Vendula Jirková

V USA outsourcuje logistiku 80 % obchodníků. Touha e-shopů expandovat posiluje trend fulfillmentu i v Česku

Outsourcing logistiky je především pro společnosti v západní Evropě, USA a v Asii stále běžnějším standardem, což dokládají i čísla z loňského roku, která globální trh se službami poskytujícími fulfillment ohodnocují na takřka 85 miliard dolarů. Trend je navíc dále rostoucí a dle AgileIntel Research[1] poroste mezi lety 2022 a 2029 ročním tempem 8,4 %. Do rukou specializovaných firem svěřuje logistiku již například devět z deseti amerických firem z žebříčku Fortune 500[2], který se skládá ze společností s nejvyšším hrubým obratem. V Česku trend fulfillmentu nastupuje pomaleji, ale zájem znatelně roste. Důvod? Rostoucí nároky zákazníků, dynamika celé e-commerce scény i stále se zhoršující situace na trhu průmyslových nemovitostí.

Prvotním impulzem, který obchodníky k outsourcingu logistiky vede, bývá snaha o racionalizaci celkových nákladů a také konkurenceschopnost. Zvlášť při nárůstu poptávky ze strany zákazníků je např. pro e-shopy často obtížné udržet si dostatečnou kvalitu napříč celým logistickým procesem. Fulfillment jim však umožňuje přenechat veškeré starosti s logistikou v rukou odborníků a mít tak jistotu, že jejich zboží bude doručeno do celého světa v odpovídající kvalitě.

„Prostřednictvím outsourcingu obchodníci ušetří personální náklady za zaměstnance ve skladu, stejně jako výdaje spojené s pronájmem a pojištěním skladu. Zároveň jim dává možnost snadno přeměnit své fixní náklady na variabilní, jelikož každý měsíc platí jen za reálně odbavené objednávky a za takovou skladovou plochu, kterou reálně využívají,“ popisuje Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel společnosti Skladon, jednoho z předních českých poskytovatelů fulfillmentu.

„Králem“ outsourcingu je Čína

Data společnosti Statista ukazují, že v roce 2021 outsourcovalo svou logistiku celosvětově téměř 64 % firem[3], přičemž v nejvyšší míře šlo o obchodníky na čínském a následně americkém trhu. Některé z amerických firem tak poskytují fulfillment i několika tisícům klientů a svá distribuční centra mají rozeseta v desítkách zemí. Čeští obchodníci jsou v tomto směru oproti zahraničí o několik let pozadu, důvodem je především nedostatečná znalost o možnostech fulfillmentové spolupráce a mnohdy také nižší ambice růst a expandovat na zahraniční trhy.

Zahraniční firmy jsou na outsourcing logistiky mnohem více navyklé, a to včetně těch největších hráčů. V USA jej využívá kolem 80 % společností, zejména proto, že jsou obchodníci v těchto částech světa zvyklí na rychlý a velký růst, na který jsou nuceni se obratně adaptovat. Oproti Česku obsluhují mnohem větší trh a mají tedy možnost vybudovat rozsáhlejší byznys, díky čemuž mají mnohdy o dost vyšší ambice než ti čeští,“ vysvětluje Margaretis.

Fulfillment jako cesta k úsporám i zahraniční expanzi

Fulfillment společnostem navíc nenabízí pouze krátkodobé řešení pro snížení nákladů, ale naopak dlouhodobý nástroj k optimalizaci celkového cash flow. V průzkumu 75 % prodejců potvrdilo, že využití logistického partnera přispělo ke snížení jejich celkových logistických nákladů a 86 % poukazuje na to, že zavedený outsourcing vedl také ke zlepšení zákaznického servisu. Služeb třetí strany navíc firmy zdaleka nevyžívají jen pro domácí přepravu, v 71 % případů outsourcují také logistiku do zahraničí. Řada poskytovatelů fulfillmentu tak společnostem pomáhá i se samotným expanzním procesem.

Svým klientům v rámci plánu zahraniční expanze poskytujeme mimo jiné i individuální úvodní konzultace, během kterých společně vymýšlíme ideální řešení pro jednotlivé trhy. Díky množství zkušeností s expanzí jiných klientů z různých oborů máme znalosti logistického trhu napříč světem a dokážeme tak pro ně vybrat nejvhodnějšího dopravce i jeho konkrétní produkt. Poskytujeme obchodníkům potřebné know-how, které by si jinak museli kupovat od nezávislých konzultantů nebo složitě získávat samostudiem. Řada z nich přitom v počátku ani netuší, že jim i s něčím takovým může fulfillmentový partner pomoci,” doplňuje Margaretis.

Spoluzakladatel Skladonu zároveň dodává, že adopce fulfillmentu se postupně lepší i na českém trhu, a především nově vznikající a mladé projekty si již více uvědomují, že je vlastní logistika spíše brzdí v dalším růstu a efektivní expanzi. Ačkoliv byla česká e-commerce vždy velmi silná, co se týče lokální kvality, v poslední době se tuzemským e-shopům daří uspět právě i v zahraničí. Z toho důvodu tak více než kdy dřív vnímají, nakolik je důležité, aby se byly schopny přizpůsobit kolísající poptávce, a přitom si mezi konkurencí udržely dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb. Podporu svého podnikání ve formě logistického partnera tak volí stále častěji. Jen Skladon eviduje meziročně zhruba pětinásobnou poptávku po svých službách, což firmu vedlo mimo jiné k dalšímu rozšíření skladových prostor na aktuálních 16 000 m².


