Dynabook

Technologie, které utvářejí budoucnost firemní IT infrastruktury

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Informační technologie procházejí neustálým vývojem. V posledních deseti letech se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří pokrok v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb nebo dokonce umělé inteligence.

Od začátku pandemie jsou tyto posuny vidět stále výrazněji. Technologie pomáhají řešit rutinní úkoly, od skladových činností až po práci vrcholného managementu. V reálném čase je ve firmách generováno velké množství dat a řadu rozhodnutí přebírají počítače. Situace na pracovištích se změnila, protože mnoho zaměstnanců přešlo trvale na vzdálenou nebo hybridní práci. Vzhledem k tomu vznikla také větší konkurence v oblasti pracovních míst.

Při výběru nejvhodnější IT infrastruktury a aktualizaci technologií musí IT týmy přemýšlet o tom, jak nastavit obchodní model podnikání v návaznosti na nové standardy. Klíčovým úkolem je zvážit, které technologie si právě nyní zaslouží pozornost a jak mohou pomoci při přechodu na nové požadavky. Podívejme se na technologie, které v současné době formují budoucnost IT infrastruktury, včetně jejich dlouhodobého využití.

Průlomové technologie

AI (umělá inteligence), automatizace a IoT. To jsou zásadní technologie, které představují budoucnost IT infrastruktury v každém odvětví a na každém pracovišti. Nejedná se sice o nové koncepty, ale pokrok v oblasti strojového učení umožňuje využít AI prakticky v každém oboru. Podle IDC bude v zájmu udržení agility podnikání do roku 2022 až 80 % organizací, které přejdou na hybridní obchodní model, investovat až 4x více do infrastruktury s podporou AI a technologií Edge Computing. Výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, tuto předpověď potvrdil: 52 % evropských IT manažerů uvedlo, že rozhodnutí o nákupu řešení pro AI a strojové učení je nyní důležitější než před pandemií. Z více uvedených možností zmínilo 59 % oslovených potřebu zavedení nositelných zařízení, pro 60 % jsou důležité automatizační technologie a 52 % vidí důležitost nasazení řešení Edge Computing.

Firmy musí zvýšit svou efektivitu, získávat a využívat poznatky o potřebách svých zákazníků a řídit nástup nových technologií v souladu s očekáváním zákazníků. Řešení Edge Computing lze například vhodně kombinovat s nositelnými zařízeními nové generace, jako jsou chytré brýle. Podle našeho výzkumu nasadí chytré brýle během příštích tří let pravděpodobně 63 % organizací s tím, že 47 % z nich očekává od tohoto kroku efektivnější mobilní práci.

Sociální technologie

V tomto kontextu se jedná o univerzální termín pro technologie, které zlepšují uživatelům život. Vzhledem k obrovskému nástupu home office se tato oblast stále více zaměřuje na optimalizaci podmínek pro vzdálenou práci zaměstnanců v domácím prostředí. Prakticky to znamená především zajištění správných nástrojů a zařízení pro pohodlnou a efektivní práci a spolupráci s týmem.

Základní sociální potřebou je komunikace. Proto také zaznamenaly nástroje jako Zoom, Microsoft Teams a Cisco Webex za posledních 18 měsíců exponenciální růst. Tyto služby mají mnohem větší význam, než jen zvýšení produktivity – hrají také důležitou roli v pohodě zaměstnanců při vytváření vztahů s týmem. Pouze 30 % respondentů našeho Dynabook průzkumu uvedlo, že je pro ně při zvyšování produktivity vzdálené pracovní síly prioritou pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Zde je ale třeba uvažovat i v souvislostech – ve skutečnosti se totiž spokojení zaměstnanci mnohem více zapojují do aktivit společnosti. Implementace technologií pro vzdálenou práci a komunikaci utužuje tým, vede k lepším vztahům a dlouhodobému udržení klíčových zaměstnanců.

Správný hardware

Při podpoře vzdálených pracovníků na home office mohou hrát důležitou roli i zdánlivé detaily, jako jsou ergonomické židle, klávesnice či myši. Pečlivou pozornost je však třeba věnovat zejména notebookům – jednomu z klíčových zařízení nové pracovní éry.

Notebooky pro zaměstnance pracující trvale nebo částečně z domova, musí splňovat čtyři hlavní kritéria. Prvním je mobilita, která zahrnuje nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost. Tuto vlastnost uvedla v našem průzkumu na prvním místě při rozhodování o nákupu nových notebooků největší část respondentů – 70 %.

Druhým kritériem je odolnost. I lehký notebook by měl být robustní, aby odolal nástrahám každodenní mobilní práce a ve výsledku snížil potřebu IT podpory. Vysoce odolné a pečlivě navržené notebooky s dlouhou výdrží na baterie jsou klíčové pro zaměstnance, kteří potřebují zůstat online, ať už pracují odkudkoli. Odolnost uvedlo jako jednu z nejdůležitějších vlastností 71 % oslovených.

Třetí klíčovou vlastností je bezpečnost. 81 % našich respondentů zmínilo, že při rozhodování o nákupu zvažuje také míru zabezpečení přístroje. Je to pochopitelné, protože většina úkolů probíhá online a uživatelé i citlivá firemní data jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější. Bezpečnostní firma Darktrace zjistila, že v průběhu roku 2020:

 • Se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil počet nalezeného ransomware z 24 % na 27 %
 • 18 % organizací ohlásilo útok ransomwarem
 • V první polovině roku 2020 došlo k nárůstu cloudových útoků o 630 %

Čtvrtým kritériem je snadné používání, což úzce souvisí s home office či hybridní prací i s případnou vzdálenou podporou ze strany IT oddělení. 74 % manažerů, kteří rozhodují o nákupu zařízení uvedlo, že správný výběr notebooků je nyní důležitější než před vypuknutím pandemie.

Přechod na nové standardy otevírá společnostem možnost optimalizace a zlepšení jejich provozu. Pro úspěšnou adaptaci je zásadní prozíravost při volbě nově implementovaných technologií, spokojenost zaměstnanců i dobře vybraný hardware. Nyní je čas přehodnotit způsoby práce a zvolit technologie, které pomohou firmám k tomu, aby získaly a udržely si konkurenční výhody.

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Informační technologie procházejí neustálým vývojem. V posledních deseti letech se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří pokrok v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb nebo dokonce umělé inteligence.

