Hedepy

Hedepy v nové kampani ukazuje, jak snadné je začít s psychoterapií. Spouští i mobilní aplikaci

Online psychoterapeutická platforma Hedepy zahajuje 4. září ve spolupráci s YYY agency rozsáhlou marketingovou kampaň. Podílela se na ní také agentura Mediaplus Prague, která zajišťovala plánování a nákup vybraných médií. Hlavním cílem kampaně je oslovit lidi, kteří nad terapií přemýšlí, ale z různých důvodů se pro vyhledání vhodného odborníka stále nerozhodli. Hedepy chce zároveň ukázat, že nalezení psychoterapeuta, kterému mohou lidé důvěřovat, je i díky digitalizaci snazší než kdy dřív. Marketingová kampaň bude probíhat do poloviny října, primárně ve formě televizního spotu, se kterým platforma pracuje vůbec poprvé. Zahrnuta bude také outdoorová reklama ve vozech metra doplněna o online komunikaci, a to včetně zapojení influencerů i aplikací jako je Spotify či Tiktok.

Z dat Národního ústavu pro duševní zdraví vyplývá, že se více než třetina lidí v Česku potýká s duševními problémy, které ve větší či menší míře ovlivňují jejich každodenní život. Pouhý zlomek z nich je však aktivně řeší, zbytek dotázaných o něčem takovém pouze přemýšlí. Hlavními důvody bývá ostych si problémy vůbec přiznat a najít někoho, komu se svěřit, mezi ty další patří nejčastěji pochybnosti, zda je vůbec řešený problém natolik zásadní, aby s ním mohl člověk za terapeutem přijít.

Terapie kdykoliv a odkudkoliv – třeba i doma z gauče

Marketingová kampaň platformy Hedepy si proto klade za cíl ukázat lidem, kteří s terapií váhají, že existuje také online forma psychoterapie, která by pro ně mohla být řešením. Umožňuje totiž, aby celý proces proběhl na dálku, bez nutnosti dojíždění a v čase, který si člověk sám zvolí. Zároveň úspěšně bojuje se strachem, který klienty od terapie často odrazuje, totiž začít důvěřovat a následně se svěřit někomu, o kom nic neví a s kým mluví vůbec poprvé. Hedepy spolupracuje pouze s ověřenými terapeuty disponujícími adekvátním vzděláním a výcvikem, se kterými se navíc mohou klienti předem seznámit prostřednictvím video medailonků nebo si nechat některého z nich doporučit pomocí párového testu.

Kampaní cílíme primárně na lidi, kteří se potýkají s nějakým trápením, o pomoci ve formě terapii přemýšlí, ale ještě nejsou rozhodnutí ji vyzkoušet. Snažíme se ukázat, že terapie může být příjemná zkušenost a člověk v jejím průběhu nemusí opouštět prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a komfortně, že to jde i online z obýváku. Zároveň informujeme o tom, že klientům dokážeme zajistit odborníka, který jim bude sedět i po lidské stránce,” popisuje kampaň Radek Šnajdr, CMO online psychoterapeutické platformy Hedepy.

Spot na Primě, influenceři i Spotify a TikTok

Hlavním pilířem kampaně je reklamní spot, který poběží na televizní stanici Prima a jehož ústředním motivem je vykreslení mladé ženy, herečky Natalie Golovchenko, v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a uvolněně – ve vlastním obývacím pokoji. Scéna je pak zasazena do situace, kdy si žena z domova volá se svou terapeutkou a zdůrazňuje, že právě díky osobě terapeutky, kterou si mohla předem pečlivě vybrat, nebyly její obavy z terapie naplněny.  Cílem spotu je propojit online terapii s pozitivními emocemi a prolomit určitá tabu, která se s ní stále pojí. Napomáhat k tomu bude také outdoorová reklama ve vozech metra, bannerová kampaň v online prostoru a maximálně využity budou i sociální sítě jako Facebook, Instagram se zapojením vybraných influencerů, či aplikace TikTok a YouTube. Součástí bude zároveň i reklamní spot v aplikaci Spotify, kterou v Česku využívají téměř 2 miliony uživatelů.

