde však mohou narážet na vyšší náklady na pracovní sílu v těchto zemích nebo složitější logistiku. To může odradit řadu zahraničních investorů.“

Zahraniční investoři tak budou v roce 2022 v Česku investovat především do začínajících a perspektivních firem v technologických segmentech. Čeští investoři budou pravděpodobně pokračovat v menších investicích do společností, které strategicky zapadají do jejich portfolia, a budou si upevňovat svou pozici na českém trhu.

Pro řadu firem je letošek vhodným rokem k prodej, mohou ho však prováhat

RSM si všímá také skutečnosti, že právě letošní rok by mohl být pro řadu malých a středních firem vhodný k prodeji. Akviziční chuť je dlouhodobě vysoká, volných prostředků je stále dostatek, na druhou stranu inflace, rostoucí úrokové sazby i projevy ukrajinského konfliktu, které plnou silou zaznamenáme pravděpodobně až v druhé polovině roku, naznačují, že je Česko v bodu kulminace. Následující tři roky se pak mohou nést v duchu postupného ochlazení ekonomiky a z něj vyplývajících těžkostí.

„Bohužel, z našich zkušeností, řada českých firem není schopna včas rozpoznat vhodný okamžik, kdy by měla zvažovat vstup strategického investora a případný prodej. Čeští podnikatelé mohou prováhat i moment, kdy je třeba radikálně změnit svoji obchodní strategii a zabránit znehodnocení vlastního byznysu nebo dokonce krachu,“ zakončuje Lenka Zdražilová. „Pokud dochází k prodeji finančně nestabilní společnosti nebo se podnikatelé nestihnou na prodej přichystat, má to pochopitelně negativní dopad na celkovou prodejní cenu.“ 

Koho čekají těžké časy a kdo bude v kurzu?

Složitý rok čeká průmyslově orientované společnosti, které jsou vysoce energeticky náročné, orientované na aktuálně nestabilní východní trhy nebo konkrétní segmenty – zejména automobilový průmysl. Zranitelné budou také podniky, které pracují s velmi nízkou ziskovou marží. Klíčové budou také finanční rezervy, které zvládnou tlumit výkyvy na finančním trhu.

RSM TOP 5 odvětví s akvizičním potenciálemRSM TOP 5 odvětví s akvizičním potenciálem v Česku
Automatizace a digitalizaceAutomatizace a digitalizace
Výrobní průmyslLogistika
LogistikaVýrobní průmysl
Green TechDopravní systémy
Média (včetně zábavních)IoT a průmysl 4.0

Příspěvek na neprůstřelné vesty, munici nebo zdravotní péči. Do Senátu míří daňové úlevy při pomoci Ukrajině, zjednoduší situaci desítkám tisíc firem

Poslanecká sněmovna dnes dopoledne projednala ve 3. čtení zákon, který mimo jiné výrazným způsobem rozšiřuje možnost odečítání darů poskytnutých přímo Ukrajině. Co se konkrétně změní, jakmile vstoupí zákon v platnost, shrnuje v přehledném seznamu poradenská společnost RSM. Novela nyní míří do Senátu, kde se očekává její přijetí bez připomínek. Pokud bude následně podepsána prezidentem, bude nové opatření v oblasti darů možné použít zpětně za celý rok 2022.

Nově bude možné odečíst například dary ukrajinské veřejně prospěšné organizaci, ale také české či ukrajinské organizační složce státu (např. ukrajinské ambasádě) určené na podporu obranného úsilí Ukrajiny. Naopak finanční podporu přímo uprchlíkům, kteří přišli do Česka, nebo nepeněžité dary jako odvoz uprchlíků od hranic nebude možné odečíst ani nadále. Podnikatelé a firmy si však tyto bezúplatné nepeněžité výdaje budou moci odečíst od základu daně jako daňově uznatelný výdaj. Prodloužena na rok 2022 byla také možnost odečíst si od základu daně dary poskytnuté na zákonem stanovené účely až do výše 30 % základu daně.