Od začátku pandemie jsou tyto posuny vidět stále výrazněji. Technologie pomáhají řešit rutinní úkoly, od skladových činností až po práci vrcholného managementu. V reálném čase je ve firmách generováno velké množství dat a řadu rozhodnutí přebírají počítače. Situace na pracovištích se změnila, protože mnoho zaměstnanců přešlo trvale na vzdálenou nebo hybridní práci. Vzhledem k tomu vznikla také větší konkurence v oblasti pracovních míst.

Při výběru nejvhodnější IT infrastruktury a aktualizaci technologií musí IT týmy přemýšlet o tom, jak nastavit obchodní model podnikání v návaznosti na nové standardy. Klíčovým úkolem je zvážit, které technologie si právě nyní zaslouží pozornost a jak mohou pomoci při přechodu na nové požadavky. Podívejme se na technologie, které v současné době formují budoucnost IT infrastruktury, včetně jejich dlouhodobého využití.

Průlomové technologie

AI (umělá inteligence), automatizace a IoT. To jsou zásadní technologie, které představují budoucnost IT infrastruktury v každém odvětví a na každém pracovišti. Nejedná se sice o nové koncepty, ale pokrok v oblasti strojového učení umožňuje využít AI prakticky v každém oboru. Podle IDC bude v zájmu udržení agility podnikání do roku 2022 až 80 % organizací, které přejdou na hybridní obchodní model, investovat až 4x více do infrastruktury s podporou AI a technologií Edge Computing. Výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, tuto předpověď potvrdil: 52 % evropských IT manažerů uvedlo, že rozhodnutí o nákupu řešení pro AI a strojové učení je nyní důležitější než před pandemií. Z více uvedených možností zmínilo 59 % oslovených potřebu zavedení nositelných zařízení, pro 60 % jsou důležité automatizační technologie a 52 % vidí důležitost nasazení řešení Edge Computing.

Firmy musí zvýšit svou efektivitu, získávat a využívat poznatky o potřebách svých zákazníků a řídit nástup nových technologií v souladu s očekáváním zákazníků. Řešení Edge Computing lze například vhodně kombinovat s nositelnými zařízeními nové generace, jako jsou chytré brýle. Podle našeho výzkumu nasadí chytré brýle během příštích tří let pravděpodobně 63 % organizací s tím, že 47 % z nich očekává od tohoto kroku efektivnější mobilní práci.

Sociální technologie

V tomto kontextu se jedná o univerzální termín pro technologie, které zlepšují uživatelům život. Vzhledem k obrovskému nástupu home office se tato oblast stále více zaměřuje na optimalizaci podmínek pro vzdálenou práci zaměstnanců v domácím prostředí. Prakticky to znamená především zajištění správných nástrojů a zařízení pro pohodlnou a efektivní práci a spolupráci s týmem.

Základní sociální potřebou je komunikace. Proto také zaznamenaly nástroje jako Zoom, Microsoft Teams a Cisco Webex za posledních 18 měsíců exponenciální růst. Tyto služby mají mnohem větší význam, než jen zvýšení produktivity – hrají také důležitou roli v pohodě zaměstnanců při vytváření vztahů s týmem. Pouze 30 % respondentů našeho Dynabook průzkumu uvedlo, že je pro ně při zvyšování produktivity vzdálené pracovní síly prioritou pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Zde je ale třeba uvažovat i v souvislostech – ve skutečnosti se totiž spokojení zaměstnanci mnohem více zapojují do aktivit společnosti. Implementace technologií pro vzdálenou práci a komunikaci utužuje tým, vede k lepším vztahům a dlouhodobému udržení klíčových zaměstnanců.

Správný hardware

Při podpoře vzdálených pracovníků na home office mohou hrát důležitou roli i zdánlivé detaily, jako jsou ergonomické židle, klávesnice či myši. Pečlivou pozornost je však třeba věnovat zejména notebookům – jednomu z klíčových zařízení nové pracovní éry.

Notebooky pro zaměstnance pracující trvale nebo částečně z domova, musí splňovat čtyři hlavní kritéria. Prvním je mobilita, která zahrnuje nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost. Tuto vlastnost uvedla v našem průzkumu na prvním místě při rozhodování o nákupu nových notebooků největší část respondentů – 70 %.

Druhým kritériem je odolnost. I lehký notebook by měl být robustní, aby odolal nástrahám každodenní mobilní práce a ve výsledku snížil potřebu IT podpory. Vysoce odolné a pečlivě navržené notebooky s dlouhou výdrží na baterie jsou klíčové pro zaměstnance, kteří potřebují zůstat online, ať už pracují odkudkoli. Odolnost uvedlo jako jednu z nejdůležitějších vlastností 71 % oslovených.

Třetí klíčovou vlastností je bezpečnost. 81 % našich respondentů zmínilo, že při rozhodování o nákupu zvažuje také míru zabezpečení přístroje. Je to pochopitelné, protože většina úkolů probíhá online a uživatelé i citlivá firemní data jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější. Bezpečnostní firma Darktrace zjistila, že v průběhu roku 2020:

 • Se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil počet nalezeného ransomware z 24 % na 27 %
 • 18 % organizací ohlásilo útok ransomwarem
 • V první polovině roku 2020 došlo k nárůstu cloudových útoků o 630 %

Čtvrtým kritériem je snadné používání, což úzce souvisí s home office či hybridní prací i s případnou vzdálenou podporou ze strany IT oddělení. 74 % manažerů, kteří rozhodují o nákupu zařízení uvedlo, že správný výběr notebooků je nyní důležitější než před vypuknutím pandemie.

Přechod na nové standardy otevírá společnostem možnost optimalizace a zlepšení jejich provozu. Pro úspěšnou adaptaci je zásadní prozíravost při volbě nově implementovaných technologií, spokojenost zaměstnanců i dobře vybraný hardware. Nyní je čas přehodnotit způsoby práce a zvolit technologie, které pomohou firmám k tomu, aby získaly a udržely si konkurenční výhody.