Klíčové bylo v kampani správně odkomunikovat službu, tedy online terapii, tak, aby reflektovala potřebu cílové skupiny. Zároveň šlo o to propojit ji s pozitivní emocí, ukázat, že terapie může být příjemná zkušenost a že terapeut může být někdo, kdo je lidský a fajn. Velký důraz jsme kladli také na branding, který je pro mladou značku velmi důležitý. Naplnit všechny tyto „metriky“ nám v procesu tvorby kampaně pomohly pretesty scriptu i výsledného spotu,“ vysvětluje Šnajdr.

Online podoba kampaně, tedy reklamní spoty na sociálních sítích a bannery napříč internetovým prostředím, bude v Česku k vidění od 4. září do poloviny října. Venkovní reklama ve veřejných prostorech potrvá přibližně o dva týdny méně, končit by tak měla závěrem září. Kromě celkové destigmatizace přístupu k duševním problémům a s nimi spojené péče chce Hedepy prostřednictvím kampaně rovněž navýšit znalost značky jako takové. V reklamním spotu proto klade zvýšený důraz i na dostatečně viditelný branding. Novou kampaň Hedepy připravilo společně s YYY agency a video produkcí Bumerang.film.

Jsme rádi, že jsme mohli Hedepy znovu pomoci, tentokrát s touto zásadní kampaní. Přeci jen jde o první televizní spot startupu. Kampaň jsme tedy spolu tvořili velmi pečlivě a spot s týmem Hedepy dvakrát testovali a vylepšovali, aby efektivně plnil cíle,” doplňuje ke kampani Martin Zdražil, strategy director YYY agency.

Před zahájením kampaně Hedepy spustilo rovněž vlastní mobilní aplikaci, tzv. terapeuta do kapsy, dostupnou pro systémy Android a iOS. Jejím cílem je přístup k terapii ještě o něco zjednodušit a umožnit tak klientům připojit se k sezení kdykoliv a odkudkoliv.

Hedepy kampaň 

Marketingová agentura: YYY agency 

Mediální agentura: Mediaplus Prague

Digitální produkce: uLab, LCG New Media 

Audiovizuální produkce: Bumerang.film

Mediamix: Televize, Online, Social, Out-of-home

Hedepy pokračuje v digitalizaci duševní péče. Spolu s Unicare Medical spustilo online psychiatrii

Online psychoterapeutická platforma Hedepy reaguje na přání svých klientů i alarmující nedostatek psychiatrů v Česku. V rámci svých služeb tak poskytuje nejen psychoterapeutická sezení, ale ve spolupráci s Unicare Medical nově také ta psychiatrická. Nedávno spuštěná služba slouží jak klientům, kterým dokáže zprostředkovat kvalitní zdravotní péči do několika hodin, tak samotným psychiatrům, kterým poskytuje možnost flexibilní práce a efektivnější využití jejich omezené kapacity.

Ačkoliv v posledních letech sílí snaha destigmatizovat duševní onemocnění a ukázat lidem, že duševní zdraví je stejně zásadní jako to fyzické, český systém naráží na zásadní překážku – nedostatek kvalifikovaných odborníků. Jednou z možných rychlých a funkčních odpovědí je telemedicína, kterou začala nově poskytovat také platforma Hedepy. V rámci spuštění služby spojila síly s klinikou Unicare, díky které dokáže svým klientům nově nabídnout kromě klasického psychoterapeutického sezení i online psychiatrické vyšetření, a to včetně stanovení diagnózy a předepsání léků.

