František Brož

Transformaci Munipolis do celosvětové komunikační sítě v zahraničí povede Zdeněk Komenda, vedl globální expanzi Kiwi.com

Aby si důležité, ověřené informace od státu a samospráv samy našly občana a aby se naopak názory a potřeby lidí dostaly jednoduše k samosprávám, které s nimi dokážou efektivně pracovat. Globální mise start-up Munipolis Ondřeje Švrčka, který v Česku funguje pod značkou Mobilní Rozhlas, začíná dostávat zcela konkrétní obrysy. Jeho cestu do zahraničí nyní zajistí Zdeněk Komenda, který úspěšně vedl v expanzi Kiwi.com.

Komenda do Munipolis přechází z vyhledávače letenek a dalších dopravních spojení Kiwi.com, kde více než 6 let působil v nejužším vedení jako Chief Business Development Officer. Byl zodpovědný za navazování klíčových partnerství po celém světě (celkem jich zajistil více než 2000 se společnostmi všech velikostí) a vedení mezinárodního týmu o více než 70 lidech s několika pobočkami na všech kontinentech. I díky němu se z původního projektu Skypicker stala globálně renomovaná společnost a jeden z top hráčů ve svém segmentu. 

“Podobná mise mě nyní čeká i v Munipolis. Připojil jsem se k projektu, abych pomohl s transformací firmy z českého startupu na mezinárodně působící společnost. Mým hlavním úkolem je vybudování organizace, která bude mít vedle brněnské centrály i lokální zastoupení v různých regionech světa. Stavím tedy mezinárodní tým, který má ambici zajistit rychlou a hladkou expanzi mimo Česko,” vysvětluje Zdeněk Komenda, šéf expanze Munipolis.

“Zdeňka jsme si s investory vybrali právě pro jeho předchozí zkušenost sladit expanzi s růstem a překotným vývojem celého produktu,” zmiňuje Ondřej Švrček, CEO Munipolis. “Čeká nás teď hodně novinek, které nám mohou v zahraničí zajistit rychlý start. Před roky jsme přišli s plánem, jak má Munipolis jako nejkomplexnější nástroj pro chytrou komunikaci vypadat. A konečně se dostáváme do fáze, kdy můžeme tyto myšlenky celosvětově naplnit.”

Služba v současnosti působí na čtyřech evropských trzích a má ambici stát se světovým řešením, které bude fungovat na všech kontinentech včetně lokálních poboček. Již v příštím roce by se kromě Evropy mohly objevit první chytře komunikující samosprávy například v Severní Americe. V dlouhodobém horizontu by pak Munipolis měla působit na všech kontinentech. 

“Kromě Česka, Slovenska, Německa a Bosny a Hercegoviny budou ještě do konce letošního roku zahájené iniciační aktivity ještě na dalších dvou trzích – konkrétně Španělska a Francie. Učíme se teď, jak postupovat v nových státech co nejrychleji a nejefektivněji,” vysvětluje Komenda. “Samozřejmě to není jednoduché. Skoro všude platí, že se rozhodnutí na úrovni samospráv dělají těžce a zdlouhavě a existují velké lokální odlišnosti. Na druhou stranu, naše hlavní myšlenka rezonuje skutečně globálně. Problémy s efektivní komunikací s obyvateli však řeší skutečně všude.”

Vzniká celosvětová síť pro komunikaci samospráv, díky ní si budou rozumět například přeshraniční regiony

Jednou z velkých výhod Munipolis je i možnost propojovat komunikaci napříč jednotlivými státy. V centru služby totiž stojí občan jako příjemce sdělení, který si sám vybírá, se kterými municipalitami chce být ve spojení. Jediná registrace ho tedy potenciálně propojí se všemi zapojenými subjekty nehledě na státní hranice. Tento princip chytré komunikační sítě je klíčový pro kvalitní přeshraniční komunikaci. Navíc přináší nové možnosti pro zapojování dalších subjektů – vzdělávacích a kulturních institucí, spolků, energetických společností nebo například velkých zaměstnavatelů.

“Růst tedy chceme nejen v počtu států, kam vstoupíme, ale také počtu subjektů, které zde zapojíme. Jen v Česku je 6500 samospráv, ale násobně více institucí, které běžný člověk potřebuje ke svému životu – ať už práci nebo zábavě. V rámci celé Evropské unie se tak bavíme o milionech institucí i firem, které by se mohly do chytré komunikační sítě Munipolis postupně zapojit,” popisuje Švrček.

Munipolis patří k největší a nejkomplexnějším nestátním řešením pro chytrou komunikaci municipalit a na světě. V Česku se jedná o majoritní řešení, které využívá skoro 2000 samospráv všech velikostí.              

Stovky měst a městských částí by měly podle evropského práva zavést bezpečný kanál pro oznamování nepravostí. Munipolis a Nenech to být se spojují, obcím zařídí povinnost na tři kliknutí

Už 17. prosince vstoupí v platnost evropská směrnice o ochraně oznamovatelů, která zjednodušuje cestu k anonymnímu oznámení neetického nebo protiprávního jednání na pracovištích. Mimo jiné se vztahuje také na samosprávy o více než 10 000 obyvatel, které musí svým zaměstnancům pro tyto účely poskytnout bezpečný kanál. Řešení přináší spolupráce startupů Munipolis a NNTB (Nenech to být), které obcím slibují splnění zákonné povinnosti na pár kliknutí.