Dynabook poprvé v barvě Light Gold: dva modely Satellite Pro

Společnost Dynabook Europe představuje své první notebooky v barvě Light Gold – modely Satellite Pro C40 a Satellite Pro C50. Tyto přístroje, které jsou dostupné za atraktivní cenu, jsou optimalizovány pro profesionální firemní využití v kanceláři i pro vzdálenou práci z home office. Nově nabídnou tyto notebooky uživatelům kromě praktických vlastností také velmi zajímavý a poutavý design. Pro produktivní práci budou dle modelu a konfigurace k dispozici procesory Intel® Core™ 10. a 11. generace, paměť RAM s kapacitou až 16 GB* a možnosti rychlého pevného disku o velikosti až 512 GB. Štíhlé provedení (od 18,9 mm*) a nízká hmotnost (od 1,55 kg*) dělají z modelů Satellite Pro praktické pomocníky v každodenním mobilním pracovním životě. Předpokládá se, že Satellite Pro C40-H a Satellite Pro C40-J s displejem o úhlopříčce 14“ i 15palcový Satellite Pro C50-H a Satellite Pro C50-J v barvě „Light Gold“ budou České republice a na Slovensku k dispozici během listopadu letošního roku. Jejich koncová doporučená cena se bude předběžně pohybovat od 14 300 Kč včetně DPH.

Základní technické parametry

 • Barva „Light Gold“
 • Procesory Intel® Core 10. generace (Satellite Pro C40-H a Satellite Pro C50-H
 • Procesory Intel® Core 11. generace (Satellite Pro C40-J a Satellite Pro C50-J
 • Bohatá konektivita díky USB Type-C, HDMI®, Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2® nebo 5.0®
 • Antireflexní Full HD displej
 • Grafika Intel® UHD Graphics
 • Výdrž na baterie až více než 10 hodin** (v závislosti na modelu)
 • HD kamera s dvojitým mikrofonem pro videokonference  
 • Antibakteriální povrch, který brání šíření bakterií

Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/ .

* v závislosti na modelu a konfiguraci

**měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je obchodní známka Business Applications Performance Corporation

Hybridní výuka – její zavádění a udržitelnost

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

V září 2020 uvedla charitativní organizace UNICEF, že více než 90 % zemí zavedlo v době pandemie covid-19 některou z forem distančního či dálkového studia. Během vrcholu krize nemohlo učebny využívat více než 1,6 miliardy dětí ve 195 zemích světa.

Zavření škol bylo sice většinou účinným nástrojem v boji proti viru, jeho prodlužování mělo ale za následek menší možnosti výuky. Proto se začaly využívat alternativní způsoby vzdělávání a výsledkem byla pravděpodobně již trvalá změna celého procesu výuky. Studenti a děti z celého světa se učí dálkově pomocí notebooků či kapesních zařízení s využitím online a video nástrojů. Tato změna by mohla nastartovat novou éru hybridního učení, kdy někteří studenti navštěvují hodiny osobně a další se připojují virtuálně. Koncept hybridní výuky má výhodu interaktivní a aktivní výuky ve třídě, ze které těží i studenti připojení online.

Vlády a školy nyní pracují na tom, aby učitelům i žákům poskytly správné nástroje pro práci z domova a současně se zabývají otázkami negativního dopadu tohoto konceptu. Nástroje, technologie a procesy potřebné k úspěšné vzdálené výuce vyžadují pečlivé vyhodnocení. Jak může vzdálená a hybridní výuka poskytnout učitelům a studentům nejlepší možné zázemí udržitelným a ekologickým způsobem?

Implementace IT strategie pro vzdálené učení

Jasně definovaná udržitelná IT strategie s měřitelnými parametry může pomoci jakékoli organizaci dosáhnout sociálních, ekonomických a environmentálních cílů. Není pravděpodobné, že by se školy definitivně zavřely (osobní vzdělávání bude mít vždy své místo), investoři se však domnívají, že význam dálkového vzdělávání bude do budoucna dále růst. Investice rizikového kapitálu do edtech se celosvětově více než zdvojnásobily ze 7 miliard USD v roce 2019 na více než 16 miliard USD v roce 2020. Zvyšují se školní výdaje na cloudová řešení, vzdálenou IT pomoc i na přenosná zařízení. Respondenti našeho výzkumu popisovali notebooky jako „neopěvované hrdiny pandemie“ pro jejich přenositelnost a flexibilitu v různých pracovních i učebních scénářích. Dobře zvolené investice do zabezpečeného a robustního IT vybavení ušetří v dlouhodobém horizontu nejen čas a peníze, ale vytvoří zdravý základ pro prosperující hybridní či distanční práci.

Pomoc, nebo nebezpečí?

Na první pohled se může zdát zavedení udržitelné IT strategie pro vzdálenou výuku jednoduché. Ve zprávě Budoucnost pracovních míst 2020 vypracované Světovým ekonomickým fórem je zdůrazněna řada trendů, včetně rozšíření vzdálené práce a urychlení digitalizace a automatizace s potenciálně pozitivním dopadem na životní prostředí. Stejná zjištění by jistě bylo možné rozšířit i na proces výuky: dálková výuka vede ke snížení emisí CO2 tvořených dopravními prostředky či vytápěním a chlazením školních budov.

Odpovědní IT pracovníci v oblasti vzdělávání musí na druhou stranu zvažovat i dopad množství a typů zařízení zapojených do vzdálené výuky. Počítače, notebooky a tiskárny vytváří také vlastní ekologickou stopu a přispívají ke zvyšování světového elektronického odpadu. Podle studie Rostoucí vlna elektronického odpadu pořizovaly téměř všechny ze 600 oslovených firem (97 %) nové notebooky proto, aby se přizpůsobily přechodu na vzdálenou práci během pandemie. Celosvětové dodávky notebooků pro práci a výuku na dálku dosáhnou v roce 2021 rekordních 236 milionů kusů. Naše vlastní studie potvrdila, že téměř dvě třetiny IT lídrů ve vzdělávání navýší letos své rozpočty na IT. Je proto třeba prozkoumat i dlouhodobé dopady tohoto trendu.

Je tedy zvýšení zájmu o notebooky a další zařízení ve výsledku negativním důsledkem hybridní výuky pro životní prostředí? Faktem je, že někteří odborníci považují současnou spotřebu elektronických materiálů za „neudržitelnou“. Školy a univerzity investující do elektronických zařízení pro potřeby svých zaměstnanců a studentů by se mohly zaměřit na odklon od lineárního modelu a zlepšení environmentálních vlastností produktů během jejich životního cyklu. Pro udržitelnou, oběhovou ekonomiku v IT průmyslu je nyní klíčové snižování elektronického odpadu a používání programů pro opětovné použití, recyklaci a obnovu majetku.