Několikaměsíční čekání na psychiatrické sezení? Standard, který může být brzy minulostí 

Dle statistik Světové zdravotnické organizace trpí duševními a neurologickými poruchami, včetně závislostí na užívání návykových látek, téměř miliarda lidí po celém světě. Kapacita zdravotnických institucí však této poptávce zdaleka nestačí, průměrná čekací doba na psychiatrické vyšetření se tak nejen u nás pohybuje v řádu měsíců. Platforma Hedepy se proto několik měsíců intenzivně věnovala tvorbě metodiky pro funkční online psychiatrii, kterou nyní ve spolupráci se zdravotní klinikou Unicare Medical pod vedením MUDr. Ondřeje Masnera nabízí prostřednictvím několika kvalifikovaných odborníků.

Psychiatrie je velmi komplexní lékařský obor, k jehož změnám je potřeba přistupovat citlivě a s respektem. I to je důvod, proč jsme tvorbou metodiky strávili spoustu času a předem si ujasnili, pro které duševní poruchy není online forma psychiatrického vyšetření vhodná. Například u pacientů potýkajících se s psychickými poruchami vedoucími ke zhoršení kognitivních funkcí, jako je vnímání či pozornost, je živý kontakt velmi důležitý, s klienty s těmito problémy proto odborníci na platformě pracovat nebudou,“ osvětluje metodiku nové služby MuDr. Ondřej Masner působící na klinice Unicare Medical.

Psychiatrické služby poskytuje Hedepy klientům starším 18 let, a to ve formě péče na přímou úhradu. Princip online sezení zůstává totožný s již několik let fungující online psychoterapií – klient si předem vybere z nabídky zapojených psychiatrů, zarezervuje si termín a v domluvený čas se připojí na sezení.

Na Hedepy se často setkáváme s tím, že by naši klienti psychoterapeutickou péči rádi spojili s tou psychiatrickou, její nedostupnost jim to však znemožňuje. Spuštěním online psychiatrie chceme lidem usnadnit cestu ke komplexní péči o duševní zdraví a zároveň umožnit psychoterapeutům a psychiatrům snadnou spolupráci vedoucí k efektivnější léčbě klienta. Včasné poskytnutí kvalitní péče je pro člověka s duševními potížemi naprosto zásadní, Hedepy proto umožňuje propojení s kvalifikovaným odborníkem klidně hned druhý den,“ říká ke spuštění nové služby Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy.

Online psychiatrie přináší lékařům flexibilitu i více času na klienty

Kromě dostupnější zdravotní péče pro klienty nejen ve velkých městech, ale napříč regiony, znamená spuštění online péče revoluci i pro samotné psychiatry. Ti jsou totiž dnes s ohledem na přetlak klientů vystavováni extrémnímu tlaku na rychlost vyšetření, což mnohdy ústí v jejich vyhoření a odchod z praxe. Již tak nedostačující kapacity odborníků se tak dále ztenčují. Příležitost poskytovat své služby online jim však nabízí možnost nastavit si vlastní ordinační hodiny a zároveň ušetřit čas, který běžně stráví dojížděním na místo výkonu své praxe. Kromě toho jim umožňuje propojení s jiným typem klientů, než běžně potkají ve své ambulanci, a tedy i další profesní rozvoj.

Psychiatři jsou v posledních letech množstvím práce konstantně přehlceni, na každého klienta mají vyhrazen jen určitý čas a mezi jednotlivými sezeními mají téměř nulové pauzy. Připočteme-li k tomu nutnost denně dojíždět do ordinace a po terapiích věnovat hodiny návazné administrativě, vytrácí se nám jakýkoliv work-life balance. Spolu s Hedepy proto umožňujeme odborníkům nastavit si vlastní pracovní pravidla, díky čemuž se mohou v oboru snáz realizovat například i psychiatričky na mateřské dovolené, odborníci z menších měst či ti, kteří chtějí pracovat pouze na částečný úvazek,“ přibližuje motivaci ke spuštění online psychiatrie Masner.