Města, kterých se nová povinnost týká, dostanou možnost spolupracovat se dvěma klíčovými startupy na poli chytré komunikace. Munipolis Ondřeje Švrčka, jehož službu “Mobilní Rozhlas” využívá pro komunikaci mezi vedením obcí a občany skoro třetina republiky, a NNTB Jana Slámy, která patří k nejrozšířenějším platformám pro bezpečné zasílání důležitých zpráv – ať už ve školách, kde pomáhají zabraňovat šikaně, nebo firmách, kde slouží mimo jiné právě k whistleblowingu. Obě firmy mají roky zkušeností s vývojem svých platforem a tisícovky dlouholetých klientů v několika evropských zemích.

Díky spolupráci obou startupů vznikl jednoduchý produkt, který umožní všem ze zhruba 200 měst a městských částí nad 10 000 obyvatel aktivovat bezpečný kanál pro veřejnost na pár kliknutí. Komunikační platforma NNTB se prováže s administračním rozhraním Mobilního Rozhlasu, kde kanál bude možné aktivovat. O aktivaci zároveň budou moci zažádat i ta města, která Mobilní Rozhlas využívají pouze v rámci bezplatné licence pro krizovou komunikaci. 

“V Munipolis věříme síle otevřené komunikace. A rádi přineseme samosprávám další kanál, v rámci kterého mohou tuto kompetenci posílit. Naše platforma Mobilní Rozhlas jasně ukazuje, jak důležité je vyčlenit konstruktivní komunikaci, která má šanci řešit problémy a posouvat život v samosprávě kupředu, do samostatného kanálu,” zmiňuje Ondřej Švrček. “A rozhodně to pro obce nemusí končit pouze naplněním zákonné povinnosti na úřadu. Už dnes vidíme, jak pozitivní dopad má na život v obci sdílení problémů také ze strany občanů. Minireferenda, ankety, ale také nahlašování nedostatků pomocí občanských podnětů, to vše vytváří v obci pocit vzájemné sounáležitosti a důvěry.”

Bezpečný kanál od NNTB pochopitelně splňuje všechny zákonné povinnosti. Podání je zcela anonymní, ke zprávám má přístup pouze proškolená nestranná pověřená osoba, která nesmí být nijak propojena s vedením obce nebo být s obcí ve střetu zájmů. Při podání oznámení prostřednictvím whistleblowingového kanálu je navíc podatel plně chráněn proti odvetným opatřením a navíc vyrozuměn bezpečnou cestou ve lhůtě, kterou stanovuje evropská směrnice. Jednotlivá oznámení jsou zašifrována a uložena.

Oznamovatelé se do kanálu dostanou naskenováním QR kódu, který jim poskytne jejich samospráva, odkazem na profilu samosprávy v síti Munipolis nebo přímým vstupem přes platformu NNTB. Ta v současnosti aktivovala svůj kanál už pro skoro dvě desítky českých samospráv.


“Obce k řešení této povinnosti naštěstí přistupují velice zodpovědně, takže zájem je velký. I tak ale předpokládáme, že desítky měst nechají volbu řešení na poslední chvíli,”
zmiňuje Jan Sláma, CEO NNTB. “V takovém případě ocení skutečnost, že naše řešení mohou aktivovat v prostředí Mobilního Rozhlasu, který celá řada z nich využívá ke každodenní komunikaci se svými občany. A pokud nemají vlastní pověřenou osobu, můžeme jim dodat i služby externího, řádně proškoleného řešitele,” doplňuje spoluzakladatel platformy. Ta společně se svými odbornými partnery může připravit také právní dokumentaci na míru, zajistit školení a poradenství při řešení přijatých podnětů.

Český zákon může směrnici ještě zpřísnit – týkal by se stovky dalších samospráv

Určitou ironií je, že zákon, který by směrnici přenesl do českého právního systému, je stále ještě v legislativním procesu. Pokud by však byl schválen v aktuálním znění, v případě obcí by zavedl ještě přísnější podmínky, než vyžaduje Evropská unie. Hranici počtu obyvatel, od které je třeba bezpečný kanál pro nahlašování neetického nebo protiprávního jednání zavádět, by snížil na 5 000 obyvatel.


Dotčených samospráv je v Česku více než 300. Ondřej Švrček i Jan Sláma však ubezpečují, že ani zvýšené množství by nebyl problém zprocesovat. “Naše řešení jsou postavena pevných základech – jsme zvyklí pracovat s tisícovkami klientů, takže pár stovek navíc pro nás nepředstavuje sebemenší problém,” zmiňuje Švrček.

Za předvánoční pivo zaplatíte až doma. Mallpay se integruje do Qerka, podpoří bezpečné placení v restauracích. V počtu partnerů vyrostl o 5500%

Rychlé odložené platby poprvé míří mimo online – konkrétně do restaurací, barů a kaváren. Fintech Mallpay totiž integroval svou platební metodu do aplikace Qerko, nejrozšířenějšího nástroje na rychlé a v současnosti i bezpečné placení. Ve více než 700 podnicích po celé republice je nově možné útratu zaplatit až po 14 dnech. Mallpay se díky tomu stává největším poskytovatelem BNPL (kup teď – plať později) plateb co do počtu partnerů a jako první v Česku následuje světový trend. BNPL platby totiž do gastronomie míří po celém světě stále častěji a přivádějí s sebou nové zákazníky. 

Útratu ve více než 700 restauracích, kavárnách nebo barech bude možné do výše 5000 korun bezplatně posunout až o 14 dní. Pro odloženou platbu stačí v aplikaci Qerko přidat Mallpay jako novou platební metodu. Předchozí registrace není potřeba, zaplatit tedy zvládne i nový uživatel – stačí jen stáhnout aplikaci Mallpay. Schválení odložené platby je pak otázkou několika vteřin a probíhá na základě jednoduchého ověření telefonního čísla na straně Mallpay. Klienti, kteří využívají některý z ověřených účtů Mallpay, mohou využít limit až 50 000 na 50 dnů s možností dalších splátek.