Udržitelné hybridní vzdělávání

Prvním způsobem, jak zmírnit elektronický odpad, je dobrá IT podpora, díky níž fungují zakoupená zařízení bezproblémově a vydrží co nejdéle. Vzdálená IT podpora může studentům i učitelům pomoct, i když nejsou fyzicky přítomni v budově školy. IT týmy budou mít přístup k zařízením pro vzdálené provádění činností, včetně aktualizací, údržby a řešení složitějších technických problémů.

Přínos IT podpory zahrnuje také například pravidelné sledování škodlivého softwaru, zajištění správného fungování bezpečnostních prvků či efektivní práci celého systému. Více než polovina (58 %) vzdělávacích organizací již využívá technologie vzdálené podpory pro zaměstnance a investice tímto směrem dále rostou.

Řada prodejců nabízí školám a univerzitám programy pro pomoc se správným využitím zařízení po skončení jejich životního cyklu, jako je další prodej vyřazených zařízení, nebo iniciativu v oblasti udržitelné recyklace, která umožňuje ekologickou likvidaci.

Přínosy těchto iniciativ přesahují ekologický rámec. Při dalším prodeji lze zařízení, která jsou stále v dobrém stavu, využít v organizacích s menším rozpočtem a zároveň vytvořit prostor pro další investice. U zařízení, která již nelze dál využít, usnadní iniciativy pro recyklaci rozhodování organizací jak s nimi naložit a prodejce zajistí nejbezpečnější a nejudržitelnější způsob likvidace.

Může být hybridní učení někdy skutečně udržitelné?

Přestože názory na tuto otázku mohou být různé, většina ukazatelů naznačuje, že ano – pokud se využívá správně a přiměřeně. Roli hraje také zlepšení odpovědnosti při nakládání s elektronickým odpadem. Větší univerzity, v nichž dochází k neustálé obměně zařízení, mohou v tomto směru využít iniciativ, které jim pomohou prodat nebo správně zlikvidovat jejich staré produkty. I když neexistuje univerzální řešení, je zřejmé, že hybridní výuka není jednorázovou záležitostí. Je tedy na nás všech, abychom zajistili její nejlepší a nejudržitelnější fungování.

Nová éra ve vzdělávacích technologiích

Dopad pandemie vnímají velmi silně vedoucí pracovníci v oblasti IT ve školství. Poslední rok nastartoval novou éru vzdělávání, jejímž základem jsou moderní technologie.

Budoucnost výukových režimů nelze jednoznačně předvídat, ale IT týmy vzdělávacích institucí provádí takříkajíc technologický reset – vyhodnocují, zda je možné pomocí stávajících infrastruktur a technologií zajistit bezpečný a spolehlivý průběh vzdělávání za všech podmínek. Nedávná studie společnosti Dynabook zjistila, že téměř dvě třetiny vedoucích pracovníků v oblasti IT ve školství předpokládá navýšení svých rozpočtů na IT.

Na školství se neprojevila hybridní práce tak markantně, jako ve firmách. Pandemie však zdůraznila potřebu vhodných vzdělávacích technologií, které lze efektivně využívat ve škole i doma – nyní i po krizi. Jak vypadají nové priority v oblasti informačních technologií v praxi?

Změna priorit a nový význam cloudových technologií

Zvýšené rozpočty znamenají také odpovědnost za správné využití investovaných prostředků. Když musely vzdělávací instituce doslova zavřít své dveře a většina studijních aktivit mohla pokračovat pouze online s pomocí digitálních řešení, ukázala se síla cloudových technologií. To mělo zásadní dopad na IT oddělení a jejich priority. Podle studie Dynabooku se mezi hlavní priority IT oddělení ve školství dostala cloudová řešení (53 %), vzdálená IT podpora a asistence a podpora v oblasti IT infrastruktury kybernetické bezpečnosti (49 %).

Podpora pro učitele

Většina diskuzí o vzdělávacích technologiích se zaměřuje na produktivitu studentů. Kromě nich je však třeba podporovat učitele a zajistit jim prostředky pro bezpečnou a efektivní výuku. Pro mnoho pedagogických pracovníků – kteří se se vzdálenou výukou setkali poprvé – byla jejich práce z domova obtížná a svou roli zde hrála i jejich sociální izolace.

Přestože se většina učitelů vrací do tříd, virtuální výuka zůstane i nadále součástí mnoha učebních plánů, zejména ve vysokoškolském sektoru. Důležitost zachování efektivity a vzdálené spolupráce zůstává proto klíčová i pro postpandemické období. 40 % lidí s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT, přiznalo, že tato oblast patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejnáročnější.

Důležité z pohledu správy IT je poskytnout učitelům správné technologie k tomu, aby mohli co nejlépe podporovat studenty v jejich učení. Z průzkumu společnosti Dynabook vyplynulo, že více než polovina (58 %) ze vzdělávacích organizací již upřednostňuje technologie pro vzdálenou podporu zaměstnanců.

S produktivitou úzce souvisí také pohoda zaměstnanců a jejich zdraví – jak tělesné, tak i psychické. Pro učitele není přechod z rušných učeben do izolace snadný, což bohužel nebere mnoho organizací v úvahu. Při zavádění informačních technologií upřednostňuje dobré životních podmínky zaměstnanců jen méně než třetina (30 %) vedoucích pracovníků.

Výběr správných zařízení

Úloha technologií ve vzdělávání se během posledního roku poznamenaného pandemií COVID zásadně změnila. Klíčovou roli přebraly během omezení přenosná zařízení a podle studie Dynabooku vnímá nyní skoro tři čtvrtiny (73 %) odpovědných osob jejich důležitost za podstatně vyšší než loni.

Jaká je tedy budoucnost zařízení ve školství v souvislosti s digitalizaci? 93 % organizací již využívá pro vzdálenou práci notebooky. To je největší procento ve srovnání s ostatními odvětvími včetně finančních služeb, státní správy a zdravotnictví. A téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků plánuje integrovat během roku do své IT infrastruktury ještě více notebooků. IT týmy budou nyní upgradovat stávající zařízení, aby podpořily nové způsoby výuky a práce. Ohled přitom musí brát i na rostoucí trend kybernetických útoků. V posledním roce je při nákupu nových notebooků považováno robustní zabezpečení zařízení za jednu z nejdůležitějších vlastností.

