Skladon

V USA outsourcuje logistiku 80 % obchodníků. Touha e-shopů expandovat posiluje trend fulfillmentu i v Česku

Outsourcing logistiky je především pro společnosti v západní Evropě, USA a v Asii stále běžnějším standardem, což dokládají i čísla z loňského roku, která globální trh se službami poskytujícími fulfillment ohodnocují na takřka 85 miliard dolarů. Trend je navíc dále rostoucí a dle AgileIntel Research[1] poroste mezi lety 2022 a 2029 ročním tempem 8,4 %. Do rukou specializovaných firem svěřuje logistiku již například devět z deseti amerických firem z žebříčku Fortune 500[2], který se skládá ze společností s nejvyšším hrubým obratem. V Česku trend fulfillmentu nastupuje pomaleji, ale zájem znatelně roste. Důvod? Rostoucí nároky zákazníků, dynamika celé e-commerce scény i stále se zhoršující situace na trhu průmyslových nemovitostí.

Prvotním impulzem, který obchodníky k outsourcingu logistiky vede, bývá snaha o racionalizaci celkových nákladů a také konkurenceschopnost. Zvlášť při nárůstu poptávky ze strany zákazníků je např. pro e-shopy často obtížné udržet si dostatečnou kvalitu napříč celým logistickým procesem. Fulfillment jim však umožňuje přenechat veškeré starosti s logistikou v rukou odborníků a mít tak jistotu, že jejich zboží bude doručeno do celého světa v odpovídající kvalitě.

„Prostřednictvím outsourcingu obchodníci ušetří personální náklady za zaměstnance ve skladu, stejně jako výdaje spojené s pronájmem a pojištěním skladu. Zároveň jim dává možnost snadno přeměnit své fixní náklady na variabilní, jelikož každý měsíc platí jen za reálně odbavené objednávky a za takovou skladovou plochu, kterou reálně využívají,“ popisuje Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel společnosti Skladon, jednoho z předních českých poskytovatelů fulfillmentu.

„Králem“ outsourcingu je Čína

Data společnosti Statista ukazují, že v roce 2021 outsourcovalo svou logistiku celosvětově téměř 64 % firem[3], přičemž v nejvyšší míře šlo o obchodníky na čínském a následně americkém trhu. Některé z amerických firem tak poskytují fulfillment i několika tisícům klientů a svá distribuční centra mají rozeseta v desítkách zemí. Čeští obchodníci jsou v tomto směru oproti zahraničí o několik let pozadu, důvodem je především nedostatečná znalost o možnostech fulfillmentové spolupráce a mnohdy také nižší ambice růst a expandovat na zahraniční trhy.

Zahraniční firmy jsou na outsourcing logistiky mnohem více navyklé, a to včetně těch největších hráčů. V USA jej využívá kolem 80 % společností, zejména proto, že jsou obchodníci v těchto částech světa zvyklí na rychlý a velký růst, na který jsou nuceni se obratně adaptovat. Oproti Česku obsluhují mnohem větší trh a mají tedy možnost vybudovat rozsáhlejší byznys, díky čemuž mají mnohdy o dost vyšší ambice než ti čeští,“ vysvětluje Margaretis.

Fulfillment jako cesta k úsporám i zahraniční expanzi

Fulfillment společnostem navíc nenabízí pouze krátkodobé řešení pro snížení nákladů, ale naopak dlouhodobý nástroj k optimalizaci celkového cash flow. V průzkumu 75 % prodejců potvrdilo, že využití logistického partnera přispělo ke snížení jejich celkových logistických nákladů a 86 % poukazuje na to, že zavedený outsourcing vedl také ke zlepšení zákaznického servisu. Služeb třetí strany navíc firmy zdaleka nevyžívají jen pro domácí přepravu, v 71 % případů outsourcují také logistiku do zahraničí. Řada poskytovatelů fulfillmentu tak společnostem pomáhá i se samotným expanzním procesem.

Svým klientům v rámci plánu zahraniční expanze poskytujeme mimo jiné i individuální úvodní konzultace, během kterých společně vymýšlíme ideální řešení pro jednotlivé trhy. Díky množství zkušeností s expanzí jiných klientů z různých oborů máme znalosti logistického trhu napříč světem a dokážeme tak pro ně vybrat nejvhodnějšího dopravce i jeho konkrétní produkt. Poskytujeme obchodníkům potřebné know-how, které by si jinak museli kupovat od nezávislých konzultantů nebo složitě získávat samostudiem. Řada z nich přitom v počátku ani netuší, že jim i s něčím takovým může fulfillmentový partner pomoci,” doplňuje Margaretis.