Telemedicína jako revoluce v duševní péči

Ačkoliv je v Česku telemedicína teprve ve své rané fázi, její význam a efektivitu si začíná společnost uvědomovat stále silněji. Ku prospěchu distanční péče totiž hovoří i řada výzkumů- např. studie deprese publikovaná v roce 2013 v Journal of Affective Disorders zjistila, že telepsychiatrie byla při léčbě depresí stejně účinná jako psychiatrická péče tváří v tváří. Podobné závěry napříč širokým spektrem duševních poruch vychází také z přehledové studie publikované v roce 2018 v Harvard Review of Psychiatry, která tak rovněž naznačuje, že je telepsychiatrie stejně účinná jako tradiční psychiatrická léčba. Mnohdy právě to, že je klientovi umožněno řešit své problémy ihned a nemuset na sezení u odborníka čekat i několik měsíců, naopak činí léčbu v rané fázi násobně efektivnější. 

Na Hedepy aktuálně působí několik prvních atestovaných psychiatrů, jejichž počet se v reakci na růst poptávky postupně zvyšuje. Již od počátku mají o napojení na platformu zájem především odborníci hledající větší flexibilitu v oboru – často se tak jedná například o psychiatričky s malými dětmi či lékaře preferující částečný úvazek. Cílem, se kterým Hedepy službu spustilo, je přinést do psychiatrie inovaci, která by mohla být jednou z odpovědí na dlouhodobě přetíženou kapacitu lékařů a neschopnost uspokojit potřeby klientů. Právě rozvoj online psychiatrie je jednou z oblastí, na kterou společnost plánuje využít nedávno oznámenou investici ve výši téměř padesáti milionů korun. Platforma momentálně poskytuje své psychoterapeutické služby na 12 evropských trzích, kde sdružuje bezmála 500 terapeutů. 

Do Hedepy putuje dalších 50 milionů. Online psychoterapie láká klienty i investory

Online psychoterapeutická platforma Hedepy realizovala od svého vzniku již desítky tisíc sezení, a kromě rostoucí poptávky klientů tak opakovaně vzbuzuje i zájem investorů. Nyní se jí podařilo získat svou dosud nejvyšší investici ve výši 2,15 milionu euro, v přepočtu přibližně 50 milionů korun. Svůj podíl v Hedepy navyšuje většina stávajících investorů, tedy investiční fondy Nation 1, Purple Ventures a RSJ. Do platformy již potřetí posílá finance také angel investor Leoš Navrátil. Finanční prostředky použije Hedepy nejen na právě probíhající expanzi do čtyř dalších zemí, ale také na rozvoj psychiatrické online péče, na němž momentálně pracuje.

Hedepy funguje na českém trhu od roku 2020, již během prvních pár let se však platforma rozšířila i do dalších evropských zemí, čímž se jí daří zvyšovat povědomí o duševním zdraví nejen v Česku, ale také v zahraničí. Svůj úspěch přikládá společnost především pečlivému výběru kvalitních a certifikovaných odborníků, se kterými společně konstantně rozvíjí ideální podobu funkční online terapie. O tom, že Hedepy napomáhá stále více lidem k tomu, aby začali vnímat psychické zdraví jako prioritu, svědčí také čísla platformy z minulé roku, během kterého se na ní uskutečnilo téměř 50 000 psychoterapeutických sezení. Nárůst se přitom netýká pouze nových klientů, ale také těch stávajících, jejichž aktivita se meziročně zvýšila o 30 %.

S celým Hedepy týmem spolupracujeme velmi intenzivně, zejména v posledním roce. Portfoliově je to jedna z našich nejúspěšnějších společností, která nás přesvědčila především tím, že reálně pomáhá tisícům lidí napříč světem a zároveň se jí daří překonávat nastavené cíle. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí takto silného hráče s celoevropskými ambicemi,”vysvětluje Marek Moravec z investičního fondu Nation 1.