Nové úpravy umožní odečíst z daní až stovky milionů korun, které v posledních měsících darovaly české firmy. Podle Kateřiny Provodové, vedoucí daňového oddělení společnosti RSM, uvítají tuto možnost desítky tisíc subjektů a k darování může motivovat další.

„Stávající daňový systém pochopitelně nemohl počítat s tak specifickým typem darů, jako je například příspěvek na munici cizího státu pro zajištění jeho obranyschopnosti. Že český stát dokázal flexibilně reagovat na tuto v naší novodobé historii bezprecedentní situaci, je klíčové. Novela má totiž dopad na desítky tisíc firem, které impulsivně darovaly své peníze, a týká se souhrnných částek v řádech stovek milionů korun,“ vysvětluje Kateřina Provodová.

„Celá řada firem by bez novelizace zákona nemohla dar například přímo na ukrajinskou obranu od základu daně odečíst, a tím pádem zřejmě ani poskytnout. Novelizace tedy povede k nárůstu peněz darovaným v souvislosti s tímto válečným konfliktem. Podle mého odhadu se klidně může jednat i o majoritu všech peněz darovaných v následujících měsících, protože takovéto dary se nyní zjednodušují na úroveň těch ‚běžných‘,“ zakončuje.

Přehledně – jak darovat a co novela mění?

Lze bezpečně odečíst již nyní

 • peníze pro veřejné sbírky (právnické osoby) dle zvláštního zákona
 • dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem v ČR, EU nebo EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely
 • dary českým obcím, krajům a organizačním složkám státu na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
 • dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem v ČR nebo EU či EHP na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
 • dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení
 • dary fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, EU či EHP, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvl. pomůcky nehrazené příspěvkem ze st. rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání

Novela umožní odečíst z daní jako dar

 • dary veřejně prospěšné organizaci se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely,
 • dary ukrajinskému státu (např. ukrajinskému velvyslanectví) nebo územně-správním celkům státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, polici, na podporu nebo ochranu mládeže, požární ochranu
 • dary právnické osobě (komerční firmě) se sídlem na území státu Ukrajina na sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní účely, na vzdělávání, školství, policii na podporu nebo ochranu mládeže nebo požární ochranu
 • dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, škol anebo školských zařízení
 • dary fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby dle zvláštního právního předpisu na zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvláštní pomůcky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu nebo na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání
 • dary veřejně prospěšné organizaci, obcím, krajům, státu anebo organizační složce státu (českým i ukrajinským), nebo právnické osobě se sídlem v ČR, EU, EHP anebo na území státu Ukrajina na podporu obranného úsilí státu Ukrajina (např. dar ukrajinské ambasádě na nákup zbraní, munice, vojenského materiálu)

Veškeré shora uvedené dary bude moci nově odečítat i daňoví rezident Ukrajiny, pokud v ČR podává daňové přiznání.

Nebude možné odečítat jako dar ani po přijetí novely

 • přímý dar jakékoli fyzické osobě na Ukrajině, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu například přímo na ubytování, oblečení, jídlo, obranu, munici konkrétní fyzické osobě apod.
 • přímý dar jakékoli fyzické osobě, která není poživatelem invalidního důchodu, nebo není nezletilou osobou závislou na péči jiné dle zvláštního právního předpisu – například příspěvek přímo uprchlíkovi v ČR na ubytování, oblečení, jídlo
 • dar zaměstnanci ukrajinské národnosti na humanitární nebo charitativní účely (v případě sjednání v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě anebo vnitřním předpisu bude možné uplatnit u zaměstnavatele i jako daňově uznatelný výdaj)
 • nepeněžité dary ve formě ubytování uprchlíkům (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem)
 • nepeněžité dary jako poskytnutí služeb například ve formě přepravy uprchlíků od hranic (dle novely ale bude pravděpodobně možné uplatnit nikoli jako odčitatelnou položku, ale jako daňově uznatelný výdaj u podnikatelů a firem)

6 trendů, které přinese do online bezpečnosti konflikt Ukrajiny s Ruskem

Už nyní se ukazuje, že válka v Evropě bude na firmy i uživatele klást v otázce digitální bezpečnosti nové nároky. Nejslabším místem však budeme i nadále my sami. Pokud chceme předcházet rizikům, bude se muset změnit uvažování uživatelů a pravidelně zvyšovat jejich erudice, zmiňuje Karel Fišnar, Head of Cloud Solution and Services ve společnosti RSM Czech Republic & Slovakia.

