Skladon

Vyspělý software, eko balení i maximální adaptibilita. Co čeká logistiku v dalším roce?

Uplynulé roky znamenaly pro celý dodavatelský řetězec spoustu změn a v mnohém jej proto donutily transformovat i dlouhodobě zaběhlé postupy. Po covidové pandemii s sebou rok 2022 přinesl další komplikace v podobě válečné situace na Ukrajině, rekordní inflace, rostoucích cen energií i plynu, ale i zvyšující se tlak na uhlíkově neutrální průmysl. Logistika v roce 2023 se tak bude na jedné straně vyrovnávat s následky událostí předešlého roku, na straně druhé bude nucena stále silněji reagovat na nutnost automatizace, udržitelnosti či adaptability. Svou roli sehraje také důraz na větší transparentnost napříč firmou i směrem k zákazníkům.

Ať už se jedná o logistiku českou nebo globální, výzvy pro rok 2023 jsou ve většině společné. Tou zásadní je především nestabilní trh a s tím spojená nemožnost odhadovat jeho budoucí vývoj. Přidá-li se také dlouhodobá nespolehlivost dodavatelského řetězce, snaha o energetické úspory nebo zvyšující se tlak na efektivitu skladu, budoucí logistické trendy jsou poměrně jasné. Maximální flexibilita, úspornost i vyšší míra automatizace.

Automatizaci se nevyhne žádný provoz

Názory firem na automatizaci se sice v mnohém různí, v její důležitosti však většina nachází shodu. Ze studie agentury Ipsos totiž vyplývá, že alespoň částečnou automatizaci svých distribučních center očekává do pěti let 95 % dotázaných společností. Momentálně jde především o automatická manipulační zařízení a roboty, do budoucna do hry vstoupí i prediktivní analýza a strojové učení. Ačkoliv automatizace představuje vyšší počáteční investici, firmy si od ní slibují především dlouhodobě nižší provozní náklady a vyšší výkonnost. Do vybavení skladu novými technologiemi tak plánuje v příštím roce investovat 68 % oslovených společností. Mezi hlavní kritéria, dle kterých se firmy při výběru vhodné technologie řídí, patří především návratnost takové investice, doba uvedení zařízení do provozu i jeho využitelnost při řešení nestandartních úkolů.

K automatizaci je třeba přistupovat s dostatečnou rozvahou, a především se zamyslet nad tím, který typ technologie je pro konkrétní provoz nejvhodnější. V naprosté většině případů se firmám vyplatí investovat primárně do softwarového vybavení. Na první pohled se sice může zdát lákavější vidina desítek robotů prohánějících se po skladě, ve výsledku je ale mnohem rozumnější vložit finance nejprve do vyspělého softwaru. Právě digitalizace logistických procesů je totiž něco, co firmě umožní svůj provoz maximálně zefektivnit, a to nejen uvnitř, ale i směrem k zákazníkovi,“ říká k automatizaci Maxim Kovář, ředitel logistiky ve fulfillmentové společnosti Skladon.

Automatizace se přitom netýká jen samotných distribučních center, do hry totiž vstupuje již před tím, než e-shopy zboží svým logistickým partnerům vůbec předají. „Trend automatizace je všudypřítomný. Vstříc tomuto požadavku může jít také samotné řešení, na kterém internetový obchod běží. Právě zautomatizování rutinních úkonů je jednou z nejsnadnějších cest, jak snížit množství času stráveného správou e-shopu a tím pádem také finanční náklady. Výběr správné e-shopové platformy se tak do budoucna může zásadně zúročit,“ podotýká Martin Pech, obchodní ředitel ve společnosti Upgates, která pro obchodníky vyvíjí flexibilní krabicová řešení pro provoz e-shopů. 

Zelenou logistiku ocení i zákazník

Na automatizaci plynule navazuje i další z aktuálně rezonujících trendů, a to snaha přizpůsobit logistiku stále striktnějším nárokům na udržitelný provoz. Cílem je v tomto směru především optimalizace používání zdrojů a kapacit, ekologické odstraňování odpadů, ale i maximálně přesné plánování jízd a optimalizace tras, na čemž ostatně již dnes některé technologicko-logistické společnosti staví. Snaha firem stát se do roku 2050 klimaticky neutrálními a zároveň do roku 2030 snížit své emise minimálně o polovinu dosavadních hodnot, přitom není reakcí pouze na celoevropskou Green Deal. Jde totiž také o krok směrem k zákazníkovi – z posledních průzkumů vyplývá, že více než 70 % spotřebitelů je ochotno zaplatit za udržitelné výrobky o 5 % víc a očekává se, že i tento trend bude dále zrychlovat.

Firmy si postupně uvědomují, že se udržitelnost posouvá v prioritách zákazníků na stále vyšší příčku. Máme mezi našimi klienty řadu obchodníků, kteří se již dříve rozhodli podnikat v tomto směru konkrétní kroky. Řada z nich tak požaduje např. speciální obalový materiál, který je šetrnější k životnímu prostředí – z dotazníku mezi zákazníky totiž vyplývá, že téměř polovina nakupujících očekává „zelenou“ odpovědnost právě na straně samotných značek. Ve Skladonu tak máme s každým klientem od počátku nadefinováno, dle jakých postupů produkty balit a jaký materiál k tomu používat,“ popisuje Maxim Kovář ze Skladonu.

Transparentnost jako cesta k výkonnějšímu provozu

Digitalizace procesů a důraz na udržitelnost nebudou tím jediným, čemu budou muset firmy věnovat v nadcházejících letech zvýšenou pozornost. Stále častěji budou totiž čelit také rostoucím nárokům na transparentnost svých služeb, což však ve výsledku pozitivně ovlivní nejen zákazníka, ale i samotnou firmu. Transparentnost totiž umožňuje společnostem lépe porozumět celkovému stavu svého dodavatelského řetězce, rychleji reagovat na vzniklé problémy a zároveň svůj provoz maximálně zefektivnit.

Transparentnost poskytovaných služeb je pro logistickou společnost jedním z nejspolehlivějších prostředků, jak maximálně redukovat chyby v každodenním chodu provozu a zároveň docílit vysoké spokojenosti na straně zákazníka. Nakupující totiž chtějí přesně vědět, co se s jejich zásilkou zrovna děje a kdy ji mohou očekávat. Kvalitní logistický partner tak umožňuje svým klientům mít neustálý a detailní přehled o toku svého zboží, a tedy i možnost obratem a na dálku vyřešit jakýkoliv problém,“ doplňuje za Skladon Maxim Kovář.

Ačkoliv má před sebou logistické odvětví několik poměrně náročných a dlouhodobých úkolů, způsob, jakým k nim jednotlivé společnosti přistoupí, jim může do budoucna zajistit silnou pozici na trhu a náskok oproti konkurenci. Firmy, které se naučí být v rámci celého dodavatelského řetězce maximálně flexibilní a rychle reagovat na náhlé změny, budou totiž mnohem snáz zvládat potenciální problémy a nejlépe ze všech si udrží konkurenceschopnost. Adaptabilita a tedy tzv. elastická logistika, která bude schopna obratně se přizpůsobit téměř jakýmkoliv změnám na trhu, tak bude odpovědí na většinu výzev nejen roku 2023. 