Online psychoterapie dostupná firmám, studentům i rodinám s dětmi

Zájem o službu roste také ze strany firem, které ji využívají jako benefit pro své zaměstnance. Firemní terapie svým týmům poskytuje např. advokátní kancelář Havel Partners, společnost Tchibo či Multisport, celkově se tak Hedepy stará přibližně o 40 000 zaměstnanců.  Kromě firem spolupracuje společnost i s několika pojišťovnami a nově také se školami. Platforma chce tímto způsobem zajistit kvalitní psychologickou péči každému zájemci bez ohledu na jeho sociální status či místo bydliště a zároveň své uživatele motivovat k tomu, aby své psychické pohodě přikládali stejný význam jako fyzickému zdraví. 

Hedepy je momentálně aktivní celkem na 12 světových trzích, přičemž na čtyřech z nich si drží mezi poskytovateli online psychoterapií vedoucí postavení – konkrétně jde o Česko, Slovensko, Rumunsko a Řecko, stále rychleji přitom roste také v Polsku a na Ukrajině. Právě rozvoj platformy na dalších zahraničních trzích bude jednou z věcí, na kterou společnost nynější investici použije. V těchto týdnech totiž začíná působit také ve Finsku, Litvě, Estonsku a na Slovinsku. 

V rámci každé expanze potenciální trhy nejprve několik měsíců pečlivě analyzujeme a zjišťujeme, ve které zemi může naše platforma adekvátně pokrýt chybějící kapacitu odborníků a zároveň pomoci i těm, kterým na cestě k psychoterapii brání i jiné důvody než jen nedostatek kvalifikovaných terapeutů. Online terapie totiž často využijí i lidé, kteří sice chtějí své duševní problémy řešit, ale na klasické živé sezení se z různých důvodů nedostanou. S Hedepy mohou vyhledat potřebnou péči kdykoliv a řešit tak svou psychickou nepohodu okamžitě bez nutnosti čekat týdny či měsíce na volný termín,“ komentuje Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy. 

Digitalizace zdravotnictví umožňuje rychlejší a efektivnější léčbu

Kromě expanze plánuje Hedepy získanou investici použít také na spuštění další služby z oblasti duševního zdraví. Jako první v Česku totiž rozšiřuje svou nabídku také o online psychiatrickou péči, čímž reaguje nejen na akutní nedostatek psychiatrů, ale i na stoupající potřebu ze strany klientů. V rámci svého rozvoje navíc platforma pracuje také na vývoji mobilní aplikace, v jejímž prostředí si budou moci uživatelé nejen kontinuálně zaznamenávat, jak se v průběhu času cítí či co a jak ovlivňuje jejich každodenní rozpoložení, ale také se vzdělávat prostřednictvím dostupného edukativního obsahu. Aplikace jim tak umožní pracovat na sobě nejen v době sezení, ale také mimo něj. 

Hedepy aplikaci navrhujeme tak, aby sloužila jak našim uživatelům, tak samotným terapeutům. Ti totiž budou moci jejím prostřednictvím monitorovat stav svých klientů a následně těmto informacím uzpůsobit další průběh léčby. Lidé se tak budou moci péči o své duševní zdraví věnovat i mimo jednotlivá sezení a terapeuti budou zároveň lépe připraveni na navazující setkání. To vše může následně ovlivnit rychlost, se kterou se dostaví první výsledky psychoterapie,“ doplňuje Roman Zámečník, spoluzakladatel společnosti Hedepy.

Budoucnost psychoterapie: kvalitní a dostatečná péče jako celosvětový standard  

Hedepy tak investice napomáhá v plnění dlouhodobé vize, totiž propojovat špičkové odborníky v oblasti duševního zdraví s klienty napříč danou zemí a pomocí technologií tak poskytnout potřebnou péči každému, kdo o ni projeví zájem. V roce 2022 se na platformě uskutečnilo v rámci všech zemích, kde Hedepy působí, o 410 % sezení více než v roce 2021, kontinuálně přitom rostl také průměrný počet terapií na jednoho klienta. Ukazuje se tak, že si lidé stále silněji uvědomují, nakolik je v péči o duševní zdraví důležitá prevence. 