[1] https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52

[2] https://www.3plogistics.com/product-category/guides-market-research-reports/market-research-reports/

[3] https://www.statista.com/statistics/660142/transportation-and-logistics-most-outsourced-services/

Uber uživatelům připomíná, jak chránit své bezpečí. Aplikace jim napoví, jak ověřit totožnost řidiče či sdílet průběh jízdy s přáteli

Po covidovém útlumu se lidé začínají opět v mnohem vyšší míře pohybovat po městě, dojíždějí do práce, znovu navštěvují kulturní akce a naplno se zapojují do nočního života. Spolu s tím roste také potřeba mít možnost přepravovat se pohodlně a hlavně bezpečně. Na tuto situaci reaguje společnost Uber, která již od počátku svého fungování staví svou platformu nejen na maximálním komfortu cestujících, ale především na jejich bezpečnosti. Uber nově uživatele prostřednictvím novinky Bezpečnostní kontrola (Safety check-up) přímo v prostředí aplikace upozorní na dostupné bezpečnostní funkce a umožní jim rychle zapnout klíčové bezpečnostní prvky, jako je např. sdílení průběhu jízdy se svými blízkými nebo ověření totožnosti řidiče pomocí PIN kódu.

Bezpečí cestujících i samotných řidičů je pro společnost Uber prioritou již od počátku fungování celé platformy. Uber proto neustále pracuje na zvyšování bezpečnostních standardů, a to prostřednictvím nástrojů, které jsou uživatelům k dispozici kdykoliv v průběhu každé jízdy. Aplikace tak obsahuje řadu bezpečnostních funkcí, díky nimž mohou mít cestující jistotu, že jim na cestě nehrozí žádné nebezpečí. Kromě pasivních prvků, jako je anonymizace telefonního čísla nebo neustálá kontrola průběhu jízdy, jsou k dispozici i prvky aktivní, jako je třeba bezpečnostní tlačítko dostupné přímo v aplikaci.

Proto, aby byli uživatelé s bezpečnostními prvky lépe a snáze obeznámeni, přichází společnost s novým doplňkem, kterým je tzv. Bezpečnostní kontrola. Díky této novince jsou uživatelé přehledně již před jízdou informováni o tom, jaké nástroje mají v rámci bezpečné jízdy k dispozici a zároveň je mohou obratem aktivovat.  

Sdílení jízdy s blízkými i ověření řidiče PINem 

Jednou z nabízených funkcí je možnost nastavení tvz. důvěryhodných kontaktů. Pasažéři totiž mohou do svého profilu přidat seznam pěti osob, se kterými bude následně sdílen průběh každé jejich jízdy. Dotyční tak budou mít neustále k dispozici informace o tom, kde zrovna cestující je a zda úspěšně dorazil do cíle své cesty. Mezi bezpečnostní doplňky patří také automatické sledování každé jízdy pomocí GPS technologie. Ta umožňuje, aby bylo jakékoliv delší zastavení vozu nebo odchýlení od trasy nahlášeno Uberu, který následně prověří, zda je nastalá situace způsobena pouze komplikovanou dopravní situací nebo jde o závažnější problém. Uber tak snadno zkontaktuje daného uživatele a v případě potřeby mu nabídne okamžitou pomoc. 

V rámci funkce Bezpečnostní kontrola si mohou cestující aktivovat také ověření jízdy PIN kódem. Uživatelé tak mají vždy jistotu, že nastupují do správného vozu a ke správnému řidiči. O vše se postará aplikace, která řidiče v přistaveném voze vyzve k zadání potřebného kódu ještě před započetím samotné jízdy. 

Bezpečnost našich cestujících je pro nás na prvním místě, proto na rozvoji těchto prvků neustále pracujeme. Funkce Bezpečnostní kontrola tak nyní každého uživatele navede k tomu, aby dostupné nástroje maximálně využil a cítil se tak při každé jízdě naprosto bezpečně,“ říká Štěpán Šindelář, provozní manažer Uberu pro Českou republiku.  

Nový doplněk se tak přidává k množství již existujících funkcí jako je nouzové tlačítko, nepřetržitá podpora přímo v aplikaci či pravidelná kontrola totožnosti řidiče prostřednictvím pořízení aktuálního selfie. Samozřejmostí je také anonymizace telefonních čísel všech uživatelů, předem dostupný profil řidiče se všemi potřebnými informacemi nebo obousměrné hodnocení, které umožňuje řidičům s dlouhodobě nižším hodnocením dočasně nebo i trvale zablokovat účet.

Skladon vyrostl o dalších 6 000 m2 a ukazuje, že fulfillment táhne. Obsazenost původní plochy dosahuje 85 %, nová je již plně využita

Skladon, společnost poskytující outsourcing logistiky, oficiálně rozšířila své prostory o dalších šest tisíc metrů čtverečních na celkových 16 000 m2. Navazuje tak na minulý rok, kdy své kapacity v průmyslové zóně Mošnov zdvojnásobila. Skladon dalším růstem reaguje na zvyšující se poptávku obchodníků, pro které je fulfillment stále častější volbou. Poukazuje na to i fakt, že je nově vzniklá plocha obsazena již od prvního dne svého fungování. Navzdory rostoucímu zájmu o své služby však společnost na své kapacitní limity nenaráží. Vděčí za to především mošnovskému areálu, který jí díky svým dispozicím poskytuje téměř neomezené možnosti růstu. V plánu je pak rovněž vertikální rozšiřování stávajících skladových ploch.

Mošnovské distribuční centrum disponuje velmi strategickým umístěním, ve vzdálenosti jednoho kilometru se totiž nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka. Právě z něj každý den odlétají nákladní letadla přímo do centrálních hubů v Německu, začátkem podzimu bude navíc dokončena také výstavba kontejnerového terminálu kombinované dopravy s přímým napojením na přístav v belgických Antverpách. Areál má k dispozici také přímý vstup na dálnici i železnici, díky čemuž nabízí Skladon svým klientům doručení do čtyř zemí již do druhého dne od objednání, a to i v rámci ekonomické pozemní dopravy. 

V zahraničí standard, v Česku rostoucí trend

Skladon rozšířil své prostory naposledy na začátku minulého roku, již v té době však bylo zřejmé, že bude potřeba skladovou plochu během příštích let znovu navyšovat. Současná situace na trhu průmyslových areálů, tedy jejich nedostatek a také vzrůstající ceny, totiž vede k fulfillmentu stále více obchodníků. Jen během prvního kvartálu letošního roku eviduje společnost pětinásobnou poptávku oproti roku 2021. Tento trend dokazuje i to, že byl nový prostor zasmluvněn již od prvního dne svého dokončení.

