Mobilní Rozhlas loni rekordně vyrostl. Využívá ho už 635 tisíc Čechů, dvě tisícovky obcí přes něj rozeslaly 40 milionů zpráv

Digitální komunikace samospráv je na vzestupu. Vyplývá to mimo jiné z výsledků největší české služby Mobilní Rozhlas (v zahraničí fungující jako Munipolis), která pomocí chytrých telefonů propojuje občany s jejich obecními úřady. Využívá ji už 635 tisíc Čechů, kteří přes ni přijímají důležité informace od samospráv, ale stále častěji se díky ní podílí také na rozhodování o důležitých obecních věcech nebo zlepšují životní prostředí. Počet samospráv, které Mobilní Rozhlas využívají, stoupl v Česku meziročně o 79 %.

Ke konci roku 2021 se k odběru důležitých informací přes Mobilní Rozhlas mohli přihlásit obyvatelé z 1835 českých měst a vesnic. Největší oblibě se loni nástroj těšil u středních a malých měst mezi 5–30 tisíci obyvateli – Mobilní Rozhlas používalo již každé druhé v Česku. U měst nad 30 tisíc obyvatel měla služba 40% pokrytí, naopak nejmenší penetrace je u vesnic pod 300 obyvatel – z této kategorie v roce 2021 využívalo Mobilní Rozhlas „jen“ 18 % z nich.

Počet sdělení, rozeslaných přes Mobilní Rozhlas, se vloni přiblížil ke 40 milionům. Obce pro distribuci informací nejčastěji využívaly chytrý e-mailing, push notifikace v aplikaci a v případě nenadálých událostí SMS zprávy. Kromě běžných informací o chodu samospráv loni přibyly organizační informace o průběhu očkování a koncem roku přípravě na další vlnu koronavirové epidemie. Výrazně častější byla také varování před změnami počasí a dařilo se také pozvánkám na kulturní akce, které díky tomu v době covidu získávaly co největší počet návštěvníků.

Lidé mají o informace do kapsy jednoznačný zájem a rádi se zapojí do chodu obce

Větší množství obcí, které se rozhodlo předávat důležité informace tou nejpřívětivější formou, se pochopitelně pozitivně odrazila i v počtu uživatelů registrovaných do platformy Mobilní Rozhlas. Ten meziročně stoupl o třetinu na 635 tisíc osob, identifikovaných unikátním telefonním číslem. V obcích, které Mobilní Rozhlas využívají, stoupl průměrný počet registrovaných v přepočtu na domácnosti na dvě třetiny.           

“Z chytré obecní komunikace se v Česku za poslední dva roky stal vyžadovaný standard. Celá řada občanů už nechce míchat důležitá sdělení z obcí s obsahem ze sociálních sítí, natož je dohledávat na webových stránkách samospráv. Očekávají, že si je důležité a ověřené informace na základě jejich preferencí najdou samy,” zmiňuje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu. “Zvláště v době, kdy se na nás i díky pandemické situaci valí více zpráv, než jsme schopni vstřebat a kdy rozlišit ty oficiální od polopravd nejasného původu je stále složitější.” 

Nedílnou součástí chytré komunikace je i možnost zapojovat občany do rozhodovacích procesů. A obce jdou tomuto trendu naproti – počet realizovaných anket a minireferend stoupl o 120 % na zhruba tři stovky. Rekordní byl i počet participativních rozpočtů – vybírat, jak se naloží s penězi z jejich daní, mohli přes Mobilní Rozhlas v roce 2021 rozhodovat Češi ve 329 případech.

Aktivní byli Češi i v nahlašování podnětů po celém Česku. Za rok 2021 jich přes Mobilní Rozhlas rozposlaly skoro 20 tisíc. Nejčastěji se jednalo o upozornění na černou skládku, přeplněné koše či kontejnery, nefunkční veřejné osvětlení nebo poškozenou cestu. V reakci na úpravu legislativy pak stoupl také počet nahlášených autovraků.

A pokud bychom posuzovali spokojenost Čechů s kroky samospráv, pak byla loni vysoká. Češi totiž přes Mobilní Rozhlas poslali celkem 170 tisíc pochval – tedy skoro třikrát víc, než o rok dříve.

Obraty poprvé přes 30 milionů, většina peněz půjde do expanze a inovací

Rekordní množství zapojených obcí loni pomohlo Mobilnímu Rozhlasu poprvé překonat obrat 30 milionů korun. Ten je totiž utvářen výhradně poplatky za takzvané SaaS licence. Veškerý zisk pak služba pravidelně reinvestuje – růst chce totiž nejen po Česku, ale také po světě.

“V loňském roce se nám dařilo i na Slovensku, kde jsme zdesetinásobili počet zapojených samospráv a Munipolis zde využívá už 110 měst a obcí. První desítky licencí využívají obce v Německu a chystáme se i za oceán,” vypočítává Švrček. “Celou platformu chceme navíc brzy otevřít také dalším autoritám a institucím, jako jsou třeba školy, školky nebo sportovní oddíly.”

Inovuje také samotná služba. Letos například představila funkci pro distribuci chytrých zpravodajů a magazínů, automatický rozesílač zpráv, který dokáže volit mix nejefektivnějších kanálů nebo možnost kompletně upravovat své profily v mobilní aplikaci, které samosprávy získávají v rámci licence zdarma.