Spoluzakladatel Skladonu zároveň dodává, že adopce fulfillmentu se postupně lepší i na českém trhu, a především nově vznikající a mladé projekty si již více uvědomují, že je vlastní logistika spíše brzdí v dalším růstu a efektivní expanzi. Ačkoliv byla česká e-commerce vždy velmi silná, co se týče lokální kvality, v poslední době se tuzemským e-shopům daří uspět právě i v zahraničí. Z toho důvodu tak více než kdy dřív vnímají, nakolik je důležité, aby se byly schopny přizpůsobit kolísající poptávce, a přitom si mezi konkurencí udržely dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb. Podporu svého podnikání ve formě logistického partnera tak volí stále častěji. Jen Skladon eviduje meziročně zhruba pětinásobnou poptávku po svých službách, což firmu vedlo mimo jiné k dalšímu rozšíření skladových prostor na aktuálních 16 000 m².


[1] https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52

[2] https://www.3plogistics.com/product-category/guides-market-research-reports/market-research-reports/

[3] https://www.statista.com/statistics/660142/transportation-and-logistics-most-outsourced-services/

Skladon vyrostl o dalších 6 000 m2 a ukazuje, že fulfillment táhne. Obsazenost původní plochy dosahuje 85 %, nová je již plně využita

Skladon, společnost poskytující outsourcing logistiky, oficiálně rozšířila své prostory o dalších šest tisíc metrů čtverečních na celkových 16 000 m2. Navazuje tak na minulý rok, kdy své kapacity v průmyslové zóně Mošnov zdvojnásobila. Skladon dalším růstem reaguje na zvyšující se poptávku obchodníků, pro které je fulfillment stále častější volbou. Poukazuje na to i fakt, že je nově vzniklá plocha obsazena již od prvního dne svého fungování. Navzdory rostoucímu zájmu o své služby však společnost na své kapacitní limity nenaráží. Vděčí za to především mošnovskému areálu, který jí díky svým dispozicím poskytuje téměř neomezené možnosti růstu. V plánu je pak rovněž vertikální rozšiřování stávajících skladových ploch.

Mošnovské distribuční centrum disponuje velmi strategickým umístěním, ve vzdálenosti jednoho kilometru se totiž nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Právě z něj každý den odlétají nákladní letadla přímo do centrálních hubů v Německu, začátkem podzimu bude navíc dokončena také výstavba kontejnerového terminálu kombinované dopravy s přímým napojením na přístav v belgických Antverpách. Areál má k dispozici také přímý vstup na dálnici i železnici, díky čemuž nabízí Skladon svým klientům doručení do čtyř zemí již do druhého dne od objednání, a to i v rámci ekonomické pozemní dopravy. 

V zahraničí standard, v Česku rostoucí trend

Skladon rozšířil své prostory naposledy na začátku minulého roku, již v té době však bylo zřejmé, že bude potřeba skladovou plochu během příštích let znovu navyšovat. Současná situace na trhu průmyslových areálů, tedy jejich nedostatek a také vzrůstající ceny, totiž vede k fulfillmentu stále více obchodníků. Jen během prvního kvartálu letošního roku eviduje společnost pětinásobnou poptávku oproti roku 2021. Tento trend dokazuje i to, že byl nový prostor zasmluvněn již od prvního dne svého dokončení.

Trend outsourcingu logistiky je v jiných částech světa běžný již pár desítek let, např. v USA jej využívá kolem 80 % firem. Čeští obchodníci jsou v tomto směru konzervativnější, postupně si však i oni začínají uvědomovat, že je fulfillment dokáže zbavit zbytečných starostí a také významně ovlivnit jejich náklady. Do hry navíc vstupují současné vysoké ceny průmyslových prostorů a jejich špatná dostupnost, což proces přechodu k outsourcingu logistiky ještě urychluje. Řada obchodníků zároveň hledá možnost, jak se co nejefektivněji vypořádat s neustále se měnící poptávkou. K fulfillmentu proto přistupují i kvůli možnosti platit měsíčně pouze za tolik prostoru, který pro své zboží reálně využijí, ať už jejich objemy zrovna klesají či stoupají,“ komentuje důvody rozšíření distribučního centra Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO Skladonu.

Úspora energie i dostatek únikových tras

Dostavba nové části distribučního centra Skladonu nespočívala pouze v rozšíření stávající plochy, ale nesla s sebou také množství další práce, která se týkala třeba zajištění dostatečné požární ochrany nebo bezpečnosti práce pro zaměstnance. Při výstavbě je potřeba striktně následovat také pravidla hygieny práce, proto bylo nutné v distribučním centru kompletně přenastavit rozložení světelné infrastruktury i nouzových světel. Skladon se zároveň snažil do prostoru promítnout i své specifické interní potřeby. S cílem úspory elektrické energie například přestavěl její rozvaděče tak, aby bylo svíceno efektivně, tedy tam, kde je to skutečně potřeba.