Trend outsourcingu logistiky je v jiných částech světa běžný již pár desítek let, např. v USA jej využívá kolem 80 % firem. Čeští obchodníci jsou v tomto směru konzervativnější, postupně si však i oni začínají uvědomovat, že je fulfillment dokáže zbavit zbytečných starostí a také významně ovlivnit jejich náklady. Do hry navíc vstupují současné vysoké ceny průmyslových prostorů a jejich špatná dostupnost, což proces přechodu k outsourcingu logistiky ještě urychluje. Řada obchodníků zároveň hledá možnost, jak se co nejefektivněji vypořádat s neustále se měnící poptávkou. K fulfillmentu proto přistupují i kvůli možnosti platit měsíčně pouze za tolik prostoru, který pro své zboží reálně využijí, ať už jejich objemy zrovna klesají či stoupají,“ komentuje důvody rozšíření distribučního centra Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO Skladonu.

Úspora energie i dostatek únikových tras

Dostavba nové části distribučního centra Skladonu nespočívala pouze v rozšíření stávající plochy, ale nesla s sebou také množství další práce, která se týkala třeba zajištění dostatečné požární ochrany nebo bezpečnosti práce pro zaměstnance. Při výstavbě je potřeba striktně následovat také pravidla hygieny práce, proto bylo nutné v distribučním centru kompletně přenastavit rozložení světelné infrastruktury i nouzových světel. Skladon se zároveň snažil do prostoru promítnout i své specifické interní potřeby. S cílem úspory elektrické energie například přestavěl její rozvaděče tak, aby bylo svíceno efektivně, tedy tam, kde je to skutečně potřeba.

Za každou nově vystavěnou plochou stojí obrovské množství práce i času, jen výroba potřebné manipulační techniky zabrala u některých zařízení i čtyřicet týdnů. Od počátku je navíc potřeba každý metr prostoru promýšlet tak, aby nám maximálně zefektivnil každodenní provoz a přitom nám umožnil následovat cíle, které jsme si do budoucna vytyčili. Distribuční centrum se zároveň snažíme vždy připravit i na možné krizové situace, proto jsme mimo jiné upravili sprinklerové systémy, vytvořili únikové trasy napříč paletovými regály a veškeré systémy podrobili testům, které vyžaduje legislativa,“ dodává k přestavbě Maxim Kovář, ředitel logistiky Skladonu.

Společnost momentálně řeší fulfillment pro více než 70 e-shopů, kterým doručuje zboží do celého světa, a to prostřednictvím spolupráce s více než 20 globálními i lokálními dopravci. Díky zkušenostem s logistikou v rámci zahraničních trhů má Skladon také potřebné know-how o fungování v jednotlivých zemí, což je jeden z důvodů, proč si jej stále více e-shopů vybírá i pro svou úspěšnou expanzi do světa. Pro případ dalšího nárůstu poptávky má navíc Skladon do budoucna v plánu rozšířit svou skladovací kapacitu o další tisíce metrů čtverečních, a to s využitím vertikálních zakladačů a jejich kombinace s dopravníkovými systémy či výstavbou mezaninu. Těmito způsoby je společnost schopna své prostory navýšit až na několikanásobek stávající plochy.

Standardizované služby e-shopům nestačí. Individualizaci v podobě reverzní logistiky či kompletace zboží vyžaduje 70 % klientů fulfillmentu

Čeští obchodníci čím dál častěji sahají k outsourcingu svých logistických procesů, a ačkoliv v tomto směru proti zahraniční konkurenci výrazně zaostávají, přínos tzv. fulfillmentu si uvědomuje stále více z nich. Zájem přitom není pouze o základní služby, jako je skladování zboží a následná expedice objednávek zákazníkům, ale především o ty doplňkové. Právě díky individuálnímu přístupu totiž dokážou obchodníci obstát i mezi silnou konkurencí, která v Česku mezi e-shopy dlouhodobě panuje. Podle průzkumu společnosti Skladon tak celých 70 % z nich nepoptává pouze samotné skladování a expedici zásilek, ale i kompletaci zboží, speciální balení dle vlastních požadavků nebo třeba speciálně uzpůsobenou zpětnou logistiku. Individualizaci služeb přitom s rostoucím tlakem na automatizaci skladových procesů nabízí čím dál méně poskytovatelů.

Outsourcing logistiky je mezi e-shopy stále žádanější službou. Fulfillment je totiž pro mnoho obchodníků nejen praktickým nástrojem ke snížení fixních výdajů v době rozkolísané poptávky, ale také způsobem, jak bojovat se současnou nepříznivou situací na trhu průmyslových areálů. Skladových prostor je dlouhodobě nedostatek a jejich ceny tak šplhají na rekordní maxima. Zatímco na západě, a především v USA, je outsourcing téměř samozřejmostí, čeští obchodníci si k němu cestu nacházejí postupně. Stále více z nich si však začíná uvědomovat, že pokud chtějí mezi konkurencí uspět, je pro ně tato služba velkým pomocníkem. Přidaná hodnota fulfillmentu navíc není pouze v expedici zásilek, ale také v řadě doplňkových služeb, které jeho poskytovatelé nabízí.

Napojení na vlastní e-shopové platformy, specifické kontroly přijímaného zboží, přikládání promo materiálů, faktur či děkovných dopisů nebo speciální požadavky na balicí materiály i obrandované pásky. To je jen zlomek individuálních služeb, které někteří fulfillmentoví partneři svým klientům poskytují. E-shopy mají při velkých objemech zboží často problém věnovat se každé zásilce zvlášť a zajistit tak, aby koncovému zákazníkovi dorazila rychle a přesně dle jeho představ. Právě proto při výběru logistického partnera dávají přednost tomu, kdo jim dokáže skrze individualizaci služeb pomoci udržet požadovanou kvalitu a jedinečnost značky.