I v případě platby pomocí Mallpay je možné využít veškeré výhody Qerka, jako je například rozdělení účtu na několik částí. Část útraty tedy lze zaplatit na místě kartou a část pomocí odložené platby Mallpay. To je ideální řešení pro případ, kdy někdo z hostů nepočítal s útratou a nemá u sebe hotovost ani platební kartu. Útratu zaplacenou přes Mallpay pak do dvou týdnů v klidu uhradí libovolným způsobem – platební kartou nebo převodem z účtu. Samozřejmostí je načítání věrnostních bodů – a to jak v rámci Qerka, tak služby Mallpay.

“S Qerkem jako první v Česku přinášíme chytré placení do české gastronomie. Počínaje dneškem mohou hosté více než 700 barů a restaurací po celé republice zaplatit útratu až po dvou týdnech a mít své výdaje jednoduše a přehledně pod kontrolou,” zmiňuje Adam Kolesa, CEO Mallpay. “Placení útraty pomocí Mallpay najde uplatnění jak v barech, kde si jednou za čas chceme pořádně užít, tak při spojení pravidelných plateb za meníčkové obědy do jedné. Zároveň leckoho zachráníme v případě, kdy vyrazí do restaurace bez peněz v očekávání, že ho protistrana pozve. A smysl má pochopitelně i v současné situaci, kdy to je jedna z nejnebezpečnějších cest, jak platit.”

Gastronomie potřebuje pomoci, technologie jsou cesta

Česko není jediné, kde odložené, resp. BNPL platby míří do gastronomie. Průkopníkem se letos v létě stala australská služba Payo, která letos v červenci představila cíl vrátit covidem zasaženým restauracím jejich zákazníky. Útratu v restauraci nebo baru umožňuje hostům rozdělit do čtyř po sobě jdoucích splátek. V srpnu se k ní připojil i jeden z největších hráčů ZIP.

A první čísla naznačují, že odložené platby skutečně mají šanci zákazníky rozhýbat. Lidé, kteří tyto platební metody využívají, jsou zpravidla štědřejší a utrácí více. Důvodem je především lepší kontrola nad útratami, které mohou sledovat ve svém telefonu. Pokud si povolí utratit až 1500 korun za večeři, spíše se budou držet u horní hranice této hodnoty. Mají také možnost lépe pracovat s cashflow své domácnosti.

“Česká gastronomie nyní potřebuje silné impulsy. Jednou z důležitých součástí naší mise je přivádět nové hosty a dělat z nich pravidelné zákazníky,” uvádí Lukáš Kovač, spoluzakladatel a CEO Qerka. “Větší rozmanitost a svoboda v placení tomu může pomoci. A BNPL jako fenomén nastupující generace má v gastronomii rozhodně své místo.”

Mallpay se stává nejrozšířenější BNPL službou, pokrývá více než 9000 míst

Integrací do Qerka se opět zvýšil počet míst, kde je možné jednoduše a bezpečně platit s pomocí odložené platby. Mallpay je nyní možné využít už u více než 9000 e-shopů a služeb a v Česku se tak stává BNPL službou s největším množstvím partnerů.

“Do začátku roku jsme startovali se 160 partnery. Nyní se nám díky spojení s největší českou e-commerce platební bránou ComGate a službou Qerko podařilo zvýšit počet partnerů na více než 9000. To je růst o 5500 %,” pochvaluje si Adam Kolesa. “Pro mě navíc letošní rok jasně ukázal, jak rozmanité jsou v Česku možnosti využití BNPL plateb. Už dávno to není jen nákup zboží v e-shopech. Denně se přes Mallpay kupují akční jízdenky, zmrzlina nebo hodiny s online terapeutem,” zakončuje.

Marketing a komunikaci Košíku přebírá Markéta Moreno. Chce z něj udělat nejoblíbenější supermarket v Česku

Novou šéfkou marketingu a komunikace online supermarketu Košík.cz se stává Markéta Moreno, která tento měsíc nastupuje na pozici CMO. Po dvou a půl letech střídá na pozici dosavadního šéfa Jana Škrabánka.

Markéta Moreno do Košíku přichází po téměř třináctiletém působení v telekomunikačním byznysu. Od roku 2008 působila nejprve jako senior manažerka TTM (komunikace pro podporu prodeje a nadlinkovou komunikaci) a o dva roky později jako ředitelka pro značku a marketingovou komunikaci ve společnosti Vodafone. Zrealizovala desítky vysoce efektivních kampaní a pod jejím vedením rostla značka a její vnímání v klíčových zákaznických segmentech. Zkušenosti má také z agenturního prostředí – jako CEO vedla v minulosti agenturu Momentum ze skupiny McCann Worldgroup.

V Košíku bude zodpovídat za kompletní marketingové a komunikační aktivity. Naváže na aktuálně probíhající transformaci značky, zároveň výrazně rozšíří interní marketingový a komunikační tým a těsněji prováže jeho aktivity s týmem pro zákaznickou zkušenost a obchodem.

„Nepřicházím pomoci Košíku stát se nejoblíbenějším online supermarketem, ale stát se nejoblíbenějším supermarketem v Česku. Sama patřím mezi dlouholeté zákazníky, takže do své práce dokážu promítnout i vlastní zkušenost – ať už kladnou nebo rozporuplnou,“ zmiňuje Markéta Moreno, CMO Košík.cz. „Práce je víc než dost, nové příležitosti teď i díky změnám na trhu vidíme skoro všude – ve znalosti zákazníka, komunikaci s ním i struktuře zboží, které mu nabízíme.“

Jednou z klíčových priorit pro příští rok bude cílení na domácnosti, které zatím s online nákupy nemají zkušenost. Za těmi se Košík už brzy vypraví do nových regionů po celém Česku.
„Budoucnost nakupování potravin a věcí pro domácnost leží v online prostředí. Ale úspěch závisí na tom, jak dokážeme být přesvědčiví u běžných domácností. Zvláště se službou, která se dlouhé roky orientovala především na metropolitní zákazníky. Není to jednoduchý úkol a v mnoha ohledech se budeme vracet ke kořenům,“ zakončuje Moreno.