Za každou nově vystavěnou plochou stojí obrovské množství práce i času, jen výroba potřebné manipulační techniky zabrala u některých zařízení i čtyřicet týdnů. Od počátku je navíc potřeba každý metr prostoru promýšlet tak, aby nám maximálně zefektivnil každodenní provoz a přitom nám umožnil následovat cíle, které jsme si do budoucna vytyčili. Distribuční centrum se zároveň snažíme vždy připravit i na možné krizové situace, proto jsme mimo jiné upravili sprinklerové systémy, vytvořili únikové trasy napříč paletovými regály a veškeré systémy podrobili testům, které vyžaduje legislativa,“ dodává k přestavbě Maxim Kovář, ředitel logistiky Skladonu.

Společnost momentálně řeší fulfillment pro více než 70 e-shopů, kterým doručuje zboží do celého světa, a to prostřednictvím spolupráce s více než 20 globálními i lokálními dopravci. Díky zkušenostem s logistikou v rámci zahraničních trhů má Skladon také potřebné know-how o fungování v jednotlivých zemí, což je jeden z důvodů, proč si jej stále více e-shopů vybírá i pro svou úspěšnou expanzi do světa. Pro případ dalšího nárůstu poptávky má navíc Skladon do budoucna v plánu rozšířit svou skladovací kapacitu o další tisíce metrů čtverečních, a to s využitím vertikálních zakladačů a jejich kombinace s dopravníkovými systémy či výstavbou mezaninu. Těmito způsoby je společnost schopna své prostory navýšit až na několikanásobek stávající plochy.

Standardizované služby e-shopům nestačí. Individualizaci v podobě reverzní logistiky či kompletace zboží vyžaduje 70 % klientů fulfillmentu

Čeští obchodníci čím dál častěji sahají k outsourcingu svých logistických procesů, a ačkoliv v tomto směru proti zahraniční konkurenci výrazně zaostávají, přínos tzv. fulfillmentu si uvědomuje stále více z nich. Zájem přitom není pouze o základní služby, jako je skladování zboží a následná expedice objednávek zákazníkům, ale především o ty doplňkové. Právě díky individuálnímu přístupu totiž dokážou obchodníci obstát i mezi silnou konkurencí, která v Česku mezi e-shopy dlouhodobě panuje. Podle průzkumu společnosti Skladon tak celých 70 % z nich nepoptává pouze samotné skladování a expedici zásilek, ale i kompletaci zboží, speciální balení dle vlastních požadavků nebo třeba speciálně uzpůsobenou zpětnou logistiku. Individualizaci služeb přitom s rostoucím tlakem na automatizaci skladových procesů nabízí čím dál méně poskytovatelů.

Outsourcing logistiky je mezi e-shopy stále žádanější službou. Fulfillment je totiž pro mnoho obchodníků nejen praktickým nástrojem ke snížení fixních výdajů v době rozkolísané poptávky, ale také způsobem, jak bojovat se současnou nepříznivou situací na trhu průmyslových areálů. Skladových prostor je dlouhodobě nedostatek a jejich ceny tak šplhají na rekordní maxima. Zatímco na západě, a především v USA, je outsourcing téměř samozřejmostí, čeští obchodníci si k němu cestu nacházejí postupně. Stále více z nich si však začíná uvědomovat, že pokud chtějí mezi konkurencí uspět, je pro ně tato služba velkým pomocníkem. Přidaná hodnota fulfillmentu navíc není pouze v expedici zásilek, ale také v řadě doplňkových služeb, které jeho poskytovatelé nabízí.

Napojení na vlastní e-shopové platformy, specifické kontroly přijímaného zboží, přikládání promo materiálů, faktur či děkovných dopisů nebo speciální požadavky na balicí materiály i obrandované pásky. To je jen zlomek individuálních služeb, které někteří fulfillmentoví partneři svým klientům poskytují. E-shopy mají při velkých objemech zboží často problém věnovat se každé zásilce zvlášť a zajistit tak, aby koncovému zákazníkovi dorazila rychle a přesně dle jeho představ. Právě proto při výběru logistického partnera dávají přednost tomu, kdo jim dokáže skrze individualizaci služeb pomoci udržet požadovanou kvalitu a jedinečnost značky.

Polovina obchodníků chce zásilky balit „po svém“

Požadavky směřující ke „customizaci“ služeb se často týkají balení zboží. Více než polovina obchodníků využívajících fulfillment Skladonu chce své zboží balit do vlastních obalových materiálů – ať už ekologických, nebo třeba prémiových. Balení je zvláště u některých kategorií zboží důležitou součástí celého produktu a není tedy divu, že obchodníci chtějí mít pod kontrolou právě i design a složení obalového materiálu. Poptávka zákazníků po udržitelnosti totiž viditelně roste a e-shopy tak mají v čím dál větší míře potřebu chovat se odpovědně.