Polovina obchodníků chce zásilky balit „po svém“

Požadavky směřující ke „customizaci“ služeb se často týkají balení zboží. Více než polovina obchodníků využívajících fulfillment Skladonu chce své zboží balit do vlastních obalových materiálů – ať už ekologických, nebo třeba prémiových. Balení je zvláště u některých kategorií zboží důležitou součástí celého produktu a není tedy divu, že obchodníci chtějí mít pod kontrolou právě i design a složení obalového materiálu. Poptávka zákazníků po udržitelnosti totiž viditelně roste a e-shopy tak mají v čím dál větší míře potřebu chovat se odpovědně.

Tlak na individualizaci služeb roste a uniformní automatizovaná řešení většině obchodníků jednoduše nestačí. I to je důvod, proč má ve Skladonu každý klient vlastního account managera. Ten se danému e-shopu věnuje vždy již od počátku spolupráce, nejlépe ze všech tak zná charakter produktu, se kterým firma obchoduje, nebo také její cílové skupiny a geografické destinace, do kterých zásilky nejčastěji posílá. V případě problému je e-shopu kdykoliv k dispozici a vzhledem ke znalostem kompletního profilu společnosti dokáže obratně navrhnout rychlé a efektivní logistické řešení,“ popisuje Konstantin Margaretis, spoluzakladatel a CEO fulfillmentové společnosti Skladon.

Mezi nadstandardními požadavky vede individualizace reverzní logistiky

Vůbec nejčastěji poptávanou doplňkovou službou ze strany e-shopů je jednoznačně reverzní, neboli zpětná, logistika. Podle průzkumu Skladonu jsou právě reklamace a vratky tou částí logistického procesu, se kterou klienti mnohdy bojují a ve velkém množství zásilek nedokážou vždy zajistit, aby proběhly dle představ zákazníka. Zvláště u segmentů, jako je móda a zejména obuv, je přitom flexibilní možnost vrácení zboží pro kupující jedním z rozhodujících faktorů pro opětovný nákup na e-shopu. Pro obchodníky je tak zvládnutý reklamační a vratkový proces zásadní pro udržení vysoké zákaznické spokojenosti.

Pro většinu našich klientů řešíme v rámci fulfillmentu také reverzní logistiku. Mezi zákazníky máme mimo jiné třeba značky prodávající prémiové outdoorové oblečení nebo obuv a módu. V takových segmentech je reverzní logistika naprosto zásadní součástí logistického procesu, protože bez jistoty jednoduché výměny produktu zákazník takové zboží zkrátka nekoupí. Ostatně, třeba u obuvi bývá vratkovost až 20 %. S každým klientem máme jasně nadefinováno, jak s vráceným zboží nakládat, vždy kontrolujeme jeho stav a v případě potřeby jej znovu přebalujeme. Děláme zkrátka vše pro to, abychom vrácení zboží maximálně zjednodušili jak koncovému zákazníkovi, tak i klientovi a našim logistickým pracovníkům,“ upřesňuje Margaretis.

Individualizace se přitom zdaleka netýká jen služeb spojených s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. Skladon svým klientům zajišťuje také B2B expedici. Doručování distributorům, do velkoobchodů či maloobchodních prodejen si u Skladonu outsourcuje celých 67 % klientů. A i zde jsou samozřejmě požadavky na výslednou podobu služby individuální. Více jak třetina společností využívá u křehkých či jinak specifických produktů možnost speciálního balení a pětina klientů si nechává také kompletovat své zboží do finálního produktu. Při samotném příjmu zboží je samozřejmostí důkladná kontrola kvality podle odsouhlaseného manuálu, stejně jako statistická kontrola jednotlivých šarží od výrobce nebo třídění produktů podle velikosti a kvality.

DODO načíná další etapu s novou vizuální identitou. Rebranding odráží přerod v mezinárodní společnost i důraz na technologie a udržitelnost

Technologicko-logistická firma DODO, která se specializuje na efektivní městskou last-mile logistiku, má novou vizuální identitu. Ta odráží zejména vstup firmy do fáze dospělosti a reflektuje přerod startupu v mezinárodní skupinu a firmu se skutečně celoevropskou ambicí. Nový brand pak také lépe odpovídá aktuálnímu B2B zaměření služby. Firma kromě změny barvy a loga rovněž oficiálně ukončuje službu osobního asistenta, se kterou ještě před akvizicí ze strany Michala Menšíka vstupovala na trh. Novou identitu DODO připravovala ve spolupráci s interním týmem DODO agentura Guts Prague.

Nová identita technologicko-logistické společnosti DODO má za cíl odrážet především technologickou vyspělost a procesní vyzrálost, k níž se firma během uplynulých let propracovala. Nová identita DODO tak má mít dospělejší design reprezentující unikátní kompetenci v logistice poslední míle, která je na trhu čím dál žádanější, a to hlavně se vzrůstajícím tlakem na kvalitu i ekonomickou a environmentální udržitelnost služeb v e-commerce. Nová identita navíc znamená definitivní ukotvení DODO v segmentu B2B, a tedy i jasnější definování propozice DODO při vstupu na nové evropské trhy.

Než společnost na přelomu let 2016 a 2017 kupoval Michal Menšík a jeho e-commerce akcelerátor Inveo, začínalo DODO jako B2C služba osobního asistenta, tedy kurýra, který přiveze a zajistí cokoliv. Menšík a jeho tým však rychle odhalili potenciál v segmentu B2B a DODO se tak čím dál více orientovalo na zajišťování logistiky poslední míle pro velké retailové hráče jako Tesco či KFC. Dnes se již DODO této disciplíně věnuje takřka výhradně a spolu se změnou korporátní identity bude služba osobního asistenta oficiálně ukončena.

„Toho, kam se DODO během krátké doby dokázalo vypracovat, jsme dosáhli právě díky naší expertíze v B2B logistice. V povědomí se proto chceme profilovat jako silný partner poskytující kompletní logistické řešení v doručování poslední míle, které je poháněné pokročilou technologií. Cílem je usnadnit život firmám i jejich zákazníkům a zmírnit dopady logistiky na životní prostředí. Naše vizuální identita musí na první pohled odkazovat k tomu, za čím stojíme a v čem spočívá naše know-how. Nový brand má za cíl jasně evokovat naše kompetence, jako je chytré plánování tras, efektivní využívání flotily i odvaha prosazovat inovativní přístupy k městské logistice,“ vysvětluje rozhodnutí pro změnu vizuální identity Peter Menky, Chief Commercial Officer DODO Group.