Skladon obsadil 20. místo v žebříčku Deloitte Technology Fast50. Už potřetí se tak zařadil mezi nejrychleji rostoucí firmy střední Evropy

Skladon, jeden z největších poskytovatelů fulfillmentu v České republice, letos opět uspěl v mezinárodním žebříčku Technology Fast50 společnosti Deloitte. Soutěž každoročně oceňuje padesát nejrychleji rostoucích technologických firem v regionu střední Evropy. České společnosti se podařilo v žebříčku umístit již potřetí v řadě, tentokrát však ještě o pár desítek pozic výše než v roce 2021. 

Do aktuálně již 23. ročníku soutěže se letos přihlásilo téměř 500 technologických firem z celkem 18 zemí střední Evropy. Kromě hlavního ocenění Technology Fast50, kde Skladon obsadil 20. místo, byl vyhlášen také ryze český žebříček, ve kterém společnost poskočila na 6. pozici. Úspěch firmy tak znovu dokazuje, že je outsourcing logistiky stále využívanější službou nejen ve světě, ale také v Česku. Postupně k němu totiž přistupují i větší hráči, kterým fulfillment často pomáhá s navýšením logistických kapacit v nejvytíženějších obdobích roku jako je např. vánoční sezóna. 

Opětovné umístění v mezinárodní soutěži tohoto formátu a obsazení vnímáme jako obrovský úspěch a zároveň odměnu za to, na čem každý den pracujeme. Letošní rok byl nejen pro logistické odvětví velkou výzvou a já jsem hrdý na celý náš tým, že jsme jej zvládli překlenout se ctí a navíc s vidinou velkých plánů do budoucna,“ komentuje umístění v soutěži Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu.  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo stejně jako minulý rok v pražském divadle Archa. Za Skladon se jej zúčastnila marketingová asistentka Monika Dobiášová a marketingový manažer Tomáš Kohút, který ocenění na místě přebíral. „Díky osobní účasti přímo v místě dění, a to v obklopení řady dalších inovativních a úspěšných firem, si člověk uvědomuje význam takového ocenění i velikost celé akce ještě o to intenzivněji. Umístění v soutěži vnímáme primárně jako závazek směrem k našim klientům, a to s cílem další individualizace naší služby na míru jejich potřeb,“ komentoval účast na vyhlášení Kohút.  

Pro nominaci do hlavního žebříčku Technology Fast50 musí firmy každoročně splňovat několik kritérií. Podmínky pro letošní ročník zůstaly oproti tomu minulému neměnné, společnosti tedy musely vykázat v posledních třech letech provozní výnosy nejméně 50 000 eur a provozní výnosy v běžném roce nejméně 100 000 eur. Skladon, kterému se podařilo za poslední čtyři roky vyrůst o 1 484 %, tak těmto požadavkům bez problému vyhověl. V roce 2022 plánuje společnost dále růst, pomoci by jí k tomu měla také plánovaná zahraniční expanze.  

Kompletní výsledky Deloitte Technology Fast50 CE jsou k dispozici zde, záznam z průběhu slavnostního vyhlášení, od mediálního partnera Seznam Zprávy, nabízíme zde.  

Věrný zákazník utratí třikrát víc než nový. K větším objednávkám motivuje i možnost zboží snadno vracet

Čeští zákazníci jsou při výběru e-shopu stále pečlivější a řada obchodníků se tak i s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci zamýšlí, jak je k nákupu ve svém obchodě co nejvíce motivovat. Lidé už se totiž nenechají tak snadno nalákat jen prostřednictvím dříve fungujících nabídek expresního dodání, nižších cen či dopravy zdarma. Všechny tyto služby již český nakupující vnímá jako standard, obchodníci se tak stále častěji zaměřují až na tu úplně poslední část nákupního procesu, kterou je snadná a rychlá možnost zboží vrátit. Z dat společnosti Skladon totiž vyplývá, že vracející se zákazníci tvoří v průměru více než 30 % celkových příjmů obchodu. Retence stávajících zákazníků je tak dlouhodobě finančně nejefektivnějším prostředkem k růstu společnosti. 

Ještě před nedávnem bylo vyšší množství vráceného zboží a zdlouhavé reklamační řízení noční můrou většiny e-shopů. Dnes se však karta obrací a obchodníci si uvědomují, že pro ně může kvalitní vratková logistika znamenat zásadní konkurenční výhodu. Čísla totiž mluví jasně – 92 % zákazníků je ochotno na e-shopu opětovně nakoupit, pokud pro ně bylo předchozí vrácení produktu snadné. Hodnota nákupu vracejícího se zákazníka je přitom v průměru třikrát vyšší než u toho jednorázového.

   
  V segmentu obuvi lidé vrací i pětinu zakoupených produktů   

V oblasti vratek platí poměrně snadná rovnice, z dat prodejců totiž vyplývá, že čím vyšší vratkovost e-shop eviduje, tím snáze může dosáhnout na vyšší hodnoty průměrných objednávek. Důvod je přitom jednoduchý – pokud obchodník věnuje procesu vrácení dostatečnou péči a maximálně jej zákazníkovi usnadní, docílí toho, že si nakupující často objedná i produkt, kterým si není úplně jistý. Při výběru prodejce zákazník klade důraz především na rychlost a jednoduchost vratkového procesu, stejně jako na dostatečnou transparentnost ze strany e-shopu. Z meziročního porovnání dat společnosti Skladon vyplývá, že podíl vratek stoupá téměř ve všech segmentech zboží, nejvýrazněji pak v oblasti módy a obuvi.  

   
Existuje řada způsobu, jak zákazníkům vrácení zboží co možná nejvíce zpříjemnit. Přiložení zpětného adresního štítku, zpětná doprava zdarma, prodloužení lhůty pro vrácení nad zákonný rámec, ale třeba i viditelné informace o možnostech vrácení zboží přímo na webu e-shopu. Je třeba si uvědomit, že tak prodejce nepečuje pouze o zlomek svých zákazníků, ale naopak o jejich znatelnou část – poměr vratkovosti se pohybuje např. u obuvi i kolem 20 a více procent. A to, jestli celá pětina zákazníků u obchodníka nakoupí znovu, má na jeho celkové příjmy poměrně zásadní vliv,“ říká ke zpětné logistice Patrik Babinec, CMO a spoluzakladatel fulfillmentové společnosti Skladon, a dodává: „Ve Skladonu máme proto s každým klientem jasně vydefinováno, jak s obdrženými vratkami dále nakládat – kdy a za jakých podmínek je znovu zaskladnit a kdy naopak zlikvidovat. U hraničních situací vrácené zboží fotíme a zasíláme klientovi k revizi, kontrolujeme vrácený stav a v případě potřeby znovu přebalujeme.”