Vzdělávací instituce chtějí zařízení, která jim nabídnou komplexní vlastnosti pro proces výuky – vysoký výkon, rychlé úložiště a paměť i robustní provedení, které odolá mechanické námaze během školního života. Organizace kladou důležitost na zabezpečení (87 %), konektivitu (85 %), výkon (78 %) a životnost (75 %). Loňský rok lze považovat za zlom, který spustil digitální transformaci v mnoha školách a školských zařízeních. Pandemie zvýšila povědomí o digitálních službách, které jsou k dispozici na podporu vzdělávání, a následně vedla k tomu, že mnoho IT oddělení přehodnotilo nebo modernizovalo své IT priority a infrastrukturu. V uplynulém roce jsme byli svědky toho, že se technologie staly důležitým prostředkem ve třídách i doma – a je zřejmé, že jejich klíčová role ve vzdělávání přetrvá i do budoucna.

Prémiové notebooky Dynabook Portégé X40-J na trhu

Dynabook Europe představil na našem trhu první modely notebooku nejvyšší řady Portégé X40-J. Jak je u řady Portégé zvykem, jedná se o přenosný počítač navržený pro profesionální firemní využití, vestavěný do lehkého, ale velmi pevného pouzdra z hořčíkové slitiny. Nový propracovaný systém chlazení Airflow umožňuje využít potenciál integrovaných procesorů i při dlouhodobé práci na maximum. Notebook Portégé X40-J je velmi lehký a výkonný, s dlouhou výdrží na baterie až po dobu 14 hodin a dotykovým displejem vhodným svou velikostí (14“) a matným provedením pro dlouhodobou práci mimo kancelář.  

Displej IGZO: Nižší spotřeba a přesnější dotykové ovládání

Full HD displej notebooků Portégé X40-J si zaslouží podrobnější pohled. Jeho technologie IGZO má bez jakéhokoli negativního viditelného následku výrazně nižší spotřebu. Svítivost dosahuje 250 nitů a ve srovnání se standardním panelovým monitorem a-Si je až o 90 % energeticky účinnější. Je to díky tomu, že umožňuje během každého snímku na krátkou dobu vypnout obnovování každého zobrazeného bodu. Během těchto pauz není dotyková vrstva rušena napětím, což zajišťuje přesnější dotykové ovládání.

Pohodlná práce a zabezpečení dat

Komfortní práci za všech podmínek umožňuje také pohodlná podsvícená klávesnice a stereo reproduktory s podporou technologie Dolby Atmos. Profesionální využití však vyžaduje víc – klíčovou oblastí pro společnosti je precizní zabezpečení dat před jejich zneužitím, ať už následkem kybernetického útoku, neoprávněného přihlášení nebo odcizení přístroje. Portégé X40-J se zaměřuje na všechny tři zmíněné oblasti. Vysokou odolnost před útoky zvenčí zajišťuje vlastní systém BIOS společnosti Dynabook. Při přihlášení lze využít víceúrovňovou autentizaci pomocí funkce Intel® Authenticate/Windows Hello s možností kombinace čtečky otisků prstů a rozpoznání obličeje a k dispozici je také čtečka čipových karet. Ochranu dat při ztrátě nebo odcizení přístroje zajišťuje Trusted Platform Module (TPM), který umožňuje šifrovat všechna uložená data i hesla. Ani po vyjmutí disku z notebooku nelze data přečíst a zneužít.

Konektivita v kanceláři i při prezentacích a základní vybavení

Stabilní a svižné připojení k bezdrátové síti umožňuje adaptér WiFi 6 Intel® 802.11ax a pro připojení externích periferií jsou k dispozici dva porty USB Type-C (s možností nabíjení) spolu s dalšími dvěma rozhraními USB 3.1, čtečka micro-SD karet a HDMI port v plné velikosti. Další možnosti otvírá samostatně dodávaná dokovací stanice USB-C.

Všechny tři konfigurace jsou založeny na čtyřjádrových procesorech Intel® Core™ vPro®11. generace, rychlých SSD discích a operačním systému Windows 10 Professsional.

První konfigurace na českém trhu

Základní lokalizovaný model Portégé X40-J-12E je osazen procesorem Intel Core i5 (1135G7 Tiger Lake), který podporuje 8 GB operační paměti, a pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 512 GB. Jeho doporučená koncová cena je 34 890 Kč včetně DPH. Náročnější uživatelé mohou volit mezi modely Portége X40-J-12F a Portége X40-J-12M s procesory Core i7 (1165G7 Tiger Lake) a operační pamětí 8 GB, respektive 16 GB. První z nich je na trhu za 37 490 Kč a druhý stojí 40 190 Kč.

Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/.

* v závislosti na konfiguraci

¹měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je obchodní známka Business Applications Performance Corporation

Výkonné profesionální notebooky Tecra A40-G na našem trhu

Dynabook Europe uvedl na náš trh dva modely lehkého a odolného profesionálního notebooku Tecra A40-G, který kombinuje vysoký výkon, precizní a odolné provedení, bohatou konektivitu a propracované funkce k zabezpečení vzdálené práce. Základem přístroje, který nabízí výborný poměr užitných vlastností a ceny, jsou procesory Intel® Core™ 10. generace.

Rychlou práci na náročných úkolech při současném využívání několika aplikací i rychlý start uspaného systému podporuje operační paměť s kapacitou od 8 GB a také SSD disky. Stabilní a svižné připojení k bezdrátové síti umožňuje adaptér WiFi 6 Intel® 802.11ax a pro připojení externích periferií je k dispozici jeden port USB Type-C, dvě rozhraní USB 3.1, Gigabit LAN port, čtečka micro-SD karet a HDMI port v plné velikosti. Další možnosti otvírá samostatně dodávaná dokovací stanice USB-C. Komfort při večerní práci zvyšuje pohodlná a podsvícená klávesnice.

Optimalizován pro mobilní práci

14“ displej představuje pro mnoho uživatelů optimální volbu pro práci na cestách. Jeho antireflexní provedení snižuje namáhání očí a zajišťuje výbornou viditelnost i na přímém slunci a v prostředí s proměnlivým osvětlením. Odolné, a přitom tenké tělo notebooku Tecra A40-G přitom odpovídá z pohledu odolnosti vojenským standardům a přístroj váží pouhých 1,47 kg. Vestavěná baterie umožňuje v kombinaci s nástroji optimalizujícími vyžití výkonu práci až po dobu 13 hodin a v případě potřeby je k dispozici funkce rychlého nabíjení, která dodá přístroji během 30 minut nabíjení energii na 4 hodiny práce.