Vánoční nákupy bez starostí. Košík.cz představil expresní online reklamace, kredity za nedokonalý nákup dorazí okamžitě

Na Košík.cz se se svými vánočními nákupy spoléhají stovky tisíc českých domácností. Aby bylo jejich online nakupování ještě jednodušší, přináší Košík.cz novinku v podobě pohodlných online reklamací. Pokud nebude nákup dokonalý, získají zákazníci automaticky zpět své peníze okamžitě  – i když se bude jednat jen o drobnosti. Reklamaci je nově možné uplatnit v přehledném webovém rozhraní a zabere jen pár desítek sekund. Pokud je naopak nákup v pořádku, umožní kurýrům poslat spropitné.

Novinka v podobě přehledných online reklamací je zatím dostupná na webu, v blízké budoucnosti se objeví také v mobilní aplikaci. Reklamační rozhraní se nachází v souhrnu objednávek a Košík na něj zákazníka sám nasměřuje při náznaku jeho sebemenší nespokojenosti. V přehledném seznamu nabídne poslední realizované nákupy včetně rozpisu jednotlivých položek, z nich je jednoduše možné vybrat ty, u kterých se nákup nepovedl. tedy které například dorazily v horší kvalitě, v nákupu chyběly nebo jich bylo nesprávné množství.

Díky tomu se reklamace stává otázkou necelé minuty. Náhrada za reklamované položky je následně zákazníkovi okamžitě připsána na jeho kreditový účet – a to v jakoukoli denní nebo noční dobu. Na uplatnění reklamace v novém rozhraní má každý zákazník 72 hodin. Pokud by mu proces reklamace z jakéhokoli důvodu nevyhovoval, i nadále bude možné zatelefonovat na zákaznickou linku, napsat na online chat nebo napsat email v rámci zákaznického hodnocení nákupu.

“Za poslední dva rok jsme ušli opravdu dlouhou cestu. A přestože se chyby dopustíme jen v jednotkách z tisícovek denně doručovaných nákupů, pořád nejsme dokonalí a občas můžeme někomu pokazit den. V takový moment chceme, aby mohl zákazník nákup co nejjednodušeji zkontrolovat a dát nám vědět, pokud něco nebylo podle jeho představ,” zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. “Zejména pro velké nákupy, které jsou před Vánoci typické, to je velké zjednodušení, které umožní rychlou kontrolu doslova položky po položce.”

Zákazníci zároveň mohou označit, co přesně se v rámci nákupu nepovedlo – ať už se jedná o pomačkaný obal, přezrálý banán nebo nakřáplé vajíčko. Košík následně zpětnou vazbu použije k okamžitému zlepšení své služby. A jak zmiňuje Tomáš Jeřábek, bude Košík rád i za feedback třeba v otázkách chuti nebo kvality nabízených produktů. 

“Není nic důležitějšího než otevřená zpětná vazba od našich zákazníků. Pochvaly jsou fajn, ale ještě víc nás posouvá, když nám někdo na rovinu řekne, s čím není spokojený. Máme tým, který je připraven a má chuť okamžitě hledat cesty, jak nedostatky napravit,” zmiňuje Tomáš Jeřábek. “A zákazníci se vůbec nemusí bát dát nám vědět třeba i ve chvíli, kdy jim některý z produktů třeba nechutná nebo by si jeho kvalitu představovali jinak. I to je důležitá informace.”

Košík úspěšně investuje do prevence chyb průběžně

Přestože ještě před třemi lety se online supermarkety obecně potýkaly v předvánoční čas s chybovostí, i díky koronavirové krizi a extrémnímu zájmu zákazníků se situace výrazným způsobem změnila. Zásadní nedostatky tak mají objednávky jen výjimečně a takřka vždy se jedná o selhání jednotlivce, nikoli systémový problém. 

Ostatně Košík investuje do prevence pravidelně. Kompletace nákupů je v jeho distribučním centru hlídána pomocí pokročilých technologií, které využívají 3D skenování prodávaného zboží. Čerstvé položky, jako je například ovoce nebo zelenina, skladuje Košík v moderních skladech a každá položka je ručně kontrolována hned několika lidmi.

Mražené nebo chlazené produkty ponechává v teplotních zónách po celou dobu transportu, takže na práh bytu zákazníka dorazí v lepší kvalitě, než kdyby si je sám vezl z obchodu.

Každý kurýr navíc kontroluje celý nákup v průběhu předávání. Bezproblémová reklamace s plnou důvěrou v zákazníka a okamžité vracení peněz pak pomáhá spravedlivě vyřešit situace, kdy přes veškerou snahu není něco v pořádku.

Kurýra jde potěšit spropitným, zároveň uvidíte, kde se zrovna nachází

Online reklamace však není jediná novinka, kterou Košík v předvánoční čas přinesl. Na základě žádosti zákazníků nově zavedl také možnost poslat kurýrům spropitné. Vybrané peníze se následně spravedlivě rozdělí a přilepší všem, kteří v Košíku pomáhají. 

“Pro kurýrky a kurýry je předvánoční čas pravidelně nejnáročnějším obdobím. Vím, jací jsou to srdcaři a že jim opravdu záleží na tom, aby do domácností nákupy přivezli včas a lidem spolu s nimi ideálně předali i dávku vánoční pohody,” zmiňuje Tomáš Jeřábek. “Jedna věc je pochopitelně odměna ze strany Košíku, kde se snažíme být co nejštědřejší. Ale druhá je dobrovolné poděkování od zákazníků, které je dokáže neskutečně potěšit a nabít energií.”