K udržitelnosti skrze technologie

Výraznou zelenou barvu, která pro DODO byla od prvopočátku fungování typická, si firma ponechá, i ta však ponese modernější vzhled. Takzvaná DODO Green, autentická kombinace zelené a modré barvy, má symbolizovat nejdůležitější firemní hodnoty – šetrnost vůči životnímu prostředí a důraz na využívání a rozvoj technologií. Právě technologická platforma, kterou si DODO samo vyvíjí, hraje totiž v otázce udržitelné městské logistiky klíčovou roli.

„Novou vizuální identitu jsme stavěli tak, aby odrážela změnu našeho positioningu k výhradně B2B orientované technologické firmě. Stavíme na moderních plných barvách a jednoduché, hravé geometrii, která symbolizuje cestu k cíli. Ta je pro DODO signifikantním konceptem jak z pohledu doručení zboží k zákazníkovi, tak jako cesta směrem k doručení našich ambiciózních cílů. Klíčové bylo vytvořit identitu, která bude nadčasová a díky své jednoduchosti snadno použitelná na všech trzích, kde DODO operuje. Využitím plných barev se pak snažíme podtrhnout nejdůležitější aspekty našeho fungování – důraz na udržitelnost a technologickou kompetenci, “ komentuje Jana Hejnicová, Group Head of Marketing ve společnosti DODO.

Z lokálního startupu v logistického lídra Evropy

Nová identita pro firmu znamená pomyslné dokončení transformace z lokálního startupu v zavedenou mezinárodní firmu s jasnou ambicí nastavovat nové logistické standardy napříč evropskými trhy. To kromě změny vizuální identity a zaměření se čistě na logistiku směrem k B2B partnerům obnášelo i významnou změnu firemní struktury a přechod na skupinovou úroveň řízení. V čele DODO Group stojí většinový vlastník skupiny Michal Menšík. Na pozici skupinového COO se v nedávné době posunul Martin Marek, kterému přímo reportuje i nová manažerská posila Ivo Velíšek, jenž do firmy nastoupil do pozice CEO pro Českou republiku a Slovensko.

Kromě posíleného managementu pomůže dalšímu naplňování evropských ambic DODO také 1,5 miliardy korun od investorů v čele s Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. DODO nainvestované prostředky využije na budování provozních i obchodních týmů napříč trhy, primárně v západní a jižní Evropě, přičemž ambicí DODO je si dlouhodobě držet pozici jednoho ze tří největších last-mile operátorů napříč evropskými zeměmi. DODO chce navíc dále určovat trendy v oblasti doručování – ať už neustálým zvyšováním kvality služeb z hlediska rychlosti a přesnosti, nebo zaváděním nových logistických modelů v čele s udržitelnou zónovou logistikou.

DoDo Group dále posiluje management. Pozici skupinové ředitelky HR zastane Renata Pavlištová

Pozici šéfky HR v DoDo Group obsadí zkušená manažerka Renata Pavlištová (36). Ta se v posledních 8 letech z pozice Head of HR starala o kompletní vedení HR a Facility management v Porsche ČR ze skupiny Volkswagen Group CZ. V technologicko-logistické společnosti DoDo Michala Menšíka bude mít nově na starost zejména nastavení modelu HR Business Partnering a budování úspěšné značky zaměstnavatele v oblasti logistiky a technologických společností. 

Ve své pozici Head of HR v Porsche ČR Renata Pavlištová nabrala bohaté zkušenosti na poli zavádění HR strategie včetně strategie pro nábor či nastavování interní i externí komunikace, a to včetně budování employer brandingu. Pod jejím vedením se v Porsche ČR podařilo spustit a plně integrovat do provozu projekty společenské odpovědnosti a hybridní model spolupráce včetně implementace nezbytných digitálních nástrojů. 

V DoDo Group bude mít Pavlištová na starost primárně rozvoj a další růst týmu v návaznosti na růst celé skupiny a pracovat chce také na upevnění a další posílení DoDo jako značky zaměstnavatele. „Ráda stavím nové věci a v tom v DoDo Group vidím velkou příležitost. S tempem, jakým se DoDu daří růst, vnímám vybudování silného employer brandu jako naprosto nezbytný krok k tomu, aby se nám dařilo zachovat si vnitřní integritu a chuť se dál rozvíjet. Potřebujeme tým s jasnou vizí a ambicí doma i v zahraničí a mým úkolem bude tento drive ve firmě udržet,” říká Renata Pavlištová, nová HR manažerka skupiny DoDo Group.  

V příštích několika letech je tak pro Pavlištovou největší výzvou adaptovat tým na zásadní transformaci, která v DoDo probíhá. Původně malý startup jen během několika málo let vyrost v úspěšnou mezinárodní logistickou firmu a růstu tak přizpůsobil i firemní strukturu. „Úměrně našemu růstu budeme samozřejmě potřebovat nabírat nové posily, ale zároveň mnohem více pracovat i se stávajícími týmy v jednotlivých zemích. Je třeba věnovat adekvátní pozornost vzájemné komunikaci, abychom byli na stejné vlně v pojetí naší firemní vize, poslání a očekávání a DoDo tak mohlo dál úspěšně expandovat a růst,” doplňuje Pavlištová.

Právě zahraniční expanze je pro DoDo v současné chvíli jednou z jasných priorit. Růst firmy dokládá také nedávné posílení týmu o nového generálního ředitele (CEO) pro tuzemský trh. V České republice a na Slovensku má tak DoDo nyní nově na starost Ivo Velíšek, který do firmy přešel ze společnosti MOL ČR. Majitel firmy Michal Menšík se z pozice CEO DoDo Group stará o strategické vedení celé skupiny. 