Zabezpečení firemních dat

Důsledné zabezpečení firemních i osobních dat před kybernetickými zločinci zajišťuje vlastní systém BIOS společnosti Dynabook, který snižuje riziko útoku zvenčí, a modul Trusted Platform Module (TPM) s možností šifrování všech uložených dat. Kromě toho lze pro přihlášení využít víceúrovňovou autentizaci pomocí funkce Intel® Authenticate/Windows Hello s možností kombinace čtečky otisků prstů a rozpoznání obličeje.

První dvě konfigurace na českém trhu

Základní lokalizovaný model Tecra A40-G-10H je osazen procesorem Intel Core i5 (10210U), který podporuje 8 GB operační paměti, a pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 256 GB. Jeho doporučená koncová cena je 27 990 Kč včetně DPH. Pro velmi náročné uživatele je určena konfigurace Tecra A40-G-11J s procesorem Core i7 (10510U), 16 GB RAM a 512 GB SSD diskem za 34 290 Kč.

Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/.

* v závislosti na konfiguraci

¹měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je obchodní známka Business Applications Performancex Corporation

Dynabook Tecra A40-J a Tecra A50-J pro profesionály a IT manažery

Dynabook Europe GmbH představuje dva nové notebooky řady Tecra – 14” Tecra A40-J a 15” Tecra A50-J. Novinky byly navrženy tak, aby splňovaly všechny potřeby flexibilních profesionálů a zároveň usnadnily práci IT manažerům. Oba lehké a stylové počítače charakterizuje spolehlivost, vysoké zabezpečení a snadné ovládání.

Zabezpečení dat a snadná správa pro pracovníky i IT manažery

Oba notebooky splňují požadavky na zabezpečení a správu v souladu s aktuální situací a rychlým přechodem k flexibilním pracovním postupům. Mezi bohaté bezpečnostní prvky patří vlastní BIOS Dynabook, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, zajišťující šifrování dat a volitelná možnost ověřování uživatele pomocí otisků prstů a obličeje s využitím Windows Hello. Notebooky odpovídají požadavkům společnosti Microsoft na zabezpečené PC v oblasti ochrany dat, zařízení i identifikace hrozeb. Další vrstvu ochrany zajišťuje volitelná čtečka čipových karet.

Notebooky Tecra lze jednoduše spravovat díky inteligentním možnostem a technologie Intel® Active Management (AMT) umožňuje také vzdálenou správu zařízení*. Také BIOS Dynabook lze spravovat a upgradovat na dálku a udržovat tak průběžně vysokou úroveň zabezpečení.

Vyladěný výkon

Díky funkcím optimalizujícím výkon mohou uživatelé z modelů Tecra A40-J a A50-J vytěžit maximum. Kromě výkonných 28W variant nejnovějších procesorů Intel® Core ™ 11. generace lze notebooky osadit různými variantami pamětí a úložišť až do 32 GB RAM (2 x SO-DIMM DDR4 3200) a 1 TB SSD OPAL 2.0. Výkon zvyšuje také grafická karta Intel® Iris® Xe a nová tichá technologie chlazení pomocí duálních ventilátorů. Obě zařízení kombinují působivou výdrž baterie – až 10,4 hodiny¹ – spolu s funkcí rychlého nabíjení, která dosáhne 40% kapacity baterie během pouhých 30 minut.

„Naše nejprodávanější řada Tecra je založena na více než 35 letech zkušeností a je světově proslulá svou odolností, mobilitou a elegancí,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Nové přírůstky do rodiny jsou postaveny na stejných principech s využitím nejnovějších technologií. Díky tomu jsou ideální volbou pro stále častěji využívanou mobilní práci.“

Pohodlná a stylová práce

Modely Tecra A40-J a A50-J byly vyvinuty tak, aby při zachování prémiového designu nabídly optimální vyváženost mezi přenositelností a výkonem. Víko notebooků má charakteristicky zvlněný design a antibakteriální povrch Mystic Blue dodává styl a chrání uživatele tím, že zamezuje ulpívání až 99 % nežádoucích bakterií. Hmotnost notebooku Tecra A40-J s 14” HD nebo FullHD antireflexním displejem začíná na 1,45 kg* a přístroj má tloušťku pouhých 18,9 mm. Sasi většího 15” sourozence určeného pro moderního hybridního uživatele má tloušťku 19,9 mm.

Rychlé spuštění a ergonomii během celodenní práce usnadňuje úzký rámeček a snadno otevíratelné víko. Displej obou notebooků je možné otevřít až do úhlu 180 stupňů, což usnadňuje sdílení dokumentů. Tecra A40-J nabízí navíc možnost dotykové obrazovky. Velká a nízká podsvícená klávesnice s Clickpadem nebo volitelným SecurePadem zajistí pohodlné celodenní psaní. Větší notebook Tecra A50-J je také vybaven samostatnou numerickou klávesnicí. Víko s výrazným designem a antibakteriálním povrchem Mystic Blue dodává styl, zamezuje ulpívání až 99 % nežádoucích bakterií a chrání uživatele.

Podpora týmové práce

Novinky Tecra nabízí uživatelům celou řadu nástrojů pro produktivní a týmovou práci z různých míst. Posuvný kryt objektivu HD kamery chrání soukromí a duální mikrofony s funkcí potlačení ruchů a podporou Cortany spolu s kvalitními stereofonními reproduktory s vybavenými technologií DTS umožňují bezproblémové videokonference i audio hovory.

Ověřená pevnost a bytelné provedení

Všechny prvky modelů A40-J a A50-J byly navrženy v interním výzkumném a vývojovém centru společnosti Dynabook s ohledem na odolnost. Lehká šasi byla důkladně testována v souladu s nejnovějšími vojenskými normami MIL-STD-810H na pád, změny teplot, vlhkosti, vibrace a nárazy2. Odolnost dále posiluje bezrámová klávesnice odolná proti polití**.