Košík zároveň vylepšil informace o stavu objednávky, které je možné sledovat v mobilní aplikaci. Nově se tak zákazníci například dozví, kolik zákazníků ještě musí kurýr obsloužit před nimi nebo kde přesně se jeho auto nachází. Do budoucna se chystá například varování před zpožděním vlivem dopravní situace.

Podmínky online reklamace

Za jakých podmínek je možné využít novou online reklamaci?

  • Reklamaci je možné provést do 72 hodin od doručení nákupu
  • Kredity jsou v plné výši zasílány zákazníkovi automaticky v jakoukoliv denní nebo noční dobu (tedy nezávisle na fungování zákaznické linky)
  • Přes živého operátora nebo emailem je třeba řešit reklamace oblečení, prémiového alkoholu a cigaret, dražších produktů, elektroniky nebo produktů, spadajících do speciálních akcí
  • Více informací zde: https://www.kosik.cz/stranky/online-reklamace 

Chceme opravdu omezit plýtvání? Přestaňme zabíjet trh s použitým zbožím složitým DPH. Jinou podporu nepotřebuje

Ceny jdou nahoru a všechno chybí. Nejsou čipy, není papír, lodě stojí v přístavech, v zimě možná dojde plyn. To je obrázek světa, ve kterém jsme se probudili. O tom, kdo a co vše za to může už jsme si přečetli dost, ale co teď s rozlitým mlékem? Pokud chceme ulevit přehřáté ekonomice a unavené přírodě, využívejme zdroje, které už máme. A vracejme do oběhu to, co už nepotřebujeme.

Dotovat tak jako recyklaci? Ne

Kdyby nás chtěl stát podpořit, tak jenom moc moc prosím, žádné dotace. Ty by nám jen přidaly práci a zdeformovaly trh. Takové kroky navíc Česko už podniklo. Například na programy, které se zabývají separací a recyklací odpadu je momentálně vyčleněno asi 4,4 miliardy korun, z nichž 3,6 miliardy má plynout z unijního Nástroje na podporu oživení a odolnosti.

Byrokraté se poplácají po ramenou, ale příroda nezatleská. Podporujeme nesmyslné přesypávání smetí. Takto jen spotřebujeme více zdrojů než vytvoříme. Kdyby to tak nebylo, dotace by nebyly potřeba. Raději bychom měli oživit smysluplnou manipulaci s výrobky ještě předtím, než se z nich odpad stane.

Podpořit cirkulaci zboží je logický krok ke snížení plýtvání. Česko by v Evropě nebylo první ani ojedinělé. Přesto k tomu můžeme přistoupit netradičně a efektivněji než ostatní státy. Máme i jiné nástroje něž dotace a regulace. Jeden velmi efektivní prakticky nevyužíváme – deregulaci. Nestrkat prsty do všeho a dát lidem prostor, aby stihli zase jednou nějakou přidanou hodnotu vytvořit.

Stačí dát ruce pryč

A vezměme to rovnou z gruntu. Zrušme DPH na použité zboží. Zní to možná radikálně, ale cirkulární retail by rozhodně nebyl první ekonomický segment, který má nulovou daň z přidané hodnoty. Od DPH jsou osvobozeny například finanční služby. Banky tohle zvýhodnění rozhodně nemají z důvodu, že by žádnou přidanou hodnotu negenerovaly, ale protože to zlevňuje třeba financování vlastního bydlení. Přitom u použitého zboží by to dávalo ještě větší smysl. Nejde totiž jen o ušetřené peníze.

Za použité zboží se nedá vrátit DPH na vstupu, protože z logiky věci pochází hlavně od fyzických osob. Při standardním postupu by daní byla zatížena celá cena zboží, což by obchodníky s použitým zbožím zásadně znevýhodnilo oproti prodejcům zboží nového. Proto existuje “zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím”, který zajišťuje, že u použitého zboží se daní pouze marže.

Na papíře je to docela elegantní řešení, ale ve větších objemech je to problém. Účetní systémy si s tím buď neumí poradit nebo jsou krkolomné a neefektivní. Pokud byste se rozhodli řešit to kus od kusu, zvládne to účetní jen když je zboží málo nebo mají-li položky velkou hodnotu. Proto jsou autobazary jediný segment, kde na trhu s použitým zbožím rostou větší firmy.

V Knihobotu si tuto mravenčí práci nemůžeme dovolit. Denně prodáme několik tisíc knih jejichž průměrná cena nepřesahuje 200 Kč. Není tak žádný prostor cokoli účtovat ručně. Museli jsme si naprogramovat vlastní účetní systém a neustále investujeme do jeho údržby. Nevím o jiné firmě, která by byla donucena k takovému kroku a moc rádi bychom se tohoto privilegia vzdali. Raději budeme investovat do lepších služeb pro zákazníky než plýtvat zdroje na údržbu účetního programu. Navíc by to výrazně zjednodušilo vstup na trh další službám podobným Knihobotu.

Secondhandový trh potřebuje ukázat, že přežije bez podpory

Zjednodušilo by to i transformaci klasických retailerů. Kvůli zelenému marketingu jich do segmentu použitého zboží vstupuje stále více, jako například Ikea, Zalando nebo Martinus. Velcí hráči si rozhodně zvládnou s účetními těžkostmi poradit lépe než začínající firmy, ale věřím, že i jim by to pomohlo. Kdyby viděli, že použité zboží je místo, kde je stát nechá být, tak by se z něj mohla stát opravdu fungující část jejich byznysů a ne jen marketingová vábnička.