Uber podporuje dobrovolné dárce krve. Na Světový den dárců jim do nemocnice zajišťuje bezplatnou jízdu

Společnost Uber se letos rozhodla podpořit česká transfuzní oddělení a na Světový den dárců krve si tak pro všechny své uživatelé připravila speciální promokód na jízdu do odběrového centra zdarma i slevu na další cesty. Každý, kdo chce během 14. června udělat dobrý skutek a krev darovat, se může do vybraných nemocnic svézt Uberem zdarma a po odběru navíc získat slevový kód na další dvě jízdy. Akce se koná ve spolupráci s nemocnicemi v Praze i Brně, cílem je motivovat k dárcovství maximální počet dobrovolníků a podpořit tak ty, kteří krev nutně potřebují.

Společnost Uber spojila síly se třemi fakultními nemocnicemi a pražským i brněnským uživatelům tak poskytuje jízdu na odběr krve zcela zdarma*. Do akce se zapojila Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také Fakultní nemocnice Brno. Cílem spolupráce je při příležitosti Dne dárců krve motivovat k odběru maximální počet dobrovolníků a bojovat tak proti jejich dlouhodobému nedostatku.

Cesta na odběrové místo zdarma však není jedinou odměnou, kterou si Uber pro své uživatele připravil. Po dokončení darovacího procesu totiž každý dobrovolník dostane od zdravotnického personálu ještě promo kód, který mu zajistí slevu 60 %** na další dvě jízdy.  Ty může následně realizovat kdykoliv v průběhu června, není tedy nutné, aby je využil hned na zpáteční cestu domů. 

„Moc si vážím každého, kdo je dobrovolným dárcem krve. Proto jsme se rozhodli spojit síly s významnými nemocnicemi v Praze a Brně a dárcům ku příležitosti Dne dárců krve umožnit dostat se na odběrové místo co nejsnazším a nejpohodlnějším možný způsobem. Pevně věřím, že se nám společně s VFN v Praze, FN Královské Vinohrady a FN Brno podaří namotivovat další dárce a alespoň částečně tak pomoci řešit akutní nedostatek krevních zásob,“ říká Štěpán Šindelář, provozní manažer Uberu pro Českou republiku.

Darovací proces je otázkou několika málo minut a podstoupit ho může každý zdravý člověk ve věku 18-65 let a váze nad 50 kg. V den odběru je potřeba vypít minimálně půllitru tekutin a posnídat netučné jídlo. Na místě je dárce povinen prokázat se dokladem totožnosti a také dokladem o zdravotním pojištěním platném v České republice. 

Pro bezplatnou jízdu* do nemocnice musí uživatel přidat promokód, který obdržel e-mailem, a jako cílovou destinaci zvolit jednu ze spolupracujících nemocnic. Po obdržení 60% slevy z jízdného po samotném odběru cestující jednoduše zadá obdržený promokód do své aplikace Uber a cena dalších dvou jízd se mu automaticky sníží o příslušnou částku. Maximální výše této slevy je stanovena na 160 korun a uplatnit ji lze do konce června.

* Maximální sleva je stanovena na 260 Kč v Praze a 180 Kč v Brně za jízdu s cílem v jedné ze spolupracujících nemocnic. Sleva platí 14. června na Světový den dárců krve.

**Maximální sleva je stanovena na 160 Kč pro každou ze dvou zlevněných jízd. Akční kód je platný do 30. června.

Technologie Uberu zjednoduší zásobování ve válkou sužované Ukrajině. Uber spouští spolupráci se Světovým potravinovým programem

Vývojáři společnosti Uber vytvořili v rámci spolupráce se Světovým potravinovým programem specializovanou verzi své platformy, jejímž cílem je zefektivnit dodávky tun nouzových zásob napříč celou Ukrajinou. Bojující města a rodiny uvězněné v těžko dostupných oblastech totiž čelí kritickému nedostatku zásob, ať už jde o potraviny, vodu či další životně nezbytné potřeby. Technologie Uberu se nyní již aktivně využívá v Dnipru, přičemž v plánu je rozšířit ji také do města Lvov, Vinnycja, Kyjev a Černovice.  

Poskytnout pomoc lidem v zastavěných oblastech je pro větší vozidla často velmi komplikované. Spolupráce Světového potravinového programu (SPP) organizace OSN se společností Uber tak umožní SPP snáze koordinovat i sledovat flotilu menších vozidel, která doručují humanitární pomoc v hustě obydlených oblastech Ukrajiny přímo z jednotlivých skladů.  

Pomocí nově vyvinuté platformy tak může SPP dostat své potraviny blíže k lidem, kteří pomoc nutně potřebují, odesílat dodávky v různě velkých vozidlech, sledovat každou jízdu až do místa určení a následně také potvrdit, že dodávky proběhly úspěšně a s ohledem na maximální bezpečnost všech zúčastněných.  

Díky spolupráci již SPP dodal potraviny ze svého skladu v Dnipru do dalších částí města, kde jsou nyní připraveny k distribuci. Dodávky probíhají také v dalších oblastech Ukrajiny, včetně měst Lvov, Vinnycja, Kyjev a Černovice. Průběh jednotlivých dodávek lze navíc prostřednictvím platformy sledovat v reálném čase.  

 „SPP hraje zásadní roli při poskytování potravinové a peněžní pomoci těm, kteří jsou válkou na Ukrajině nejvíce zasaženi. Technologie společnosti Uber nám tak umožňuje na situaci snáz reagovat a zlepšovat způsob, jakým obsluhujeme jednotlivé ukrajinské komunity, které na nás v této době velmi spoléhají, říká Matthew Hollingworth, koordinátor SPP pro mimořádné situace na Ukrajině. „Zároveň nám síť společnosti Uber usnadňuje přístup k ukrajinským firmám a podnikatelům, čímž maximálně zefektivňuje naše operace a dovoluje nám využívat všech místních kapacit.“  

Máme velikou radost, že můžeme v rámci spolupráce se Světovým potravinovým programem přispívat skrze bezplatný přístup ke speciálně upravené verzi naší platformy ke zefektivnění distribuce potravinové pomoci,“ komentuje spolupráci Dara Khosrowshahi, generální ředitel společnosti Uber. „Naše technologie umožňuje SPP plánovat, sledovat i řídit dodávky zásob za pomoci sítě osobních automobilů i malých dodávek, a to do distribučních míst po celé zemi, ve vzdálenosti až 100 km od jednotlivých skladů.“   

Tato spolupráce je tak vedle peněžního daru v hodnotě téměř 6 milionů korun dalším způsobem, kterým se společnost Uber snaží podpořit iniciativu Světového potravinového programu. „Děkujeme společnosti Uber, že nám pomáhá poskytovat Ukrajině nyní tolik zásadní humanitní podporu. Spolupráce se soukromým sektorem, jako je tato, má pro nás zásadní význam, jelikož nám umožňuje zavádět inovativní a na míru stavěná řešení a zvládnout tak i takto složité situace,“ říká Barron Segar, prezident a generální ředitel Světového potravinového programu USA.  