Kompletní sada nástrojů pro konektivitu

Ať už pracuje uživatel u kancelářského stolu nebo v domácím prostředí, má k dispozici vše, co potřebuje pro efektivní práci a připojení externích zařízení. Dva porty USB-C s podporou Thunderbolt 4 umožňují rychlé nabíjení, přenos dat a zobrazení až na čtyřech monitorech. Další příslušenství mohou uživatelé snadno a rychle využít díky dalším portům v plné velikosti, jako HDMI 2.0, LAN a dalších rozhraní USB-A 3.2 či čtečka Micro SD karet. Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení zajišťuje technologie Intel® 802.11ax (WiFi 6) a nepřerušovanou práci na cestách umožní modely s volitelným modemem LTE.

Tecra A40-J a A50-J budou na evropském trhu k dispozici od července 2021. Další informace o řadě Dynabook naleznete na adrese: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/.

Asistovaná realita Dynabook pomáhá společnosti Bosch

Technické oddělení společnosti Robert Bosch České Budějovice spolupracuje při opravách a údržbě různých zařízení s pracovníky, kteří musí v terénu řešit neočekávané situace vyžadující znalosti technologických souvislostí. To vyžaduje mnohdy konzultaci a pomoc se vzdálenými specializovanými odborníky.

Postup hledání nejvhodnějšího technického řešení Společnost Bosch prozkoumala různé možnosti přenosu hlasu a videa pomocí mobilních telefonů a dalších typů zařízení. Využití mobilních telefonů do jisté míry funguje, nicméně naráží na několik omezení. V první řadě je pro vzdáleného odborníka obtížné pochopit, co přesně se operativní pracovník snaží v místě servisu na kameře ukázat, protože fotoaparát telefonu není v přímém pohledu servisního technika. Přitom je obtížné lokalizovat konkrétní místo, na které je třeba se zaměřit. Dalšími omezujícími faktory je kvalita zvuku a skutečnost, že pracovník nemá při využití telefonu volné obě ruce. Kromě toho neexistuje automatizovaný záznam hovoru a obtížné je také pořizování fotografického a audiovizuálního reportingu.

Při hledání optimálního řešení vyzkoušela společnost různé technologie. Řada z nich narážela na stejný problém – nabízela vhodný způsob vzdálené podpory, ale omezujícím faktorem byla integrace do firemního prostředí a systémů, které vyžadují vysokou míru zabezpečení.

„Věříme, že řešení DynaEdge AR Smart Glass se softwarem VisionDE pomůže našim kolegům výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu práce,“ komentuje nasazení asistované reality od Dynabooku Jiří Masopust, vedoucí projektu.

Jaké možnosti asistované reality DynaEdge využívá společnost Bosch Česká republika

Všechny funkce brýlí AR-100 může uživatel spravovat pomocí grafického uživatelského rozhraní viditelného v jeho zorném poli. Ve chvílích, kdy obraz nepotřebuje, může displej otočit. Minipočítač DynaEdge, který je s brýlemi propojen, nabízí několik možností ovládání a navigace. K dispozici jsou velká směrová tlačítka na těle počítače a také dotykový ovládací panel a programovatelná tlačítka na brýlích. Pokročilé softwarové možnosti VisionDE a Windows 10 je navíc možné ovládat hlasem či gesty.

Vzdálený odborný pomocník vidí přesně to, co sleduje a komentuje mobilní technik, a na svém počítači může procházet schémata a výkresy opravovaného zařízení. Po spuštění režimu prezentace může servisní pracovník tyto dokumenty díky brýlím na místě vidět a s odborníkem komunikovat ohledně konkrétního způsobu řešení.

Další praktickou funkcí je možnost natáčení audiovizuálních záznamů a pořizování fotografií bez nutnosti použití aplikace Skype. Uživatel tak může zaznamenat celý proces údržby nebo opravy a ten pak využít pro školení dalších pracovníků nebo jako report provedené práce. Vzdálený odborník může obraz zachycený pomocí brýlí AR-100 uložit, zakreslit do něj poznámky potřebné pro servis a výsledek odeslat zpět do brýlí. Tyto soubory se na minipočítači DynaEdge, který je s brýlemi propojen, archivují. Technik je pak může zpětně zobrazit i po ukončení hovoru.

Prohlížeč dokumentů má integrovanou funkci pro zvětšování, takže lze snadno číst obsah dokumentů obsahující texty psané malým písmem. Všechny funkce lze spravovat pomocí portálu Management Console, který je součástí instalačního balíčku.

První reálné zkušenosti

Společnost Bosch Česká republika nasadila zařízení Dynabook pro asistovanou realitu a zvažuje zavedení do dalších míst po celém světě.

Zařízení bylo úspěšně využito pro podporu během transferu výrobní technologie do závodu v Mexiku. Pracovníci z budějovického závodu tak mohli vzdáleně pomáhat svým kolegům při zprovozňování nebo úpravách výrobních zařízení. Brýle jsou také využívány pracovníky servisu při údržbě během odpoledních a nočních směn. V případě, kdy pracovník narazí na problém, může se nyní okamžitě spojit se specializovaným odborníkem na danou problematiku a situaci efektivně vyřešit v co nejkratším čase přímo na místě.

Tým společnosti Robert Bosch České Budějovice oceňuje mobilitu tohoto řešení a využívá ji k poskytování vzdálené podpory terénním pracovníkům. Přínos použití chytrých brýlí se prokazuje jako efektivní a společnost nyní zvažuje další možnosti jejich využití. Další informace najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/dynaedge/.

Výhody chytrých brýlí a řešení asistované reality DynaEdge

Využití stávající platformy Windows 10: Bosch mohl na zařízení nainstalovat svou licenci systému Windows včetně Skype for Business, který využívá pro komunikaci.

Výdrž baterie: Baterie minipočítače DynaEdge zajišťuje několikahodinové využití, které dále prodlužuje možnost připojení k dokovací stanici a snadnou výměnu baterie.

Dynabook VisionDE software suite: Rozhraní pro Skype for business, které dokonale spolupracuje s chytrými brýlemi AR-100. Software umožňuje předávat do zorného pole servisního pracovníka dokumenty, návody a další soubory potřebné k vyřešení problému.

Možnost využití jako běžné PC: Po zapojení do dokovací stanice lze DynaEdge připojit k monitoru i dalším zařízením a využít ho jako tradiční počítač s Windows10.