To, že si obchodníci význam vratkového procesu stále silněji uvědomují, ukazuje i průzkum společnosti Retino z roku 2021. Ten se zaměřil téměř na čtyři desítky českých e-shopů a v rámci vánočních nákupů tak hodnotil kromě rychlosti doručení zboží např. dobu, za kterou peníze dorazily zákazníkovi zpět na účet nebo to, zda byl nakupující v průběhu procesu dostatečně informován o průběhu vrácení. Pozitivní byly především výsledky v oblasti refundace dopravy zboží, kterou nakupujícím plně či částečně proplatilo 84,6 % e-shopů. Oproti číslům z roku 2019 si obchody polepšily také v proplácení zpětné dopravy, a to z původních 16,7 % na 30,8 %. Průměrná doba refundace se mezi zapojenými e-shopy pohybovala kolem 10 dnů, je však nutné přihlédnout k tomu, že šlo o vánoční sezónu, tedy nejvytíženější období roku.   

K vysoké kvalitě zpětné logistiky dopomáhá fulfillment  

Z výše uvedených čísel vyplývá, že české e-shopy věnují více času také zlepšování komunikace se zákazníkem. Cílem je, aby měl v průběhu vratkového procesu vždy dostatečné informace o tom, co se s jeho zbožím zrovna děje, a to ideálně bez nutnosti opakovaně kontaktovat zákaznickou podporu. Udržet však dlouhodobě kvalitu takové komunikace, včetně všech dalších procesů spojených se zpětnou logistiku, dostatečně vysoko, je pro e-shopy, zvlášť při velkých objemech zboží, velmi náročnou a zatěžující disciplínou. Právě to je důvod, proč ji stále častěji outsourcují na externího poskytovatele. Převedení starostí s logistikou na tzv. fulfillmentového partnera je v Česku čím dál oblíbenější, právě vratková logistika je přitom doplňkovou službou, kterou fulfillmentové společnosti poskytují svým klientům nejčastěji.    

„Ačkoliv se nám daří držet vratkovost dlouhodobě jen kolem 5 %, uvědomujeme si, nakolik je pro zákazníka zásadní mít již při nákupu jistotu, že může případné nepadnoucí zboží rychle a snadno vrátit. Ve chvíli, kdy jsme logistiku začali outsourcovat, pro nás tedy bylo přirozené poptat i zajištění zpětné logistiky – máme tak zaručeno, že každý vratkový proces proběhne co možná nejrychleji a zároveň přesně tak, jak jsme si sami určili. Samozřejmostí je pak to, že se vratkám snažíme obecně předcházet – např. do detailu propracovanou velikostní tabulkou obuvi nebo manuálem, který zákazníka navede, jak si vlastní velikost co nejpřesněji určit,“ říká Pavlína Žižlavská, vedoucí zákaznické podpory ve společnosti Skinners, která svou logistiku outsourcuje na Skladon již od roku 2016.   

Internetové obchody tak mají před sebou nelehký úkol, a sice obstát v silné konkurenci v období, ve kterém se zákazník rozhoduje nad volbou obchodníka pečlivěji než kdy dříve. V kombinaci s probíhající vánoční sezónou, kdy je pro zákazníka možnost snadného a rychlého vrácení zboží stěžejní, může být pro obchodníky zvládnutá vratková logistika zásadní konkurenční výhodou a napomoci jim k dlouhodobému navýšení prodejů. Prodejci by se proto měli soustředit především na maximálně proklientský přístup a vnímat vracejícího se zákazníka nikoliv jako komplikaci, ale jako příležitost poskytnout mu nadstandartní služby. Jedině tak si dokážou vybudovat stabilní základnu spokojených zákazníků, která jim pomůže zvládnout období kolísající poptávky.   

Skladon navázal spolupráci se Sportisimem. Dočasně přebírá část zásobování kamenných prodejen

Společnost Skladon, která poskytuje kompletní outsourcing logistiky, od září zajišťuje fulfillment části zásilek také oblíbenému prodejci sportovního vybavení, firmě Sportisimo. Expedice zboží byla oficiálně zahájena začátkem tohoto měsíce, příjem produktů a příprava systémů však probíhají již několik týdnů. Sportisimo plánuje z mošnovského distribučního centra expedovat přibližně tisíc balíků denně, a to do všech svých kamenných prodejen v České republice i dalších zemích. Uzavření spolupráce plynule navázalo na poslední rozšíření distribučního centra, které Skladon definitivně dokončil letos v létě, Sportisimo totiž využívá celou kapacitu nově vystavěné plochy. Uzavřená spolupráce pomůže Sportisimu překlenout období kompletního stěhování centrálního skladu z Rudné do nového skladu v Ostravě.

Sportisimo, původem česká síť prodejen a internetový obchod se sportovními potřebami, provozuje v Evropě již více než 200 kamenných obchodů. Kromě České republiky totiž působí také na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Právě dílčí část zásobování do všech zmíněných prodejen má od září na starosti také společnost Skladon. V rámci partnerství bude zodpovídat jak za samotnou expedici objednávek do kamenných poboček, tak i za jejich kompletaci a balení.

Kvalitní logistika jako klíč ke spokojenému zákazníkovi

Sportisimo plánuje prostřednictvím mošnovského distribučního centra odesílat kolem tisíce balíků denně, což v součtu přijatého a vyexpedovaného zboží představuje přibližně 20 000 kusů produktů. V rámci České a Slovenské republiky budou probíhat denní závozy zboží, pro zbývající země se pak bude jednat o svozy na týdenní bázi. Sportisimo klade na špičkovou logistiku velký důraz, v roce 2008 to byl totiž právě on, kdo jako první z velkých sportovních řetězců na českém trhu umožnil zákazníkům nakupovat online z pohodlí domova. Spolupráce se Skladonem mu tak pomůže nadále udržovat vysokou úroveň v zásobování kamenných prodejen, stejně jako maximální komfort a spokojenost zákazníků. 

V posledních letech vnímáme, jak se mění přístup Čechů ke sportu i vlastnímu zdraví obecně. Investice do této oblasti tak v žebříčku svých priorit kladou na stále vyšší příčku, s čímž souvisí i nákup funkčního a spolehlivého vybavení. Naším cílem je proto pro naše zákazníky konstantně rozšiřovat sortiment a dále dynamicky růst. To je také důvod, proč budujeme vlastní distribuční centrum v Ostravě. Zároveň jsme se rozhodli navázat spolupráci se Skladonem, který nám umožní okamžitě navýšit potřebné logistické kapacity. Skladon vnímáme jako kvalitního a zkušeného partnera, od počátku jsme měli v jednáních totožné představy o podobě budoucí spolupráce a následná implementace tak zabrala pouhých několik týdnů,“ říká ke spolupráci Aliaksei Siparau, ředitel logistiky společnosti Sportisimo.