Do podpory Ukrajiny se společnost Uber zapojila v mnoha zemích světa. V Česku již před několika měsíci spustila speciální produkt „Uber pro Ukrajinu“, díky kterému může na pomoc přispět každý, kdo jejích služeb využije, a to přímo v aplikaci při objednávce jízdy. Produkt je dostupný celkem v 75 městech světa napříč 16 zeměmi. Kromě toho Uber poskytuje dopravu zdarma také zaměstnancům a dobrovolníkům neziskových organizací v řadě českých měst. Spolupráce se Světovým potravinovým programem tak pro společnost představuje další způsob, jak svou technologii využít k podpoře těch, kteří se vlivem války ocitli v těžké životní situaci.  

Světový potravinový program své operace na území Ukrajiny v posledních měsících velmi rychle rozšířil. Do konce června tak bude v zemi poskytovat potraviny i peněžní pomoc více než třem milionům lidí měsíčně.

Starožitná vycházková hůl s mečem nebo urna s popelem domácího mazlíčka. Jaké další bizarnosti zapomínají cestující v Uberu?

Znáte ten pocit, kdy po celém dni konečně dorazíte domů, sednete si zaslouženě na gauč a vtom si uvědomíte, že jste zapomněli mobil v autě? Tak přesně něco takového zažil v minulém roce i nejeden cestující využívající službu Uber. Společnost proto už pošesté posbírala data o nejčastěji zapomínaných předmětech, které uživatelé ve vozech nechávají, a vy tak můžete hádat, čím vás žebříček překvapí tentokrát. Budou to babiččiny zuby nebo třeba rovnou čtyřicet kuřecích nugetek? Ať tak či tak, své ztracené věci naštěstí mohou cestující snadno získat zpět a většina z nich se tak vrací ke svým majitelům velmi rychle.  

To, že lidé ve vozech nejčastěji zapomínají předměty denní potřeby, tedy peněženky, klíče a mobilní telefony, už asi nikoho nepřekvapí. Služby jako Uber totiž lidé mnohdy využívají v časové tísni, a právě v takových chvílích neví, kde jim hlava stojí. Běžně tak v autě nechají i hodnotnější předměty jako notebook nebo hodinky, řidiči dokonce nezřídka najdou na zadních sedadlech i platební a kreditní karty nebo rovnou finanční hotovost. Nepříjemně překvapeni mohou být pak také cestující, kteří až u letištní přepážky zjistí, že ve voze nechali i své doklady – ani takové případy totiž nejsou ojedinělé.   

Plaketa pro zaměstnance měsíce nebo žárovka na vyhřívání plazů – zapomenout se dá cokoliv  

Uber denně přepraví nespočet pasažérů, ať už na cestách z pracovních schůzek nebo rodinných večeří. To s sebou nese nejen zajímavé konverzace mezi řidiči a pasažéry, ale také paletu těch nejbizarnějších předmětů, které tito lidé ve vozech nechávají. Mezi nejzajímavějšími nálezy se tak vyjímá například protéza dolní končetiny, chovatelské vybavení jako kočičí stelivo či žárovka pro vyhřívání plazů nebo třeba plaketa pro zaměstnance měsíce. Výjimkou však není ani to, že cestující v autě zapomene živého mazlíčka nebo rovnou člena rodiny.

Francouzi zapomínají nejvíce, Češi spíše výjimečně  

Dobrou zprávou je, že Češi si z hlediska zapomnětlivosti v celosvětovém srovnání vůbec nevedou špatně. Uvědomělé Čechy totiž s přehledem válcují zapomnětlivější země jako Španělsko, Portugalsko a Polsko, které se umístily v první desítce pomyslného žebříčku. Tomu pak vévodí Francie, kde je míra ztrát jednoznačně nejvyšší. Česká republika ve výsledku obsadila 37. místo z celkem 40 zemí světa, což z nás činí jeden z nejzodpovědnějších národů vůbec.  

Ty nejhodnotnější věci nacházejí řidiči ke konci týdne  

Zajímavé je, že některé předměty se téměř s železnou pravidelností ztrácejí v určité dny v týdnu. Nabíječky řidiči ve svých vozech nacházejí nejčastěji v pondělí, dětské autosedačky v úterý, cestovní pasy ve středu a čím blíže je víkend, tím obvyklejší předměty jsou nacházeny. Od pátku do neděle totiž lidé v autech nechávají především peníze, doklady a mobilní telefony. Na vyšších místech žebříčku jsou také klíče od auta, přičemž nejčastěji pasažéři zapomínají klíče od vozů Toyota, Honda, BMW a Jeep. Pokud jde o nejzapomnětlivější časy, většinu věcí cestující ve vozech zanechají kolem páté hodiny odpoledne, tedy při cestě domů z práce.

Nejpodivnější zapomenuté věci, tak, jak je popsali sami uživatelé:  

 1. Diamant ve tvaru hrušky. V případě nálezu odměna 20 000 korun!   
 2. Ukulele Billie Eilish  
 3. Urna s popelem domácího mazlíčka + urna člena rodiny
 4. Dost ošklivý obraz losa
 5. Háčkovaná jahoda, kterou mi vyrobila přítelkyně. Hodně pro mě znamená
 6. 500 gramů kaviáru
 7. Starožitná vycházková hůl s mečem
 8. Kbelík slizu
 9. 4,5 kila burgerového masa
 10. Babiččiny zuby

Výjimkou mezi nálezy nejsou kromě končetin ani další části těla, na zadních sedadlech tak často končí také zubní protézy nebo rovnou zlaté či diamantové zuby. Ani v případě takto cenných ztrát ale nemusí jejich majitelé zoufat, neboť je tu velká pravděpodobnost, že je získají zpět. Uber totiž umožňuje ohlásit ztrátu přímo v aplikaci, a to v režimu 24/7.  