Zájem o služby platformy přitom neroste jen ze strany uživatelů, kterým je schopna vyhledat dostupného odborníka do několika minut, ale rovněž ze strany kvalifikovaných terapeutů. Těm totiž Hedepy nepřináší pouze klientelu, ale také možnost profesního růstu. V rámci komunity podstupují pravidelné invervize a supervize, na základě dat si navíc mohou snadno ověřit, zda jsou klienti s jejich přístupem spokojení a případně i porovnat své hodnocení s dalšími odborníky. Platforma tak poskytuje prostředí k seberozvoji nejen uživatelům, ale také samotným terapeutům. 

Zájem o online psychoterapii strmě roste. Na platformě Hedepy loni proběhlo téměř 50 000 sezení, terapie pronikají i do firem

Události posledních let významně ovlivňují psychické zdraví české i světové populace, která tak stále častěji trpí úzkostmi či depresí. Dokládají to také čísla společnosti Hedepy, která v meziročním srovnání uskutečnila ve všech zemích, v nichž působí, o 410 % psychoterapeutických sezení více. Prostřednictvím kvalifikovaných terapeutů napříč Evropou denně zprostředkuje stovky online sezení, přičemž poptávka ze strany klientů konstantně roste. Kromě jednotlivců poskytuje Hedepy své služby také do firem, aktuálně je v podobě firemního benefitu nabízí přibližně 50 společností včetně advokátní kanceláře Havel Partners, firmy Tchibo či Multisport. Díky spolupráci s pojišťovnou Direct a Dovera poskytuje platforma terapii zdarma také lidem po těžkých nehodách. 

Společnost Hedepy pomohla prostřednictvím své platformy již tisícům lidí – v minulém roce totiž zprostředkovala bezmála 50 000 psychoterapeutických sezení. Ve srovnání s rokem 2021 jde o nárůst v řádech stovek procent, přičemž mezi nejčastěji řešené problémy dlouhodobě patří především úzkosti, deprese, stres či neshody ve vztazích. Stále častěji však lidé vyhledávají terapii také ve snaze uspořádat si vlastní myšlenky či podpořit svůj osobní rozvoj. Daří se tak dosahovat toho, aby lidé starost o své duševní zdraví vnímali jako cestu k dlouhodobě spokojenému životu.  

„Významný nárůst v počtu sezení ukazuje, že si lidé začínají význam duševního zdraví stále více uvědomovat a aktivně o něj pečovat. Na Hedepy klienti oceňují především to, že mají terapeuta k dispozici kdykoliv, odkudkoliv a zároveň si ho mohou předem prohlédnout a přečíst si hodnocení od ostatních uživatelů. Právě video medailonky našich terapeutů jsou pro klienty velmi důležité, při samotném sezení je totiž sympatie k osobnosti terapeuta naprosto stěžejní. Dojem z druhého člověka hraje zásadní roli v tom, jak rychle se dokážeme jeden druhému otevřít a následně sdílet své osobní pocity a myšlenky,” říká Lukáš Krčil, CEO terapeutické platformy Hedepy

Tisíce klientů měsíčně a rozšíření terapeutického týmu o více než 100 % 

Společnost Hedepy působí v Česku od roku 2020, během dvou let se však rozšířila i do dalších 7 zemí, momentálně tak působí také na Slovensku, Ukrajině, v Itálii, Polsku, Maďarsku, Rumunsku či Řecku. Aktivní je platforma také na Ukrajině, kde její přínos vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu ještě stoupá. Svým klientům Hedepy poskytuje nejen individuální terapii, ale také terapii pro páry či teen terapii pro děti od 13 let. 