Tlak na individualizaci služeb roste a uniformní automatizovaná řešení většině obchodníků jednoduše nestačí. I to je důvod, proč má ve Skladonu každý klient vlastního account managera. Ten se danému e-shopu věnuje vždy již od počátku spolupráce, nejlépe ze všech tak zná charakter produktu, se kterým firma obchoduje, nebo také její cílové skupiny a geografické destinace, do kterých zásilky nejčastěji posílá. V případě problému je e-shopu kdykoliv k dispozici a vzhledem ke znalostem kompletního profilu společnosti dokáže obratně navrhnout rychlé a efektivní logistické řešení,“ popisuje Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO fulfillmentové společnosti Skladon.

Mezi nadstandardními požadavky vede individualizace reverzní logistiky

Vůbec nejčastěji poptávanou doplňkovou službou ze strany e-shopů je jednoznačně reverzní, neboli zpětná, logistika. Podle průzkumu Skladonu jsou právě reklamace a vratky tou částí logistického procesu, se kterou klienti mnohdy bojují a ve velkém množství zásilek nedokážou vždy zajistit, aby proběhly dle představ zákazníka. Zvláště u segmentů, jako je móda a zejména obuv, je přitom flexibilní možnost vrácení zboží pro kupující jedním z rozhodujících faktorů pro opětovný nákup na e-shopu. Pro obchodníky je tak zvládnutý reklamační a vratkový proces zásadní pro udržení vysoké zákaznické spokojenosti.

Pro většinu našich klientů řešíme v rámci fulfillmentu také reverzní logistiku. Mezi zákazníky máme mimo jiné třeba značky prodávající prémiové outdoorové oblečení nebo obuv a módu. V takových segmentech je reverzní logistika naprosto zásadní součástí logistického procesu, protože bez jistoty jednoduché výměny produktu zákazník takové zboží zkrátka nekoupí. Ostatně, třeba u obuvi bývá vratkovost až 20 %. S každým klientem máme jasně nadefinováno, jak s vráceným zboží nakládat, vždy kontrolujeme jeho stav a v případě potřeby jej znovu přebalujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom vrácení zboží maximálně zjednodušili jak koncovému zákazníkovi, tak i klientovi a našim logistickým pracovníkům,“ upřesňuje Margaretis.

Individualizace se přitom zdaleka netýká jen služeb spojených s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. Skladon svým klientům zajišťuje také B2B expedici. Doručování distributorům, do velkoobchodů či maloobchodních prodejen si u Skladonu outsourcuje celých 67 % klientů. A i zde jsou samozřejmě požadavky na výslednou podobu služby individuální. Více jak třetina společností využívá u křehkých či jinak specifických produktů možnost speciálního balení a pětina klientů si nechává také kompletovat své zboží do finálního produktu. Při samotném příjmu zboží je samozřejmostí důkladná kontrola kvality podle odsouhlaseného manuálu, stejně jako statistická kontrola jednotlivých šarží od výrobce nebo třídění produktů podle velikosti a kvality.

Poptávka po skladových prostorech roste, ale nabídka klesá. Obchodníci situaci čím dál častěji řeší fulfillmentem

Spolu s nárůstem e-commerce se v posledních měsících závratně navyšuje i poptávka po skladových prostorech. Svou roli v tom hraje také snaha Evropy o větší soběstačnost a s tím související záměr maximálně posílit vlastní kapacity průmyslových i logistických nemovitostí. Dosavadní nabídka tak tuzemským obchodníkům přestává stačit a poohlíží se i po dalších možnostech uskladnění. Právě z toho důvodu stále častěji využívají služeb fulfillmentu, který jim zajistí skladové prostory na míru, a to bez nutnosti čekat na jejich výstavbu dlouhé měsíce. Tento trend dokládají i čísla společnosti Skladon, jež registruje za první kvartál roku 2022 v porovnání s loňským rokem pětinásobnou poptávku po svých službách. Většina obchodníků přitom vyhledává outsourcing právě kvůli nedostupnosti skladových prostor a také kvůli možnosti kdykoliv pružně rozšiřovat svou skladovou plochu podle potřeby.

V souvislosti s aktuální situací na trhu dosahuje poptávka po průmyslových prostorech v posledních měsících svých maxim a dostupné kapacity skladových prostor s ní už nestíhají držet krok. Jen za loňský rok se hrubý objem poptávky navýšil na rekordních 2,39 milionů metrů čtverečních, přičemž neobsazenost těchto prostorů klesla na historické minimum ve výši 1,63 %. Takové hodnoty jasně ukazují, že šance sehnat skladové prostory v obchodníkem preferované lokalitě, a ještě za rozumnou cenu, je téměř nulová. V České republice jsou zároveň ve výstavbě průmyslové prostory o objemu více než 1 000 mil. metrů čtverečních. I přes vysoká čísla však hrozí, že skladů bude nedostatek, většina připravovaných areálů je totiž již předem zasmluvněna.