Význam fulfillmentu v Česku roste 

Skladon svým klientům poskytuje zázemí moderního distribučního centra, které navíc profituje ze své strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště Leoše Janáčka. Kromě něj disponuje také přímým vstupem na dálnici a železnici, přičemž nedávno byla dokončena i výstavba kontejnerového terminálu kombinované dopravy s přímým napojením na přístav v belgických Antverpách. Díky tomu nabízí společnost svým klientům doručení do čtyř zemí v rámci ekonomické pozemní dopravy již do druhého dne od objednání. Momentálně Skladon řeší fulfillment pro více než 70 e-shopů, kterým expeduje zboží do celého světa. Navázání spolupráce se společností Sportisimo, jež ve svém oboru působí již více než dvě desítky let, však vnímá jako významný úspěch a důkaz toho, že je fulfillment mezi českými obchodníky na vzestupu.

Navázání spolupráce se společností, která funguje na českém trhu již přes 20 let a pravidelně sbírá ocenění obchodníka ve své kategorii, si velmi vážíme. Je to pro nás zároveň důkaz toho, že si české firmy stále více uvědomují, nakolik je pro jejich fungování důležitá kvalitní a spolehlivá logistika a jak významným pomocníkem jim může být při obsluze zahraničních trhů. Sportisimo se na nás navíc obrátilo v ten pravý čas a my mu tak mohli nabídnout kompletně nově vybavený prostor, do kterého bylo možné začít ihned naskladňovat první zboží,“ doplňuje CMO a spoluzakladatel Skladonu Patrik Babinec.

Čeští obchodníci sahají k outsourcingu logistiky stále častěji, mnohdy přitom nejeví zájem pouze o základní služby, ale také o ty doplňkové. Skladon proto ke svým klientům přistupuje velmi individuálně, a kromě samotného skladování a expedice zboží pro ně zajišťuje také jeho kompletaci či speciální balení. Jeho fulfillmentových služeb využívají především střední a větší e-shopy, mimo jiné jde např. o výrobce ponožkobot Skinners, českou značku outdoorového vybavení Kilpi či prodejce hardwarových peněženek Trezor. Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o předání logistiky do rukou odborníků má navíc Skladon do budoucna v plánu znovu rozšířit plochu svého distribučního centra, a to rovnou o další tisíce metrů čtverečních. Česká centrála přitom nebude jediná, na kterou bude společnost soustředit svou pozornost, momentálně totiž vedení Skladonu pracuje také na výběru ideálního trhu pro svou chystanou zahraniční expanzi.

V USA outsourcuje logistiku 80 % obchodníků. Touha e-shopů expandovat posiluje trend fulfillmentu i v Česku

Outsourcing logistiky je především pro společnosti v západní Evropě, USA a v Asii stále běžnějším standardem, což dokládají i čísla z loňského roku, která globální trh se službami poskytujícími fulfillment ohodnocují na takřka 85 miliard dolarů. Trend je navíc dále rostoucí a dle AgileIntel Research[1] poroste mezi lety 2022 a 2029 ročním tempem 8,4 %. Do rukou specializovaných firem svěřuje logistiku již například devět z deseti amerických firem z žebříčku Fortune 500[2], který se skládá ze společností s nejvyšším hrubým obratem. V Česku trend fulfillmentu nastupuje pomaleji, ale zájem znatelně roste. Důvod? Rostoucí nároky zákazníků, dynamika celé e-commerce scény i stále se zhoršující situace na trhu průmyslových nemovitostí.

Prvotním impulzem, který obchodníky k outsourcingu logistiky vede, bývá snaha o racionalizaci celkových nákladů a také konkurenceschopnost. Zvlášť při nárůstu poptávky ze strany zákazníků je např. pro e-shopy často obtížné udržet si dostatečnou kvalitu napříč celým logistickým procesem. Fulfillment jim však umožňuje přenechat veškeré starosti s logistikou v rukou odborníků a mít tak jistotu, že jejich zboží bude doručeno do celého světa v odpovídající kvalitě.

„Prostřednictvím outsourcingu obchodníci ušetří personální náklady za zaměstnance ve skladu, stejně jako výdaje spojené s pronájmem a pojištěním skladu. Zároveň jim dává možnost snadno přeměnit své fixní náklady na variabilní, jelikož každý měsíc platí jen za reálně odbavené objednávky a za takovou skladovou plochu, kterou reálně využívají,“ popisuje Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel společnosti Skladon, jednoho z předních českých poskytovatelů fulfillmentu.

„Králem“ outsourcingu je Čína

Data společnosti Statista ukazují, že v roce 2021 outsourcovalo svou logistiku celosvětově téměř 64 % firem[3], přičemž v nejvyšší míře šlo o obchodníky na čínském a následně americkém trhu. Některé z amerických firem tak poskytují fulfillment i několika tisícům klientů a svá distribuční centra mají rozeseta v desítkách zemí. Čeští obchodníci jsou v tomto směru oproti zahraničí o několik let pozadu, důvodem je především nedostatečná znalost o možnostech fulfillmentové spolupráce a mnohdy také nižší ambice růst a expandovat na zahraniční trhy.

Zahraniční firmy jsou na outsourcing logistiky mnohem více navyklé, a to včetně těch největších hráčů. V USA jej využívá kolem 80 % společností, zejména proto, že jsou obchodníci v těchto částech světa zvyklí na rychlý a velký růst, na který jsou nuceni se obratně adaptovat. Oproti Česku obsluhují mnohem větší trh a mají tedy možnost vybudovat rozsáhlejší byznys, díky čemuž mají mnohdy o dost vyšší ambice než ti čeští,“ vysvětluje Margaretis.

Fulfillment jako cesta k úsporám i zahraniční expanzi

Fulfillment společnostem navíc nenabízí pouze krátkodobé řešení pro snížení nákladů, ale naopak dlouhodobý nástroj k optimalizaci celkového cash flow. V průzkumu 75 % prodejců potvrdilo, že využití logistického partnera přispělo ke snížení jejich celkových logistických nákladů a 86 % poukazuje na to, že zavedený outsourcing vedl také ke zlepšení zákaznického servisu. Služeb třetí strany navíc firmy zdaleka nevyžívají jen pro domácí přepravu, v 71 % případů outsourcují také logistiku do zahraničí. Řada poskytovatelů fulfillmentu tak společnostem pomáhá i se samotným expanzním procesem.

Svým klientům v rámci plánu zahraniční expanze poskytujeme mimo jiné i individuální úvodní konzultace, během kterých společně vymýšlíme ideální řešení pro jednotlivé trhy. Díky množství zkušeností s expanzí jiných klientů z různých oborů máme znalosti logistického trhu napříč světem a dokážeme tak pro ně vybrat nejvhodnějšího dopravce i jeho konkrétní produkt. Poskytujeme obchodníkům potřebné know-how, které by si jinak museli kupovat od nezávislých konzultantů nebo složitě získávat samostudiem. Řada z nich přitom v počátku ani netuší, že jim i s něčím takovým může fulfillmentový partner pomoci,” doplňuje Margaretis.

