Samosprávy nepodléhají panice, občanům předávají praktické informace o koronaviru

Prázdné regály s trvanlivými potravinami a vyprodané roušky. Ale také panika a dezinformace. I toto jsou symboly reakcí na výskyt koronaviru v České republice. Starostové měst a obcí využívající platformu Mobilní Rozhlas, lídra v oblasti chytré obecní komunikace, však krotí vášně a podávají občanům praktické informace o tom, co mají dělat a jak nemoci předcházet. Právě představitelé místních samospráv jsou i díky dlouhodobě vysoké důvěře důležitými osobami, které proti nynější panice bojují.

Síla chytré obecní komunikace spočívá v tom, že zpráva se vždy doručí každému, kdo v dané lokalitě bydlí, přestože se v daný čas nenachází doma. Starostové mohou oznámení posílat pomocí SMS, e-mailu či formou push notifikace, která se zobrazí každému, kdo má staženou aplikaci Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. Platformu Mobilní Rozhlas v současné době využívá přes 600 měst a obcí a zhruba 300 tisíc obyvatel. Starostové zapojených samospráv tak mají možnost informovat své občany o tom, jak postupovat, aby nedocházelo ke zbytečné panice a zároveň účinně a okamžitě zasáhnout proti případným dezinformacím.

Dobrým příkladem komunikace jsou sdělení města Lovosice nebo MČ Praha 7, která pomocí Mobilního Rozhlasu šíří informace o tom, jaké jsou projevy onemocnění a na koho se v případě podezření mají obyvatelé obrátit. Tyto informace vzhledem k nejrůznějším mediálním zkratkám mohou být pro občany klíčové. Podobný návod, jak v případě podezření na onemocnění postupovat, vydalo také jihočeské město Vimperk, které informuje občany o tom, jak se mají zachovat, pokud se vrátili například z Itálie a mají či nemají příznaky koronaviru a na koho se případně obrátit.

„Uvědomujeme si nutnost informovat obyvatele o tom, jak se mají v podobných situacích zachovat. Právě pro tyto účely byl Mobilní Rozhlas vytvořen a těší nás, že naši starostové nepodléhají panice, a naopak předávají praktické informace, což může napomoci klidnějšímu průběhu v případě krizové situace. Rád bych zdůraznil, že v žádném případě riziko celoplošné epidemie nepodceňujeme a jsme rádi, že samosprávy přistupují ke koronaviru s respektem, avšak střízlivě. V minulých dnech jsme zaznamenali desítky hlášení ze strany samospráv o tom, jak se mají lidé zachovat. Jsme rádi, že tento model komunikace funguje,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Právě starostové a obecní zastupitelstva jsou podle dat Českého statistického úřadu za rok 2019 nejdůvěryhodnějšími institucemi České republiky. V žebříčku se umístili na prvním místě starostové s důvěrou 68 % obyvatel a místní zastupitelstva na druhém místě s 66% důvěrou. Vzhledem k často nepřesným a chaotickým sdělením, kterým jsou Češi vystavováni zejména na sociálních sítích, je důležitá role právě těchto institucí, které mají na občany vliv a na které se mohou v této krizové situaci spolehnout a v případě problémů obrátit.

Obyvatelé mají podle starostů možnost v případě nouze kontaktovat krizová centra Ministerstva zdravotnictví či Státní zdravotnický ústav. Samosprávy na základě informací od státních institucí dávají svým obyvatelům užitečná doporučení, jak se vyhnout nakažení. Právě tyto informace mohou být neocenitelným pomocníkem, který občanům pomůže řešit celou situaci v klidu a s nadhledem.

„Pokud občané přesto potřebují další doplňující rady a informace, mohou se obrátit na stránky Státního zdravotnického ústavu či na jeho infolinku (724 810 106), která je v dispozici denně od 9 do 21 hodin,“ uzavírá Švrček.

 

mr_vimperk_hlaseni mr_lovosice_hlaseni mr_praha7_hlaseni