Použité zboží trpí řadou znevýhodnění. Zákazníci k němu nemají důvěru, banky ho odmítají financovat a srovnávače zboží jako např. Heureka nebo zbozi.cz ho přímo zakazují. Přesto je největší překážkou složitý systém kolem DPH. Jeho zrušení bude mnohem efektivnější než vypisování nesmyslných dotačních programů. Pokud se dá něco vyřešit zjednodušením, mělo by se to udělat.

Nárůst obchodu s použitým zboží rozhodně všechny problémy naší planety nevyřeší. Bude se muset udělat mnoho jiného, ale hlavně už nevolejme po dalších zásazích vlád a států. Ty jsou jednou z příčin našich problémů. Pokud chceme nějaké odvětví podpořit zkusme ho naopak nechat být. Je na čase zkusit, jak blahodárné je, když se stát drží stranou. Fiskální a monetární politika, dotace, regulace ani změny úrokových sazeb žádné zboží nevyrobí. Jen zneviditelní tržní signály o problémech, které bychom měli řešit prací a podnikáním.

Autor: Dominik Gazdoš, zakladatel a šéf největšího českého knižního second handu Knihobot.cz

„S babičkou to probereme přes Vánoce.“ Roste počet domácností, které příští rok zvažují dvougenerační sestěhování

Stoupající náklady na bydlení, růst cen energií, ale také nižší šance mladých rodin na pořízení vlastní nemovitosti. To vše vede k přehodnocování desetiletí zažitých modelů bydlení. Do Česka se tak postupně vrací trend vícegeneračních domácností. Ve velkém by se mohly začít prosazovat v příštím roce a přinesou s sebou ještě větší tlak na konsolidaci rodinných realitních portfolií. Uvádí to digitální realitní služba Bezrealitky i realitní služba Maxima Reality ze skupiny European Housing Services.

Trend už se stihl propsat do vyhledávání u největší digitální realitní služby Bezrealitky. Jen za druhou polovinu listopadu zhruba o 40 % stoupl počet poptávek u nemovitostí, které se prezentují jako vhodné pro dvougenerační bydlení. A výrazně častěji zájemci o dům nebo byt prověřují možnosti přestavby dispozice tak, aby umožňovala soužití dvou domácností. 

Podle Hendrika Meyera, CEO Bezrealitky, se dá očekávat, že celá řada rodin se vydá cestou prodejů stávajících nemovitostí a nákupu jedné, která bude k bydlení sloužit více generacím.

“Znamená to často sice prodej rodného domu, ale také to bývá jediná cesta, jak rodina může dosáhnout na adekvátní vlastní bydlení pro všechny generace. Setkal jsem se už i s povzdechem, že to rodina s babičkou probere její stěhování teď o Vánocích, aby příští rok mohli už bydlet dohromady,” zmiňuje Hendrik Meyer.

Realitní trh se na změnu teprve chystá

Dvougeneračních nemovitostí na trhu v posledních letech spíše ubývalo a často byly přestavěny buď na dvě samostatné jednotky, nebo naopak došlo k rozšíření dispozice tak, aby nabídla velkorysé bydlení pro jednu rodinu. Sehnat tedy vhodný objekt není úplně jednoduché. I proto se lidé budou podle Meyera porozhlížet spíše po větších bytech, které bude možné vhodně rekonstruovat. Jejich cena, přepočítaná na metr čtvereční, navíc v posledních letech paradoxně rostla pomaleji, než u menších jednotek.

“V tomto ohledu může být výhoda, že nákup na plochu velkého bytu v krajských městech vyjde v cenách za metr čtvereční levněji, než u garsonky nebo nejpoptávanějších 2+kk,” zmiňuje Hendrik Meyer. “V minulosti zároveň vznikla řada propojených bytů – nejtypičtěji garsoniéra a vedlejší několikapokojový, které jsou díky tomu s trochou úprav dimenzované na plnohodnotný provoz dvou domácností.”

Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality, trend potvrzuje. Podle něj však nastoupí plynule a realitní trh se mu dokáže přizpůsobit. Celá řada domácností v Česku navíc již podle něj dnes de facto žije dvougeneračně – a to díky tomu, že děti rodičů vylétají z hnízda stále později.

“Na dvougenerační bydlení jsou díky tomu stále více uzpůsobené i běžné byty. Mohou se tedy dobře najít dva typy domácností – rodiny, kterým děti dorostly a kde se rodiče třeba chtějí stěhovat do rodinného domu, koupeného za peníze z prodeje bytu. A ti, kteří to teď dělají zase zcela naopak,” zmiňuje Zuzák.

Rychlý odkup pro rychlý nákup

Směna menšího bytu a třeba rodinného domu za jednu společnou nemovitost pomůže ještě dalšímu z trendů. Tím je expresní odkup nemovitosti, který se v Česku stále ještě prosazuje. Majitel při něm zpravidla dostává peníze do několika dnů a díky přehřátému trhu často i cenu, která se blíží tržnímu odhadu. 

“Jakmile si vyhlédnete vhodnou nemovitost, je třeba jednat rychle. Dostat peníze v rámci expresního odkupu tak může být výhodné. Zejména ve chvíli, kdy se zpřísňují podmínky pro získání hypotéky a je stále výhodnější zaplatit více peněz za nemovitost v hotovosti,” zmiňuje Hendrik Meyer. “Naše služba Bezrealitky Expres, která se na tento typ prodejů zaměřuje, vyrostla za poslední půlrok skoro na desetinásobek.”

To potvrzuje i Vladimír Zuzák, jehož Maxima mimo jiné nabízí také možnost zaplatit polovinu kupní ceny ještě před podpisem smlouvy, aniž by se zatím převádělo vlastnictví.