 1. Vzrůstající intenzita a zlepšující se sofistikovanost útoků udivuje i zkušené uživatele

Koncem roku 2021 stoupl celosvětově počet phishingových útoků o celou čtvrtinu. A s příchodem válečného konfliktu, jehož součástí je pochopitelně i kybernetická válka, se útoky opět stupňují. Jejich počet však není to nejnebezpečnější. Výrazně rizikovější je skutečnost, že se mění jejich charakter a schopnost novými podobami zmást i zkušené uživatele. 

“Už dávno se totiž nejedná jen o emaily slibující výhru iPhonu za poskytnutí údajů k platební kartě. Phisingové útoky mají dnes mnohem sofisitikovanější charakter. Může se jednat například o SMS zprávu s prosbou o upřesnění údajů ke kurýrní zásilce, telefonát operátora k vypršení licence používaného software. Phishing zneužívá i současný konflikt a snaží se údaje vylákat například přes domnělé sbírky na uprchlíky,” zmiňuje Karel Fišnar. “Tím, že útočníci cílí na naše každodenní aktivity, vezou se na vlně informačního smogu a hlavně více investují do sofistikovaných cest, může se v první moment snadno nachytat i zkušený uživatel.”

2. Doposud spolehlivý software jako nepřítel

Je to zřejmě první případ, kdy válka v takové intenzitě promlouvá do online bezpečnosti běžných lidí. To s sebou nese i nový způsob, jak v takovém případě přemýšlet – ze dne na den se totiž bezpečnostní hrozbou může stát v podstatě jakýkoli software, který má šanci zneužívat bojující protistrana. Ostatně před tím varoval již i Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost, jehož pokyny není dobré brát na lehkou váhu.

“Klasickým zástupcem této kategorie se stal antivirus Kaspersky, jehož tvůrcem je společnost z Ruské federace. Vzhledem k tomu, že riziko zneužití není možné v takovém případě podceňovat, většina bezpečnostních expertů doporučuje okamžité odstranění programů a jejich náhradu,” zmiňuje Karel Fišnar s tím, že podíl antiviru Kaspersky se v Česku naštěstí pohybuje jen kolem 3 % – i tak se však jedná o tisíce domácností a firem.

3. Firmy budou investovat nejen do technologií a moderního softwaru, ale i bezpečnostního školení zaměstnanců

Zabezpečit techniku pomocí pravidelně aktualizovaného hardwaru a softwaru je dnes paradoxně jednodušší než předcházet chybám běžných lidí. Přitom prevence a erudice je v rámci online bezpečnosti stále ještě podceňovaná. To by se však mohlo změnit a s rostoucím počtem útoků poroste také potřeba firem jim předcházet. Oficiální součástí onboardingu by se tak mohlo stát také školení, jak poznat reálnou komunikaci zástupců společnosti nebo dodavatelů softwaru.

“Učení se o online bezpečnosti je u nás dlouhodobě podceňované. Dokonce ani top manažeři často nedokáží rozpoznat phishing od oficiální komunikace vlastní společnosti. V době, kdy firmy ve velkém přecházejí například na software pro vzdálenou kooperaci nebo task management, se mohou uživatelé snadno splést ve chvíli, kdy jim přijde podvodný email pod hlavičkou takových dodavatelů,” vysvětluje Karel Fišnar.

4. Státní správa bude muset do bezpečnosti investovat dlouhodobě a intenzivně, největší riziko je chyba úředníka

Velkému riziku bude v následujících měsících a letech vystavena především státní správa. Ta bude muset bezpečnost posílit především ruku v ruce s pokračující digitalizací – počet důležitých dat, která si úřady předávají, by se mohl v následujících letech znásobit. A bohužel i v tomto případě se největším rizikem stává běžný uživatel.