Spoluzakladatel Skladonu zároveň dodává, že adopce fulfillmentu se postupně lepší i na českém trhu, a především nově vznikající a mladé projekty si již více uvědomují, že je vlastní logistika spíše brzdí v dalším růstu a efektivní expanzi. Ačkoliv byla česká e-commerce vždy velmi silná, co se týče lokální kvality, v poslední době se tuzemským e-shopům daří uspět právě i v zahraničí. Z toho důvodu tak více než kdy dřív vnímají, nakolik je důležité, aby se byly schopny přizpůsobit kolísající poptávce, a přitom si mezi konkurencí udržely dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb. Podporu svého podnikání ve formě logistického partnera tak volí stále častěji. Jen Skladon eviduje meziročně zhruba pětinásobnou poptávku po svých službách, což firmu vedlo mimo jiné k dalšímu rozšíření skladových prostor na aktuálních 16 000 m².


[1] https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52

[2] https://www.3plogistics.com/product-category/guides-market-research-reports/market-research-reports/

[3] https://www.statista.com/statistics/660142/transportation-and-logistics-most-outsourced-services/

Skladon vyrostl o dalších 6 000 m2 a ukazuje, že fulfillment táhne. Obsazenost původní plochy dosahuje 85 %, nová je již plně využita

Skladon, společnost poskytující outsourcing logistiky, oficiálně rozšířila své prostory o dalších šest tisíc metrů čtverečních na celkových 16 000 m2. Navazuje tak na minulý rok, kdy své kapacity v průmyslové zóně Mošnov zdvojnásobila. Skladon dalším růstem reaguje na zvyšující se poptávku obchodníků, pro které je fulfillment stále častější volbou. Poukazuje na to i fakt, že je nově vzniklá plocha obsazena již od prvního dne svého fungování. Navzdory rostoucímu zájmu o své služby však společnost na své kapacitní limity nenaráží. Vděčí za to především mošnovskému areálu, který jí díky svým dispozicím poskytuje téměř neomezené možnosti růstu. V plánu je pak rovněž vertikální rozšiřování stávajících skladových ploch.

Mošnovské distribuční centrum disponuje velmi strategickým umístěním, ve vzdálenosti jednoho kilometru se totiž nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Právě z něj každý den odlétají nákladní letadla přímo do centrálních hubů v Německu, začátkem podzimu bude navíc dokončena také výstavba kontejnerového terminálu kombinované dopravy s přímým napojením na přístav v belgických Antverpách. Areál má k dispozici také přímý vstup na dálnici i železnici, díky čemuž nabízí Skladon svým klientům doručení do čtyř zemí již do druhého dne od objednání, a to i v rámci ekonomické pozemní dopravy. 

V zahraničí standard, v Česku rostoucí trend

Skladon rozšířil své prostory naposledy na začátku minulého roku, již v té době však bylo zřejmé, že bude potřeba skladovou plochu během příštích let znovu navyšovat. Současná situace na trhu průmyslových areálů, tedy jejich nedostatek a také vzrůstající ceny, totiž vede k fulfillmentu stále více obchodníků. Jen během prvního kvartálu letošního roku eviduje společnost pětinásobnou poptávku oproti roku 2021. Tento trend dokazuje i to, že byl nový prostor zasmluvněn již od prvního dne svého dokončení.

Trend outsourcingu logistiky je v jiných částech světa běžný již pár desítek let, např. v USA jej využívá kolem 80 % firem. Čeští obchodníci jsou v tomto směru konzervativnější, postupně si však i oni začínají uvědomovat, že je fulfillment dokáže zbavit zbytečných starostí a také významně ovlivnit jejich náklady. Do hry navíc vstupují současné vysoké ceny průmyslových prostorů a jejich špatná dostupnost, což proces přechodu k outsourcingu logistiky ještě urychluje. Řada obchodníků zároveň hledá možnost, jak se co nejefektivněji vypořádat s neustále se měnící poptávkou. K fulfillmentu proto přistupují i kvůli možnosti platit měsíčně pouze za tolik prostoru, který pro své zboží reálně využijí, ať už jejich objemy zrovna klesají či stoupají,“ komentuje důvody rozšíření distribučního centra Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO Skladonu.

Úspora energie i dostatek únikových tras

Dostavba nové části distribučního centra Skladonu nespočívala pouze v rozšíření stávající plochy, ale nesla s sebou také množství další práce, která se týkala třeba zajištění dostatečné požární ochrany nebo bezpečnosti práce pro zaměstnance. Při výstavbě je potřeba striktně následovat také pravidla hygieny práce, proto bylo nutné v distribučním centru kompletně přenastavit rozložení světelné infrastruktury i nouzových světel. Skladon se zároveň snažil do prostoru promítnout i své specifické interní potřeby. S cílem úspory elektrické energie například přestavěl její rozvaděče tak, aby bylo svíceno efektivně, tedy tam, kde je to skutečně potřeba.

Za každou nově vystavěnou plochou stojí obrovské množství práce i času, jen výroba potřebné manipulační techniky zabrala u některých zařízení i čtyřicet týdnů. Od počátku je navíc potřeba každý metr prostoru promýšlet tak, aby nám maximálně zefektivnil každodenní provoz a přitom nám umožnil následovat cíle, které jsme si do budoucna vytyčili. Distribuční centrum se zároveň snažíme vždy připravit i na možné krizové situace, proto jsme mimo jiné upravili sprinklerové systémy, vytvořili únikové trasy napříč paletovými regály a veškeré systémy podrobili testům, které vyžaduje legislativa,“ dodává k přestavbě Maxim Kovář, ředitel logistiky Skladonu.

Společnost momentálně řeší fulfillment pro více než 70 e-shopů, kterým doručuje zboží do celého světa, a to prostřednictvím spolupráce s více než 20 globálními i lokálními dopravci. Díky zkušenostem s logistikou v rámci zahraničních trhů má Skladon také potřebné know-how o fungování v jednotlivých zemí, což je jeden z důvodů, proč si jej stále více e-shopů vybírá i pro svou úspěšnou expanzi do světa. Pro případ dalšího nárůstu poptávky má navíc Skladon do budoucna v plánu rozšířit svou skladovací kapacitu o další tisíce metrů čtverečních, a to s využitím vertikálních zakladačů a jejich kombinace s dopravníkovými systémy či výstavbou mezaninu. Těmito způsoby je společnost schopna své prostory navýšit až na několikanásobek stávající plochy.