“Výrazně více lidí teď při prodeji ocení alespoň polovinu peněz, protože zároveň s prodejem řeší rezervace nové nemovitosti nebo rovnou financování,” zakončuje Zuzák. “Osobně předpokládám, že počet lidí, kteří budou tuto nabídku využívat, se v příštím roce znásobí.”

Dražší knihy zvýší oblibu secondhandů. Knihobot návštěvností i nabídkou dohání před Vánoci knihkupectví

Přestože nedostatek papíru a lepenky by se do cen nových knížek měl promítnout spíše až v příštím roce, už letos některá nakladatelství ohlásila předvánoční zvýšení cen o deset až dvacet procent. A to je situace, která nahrává prodeji knížek z druhé ruky. Zájem o ně podle největšího českého knižního secondhandu Knihobot.cz trvale roste a na Vánoce tak budou i díky zdražování na knižním trhu jejich prodeje rekordní.

Ceny papíru vzrostly v druhém pololetí tohoto roku celosvětově asi o 30 %, takže zdražení nových titulů trápí v podstatě všechny světové trhy. Na mnoha z nich zvýšilo zájem o prodej knížek z druhé ruky a týkat se to může i Česka. Částečně to očekává i Knihobot.cz, který se za tři roky stal největší službou pro prodej přečtené literatury v Česku, která navíc konstantně roste. Jen za listopad totiž prodal skoro dvě třetiny toho, co za celý loňský rok. Významem tak začíná konkurovat zavedeným prodejcům.

Do secondhandu totiž Češi nechodí jen pro staré tituly. Knížek maximálně 30 let starých má Knihobot většinu, třetina je mladší 10 let. Nových knížek, vydaných maximálně před pěti lety, má Knihobot v nabídce momentálně více než desetinu. V nabídce tak nechybí ani tituly, které se stále ještě nachází na pultech knihkupectví. Těch nabízí Knihobot rovnou tisícovku. Takové tituly Knihobot nabídne v sekci “Nedávno vyšlo” za nižší cenu než v knihkupectví. Díky perfektnímu stavu se stávají žádaným předvánočním artiklem.

“Knížka se k nám může od nákupu v knihkupectví dostat od původního majitele za pouhých pár týdnů. A jen málokdy je poznat, že už ji předtím někdo četl. A přestože obliba knížek z druhé ruky roste dlouhodobě sama o sobě, knižní secondhandy mohou letos přitáhnou další nové zákazníky i nabídkou zcela nových titulů,” uvádí Kristýna Hladíková, marketingová manažerka knižního secondhandu Knihobot.cz. “Některé knižní e-shopy už Knihobot svou návštěvností překonává.”

Prodeje knížek teď zažívají svou špičku – v knihkupectví i secondhandech

Podle Hladíkové to však neznamená, že by Knihobot bral zákazníky knihkupectvím. Knížky z druhé ruky nakupuje podle průzkumu Knihobotu necelá polovina Čechů. Navíc peníze, které Češi prodejem přečtených knih na Knihobotu vydělají, často utratí za nákup dalších titulů – nejčastěji právě v knihkupectví. Ostatně bez nákupu nových knih, které se pak hledají nové majitele, by se žádný secondhand neobešel. Potvrzují to ostatně aktuální pozitivní čísla o prodejích z celého knižního trhu.

Knihobot očekává, že letošní Vánoce u něj budou díky všem zmíněným aspektům rekordní, a to jak v případě prodeje knih, tak v počtu knih přijatých. Knížka totiž v Česku nepřestává být nejoblíbenějším dárkem pro rodinu a blízké.

Máme díky tomu v Knihobotu dvě špičky – první je prodejní, kdy se kupují dárky a čtení na svátky. Druhá pár týdnů poté, kdy se nám přečtené vánoční dárky vrací zpět do prodeje a lidé zahajují novoroční úklidy,” zakončuje Hladíková.

Povede dražší papír k omezení vysokých nákladů u knížek, které po přečtení nikdo nechce?

Nedostatek papíru a rozvoj secondhandů může vést k další diskuzi – jaké náklady jsou pro produkci knih optimální a zda je nutné produkovat některé knihy v tak velkých nákladech. Nezřídka pak totiž tituly končí ve výprodejích za pár desetikorun. A podpora secondhandového prodeje, by mohla být jedním z řešení, jak spotřebu papíru snížit. 

Podle průzkumu Knihobotu počet čtenářů, pro které je přirozené rozdělit knížky na ty, které si chtějí nechat a na ty, které mohou ihned nabídnout znova do prodeje, roste. Není překvapením, že tak smýšlí především mladší ročníky. Motivací nejsou nutně peníze, jako spíše ekologičtější smýšlení, střídmější přístup k vlastnímu majetku a nechuť zastavovat životní prostor věcmi.

Knihobot testuje odkládací krabice do domácích knihoven, až se naplní, přijede pro ně kurýr

Koupit knížku, přečíst ji a pokud si ji nechci nechat, rovnou ji dát do speciální krabice na přečtenou literaturu. Až se naplní, vyplníte formulář na webu a odešlete do Knihobotu, kde knížky vystaví do několika dnů k prodeji. A vy jen čekáte, až vám na účet přijdou peníze, za které koupíte nové tituly třeba zase v knižním secondhandu. Tak může podle Knihobotu vypadat jeden z modelů, jak domácnosti motivovat k cirkulaci nepotřebných věcí.

Pro tyto účely představil na míru vyrobené odkládací krabice. Jsou z recyklované lepenky s rozměry navrženými tak, aby se vešly do běžné knihovny. Pohodlně se do nich poskládá kolem 4–12 knížek. Jakmile se naplní, jdou uzavřít pomocí předpřipravené lepící pásky, která zlepší celkové zabezpečení obalu. Krabice ochrání knížky při přepravě kurýrním autem a v ideálním případě by měla dokázat absolvovat i několik cyklů. Po skončení životnosti je plně recyklovatelná.

