Mobilní Rozhlas: Starostům chybí relevantní kontakty na vlastní obyvatele

Potřeba měst a obcí intenzivně komunikovat se svými občany zřejmě nikdy nebyla větší. Dokládá to nejen rekordní množství rozeslaných SMS zpráv a e-mailů v posledních měsících, ale také skutečnost, že obce nasbíraly historicky největší počet kontaktů na vlastní obyvatele. Bohužel se však často jedná o neúplná a pro cílenou komunikaci nevyužitelná data. Jak upozorňuje také Asociace moderně komunikujících samospráv (AMKOS), většina obcí stále nemá kontakty na vlastní obyvatele. Pomoci starostům s chytrou komunikací chce také provozovatel služby Mobilní Rozhlas, který na vlastní náklady získá kompletní profily obyvatel obcí, kteří mají o cílenou komunikaci zájem.

Mít funkční databázi kontaktů na vlastní obyvatele je u obcí stále spíše výjimkou, přestože ve sběru kontaktů v posledních měsících obce pokročily. Podle AMKOS je největším problémem dat, která obce vyberou, jejich neúplnost – často se jedná pouze o jméno a kontaktní údaje bez dalších podrobností. Stále se také najdou obce, které sbírají a uchovávají osobní údaje bez splnění požadavků GDPR.

Pro chytrou komunikaci je přitom klíčový sběr takzvaných SMART kontaktů, které kromě kontaktních informací obsahují i další sociodemografické údaje. Na základě těchto doplňujících údajů může obec komunikovat s obyvateli opravdu chytře – tedy cílit distribuci zpráv podle příjemců nebo lokality a podle skupin obyvatel vybírat pouze relevantní informace. Získat takové kontakty není snadné a bohužel to nezvládá ani řada komerčních subjektů, které komunikaci pro obce zajišťují.

Podle Ondřeje Švrčka z Mobilního Rozhlasu mají nyní starostové ideální šanci kontakty na své obyvatele získat a založit si databáze, které jim dnes zoufale chybí: „V posledních měsících došlo k zásadnímu obratu – lidé sami začínají chtít, aby starostové měli jejich kontaktní údaje a základní informace o jejich domácnosti. Ukázalo se totiž, jak důležité je to v krizových situacích. Obce si však s touto situací často neumí poradit – údaje sice sbírají, ale v rozporu s potřebami chytré komunikace. Chytré kontakty jsou přitom to nejcennější, co může obec od svých obyvatel získat.“

Provozovatel služby Mobilní Rozhlas se proto rozhodl, že část kompletních kontaktů obcím získá na své vlastní náklady. Dokud nebude v obci vybrána alespoň čtvrtina takzvaných SMART kontaktů (podle AMKOS je právě 25 % kontaktů mezníkem, od kterého je možné funkčně aplikovat cílenou komunikaci), bude platit za službu Mobilní Rozhlas sníženou částku.

„Jde nám o zásadní změnu ve způsobu, jak obce komunikují, a je nám jasné, že starostové často nemusí vědět, jak na to. Výrazně jim pomoci se zásadním prvním krokem je z našeho pohledu rozumná cesta,“ uvádí Švrček. „Veškerá data o obyvatelích budou pochopitelně nadále v majetku a správě obcí.“

Chytrá obecní komunikace zažívá v posledních letech rychlý růst, který se extrémně akceleroval během koronavirové krize. V jejím průběhu se ke službě Mobilní Rozhlas připojily desítky dalších měst, městských částí a obcí. Kromě celkového počtu rozeslaných SMS zpráv, e-mailů nebo hlasových zpráv výrazně vzrostl také počet uživatelů zaregistrovaných k odběru informací a počet stažení aplikace Mobilní Rozhlas pro chytré telefony.

V současné době využívá Mobilní Rozhlas přes 950 obcí a do této platformy je zapojeno více než 450 tisíc obyvatel po celé republice, kteří mohou dostávat informace prostřednictvím SMS, e-mailů nebo oznámení v aplikaci Mobilní Rozhlas. Mnoho obcí přitom využilo možnost začít během krizového období využívat základní funkce Mobilního Rozhlasu pro krizovou komunikaci zcela zdarma. Tato nabídka navíc není časově omezena. 

Co je to SMART kontakt?

Soubor kontaktních a osobních údajů, který umožňuje, aby s jeho majitelem bylo možno komunikovat chytře – tedy okamžitě, s jasným cílením, se zpětnou vazbou a relevancí. Příjemce tak získává pouze sdělení, která jsou pro něj užitečná a u kterých může obec vyhodnotit dopad komunikace.

ondrej_svrcek