Standardizované služby e-shopům nestačí. Individualizaci v podobě reverzní logistiky či kompletace zboží vyžaduje 70 % klientů fulfillmentu

Čeští obchodníci čím dál častěji sahají k outsourcingu svých logistických procesů, a ačkoliv v tomto směru proti zahraniční konkurenci výrazně zaostávají, přínos tzv. fulfillmentu si uvědomuje stále více z nich. Zájem přitom není pouze o základní služby, jako je skladování zboží a následná expedice objednávek zákazníkům, ale především o ty doplňkové. Právě díky individuálnímu přístupu totiž dokážou obchodníci obstát i mezi silnou konkurencí, která v Česku mezi e-shopy dlouhodobě panuje. Podle průzkumu společnosti Skladon tak celých 70 % z nich nepoptává pouze samotné skladování a expedici zásilek, ale i kompletaci zboží, speciální balení dle vlastních požadavků nebo třeba speciálně uzpůsobenou zpětnou logistiku. Individualizaci služeb přitom s rostoucím tlakem na automatizaci skladových procesů nabízí čím dál méně poskytovatelů.

Outsourcing logistiky je mezi e-shopy stále žádanější službou. Fulfillment je totiž pro mnoho obchodníků nejen praktickým nástrojem ke snížení fixních výdajů v době rozkolísané poptávky, ale také způsobem, jak bojovat se současnou nepříznivou situací na trhu průmyslových areálů. Skladových prostor je dlouhodobě nedostatek a jejich ceny tak šplhají na rekordní maxima. Zatímco na západě, a především v USA, je outsourcing téměř samozřejmostí, čeští obchodníci si k němu cestu nacházejí postupně. Stále více z nich si však začíná uvědomovat, že pokud chtějí mezi konkurencí uspět, je pro ně tato služba velkým pomocníkem. Přidaná hodnota fulfillmentu navíc není pouze v expedici zásilek, ale také v řadě doplňkových služeb, které jeho poskytovatelé nabízí.

Napojení na vlastní e-shopové platformy, specifické kontroly přijímaného zboží, přikládání promo materiálů, faktur či děkovných dopisů nebo speciální požadavky na balicí materiály i obrandované pásky. To je jen zlomek individuálních služeb, které někteří fulfillmentoví partneři svým klientům poskytují. E-shopy mají při velkých objemech zboží často problém věnovat se každé zásilce zvlášť a zajistit tak, aby koncovému zákazníkovi dorazila rychle a přesně dle jeho představ. Právě proto při výběru logistického partnera dávají přednost tomu, kdo jim dokáže skrze individualizaci služeb pomoci udržet požadovanou kvalitu a jedinečnost značky.

Polovina obchodníků chce zásilky balit „po svém“

Požadavky směřující ke „customizaci“ služeb se často týkají balení zboží. Více než polovina obchodníků využívajících fulfillment Skladonu chce své zboží balit do vlastních obalových materiálů – ať už ekologických, nebo třeba prémiových. Balení je zvláště u některých kategorií zboží důležitou součástí celého produktu a není tedy divu, že obchodníci chtějí mít pod kontrolou právě i design a složení obalového materiálu. Poptávka zákazníků po udržitelnosti totiž viditelně roste a e-shopy tak mají v čím dál větší míře potřebu chovat se odpovědně.

Tlak na individualizaci služeb roste a uniformní automatizovaná řešení většině obchodníků jednoduše nestačí. I to je důvod, proč má ve Skladonu každý klient vlastního account managera. Ten se danému e-shopu věnuje vždy již od počátku spolupráce, nejlépe ze všech tak zná charakter produktu, se kterým firma obchoduje, nebo také její cílové skupiny a geografické destinace, do kterých zásilky nejčastěji posílá. V případě problému je e-shopu kdykoliv k dispozici a vzhledem ke znalostem kompletního profilu společnosti dokáže obratně navrhnout rychlé a efektivní logistické řešení,“ popisuje Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO fulfillmentové společnosti Skladon.

Mezi nadstandardními požadavky vede individualizace reverzní logistiky

Vůbec nejčastěji poptávanou doplňkovou službou ze strany e-shopů je jednoznačně reverzní, neboli zpětná, logistika. Podle průzkumu Skladonu jsou právě reklamace a vratky tou částí logistického procesu, se kterou klienti mnohdy bojují a ve velkém množství zásilek nedokážou vždy zajistit, aby proběhly dle představ zákazníka. Zvláště u segmentů, jako je móda a zejména obuv, je přitom flexibilní možnost vrácení zboží pro kupující jedním z rozhodujících faktorů pro opětovný nákup na e-shopu. Pro obchodníky je tak zvládnutý reklamační a vratkový proces zásadní pro udržení vysoké zákaznické spokojenosti.

Pro většinu našich klientů řešíme v rámci fulfillmentu také reverzní logistiku. Mezi zákazníky máme mimo jiné třeba značky prodávající prémiové outdoorové oblečení nebo obuv a módu. V takových segmentech je reverzní logistika naprosto zásadní součástí logistického procesu, protože bez jistoty jednoduché výměny produktu zákazník takové zboží zkrátka nekoupí. Ostatně, třeba u obuvi bývá vratkovost až 20 %. S každým klientem máme jasně nadefinováno, jak s vráceným zboží nakládat, vždy kontrolujeme jeho stav a v případě potřeby jej znovu přebalujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom vrácení zboží maximálně zjednodušili jak koncovému zákazníkovi, tak i klientovi a našim logistickým pracovníkům,“ upřesňuje Margaretis.

Individualizace se přitom zdaleka netýká jen služeb spojených s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. Skladon svým klientům zajišťuje také B2B expedici. Doručování distributorům, do velkoobchodů či maloobchodních prodejen si u Skladonu outsourcuje celých 67 % klientů. A i zde jsou samozřejmě požadavky na výslednou podobu služby individuální. Více jak třetina společností využívá u křehkých či jinak specifických produktů možnost speciálního balení a pětina klientů si nechává také kompletovat své zboží do finálního produktu. Při samotném příjmu zboží je samozřejmostí důkladná kontrola kvality podle odsouhlaseného manuálu, stejně jako statistická kontrola jednotlivých šarží od výrobce nebo třídění produktů podle velikosti a kvality.

Poptávka po skladových prostorech roste, ale nabídka klesá. Obchodníci situaci čím dál častěji řeší fulfillmentem

Spolu s nárůstem e-commerce se v posledních měsících závratně navyšuje i poptávka po skladových prostorech. Svou roli v tom hraje také snaha Evropy o větší soběstačnost a s tím související záměr maximálně posílit vlastní kapacity průmyslových i logistických nemovitostí. Dosavadní nabídka tak tuzemským obchodníkům přestává stačit a poohlíží se i po dalších možnostech uskladnění. Právě z toho důvodu stále častěji využívají služeb fulfillmentu, který jim zajistí skladové prostory na míru, a to bez nutnosti čekat na jejich výstavbu dlouhé měsíce. Tento trend dokládají i čísla společnosti Skladon, jež registruje za první kvartál roku 2022 v porovnání s loňským rokem pětinásobnou poptávku po svých službách. Většina obchodníků přitom vyhledává outsourcing právě kvůli nedostupnosti skladových prostor a také kvůli možnosti kdykoliv pružně rozšiřovat svou skladovou plochu podle potřeby.