V pilotním projektu bylo zákazníkům rozposláno 5000 krabic a Knihobot je využil přímo k zabalení objednávky. O možnosti využít obal jako sběrný box na vytříděné knihy informují natištěné instrukce. Ty mimo jiné obsahují QR kód, který zákazníka odkáže na webové pokyny, jak dát knížky zpátky do oběhu. Lidé si následně mohou zdarma objednat kurýra, který naplněnou krabici vyzvedne, nebo ji odnést na některé odběrové místo Zásilkovny.

„Nyní začínáme vyhodnocovat, jak rychle a v jaké míře se knížky v našich víceúčelových krabicích vrací. Budou to pro nás zajímavé informace – jak dlouho krabice čeká v knihovně na naplnění a kolik knížek a jakých se nám v ní vrátí,” vysvětluje Kristýna Hladíková, marketingová manažerka Knihobotu. „A pokud to bude dávat smysl, rádi bychom do podobných krabic běžně balili objednávky, které k zákazníkům půjdou. Ti nám v nich pak mohou vracet přečtené knížky zpátky.”

Češi by knížky chtěli cirkulovat, mají však spoustu ale…

Pro Knihobot je cirkulace knížek klíčová – čím více se jich bude vracet do oběhu, tím pestřejší bude jeho nabídka. Jenže jak se v praxi ukazuje, i ti největší zastánci knižních secondhandů nebo antikvariátů si k tomuto návyku cestu teprve hledají. Ve schopnosti vracet zboží do oběhu je přitom pomyslné úzké hrdlo celého cirkulárního retailu.

„Z našich průzkumů vyplývá, že pravidelně knížky do oběhu zatím vrací asi jen pětina našich zákazníků. Polovina z nich tak činí jen nárazově,” zmiňuje Kristýna Hladíková. „Přitom potenciál je násobně vyšší. A tak musíme hledat cesty, jak lidi motivovat. Třeba tím, že jim nabídneme co nejpohodlnější řešení.”

Knihobot zároveň pátral po největších bariérách, které lidem v návratu přečtených knížek do oběhu brání. Na prvním místě se objevuje citová vazba ke knize jako předmětu, na druhém pak časová náročnost spjatá s vytříděním knihovny. I proto 57 % lidí přiznává, že knížky do oběhu vrací především po velkých úklidech.

„Dokud knížku vidíme, nechce se nám ji dávat pryč. A nejsme zvyklí třídit knihovnu pravidelně, to máme raději několik přeplněných poliček a knížky odložené po nábytku,” vysvětluje Kristýna Hladíková. „Obojí ta krabice řeší. Jakmile do ní knížku vložíme, už ji nemáme na očích. A hlavně – krabici plníme postupně, nemusíme tedy čekat na sezonní úklid.”

Slovensko dostane šanci vracet knížky do oběhu přes český Knihobot, kurýři je odvezou zdarma

Udělat jednu fotku komínku knížek, předat je kurýrovi a pak už jen čekat na peníze, které vydělají při prodeji. Od konce října mají tuto možnost také na Slovensku, kam nově začnou jezdit kurýři českého knižního secondhandu Knihobot. Fungovat zde bude se stejným modelem, který z něj v průběhu necelých dvou let udělal největší službu pro bezpracný prodej přečtených knížek v Česku. A také na Slovensku plánuje ještě letos vydělat pro majitele starších knih první desítky tisíc euro. Kompletní vstup na Slovensko je pak naplánován na příští rok.

Služba bude fungovat stejně jednoduše jako v Česku – knížky na Slovensko přiveze kurýr nebo je možné využít síť Zásilkovny. Při prodeji a vracení knížek zpět do oběhu stačí nafotit na jednu fotografii jejich hřbety a zaslat je formulářem do Knihobotu na posouzení. Pokud se jedná o tituly, které má smysl nabídnout novým majitelům, Knihobot pro ně zdarma pošle kurýra. Nechybí ani možnost zanést je na některou z poboček Zásilkovny.

Tituly budou následně nabídnuty k prodeji na webu Knihobot.cz, pro který se používá dobře fungující model holandské aukce – v úvodu nabídne cenu, za kterou se v minulosti již knížka prodala a pokud se kniha za tuto cenu do měsíce neprodá, cena se sníží. Z každého prodaného titulu pak bude původnímu majiteli vyplaceno 60 % prodejní částky bez 29 Kč. Provizi přepočtenou na eura bude Knihobot vyplácet na slovenské bankovní účty zákazníků.

“Už od našich začátků máme nezanedbatelnou část objednávek ze Slovenska, aniž bychom se o to jakkoli snažili. Naši slovenští zákazníci navíc dlouhodobě projevují zájem přes Knihobot knihy i prodávat, protože podobná služba u nich zatím neexistuje,” zmiňuje Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobotu. “A do konce roku chceme vydělat první eura majitelům, na jejichž knížky by jinak sedal prach. Věříme, že většina z nich peníze využije zase na knižním trhu.”

Aktuální novinka v podobě bezplatného svozu knížek ze Slovenska je mezikrokem před kompletní expanzí služby, která je naplánována na příští rok. Knihobot totiž slovenskému trhu věří – antikvariátů je u východních sousedů v přepočtu na hlavu méně než v Česku, menší počet je i specializovaných bazarových systémů nebo platforem pro snadný prodej přečtených knih. Přitom chuť vracet knihy do oběhu – ať už z ekonomických nebo ekologických důvodů – je tu podobná jako v Česku a vlastně celé Evropě.