Tato skutečnost spolu s rostoucí inflací a cenami energií způsobuje výrazné problémy také řadě obchodníků. S dlouhodobě rostoucí e-commerce mnohým stoupají nároky na kapacitu skladových prostor, zároveň se ale zvyšují i ceny za samotný pronájem těchto areálů. V Praze a okolí tak mohou společnosti zaplatit za metr čtvereční měsíčně i 8 EUR, přičemž dochází také ke zvýšení cen ze jejich správu a údržbu, a to nejméně o 10 %. V důsledku toho mnoho nájemců tyto prostory opouští a hledá další možnosti a místa působení. Čím dál častějším řešením pro obchodníky je proto outsourcing logistiky neboli fulfillment. Ten totiž firmám poskytne potřebné skladovací prostory ihned a umožní jim platit pouze za takové množství prostoru, které za dané období reálně využijí.

Současná situace na trhu průmyslových areálů začíná být neúnosná a nutí stále více obchodníků promýšlet nejen způsob, jakým ušetřit, ale také kam vůbec narůstající množství skladových zásob složit. Mezi e-shopy tak vidíme silné tendence přenechat starosti s logistikou někomu jinému a zároveň minimalizovat své fixní náklady. Fulfillment jim umožňuje obojí – přístup k téměř neomezenému prostoru a zároveň přeměnu fixních nákladů na variabilní, jelikož nemusí řešit personální náklady na zaměstnance ve skladu, výdaje za energie, pronájem nebo třeba pojištění skladu,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu, který je jedním z největších českých poskytovatelů fulfillmentu.

Poptávka po skladových prostorech není aktuálním tématem jen v Česku. Situace se týká celé Evropy, na mnoha místech navíc developeři jejich výstavbu dokonce sami omezují. Svou roli v tom hraje nejen zdražování stavebních materiálů a prací, ale i nedostatek vhodných pozemků. Často totiž proti výstavbě rozlehlých areálů bojují i občané, kterým se nelíbí negativní dopad těchto staveb na životní prostředí nebo také dopravní zátěž, která je spojena s příjmem a expedicí zboží. Když už obchodníci vhodný prostor najdou, zpravidla na jeho výstavbu musí čekat i několik měsíců.

Právě z těchto důvodů je mezi e-shopy výše zmíněný outsourcing logistiky stále vyhledávanější. Nejen, že řeší problém s nedostatkem prostoru, pro obchodníky představuje usnadnění i v dalších oblastech. Díky kumulaci zásilek dosáhne jeho poskytovatel na výrazné množstevní slevy za dopravu, stejně jako na výhodnější ceny za obalový i výplňový materiál. Obchodníkům díky němu odpadají také veškeré náklady za provoz a údržbu samotného skladu i starosti související se sezónním náborem zaměstnanců. E-shopům tak zjednodušuje i expanzi do zahraničí, a to včetně procesu celního řízení, které je pro řadu obchodníků častou komplikací při expedici zboží do třetích zemí. Fulfillmentový partner totiž vyhotoví veškerou potřebnou dokumentaci a mnohdy funguje dokonce i jako poskytovatel soukromého celního skladu. Tyto faktory přivádí ke kompletnímu outsourcingu logistiky čím dál více obchodníků, čemuž napomáhá i fakt, že přechod na fulfillment není navzdory předpokladům žádný zdlouhavý a komplikovaný proces. Zpravidla se jedná o záležitost několika dní.

„Od chvíle, kdy si s e-shopem domluvíme podmínky spolupráce, jsme schopni vlastní řešení implementovat do 14 dnů. Odpadá tak nutnost čekat na vhodné prostory i potřebné vybavení, jako je tomu u klasického pronájmu skladu. Zároveň mají naši klienti své zboží uloženo v moderním distribučnímu centru, které neustále inovujeme. V minulém roce se nám podařilo například výrazně zefektivnit vychystávání objednávek a expedici zboží jsme tak schopni zajistit opravdu bleskově. V době, kdy rychlost doručení zásadním způsobem rozhoduje o úspěchu e-shopu, se pro obchodníky jedná o zásadní benefit,“ uzavírá Margaretis.

Téměř polovina českých e-shopů prodává do zahraničí. Čím dál častěji si expanzi usnadňují fulfillmentem

Prostředí české e-commerce je extrémně konkurenční a možnosti růstu omezené. Není proto překvapením, že se téměř polovina českých prodejců věnuje také prodejům do zahraničí, a to nejvyšší měrou ze všech v regionu střední a východní Evropy. S expanzí jim stále častěji pomáhá tzv. fulfillment, tedy kompletní outsourcing logistiky. Dle společnosti Skladon obchodníci na fulfillmentu oceňují především záruku kvalitní dopravy po celém světě i možnost snadno škálovat své objemy bez velkých investic do skladových prostor či zaměstnanců.