Kromě předem plánovaných terapií umožňuje platforma také sjednání okamžitého online sezení. Při akutních problémech tak klient nemusí čekat na pomoc terapeuta několik dní, Hedepy mu totiž zajistí odborníka do několika minut – bez ohledu na to, v jakém denním čase poptávka od klienta přijde. Aktuálně Hedepy eviduje v průměru několik tisíc klientů měsíčně, postupně proto navyšuje i počet zapojených terapeutů. Momentálně je na platformu napojeno téměř tři sta odborníků, o rok dříve to přitom bylo pouze něco málo přes sto.  

Hedepy od počátku klade na výběr terapeutů silný důraz, každý z nich tak musí být certifikovaným terapeutem, který prošel kvalifikovaným psychoterapeutickým výcvikem. Zájem o působení na platformě přitom ze strany terapeutů konstantně stoupá, na čekací listině je tak nyní více než 2000 zájemců. Hedepy nabízí terapeutům také široké možnosti profesního růstu, poskytuje jim totiž pravidelné statistiky uskutečněných sezení včetně zpětné vazby od jednotlivých klientů. Tato data poté umožňují terapeutům strukturovaně pracovat na svém dalším profesním rozvoji.  

Péče o duševní zdraví jako standard nejen v soukromém životě, ale i v zaměstnání  

Dlouhodobým cílem Hedepy je zprostředkovat terapii co možná největšímu počtu lidí, postupně destigmatizovat psychické problémy, a především normalizovat schopnost říct si o pomoc.  Platforma chce zároveň poukázat na to, že prevence je nutná nejen v péči o tělesné zdraví, ale také o to mentální. I proto soustředí nabídku svých služeb kromě jednotlivců stále častěji také na firmy. Online terapii tak aktuálně poskytuje v podobě firemního benefitu přibližně 50 společnostem, mezi něž patří např. Porsche, RSM, Tchibo či Multisport. Za minulý rok se součet firemních sezení blížil sedmi tisícům, přičemž zájem ze strany firem stále roste. Zaměstnavatelé si totiž postupně uvědomují, jak významný vliv má duševní zdraví na spokojenost zaměstnanců a že je dostatečná péče o wellbeing prospěšná oběma stranám.  

Za poslední půl rok počet klientů, kteří využívají terapii v rámci firemních benefitů, citelně narostl. Nejen, že tak firmy vyjadřují starost o psychickou pohodu svých zaměstnanců, ale zároveň tak řadu z nich motivují k tomu, aby terapeuta navštívili i ve chvíli, kdy zrovna žádný zásadní problém neřeší. Posiluje se tak význam prevence, která je v péči o duševní zdraví stejně klíčová jako například pravidelný pohyb v rámci tělesného zdraví. Zároveň se nám díky tomu daří pomáhat co největšímu počtu lidí a potřebu psychoterapie tak v očích veřejnosti normalizovat,” doplňuje Krčil.  

Vize Hedepy: psychická pomoc dostupná pro každého  

Platforma Hedepy je aktuálně dostupná v 8 zemích světa ve 13 světových jazycích, letos má však společnost v plánu rozšířit online terapie i do dalších zemí. Vizí platformy je propojit technologie a osobní péči tak, aby bylo možné každému klientovi poskytnout léčbu na míru, díky kterému bude moci na svém duševním zdraví pracovat nejen v průběhu sezení, ale také mimo něj. Aplikace Hedepy proto disponuje množstvím nástrojů, které klientům v léčbě pomáhají a zároveň slouží terapeutům jako zpětná vazba a ujištění, zda terapie postupuje správným směrem. V letošním roce se chce Hedepy soustředit také na navazování dalších partnerství s firmami a pojišťovnami. Platforma tak cílí na to, aby se pravidelná péče o duševní zdraví stala samozřejmým pracovním benefitem i běžnou součástí pojistných produktů.