“V sektoru státní správy se bohužel spojuje obrovské množství rizikových faktorů. Důležitá data, která jsou v některých případech nedostatečně zabezpečená a jejichž počet bude stoupat. Nestanovená nebo většinou spíše nevyžadovaná bezpečnostní pravidla, která umožňují úředníkům zpřístupnit tato data v rámci homeoffice v prostředí své domácí sítě. Zastaralá bezpečnost některých systémů, které nevyžadují vícefaktorové ověření. A pak pochopitelně nízká zkušenost uživatelů a podfinancování IT experti, kteří často nemohou konkurovat těm z komerční sféry,” vyjmenovává Karel Fišnar. “To vše se musí změnit dřív, než nastane první velký průšvih a kvůli lidské chybě budou data státu kompromitována.”

5. Vzrůstá důležitost pravidelného zálohování systémů a jejich ukládání v bezpečných depozitech

Útok nemusí vždy skončit pouze odcizením dat. Některé útoky si berou data jako rukojmí, zašifrují je a následně vyžadují výkupné. V případě nezaplacení pak uživatel nemá data jak obnovit. Zálohování jako takové se sice stalo v případě firem standardem, málokdo ho však dělá úplně správně. Roste proto role takzvaných bezpečných depozitů, které slouží pro ukládání nejen dat, ale celých systémů. 

“Jak se říká – existují pouze dva typy firem. Ty, co zálohují, a ty, co zálohovat budou. Dnes už nejde pouze o ukládání dat z databází, zálohovat je třeba celé systémy. Poškození firemní IT infrastruktury nesmí firmu paralyzovat. Pokud jsou systémy zálohovány správně, není problém je obnovit v podstatě okamžitě,” zmiňuje Karel Fišnar. Bude klesat význam lokálního zálohování, zvláště když se často jedná o podobně zranitelná datová úložiště, jako jsou ta primární.”

6. Vícefaktorová autentizace jako standard

Firmy i dodavatelé systémů se tak budou snažit co nejvíce minimalizovat rizika a přinášet postupná vylepšení bezpečnosti. Standardem se díky tomu postupně stávají technologie, sloužící původně k ochraně těch nejkritičtějších systémů. Masivní rozšíření můžeme očekávat například u vícefaktorového ověřování.


“Dvoufaktorové ověřování – například přes mobilní autentizaci – se dnes stává standardem zabezpečení v podstatě jakéhokoliv systému s personálním loginem. Dá se však očekávat, že vývoj se v této oblasti nezastaví a brzy přibydou další nové biometrické prvky – například rozpoznání obličeje nebo analýza hlasu. S hesly jako takovými totiž souvisí asi tři čtvrtiny všech bezpečnostních incidentů,“ zakončuje Karel Fišnar.

Český konzultační byznys roste. RSM loni stoupl obrat ke 380 milionům, tahounem je technologická divize a outsourcing účetnictví

Praha, 31. března 2022

Poradenskému byznysu se v neklidných letech globálně daří, Česko nevyjímaje. Rostla i RSM, jedna z největších poradenských společností v českých rukou, jejíž obraty poprvé překonaly hranici 375 milionů korun. A to především díky digitální transformaci českých firem, kterou urychlila koronavirová krize. Poptávka je zejména po IT systémech a kompletnímu outsourcingu účetnictví. Celosvětově pak RSM rostla nejrychleji z TOP10 oborových společností.

Obrat české a slovenské RSM loni stoupl o 13 milionů na 377 milionů korun, tedy zhruba o 4 %, což je i s ohledem na dopady koronavirové krize v segmentu středních firem očekávaný výsledek. Globálně síť RSM rostla ještě rychleji – o 15,8 %, přičemž u ní se hlavním tahounem v reakci na změny stal především poradenský byznys. Celosvětové tržby tak loni poprvé přesáhly hranici 7 miliard dolarů – konkrétně se souhrnný obrat zvýšil na 7,26 miliard dolarů. V kategorii velkých konzultačních firem se RSM navíc stala nejrychleji rostoucím subjektem.