V současné době funguje v České republice více než 54 000 e-shopů, přičemž jen v prvním kvartále roku 2022 se jejich počet zvýšil o 20 %. Neustálý nárůst nových internetových obchodů značí silně konkurenční prostředí, na počet obyvatel se ČR pyšní jejich nejvyšším počtem v Evropě. E-shopům se i přes množství konkurentů daří a často hledají způsoby, kam a jak dále růst. Logickým krokem ze strany obchodníků je tak expanze na zahraniční trhy. Data Accenture a AliResearch navíc ukazují, že právě za přeshraniční nákupy bylo v roce 2021 utraceno v přepočtu více než 22 bilionů korun, přičemž dle dat Statista alespoň jeden online nákup absolvovaly více než 2 miliardy lidí.

Rozšíření prodeje na další světové trhy je sice dostupnější než dřív, stále s sebou však nese řadu těžkostí a vyžaduje důkladnou a trpělivou přípravu. Alfou a omegou zahraničního úspěchu je zajištění kvalitní a spolehlivé logistiky, právě ta totiž určuje spokojenost koncového zákazníka a rozhoduje tak o budoucím úspěchu firmy za hranicemi. Data společnosti Perfect Crowd ukazují, že 84 % nakupujících upřednostňuje při objednávce takový obchod, který je schopen doručit zboží co nejrychleji, přičemž 61 % zákazníků opouští nákupní košík ve chvíli, kdy nenajdou dostatečně rychlý způsob dopravy. Celá polovina nakupujících si tak pro své online nákupy vybírá zahraniční e-shopy a množství z nich zároveň upřednostňuje rychlost doručení před samotnou cenou zboží.

Znalost zahraničního logistického prostředí rozhoduje o úspěšnosti expanze 
Logistika v rámci zahraničních trhů je však velmi komplexní záležitost. Na každém z nich totiž působí rozličná řada dopravců, operuje se s různými způsoby plateb, odlišnými principy reklamací i vrácení zboží, a především s různým typem zákazníka a jeho zvyklostmi. Pokud se e-shop pro expanzi rozhodne, v prvé řadě potřebuje získat know-how, které mu umožní, aby i v zahraničí dokázal navázat na svůj tuzemský úspěch.

Fulfillment je v rámci zahraniční expanze pro každého obchodníka výrazným usnadněním, neboť jeho poskytovatel dokáže díky vysokým objemům zásilek dosáhnout na výrazně výhodnější ceny za dopravu a ušetřit tak e-shopu nezanedbatelné množství financí. Zvlášť v prvotní fázi expanze, kdy e-shop operuje s malými objemy, je pro něj taková služba velmi výhodná. Zároveň se díky outsourcingu zbavuje veškerých starostí s logistikou, fulfillment totiž zajistí kompletně všechny potřebné procesy – od přijetí zboží, přes zabalení i případnou kompletaci až po odeslání koncovému klientovi,“ říká Patrik Babinec, CMO a spoluzakladatel Skladonu, předního českého poskytovatele fulfillmentu. 

Lokální startupy se mění v globální značky
Ze statistik dále vyplývá, že přeshraniční e-commerce roste dvakrát rychleji než domácí obchod, přičemž celková hodnota takového nákupu bývá zpravidla vyšší než při objednávkách v rámci domovské země. Tento trend postupně přesvědčuje k expanzi i menší a střední obchodníky, kteří tak mohou své unikátní zboží nabídnout mnohem širšímu okruhu zákazníků, a kromě samotného zvýšení obratu tím také zvýšit povědomí o své značce.

Máme v našich řadách klienty, kterým se právě díky zahraniční expanzi podařilo z malého startupu poměrně rychle vyrůst v celosvětově známou firmu. Příkladem může být česká firma Skinners vyrábějící ponožkoboty, která s námi doručuje dnes již do více než 110 zemí světa a měsíčně odešle do zahraničí velkou část své celkové produkce. Díky fulfillmentu nemusí řešit třeba starosti s celním řízením, které bývá pro obchodníky častou komplikací a nevědí si s ním rady. Expedice zboží do třetích zemí má totiž své zákonné i technické požadavky. S námi má však obchodník jistotu, že za něj vyhotovíme veškerou potřebnou dokumentaci, a že zboží bude doručeno do všech požadovaných zemí ve stejné kvalitě,” dodává Babinec.

Skladon se v žebříčku Financial Times umístil mezi nejrychleji rostoucími firmami Evropy. Zájem o fulfillment strmě roste

Logisticko-technologická společnost Skladon, která poskytuje outsourcing logistiky pro e-shopy a pro výrobní firmy obchodující online, se umístila mezi nejrychleji rostoucími společnostmi v Evropě. V žebříčku tisícovky nejrychleji rostoucích evropských firem FT 1 000, který je sestaven ve spolupráci se společností Statista, obsadil Skladon 274. pozici. V 6. ročníku soutěže se tak zařadil mezi jedenáct umístěných českých firem, mezi nimiž se mu podařilo obsadit 3. místo.