Lehký a odolný 13,3“ Dynabook Tecra A30-G s výdrží 14 hodin

Dynabook uvedl na náš trh první modely lehkého a odolného profesionálního notebooku Tecra A30-G s procesory Intel® Core™ 10. generace Comet Lake a dlouhou výdrží na baterie. Flexibilní počítač byl navržen pro využití ve středních a velkých společnostech i v segmentech vzdělávání a veřejné správy.

Prémiové vlastnosti a 14hodinová výdrž na baterie

Notebook Tecra A30-G vyniká velmi kompaktním provedením s tenkým šasi z tvrzeného plastu a hmotností pouhých 1,2 kg*. Jeho dalším praktickým prvkem je kvalitní podsvícená klávesnice a antireflexní displej s úhlopříčkou 13,3“ a vysokým jasem až 470 Nitů, který zajišťuje vynikající čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek. Uživatelé ocení také mimořádně dlouhou výdrž na baterii po dobu až 14 hodin1, přesný dotykový panel Precision Touch Pad a rychlé SSD disky.

Výborná konektivita a zabezpečení

Pro nabíjení a připojení dalších periferií disponuje model A30-G flexibilním portem USB Type-C, dalšími dvěma konektory USB 3.1 a HDMI rozhraním v plné velikosti. K dispozici je také samostatně dodávaná hardwarová redukce z USB-C na VGA a v případě potřeby připojení většího množství zařízení také volitelná dokovací stanice USB-C. Spolehlivé a rychlé připojení k internetu a síti zajišťuje Gigabit LAN port spolu s bezdrátovým síťovým adaptérem Intel® Wi-Fi 6 AX200, který minimalizuje riziko výpadků připojení.

O nadstandardní zabezpečení se stará speciální systém BIOS společnosti Dynabook chránící přístroj před kybernetickými útoky. Ten doplňuje Trusted Platform Module (TPM), který umožňuje šifrovat uložená data a také konfigurovat využití portů podle bezpečnostních kritérií společnosti. Dále je k dispozici široké možnosti autentizačních funkcí. BIOS i přístup k datům uloženým na SSD disku může být zabezpečen biometrickým ověřením uživatele a pro zamezení neoprávněného přístupu je možné využít také volitelně čipovou kartu či dvouúrovňovou autentizaci s využitím Windows Hello, IR kamery a čtečky otisků prstů.

První tři konfigurace na českém trhu

Všechny tři zástupci řady A30-G, kteří se dostávají na náš trh, jsou osazeny rychlým SSD diskem M.2. Základním modelem je Tecra A30-G-15A s procesorem Intel Core i3 (10110U), 8 GB operační paměti a 256 GB SSD s koncovou doporučenou cenou 26 290 Kč včetně DPH. Náročnější zákazníci mohou vybírat mezi notebookem Tecra A30-G-10Q s procesorem Intel Core i5 (10210U), 8 GB RAM a 256 GB SSD dostupným za 29 990 Kč nebo nejvyšším modelem Tecra A30-G-10T s procesorem Core i7 (10510U), rozšířenou kapacitou operační paměti na 16 GB, a SSD diskem 512 GB, který je na trhu za 36 190 Kč. Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/.

* v závislosti na konfiguraci

¹měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je ochranná známka Business Applications Performance Corporation

14″ prémiový notebook Portégé X40-J na trhu

Dynabook Europe GmbH představuje na českém trhu notebook Portégé X40-J. Nový tmavě modrý atraktivní design, úzký rámeček kolem matného 14″ Full HD displeje s antireflexní úpravou, přepracované panty, podsvícená pohodlná klávesnice i další vlastnosti jsou přizpůsobeny každodennímu profesionálnímu využití na cestách. Notebook v hliníkovém šasi splňuje vojenské standardy MIL STD 810G a odolá i náročným pracovním podmínkám. Nový je také systém chlazení Airflow, který zajišťuje ve spojení s inovovanými gumovými podložkami efektivní chlazení i při využití maximálního výkonu. Až 14hodinovou výdrž na baterii1 doplňuje funkce rychlého nabíjení se schopností dobít během pouhých 30 minut baterii na 40 % její kapacity. Notebooky jsou vybaveny operačním systémem Windows 10 Pro.

Konektivita, zabezpečení a záruka s opravou u zákazníka

Všechny profesionální notebooky Dynabook jsou známé bohatou konektivitou, která usnadňuje mobilní práci, připojení mnoha periferií a prezentace na schůzkách. Portégé X40-J je vybaven dvěma porty USB-C s podporou Thunderbolt 4, dvěma rozhraními USB 3.1, 3,5 mm audio jackem a také HDMI konektorem v plné velikosti. Bezdrátovou komunikaci zajišťuje adaptér Intel Wi-Fi 6 a rozhraní Bluetooth.

Všechny tři nové konfigurace mají integrovanou čtečku SmartCard a jejich SecurePad nabízí čtečku otisků prstů. Zároveň odpovídají přísným požadavkům Secured-core společnosti Microsoft a uživatelům zajišťují vysokou míru zabezpečení vůči kybernetickým hrozbám. Využívají robustní kombinaci vlastního dynabook systému BIOS, hardwaru i softwaru a přidávají možnost šifrování uložených dat pomocí hardwarového čipu TPM 2.0 a možnost biometrického ověření obličeje. Soukromí uživatele pomáhá také udržovat posuvná závěrka webové kamery. Přístroje jsou navíc vybaveny slotem pro bezpečnostní zámek, který je zajišťuje ve chvíli, kdy je uživatel musí nechat na cestách bez dozoru.

K notebooku Dynabook Portégé X40-J získají zákazníci tříletou On-site záruku s opravou u zákazníka a reakcí servisu do druhého pracovního dne od nahlášení závady.

První tři konfigurace na českém trhu

Všechny tři zástupci řady X40-J, které se dostávají na náš trh, jsou osazeny rychlým SSD diskem o velikosti 512 GB. Základním modelem je Portégé X40-J-12E s procesorem Intel Core i5 (1135G7) a 8 GB operační paměti s koncovou doporučenou cenou 35 690 Kč včetně DPH. Náročnější zákazníci mohou vybírat mezi notebookem Portégé X40-J-12F s procesorem Intel Core i7 (1165G7) a 8 GB RAM dostupným za 38 120 Kč nebo stejnou konfigurací Portégé X40-J-12M s rozšířenou kapacitou operační paměti na 16 GB, která je na trhu za 40 540 Kč. Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/.

¹ Měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je a ochranná známka Business Applications Performance Corporation.