V souvislosti s aktuální situací na trhu dosahuje poptávka po průmyslových prostorech v posledních měsících svých maxim a dostupné kapacity skladových prostor s ní už nestíhají držet krok. Jen za loňský rok se hrubý objem poptávky navýšil na rekordních 2,39 milionů metrů čtverečních, přičemž neobsazenost těchto prostorů klesla na historické minimum ve výši 1,63 %. Takové hodnoty jasně ukazují, že šance sehnat skladové prostory v obchodníkem preferované lokalitě, a ještě za rozumnou cenu, je téměř nulová. V České republice jsou zároveň ve výstavbě průmyslové prostory o objemu více než 1 000 mil. metrů čtverečních. I přes vysoká čísla však hrozí, že skladů bude nedostatek, většina připravovaných areálů je totiž již předem zasmluvněna.

Tato skutečnost spolu s rostoucí inflací a cenami energií způsobuje výrazné problémy také řadě obchodníků. S dlouhodobě rostoucí e-commerce mnohým stoupají nároky na kapacitu skladových prostor, zároveň se ale zvyšují i ceny za samotný pronájem těchto areálů. V Praze a okolí tak mohou společnosti zaplatit za metr čtvereční měsíčně i 8 EUR, přičemž dochází také ke zvýšení cen ze jejich správu a údržbu, a to nejméně o 10 %. V důsledku toho mnoho nájemců tyto prostory opouští a hledá další možnosti a místa působení. Čím dál častějším řešením pro obchodníky je proto outsourcing logistiky neboli fulfillment. Ten totiž firmám poskytne potřebné skladovací prostory ihned a umožní jim platit pouze za takové množství prostoru, které za dané období reálně využijí.

Současná situace na trhu průmyslových areálů začíná být neúnosná a nutí stále více obchodníků promýšlet nejen způsob, jakým ušetřit, ale také kam vůbec narůstající množství skladových zásob složit. Mezi e-shopy tak vidíme silné tendence přenechat starosti s logistikou někomu jinému a zároveň minimalizovat své fixní náklady. Fulfillment jim umožňuje obojí – přístup k téměř neomezenému prostoru a zároveň přeměnu fixních nákladů na variabilní, jelikož nemusí řešit personální náklady na zaměstnance ve skladu, výdaje za energie, pronájem nebo třeba pojištění skladu,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu, který je jedním z největších českých poskytovatelů fulfillmentu.

Poptávka po skladových prostorech není aktuálním tématem jen v Česku. Situace se týká celé Evropy, na mnoha místech navíc developeři jejich výstavbu dokonce sami omezují. Svou roli v tom hraje nejen zdražování stavebních materiálů a prací, ale i nedostatek vhodných pozemků. Často totiž proti výstavbě rozlehlých areálů bojují i občané, kterým se nelíbí negativní dopad těchto staveb na životní prostředí nebo také dopravní zátěž, která je spojena s příjmem a expedicí zboží. Když už obchodníci vhodný prostor najdou, zpravidla na jeho výstavbu musí čekat i několik měsíců.

Právě z těchto důvodů je mezi e-shopy výše zmíněný outsourcing logistiky stále vyhledávanější. Nejen, že řeší problém s nedostatkem prostoru, pro obchodníky představuje usnadnění i v dalších oblastech. Díky kumulaci zásilek dosáhne jeho poskytovatel na výrazné množstevní slevy za dopravu, stejně jako na výhodnější ceny za obalový i výplňový materiál. Obchodníkům díky němu odpadají také veškeré náklady za provoz a údržbu samotného skladu i starosti související se sezónním náborem zaměstnanců. E-shopům tak zjednodušuje i expanzi do zahraničí, a to včetně procesu celního řízení, které je pro řadu obchodníků častou komplikací při expedici zboží do třetích zemí. Fulfillmentový partner totiž vyhotoví veškerou potřebnou dokumentaci a mnohdy funguje dokonce i jako poskytovatel soukromého celního skladu. Tyto faktory přivádí ke kompletnímu outsourcingu logistiky čím dál více obchodníků, čemuž napomáhá i fakt, že přechod na fulfillment není navzdory předpokladům žádný zdlouhavý a komplikovaný proces. Zpravidla se jedná o záležitost několika dní.

„Od chvíle, kdy si s e-shopem domluvíme podmínky spolupráce, jsme schopni vlastní řešení implementovat do 14 dnů. Odpadá tak nutnost čekat na vhodné prostory i potřebné vybavení, jako je tomu u klasického pronájmu skladu. Zároveň mají naši klienti své zboží uloženo v moderním distribučnímu centru, které neustále inovujeme. V minulém roce se nám podařilo například výrazně zefektivnit vychystávání objednávek a expedici zboží jsme tak schopni zajistit opravdu bleskově. V době, kdy rychlost doručení zásadním způsobem rozhoduje o úspěchu e-shopu, se pro obchodníky jedná o zásadní benefit,“ uzavírá Margaretis.

Téměř polovina českých e-shopů prodává do zahraničí. Čím dál častěji si expanzi usnadňují fulfillmentem

Prostředí české e-commerce je extrémně konkurenční a možnosti růstu omezené. Není proto překvapením, že se téměř polovina českých prodejců věnuje také prodejům do zahraničí, a to nejvyšší měrou ze všech v regionu střední a východní Evropy. S expanzí jim stále častěji pomáhá tzv. fulfillment, tedy kompletní outsourcing logistiky. Dle společnosti Skladon obchodníci na fulfillmentu oceňují především záruku kvalitní dopravy po celém světě i možnost snadno škálovat své objemy bez velkých investic do skladových prostor či zaměstnanců.

V současné době funguje v České republice více než 54 000 e-shopů, přičemž jen v prvním kvartále roku 2022 se jejich počet zvýšil o 20 %. Neustálý nárůst nových internetových obchodů značí silně konkurenční prostředí, na počet obyvatel se ČR pyšní jejich nejvyšším počtem v Evropě. E-shopům se i přes množství konkurentů daří a často hledají způsoby, kam a jak dále růst. Logickým krokem ze strany obchodníků je tak expanze na zahraniční trhy. Data Accenture a AliResearch navíc ukazují, že právě za přeshraniční nákupy bylo v roce 2021 utraceno v přepočtu více než 22 bilionů korun, přičemž dle dat Statista alespoň jeden online nákup absolvovaly více než 2 miliardy lidí.

Rozšíření prodeje na další světové trhy je sice dostupnější než dřív, stále s sebou však nese řadu těžkostí a vyžaduje důkladnou a trpělivou přípravu. Alfou a omegou zahraničního úspěchu je zajištění kvalitní a spolehlivé logistiky, právě ta totiž určuje spokojenost koncového zákazníka a rozhoduje tak o budoucím úspěchu firmy za hranicemi. Data společnosti Perfect Crowd ukazují, že 84 % nakupujících upřednostňuje při objednávce takový obchod, který je schopen doručit zboží co nejrychleji, přičemž 61 % zákazníků opouští nákupní košík ve chvíli, kdy nenajdou dostatečně rychlý způsob dopravy. Celá polovina nakupujících si tak pro své online nákupy vybírá zahraniční e-shopy a množství z nich zároveň upřednostňuje rychlost doručení před samotnou cenou zboží.