K úspěchu v prestižním žebříčku Skladonu dopomohl setrvalý růst v posledních několika letech i velmi úspěšný minulý rok, během kterého se ostravskému poskytovateli fulfillmentu podařilo navýšit svůj obrat o 157 % na 121 milionů. Zároveň Skladon rozšířil řady svých klientů na 70 e-shopů se souhrnným obratem v řádu několika miliard korun. Společnost z unikátního logistického areálu v Mošnově jen loni poslala na 400 000 zásilek do 182 zemí světa.

„Umístění v žebříčku světového formátu, a navíc takto respektované autority, je pro nás ctí a především důkazem, že svou práci děláme dobře, umíme reagovat na rychle se měnící potřeby obchodníků a úspěšně se posouváme směrem, který jsme si vytyčili. Zároveň je pro mě velkým potěšením pozorovat, že i v dnešní náročné době se českým společnostem z nejrůznějších oblastí daří uspět. Český byznys zkrátka dlouhodobě dokazuje, že má co nabídnout a dokáže se vyrovnat světové konkurenci,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu.

Konečná podoba žebříčku byla vytvořena na základě ukazatele složené roční míry růstu (CAGR), přičemž autoři v rámci hodnocení analyzovali desítky tisíc potenciálních kandidátů z 33 evropských zemí. Pro nominaci bylo nutné splnit několik kritérií. Společnosti například musely za rok 2017 vykázat minimální tržby ve výši 100 000 eur, v roce 2020 bylo minimem 1 500 000 eur. Skladon tak splnil vstupní podmínky, přičemž ve zmíněném období dosáhl složené roční míry růstu tržeb 88,44 %.

„Rok 2021 byl pro nás zatím tím vůbec nejdynamičtějším. Důsledkem covidové pandemie e-commerce rychle rostla, což pro naši společnost znamenalo růst stávajících klientů, ale také množství nových, kteří si uvědomili, nakolik jim může fulfillment zefektivnit práci, usnadnit expanzi a pomoci s doručením té nejlepší možné zákaznické zkušenosti. Očekáváme, že tento trend bude i nadále pokračovat, přičemž stěžejní roli zde bude hrát především rychlost poskytovaných služeb, proto mezi naše cíle do příštích let řadíme mimo jiné schopnost zajistit ‚next-day‘ doručení po celé Evropě,” doplňuje Margaretis.      

Celoevropským vítězem se stala finská společnost Swappie, zaměřující se na nákup a prodej repasovaných telefonů iPhone od Applu. Na seznamu za rok 2021 figuruje nejvíce zástupců z Itálie (235), na druhém místě se umístilo Německo (194), třetí pozici obsadilo Spojené království (155). Loňské prvenství mezi městy s nejvyšším počtem nejrychleji rostoucích firem (81) pak obhájil Londýn.

Umístěním v žebříčku daly oceněné společnosti dle Financial Times najevo, že se jim úspěšně podařilo vypořádat s mnoha zásadními omezeními poslední doby. Největším zásahem do jejich fungování byla samozřejmě především celosvětová pandemie koronaviru, ale své negativní dopady přinesl také Brexit nebo dlouhodobé limity globálního dodavatelského řetězce. Kompletní výsledky, tisková zpráva a detailní metodika výpočtu je k nalezení na stránkách Financial Times.

Skladon pomáhá českým e-shopům do světa a rychle roste, v roce 2021 zvýšil obrat o 157 % a zdvojnásobil skladovou plochu

Skladon, jeden z největších českých poskytovatelů fulfillmentu pro e-shopy, pokračuje ve své misi zajistit českým e-shopům co nejjednodušší logistiku s rychlým doručením do celého světa. V minulém roce navýšil svůj obrat o 157 % na 121 milionů a celkem ho využívá už 70 e-shopů se souhrnným obratem v řádu několika miliard korun. Společnost loni odeslala zboží do 182 zemí světa a svým klientům meziročně pomohla růst v průměru o 156 %. V následujících dvou letech plánuje Skladon expandovat s novými distribučními centry do zahraničí a současně rozšířit své ostravské prostory o více než polovinu nynější plochy.

Klíčový je pro Skladno rozvoj v oblasti ostravského Mošnova, ze kterého se v posledních letech stává multimodální nákladní hub, jemuž nechybí přímý vstup na místní nákladní letiště, bleskový přístup do čtyř okolních států, do kterých je Skladon schopen zásilky doručovat v režimu „next-day“, a brzy také přímá vlaková linka do přístavu v Antverpách. Zatímco v roce 2020 zabíral mošnovský sklad společnosti 5 000 čtverečních metrů, o rok později se rozkládá již na 10 000 metrech a letos na jaře by měl svou plochu rozšířit o dalších 6 000 m2. Na plochu se tak Skladon stává jedním z největších poskytovatelů v Česku.

Rostlo také množství zboží, které se podařilo Skladonu uskladnit a následně odeslat, a to na téměř 4,8 mil., což značí meziroční nárůst bezmála 100 %. Celkem Skladon vyexpedoval zboží pro 70 e-shopů o souhrnném obratu v řádu miliard korun, přičemž mezi největší zákazníky, pro které společnost kompletně zajišťuje skladování i expedici zboží, patří výrobce ponožkobot Skinners, značka outdoorového vybavení Kilpi nebo společnost nanoSPACE.