“Nejen v Česku, ale ve většině západního světa důležitost segmentu malých a středních firem posiluje. A také střední a velké tuzemské společnosti dozrávají do fáze, kdy strategická rozhodnutí nechtějí dělat bez vhodného partnera po boku. I s ohledem na neklidné dění ve světě věřím, že i v Česku brzy proto poroste síť RSM stejným tempem jako ve světě,” věří Monika Marečková, Managing Partner RSM CZ & SK.

V Česku a na Slovensku za růstem stojí především technologická divize RSM, provazující konzultační a IT byznys. V současnosti generuje již pětinu veškerých příjmů. Poskytuje například kompletní služby pro přechod firem do cloudu, implementaci podnikových systémů, ochranu dat nebo zajišťování zákaznické podpory. Pro řadu firem však zajistila kompletní technologickou a digitální transformaci jejich provozů. 

Její obraty za jediný rok vyrostly o více než 17,5 milionu korun na 78 milionů. Outsourcing firemního a mzdového účetnictví se na obratu podílelo skoro 65 miliony, daňové nebo transakční poradenství pak takřka 45 miliony. Tým české a slovenské RSM se rozšířil na více než 250 kolegů.

Klientské portfolio se i v loňském roce zaměřovalo především na středně velké společnosti. Ty tvořily příjmy ze 70 % a do této kategorie spadá 987 z celkových 1 410 klientů RSM CZ & SK. Mezi největší klienty RSM i nadále patřily česká pobočka IBM, sítě hotelů Marriott či OREA, provozovatel a vlastník obchodních center Unibail-Rodamco-Westfield, supermarkety Albert nebo CPI Group či další původně česká unicorn investice Emlifi. 

“Pokud něco definuje rok 2021 pro středně velký český byznys, pak jsou to investice firem do outsourcingu a digitální transformace. Nedostatek pracovní síly, ale i nutnost převést provozní procesy do digitální podoby vytvořily nejsilnější poptávku po komplexních IT službách za posledních dvacet let, zároveň se dnes minimu středních firem vyplatí držet například vlastní inhouse účetní oddělení,” zmiňuje Monika Marečková. “Bez přehánění se dá říct, že to, co jindy firmám trvalo desetiletí, zvládly nyní během pouhých dvou let. A pro řadu firem digitalizace i příklon k outsourcingu může znamenat vyloženě generační posun, který dá základ pro rychlý růst a vyšší konkurenceschopnost v dnešní neklidné době.”

Mzdy a daně bez papírů

Tento trend ostatně definuje i letošní misi RSM. Kromě výrazného posílení slovenského trhu, jehož pobočku nově vede Juraj Polák, někdejší regionální manažer ManpowerGroup Slovakia, hodlá RSM růst s pomocí digitálních nástrojů v podstatě všech oblastech. Pomáhat mu mají především investice do vlastních nástrojů, jako je například mzdový a personální systém Nugget SW, který dlouhodobě vyvíjí a který patří mezi největší softwarová řešení na českém trhu, nebo Payminator, aplikace, která i pro úplné laiky zjednodušuje roční zúčtování daní.

Právě v nástrojích, které zjednoduší byrokracii v rámci účetních úkonů a ušetří Česku stovky tisíc kvalifikovaných hodin ročně, vidí totiž RSM budoucnost svého byznysu. Na investice do startupů, které mohou firmy zbavit papírování a z neproduktivních hodin opět udělat produktivní, má v letošním roce RSM CZ vyčleněno několik desítek milionů korun.


“Asi není třeba nikomu vysvětlovat, jak byrokratické je v některých oblastech Česko. Chytří lidé tu proto ve firmách často tráví čas prací, kterou zvládne chytře navržená aplikace. Účetnictví, které má navíc specifickou legislativu v každé zemi, bohužel často nebývá tím nejvíce sexy oborem pro startupovou scénu. Přesto se dotýká každé firmy v Česku a každé technologické zlepšení v této oblasti má tak reálný dopad na efektivitu,” zmiňuje Monika Marečková. “Budeme tedy průběžně investovat do ‘nudných startupů’, které však mají velkou ekonomickou roli s vizí digitalizovat maximum možné provozní agendy českých firem.”