Znalost zahraničního logistického prostředí rozhoduje o úspěšnosti expanze 
Logistika v rámci zahraničních trhů je však velmi komplexní záležitost. Na každém z nich totiž působí rozličná řada dopravců, operuje se s různými způsoby plateb, odlišnými principy reklamací i vrácení zboží, a především s různým typem zákazníka a jeho zvyklostmi. Pokud se e-shop pro expanzi rozhodne, v prvé řadě potřebuje získat know-how, které mu umožní, aby i v zahraničí dokázal navázat na svůj tuzemský úspěch.

Fulfillment je v rámci zahraniční expanze pro každého obchodníka výrazným usnadněním, neboť jeho poskytovatel dokáže díky vysokým objemům zásilek dosáhnout na výrazně výhodnější ceny za dopravu a ušetřit tak e-shopu nezanedbatelné množství financí. Zvlášť v prvotní fázi expanze, kdy e-shop operuje s malými objemy, je pro něj taková služba velmi výhodná. Zároveň se díky outsourcingu zbavuje veškerých starostí s logistikou, fulfillment totiž zajistí kompletně všechny potřebné procesy – od přijetí zboží, přes zabalení i případnou kompletaci až po odeslání koncovému klientovi,“ říká Patrik Babinec, CMO a spoluzakladatel Skladonu, předního českého poskytovatele fulfillmentu. 

Lokální startupy se mění v globální značky
Ze statistik dále vyplývá, že přeshraniční e-commerce roste dvakrát rychleji než domácí obchod, přičemž celková hodnota takového nákupu bývá zpravidla vyšší než při objednávkách v rámci domovské země. Tento trend postupně přesvědčuje k expanzi i menší a střední obchodníky, kteří tak mohou své unikátní zboží nabídnout mnohem širšímu okruhu zákazníků, a kromě samotného zvýšení obratu tím také zvýšit povědomí o své značce.

Máme v našich řadách klienty, kterým se právě díky zahraniční expanzi podařilo z malého startupu poměrně rychle vyrůst v celosvětově známou firmu. Příkladem může být česká firma Skinners vyrábějící ponožkoboty, která s námi doručuje dnes již do více než 110 zemí světa a měsíčně odešle do zahraničí velkou část své celkové produkce. Díky fulfillmentu nemusí řešit třeba starosti s celním řízením, které bývá pro obchodníky častou komplikací a nevědí si s ním rady. Expedice zboží do třetích zemí má totiž své zákonné i technické požadavky. S námi má však obchodník jistotu, že za něj vyhotovíme veškerou potřebnou dokumentaci, a že zboží bude doručeno do všech požadovaných zemí ve stejné kvalitě,” dodává Babinec.

Skladon se v žebříčku Financial Times umístil mezi nejrychleji rostoucími firmami Evropy. Zájem o fulfillment strmě roste

Logisticko-technologická společnost Skladon, která poskytuje outsourcing logistiky pro e-shopy a pro výrobní firmy obchodující online, se umístila mezi nejrychleji rostoucími společnostmi v Evropě. V žebříčku tisícovky nejrychleji rostoucích evropských firem FT 1 000, který je sestaven ve spolupráci se společností Statista, obsadil Skladon 274. pozici. V 6. ročníku soutěže se tak zařadil mezi jedenáct umístěných českých firem, mezi nimiž se mu podařilo obsadit 3. místo.

K úspěchu v prestižním žebříčku Skladonu dopomohl setrvalý růst v posledních několika letech i velmi úspěšný minulý rok, během kterého se ostravskému poskytovateli fulfillmentu podařilo navýšit svůj obrat o 157 % na 121 milionů. Zároveň Skladon rozšířil řady svých klientů na 70 e-shopů se souhrnným obratem v řádu několika miliard korun. Společnost z unikátního logistického areálu v Mošnově jen loni poslala na 400 000 zásilek do 182 zemí světa.

„Umístění v žebříčku světového formátu, a navíc takto respektované autority, je pro nás ctí a především důkazem, že svou práci děláme dobře, umíme reagovat na rychle se měnící potřeby obchodníků a úspěšně se posouváme směrem, který jsme si vytyčili. Zároveň je pro mě velkým potěšením pozorovat, že i v dnešní náročné době se českým společnostem z nejrůznějších oblastí daří uspět. Český byznys zkrátka dlouhodobě dokazuje, že má co nabídnout a dokáže se vyrovnat světové konkurenci,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu.

Konečná podoba žebříčku byla vytvořena na základě ukazatele složené roční míry růstu (CAGR), přičemž autoři v rámci hodnocení analyzovali desítky tisíc potenciálních kandidátů z 33 evropských zemí. Pro nominaci bylo nutné splnit několik kritérií. Společnosti například musely za rok 2017 vykázat minimální tržby ve výši 100 000 eur, v roce 2020 bylo minimem 1 500 000 eur. Skladon tak splnil vstupní podmínky, přičemž ve zmíněném období dosáhl složené roční míry růstu tržeb 88,44 %.

„Rok 2021 byl pro nás zatím tím vůbec nejdynamičtějším. Důsledkem covidové pandemie e-commerce rychle rostla, což pro naši společnost znamenalo růst stávajících klientů, ale také množství nových, kteří si uvědomili, nakolik jim může fulfillment zefektivnit práci, usnadnit expanzi a pomoci s doručením té nejlepší možné zákaznické zkušenosti. Očekáváme, že tento trend bude i nadále pokračovat, přičemž stěžejní roli zde bude hrát především rychlost poskytovaných služeb, proto mezi naše cíle do příštích let řadíme mimo jiné schopnost zajistit ‚next-day‘ doručení po celé Evropě,” doplňuje Margaretis.      

Celoevropským vítězem se stala finská společnost Swappie, zaměřující se na nákup a prodej repasovaných telefonů iPhone od Applu. Na seznamu za rok 2021 figuruje nejvíce zástupců z Itálie (235), na druhém místě se umístilo Německo (194), třetí pozici obsadilo Spojené království (155). Loňské prvenství mezi městy s nejvyšším počtem nejrychleji rostoucích firem (81) pak obhájil Londýn.

Umístěním v žebříčku daly oceněné společnosti dle Financial Times najevo, že se jim úspěšně podařilo vypořádat s mnoha zásadními omezeními poslední doby. Největším zásahem do jejich fungování byla samozřejmě především celosvětová pandemie koronaviru, ale své negativní dopady přinesl také Brexit nebo dlouhodobé limity globálního dodavatelského řetězce. Kompletní výsledky, tisková zpráva a detailní metodika výpočtu je k nalezení na stránkách Financial Times.