Outsourcing věří i velcí hráči, ruší své logistické divize. Malé projekty zase láká raketový růst

Zatímco dříve se firma orientovala primárně na menší obchodníky, nyní jádro tvoří převážně střední a větší e-shopy, což je zapříčiněno dynamicky rostoucí e-commerce i zvyšující se poptávkou po outsourcingu logistiky. A outsourcingu začínají věřit i ti největší. Průměrný zákazník se společností Skladon odešle měsíčně 1 700 zásilek, větší zákazníci pak násobně více, přičemž mezi nejčastěji odeslané položky patří zboží z oblasti módy, kosmetiky, zdraví, stejně tak knihy, hračky pro děti, chovatelské potřeby nebo hardware. 

V českém prostředí patří mezi nejvýraznější klienty Skladonu outdoorová značka Kilpi, která využívá fulfillment k prodeji po celé Evropě, nebo výrobce sportovní a volnočasové obuvi Skinners, jemuž Skladon zajišťuje distribuci do celého světa. Společnost nanoSPACE, která se v době pandemie musela rychle přizpůsobit raketově narůstající poptávce, využívá Skladon ke kompletní logistice. Podobně je tomu u českého výrobce menstruačních kalhotek Snuggs, kterému společnost pomáhá s expanzí za hranice. V roce 2021 navázal Skladon spolupráci také se zahraničními výrobci, mezi které se řadí americký výrobce bot či švýcarská farmaceutická společnost.

„Uplynulý rok pro nás byl tím vůbec nejdynamičtějším za celou sedmiletou historii Skladonu. Lidé se naučili nakupovat online a e-shopy zjistily, že pokud jim chtějí doručit tu nejlepší možnou zákaznickou zkušenost, je potřeba celý proces skladování a logistiky zefektivnit. To je jeden z důvodů, proč si firmy nacházejí cestu k outsourcingu a proč bude tento trend v budoucnu stále výraznější. Skladon má ty nejlepší předpoklady být pro obchodníky hledající fulfillment první volbou – máme skvělou technologiii, perfektně nastavené procesy i zázemí unikátního multimodálního logistického centra, ze kterého zásilky bleskově dopravíme do celého světa,” říká CEO a spoluzakladatel Skladonu Konstantin Margaretis.

Majitelé e-shopů chtějí logistiku řešit jednoduše v mobilu, význam přehledných dat roste

Pomoci udržet tu nejlepší možnou zákaznickou zkušenost i při rychle rostoucích objemech odbavovaných zásilek má obchodníkům pomoci také aplikace MySkladon. Ta byla navržena tak, aby splňovala nejmodernější technické požadavky v oblasti skladového hospodářství – klientovi dovolí spravovat jeho sklad odkudkoliv na světě a zároveň si tak detailně pohlídat spolehlivost doručení zásilek koncovému zákazníkovi. Do budoucna bude aplikace ještě více otevřená klientům, aby mohla pružně reagovat na jejich okamžité potřeby a pomohla jim dále posouvat spokojenost koncových zákazníků. Další vývoj produktu je ve Skladonu vnímán jako maximální priorita a proto byl také vyčleněn samostatný produktový tým. Ten by již během letošního roku měl připravit novinky, které klientům pomůžou mimo jiné i s byznysovým rozhodováním.

„Rychlý růst a plánované zahraniční expanze kladou na produkt čím dál vyšší nároky. Proto jsme se rozhodli posílit produktový tým i RnD oddělení a v roce 2022 chceme inovovat ještě rychleji. Ač si pod fulfillmentem lidé nejspíš představí hlavně sklady a balíky, považujeme se primárně za technologickou firmu, ve kterém hraje klíčovou roli neustálý vývoj a inovace na backendu, ve frontendových aplikacích i v oblasti integrací s dalšími komponenty světa e-commerce. Technologii a preciznost založenou na datech a prediktivních modelech pak můžeme přenést i do hmotného světa palet a zásilek,” doplňuje Margaretis.

Mise 2022: Jednoduchá cesta do světa pro e-shopy všech velikostí

V nadcházejícím roce se chce Skladon připravit na plánovanou zahraniční expanzi a výstavbu distribučních center na dalších klíčových trzích. Největší zájem o své služby zaznamenává Skladon především u klientů v západní a jihovýchodní Evropě, přičemž největší potenciál vidí u společností s rychloobrátkovým zbožím do 15 kg ze segmentů oděvů, obuvi, doplňků stravy, kosmetiky, her a potřeb pro děti. Jedním z cílů je také intenzivněji vytěžit potenciál již navázaných spoluprací s největšími internetovými tržišti, jako je Alza, Allegro, eBay či Amazon.