Jak získat ztracenou věc zpět?  

Nejsnazším způsobem, jak získat zpět věc, kterou jste nejspíš nechali ve voze, je zavolat řidiči. Jak na to?  

 1. Vyberte v menu aplikace položku “Jízdy” a zvolte tu, během které jste předmět zapomněli ve voze.  
 2. V dolní části obrazovky zvolte možnost “Jak najít ztracenou věc” 
 3. Klikněte na “Kontaktovat řidiče kvůli ztracené věci” 
 4. V dolní části obrazovky zadejte telefonní číslo, na kterém chcete být kontaktováni řidičem, a potvrďte jej. 
 5. Pokud jste ve voze nechali telefon, zadejte telefonní číslo svého kamaráda (to lze udělat tak, že se do svého Uber účtu přihlásíte na počítači nebo použijete kamarádův mobil).  
 6. Telefon začne vyzvánět a přepojí váš hovor přímo na konkrétního řidiče.  
 7. Pokud řidič hovor přijme a potvrdí vaši ztrátu, jednoduše se domluvíte na vhodném místě a času předání. 

DoDo nově rozváží pro síť Dr. Max. Léky doručí v den objednávky po celé Praze

Logisticko-technologická společnost DoDo nově spolupracuje s lékárenskou sítí Dr. Max a zajistí tak rozvoz léků po celé Praze ještě v den objednávky. Zákazníci díky tomu získávají rychlý přístup k podstatně širšímu sortimentu produktů, než jaký jsou schopny nabídnout kamenné lékárny. Zkušební provoz byl spuštěn koncem minulého roku v Praze, do budoucna je v plánu službu rozšířit také do dalších měst.

Období pandemie tradičním lékárnám jasně ukázalo, že spolu s kamennými prodejnami je potřeba rychle rozvíjet také další prodejní kanály. Lékárny tedy kladou stále silnější důraz na svá e-shopová prostředí, která momentálně tvoří až pětinu jejich celkového obratu. Dr. Max proto reaguje na rostoucí nároky svých klientů a ve spolupráci s logistickou společností DoDo jim nově umožňuje obdržet zboží ještě v den objednávky. Je to silný signál pro celý trh, na kterém si lékárenská síť Dr. Max udržuje postavení jedničky jak v obratu kamenných poboček, tak v počtu online objednávek.

„Covidová doba nám ukázala, jak je důležité vyváženě rozvíjet jak tradiční síť, tak i e-commerce,“ říká generální ředitel lékáren Dr. Max Daniel Horák. „Tento omnichannel přístup brzy obohatíme i o výdejní boxy. Když k tomu připočítám i rychlé doručení objednávky na určenou adresu, je zřejmé, že i od lékáren může klient dostat servis, na který je zvyklý. Zároveň rozšiřujeme sortimentní nabídku svého e-shopu, která už zahrnuje asi 21 tisíc produktů.“

Jak vyplývá z dat nasbíraných během pilotního provozu, Dr. Max v rámci same-day dodávek ve spolupráci s logistickou společností DoDo nejčastěji doručuje léky na akutní potíže, sezónní produkty nebo také položky, které jsou součástí pravidelných promo akcí. Zákazník si může nechat svou objednávku nechat přivézt v časových úsecích, které mu nejvíc vyhovují, a to každý všední den od 8 do 20 hodin. Nejvytíženějšími časy pro rozvoz bývají poměrně překvapivě dopolední hodiny, přičemž nejvíce objednávek je vytvořeno uprostřed týdne, tedy ve středu a ve čtvrtek.

DoDo aktuálně vozí zásilky z lékárenské pobočky v Praze 4, odkud týdně rozveze 3 000 objednávek. Jednotlivé časové sloty se každý den zavírají nejpozději devadesát minut před svým začátkem, díky čemuž mají zákazníci jistotu, že dostanou své zboží včas, a to i přes možnou vyšší poptávku v daný termín. O slotové same-day doručování byl již během pilotního provozu velký zájem, zákazníci totiž velmi oceňují možnost nechat si zboží doručit v konkrétní hodinu, kterou si sami vyberou a ve které s příjezdem kurýra počítají. Zvláště u léků na akutnější problémy je pak zásadním benefitem rychlost.

Rozvoz lékárenských produktů je pro DoDo dalším krokem k pokrytí zvyšující se poptávky i v oblastech, kde se zákazníci dříve chovali spíše konzervativně. Daří se nám tím napomáhat s potřebnou digitalizací v dalších odvětvích a zároveň tak diverzifikovat naše služby. Úspěšně si držíme vysokou kvalitu nejen v segmentu rozvozu klasického zboží z e-shopů, ale také v oblasti rozvozu potravin, kde kompletně vozíme pro ty největší hráče na trhu, jako je Tesco či Košík.cz. Nyní je načase naše bohaté zkušenosti z různých segmentů využít a dopřát zákazníkům rychlé a flexibilní doručení také v oblasti lékárenského sortimentu,“ popisuje Ivo Velíšek, CEO DoDo pro Českou republiku a Slovensko.

DoDo momentálně působí v sedmi zemích světa, kromě České republiky tak poskytuje své služby také v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Slovensku, Rakousku, Německu a na Slovensku. Společnost zajišťuje logistiku prostřednictvím více než 2 tisíc kurýrů a flotilou čítající 1 250 vozů. V minulém roce dokázalo DoDo téměř dvojnásobně navýšit svůj obrat na téměř miliardu korun. V tomto roce se chce zaměřit mimo jiné na růst na německy mluvících trzích, s čímž mu pomůže také poslední investice v hodnotě 1,5 miliardy korun od investorů v čele s Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.