Stovky měst a městských částí by měly podle evropského práva zavést bezpečný kanál pro oznamování nepravostí. Munipolis a Nenech to být se spojují, obcím zařídí povinnost na tři kliknutí

Už 17. prosince vstoupí v platnost evropská směrnice o ochraně oznamovatelů, která zjednodušuje cestu k anonymnímu oznámení neetického nebo protiprávního jednání na pracovištích. Mimo jiné se vztahuje také na samosprávy o více než 10 000 obyvatel, které musí svým zaměstnancům pro tyto účely poskytnout bezpečný kanál. Řešení přináší spolupráce startupů Munipolis a NNTB (Nenech to být), které obcím slibují splnění zákonné povinnosti na pár kliknutí.

Města, kterých se nová povinnost týká, dostanou možnost spolupracovat se dvěma klíčovými startupy na poli chytré komunikace. Munipolis Ondřeje Švrčka, jehož službu “Mobilní Rozhlas” využívá pro komunikaci mezi vedením obcí a občany skoro třetina republiky, a NNTB Jana Slámy, která patří k nejrozšířenějším platformám pro bezpečné zasílání důležitých zpráv – ať už ve školách, kde pomáhají zabraňovat šikaně, nebo firmách, kde slouží mimo jiné právě k whistleblowingu. Obě firmy mají roky zkušeností s vývojem svých platforem a tisícovky dlouholetých klientů v několika evropských zemích.

Díky spolupráci obou startupů vznikl jednoduchý produkt, který umožní všem ze zhruba 200 měst a městských částí nad 10 000 obyvatel aktivovat bezpečný kanál pro veřejnost na pár kliknutí. Komunikační platforma NNTB se prováže s administračním rozhraním Mobilního Rozhlasu, kde kanál bude možné aktivovat. O aktivaci zároveň budou moci zažádat i ta města, která Mobilní Rozhlas využívají pouze v rámci bezplatné licence pro krizovou komunikaci. 

“V Munipolis věříme síle otevřené komunikace. A rádi přineseme samosprávám další kanál, v rámci kterého mohou tuto kompetenci posílit. Naše platforma Mobilní Rozhlas jasně ukazuje, jak důležité je vyčlenit konstruktivní komunikaci, která má šanci řešit problémy a posouvat život v samosprávě kupředu, do samostatného kanálu,” zmiňuje Ondřej Švrček. “A rozhodně to pro obce nemusí končit pouze naplněním zákonné povinnosti na úřadu. Už dnes vidíme, jak pozitivní dopad má na život v obci sdílení problémů také ze strany občanů. Minireferenda, ankety, ale také nahlašování nedostatků pomocí občanských podnětů, to vše vytváří v obci pocit vzájemné sounáležitosti a důvěry.”

Bezpečný kanál od NNTB pochopitelně splňuje všechny zákonné povinnosti. Podání je zcela anonymní, ke zprávám má přístup pouze proškolená nestranná pověřená osoba, která nesmí být nijak propojena s vedením obce nebo být s obcí ve střetu zájmů. Při podání oznámení prostřednictvím whistleblowingového kanálu je navíc podatel plně chráněn proti odvetným opatřením a navíc vyrozuměn bezpečnou cestou ve lhůtě, kterou stanovuje evropská směrnice. Jednotlivá oznámení jsou zašifrována a uložena.

Oznamovatelé se do kanálu dostanou naskenováním QR kódu, který jim poskytne jejich samospráva, odkazem na profilu samosprávy v síti Munipolis nebo přímým vstupem přes platformu NNTB. Ta v současnosti aktivovala svůj kanál už pro skoro dvě desítky českých samospráv.


“Obce k řešení této povinnosti naštěstí přistupují velice zodpovědně, takže zájem je velký. I tak ale předpokládáme, že desítky měst nechají volbu řešení na poslední chvíli,”
zmiňuje Jan Sláma, CEO NNTB. “V takovém případě ocení skutečnost, že naše řešení mohou aktivovat v prostředí Mobilního Rozhlasu, který celá řada z nich využívá ke každodenní komunikaci se svými občany. A pokud nemají vlastní pověřenou osobu, můžeme jim dodat i služby externího, řádně proškoleného řešitele,” doplňuje spoluzakladatel platformy. Ta společně se svými odbornými partnery může připravit také právní dokumentaci na míru, zajistit školení a poradenství při řešení přijatých podnětů.

Český zákon může směrnici ještě zpřísnit – týkal by se stovky dalších samospráv

Určitou ironií je, že zákon, který by směrnici přenesl do českého právního systému, je stále ještě v legislativním procesu. Pokud by však byl schválen v aktuálním znění, v případě obcí by zavedl ještě přísnější podmínky, než vyžaduje Evropská unie. Hranici počtu obyvatel, od které je třeba bezpečný kanál pro nahlašování neetického nebo protiprávního jednání zavádět, by snížil na 5 000 obyvatel.


Dotčených samospráv je v Česku více než 300. Ondřej Švrček i Jan Sláma však ubezpečují, že ani zvýšené množství by nebyl problém zprocesovat. “Naše řešení jsou postavena pevných základech – jsme zvyklí pracovat s tisícovkami klientů, takže pár stovek navíc pro nás nepředstavuje sebemenší problém,” zmiňuje Švrček.