Hedepy pro firmy pomáhá efektivněji pečovat o duševní zdraví zaměstnanců. Nabízí monitoring nálady i chat s psychologem

Přibližně třetina lidí v Česku bojuje s určitou formou psychických obtíží. Duševní nepohoda je přitom často nelimituje pouze v osobním životě, ale i na pracovišti. To si dobře uvědomuje také online psychoterapeutická platforma Hedepy, která nyní přichází s pokročilejší verzí programu vytvořeného přímo pro zaměstnavatele. Produkt Hedepy pro firmy jim tak umožňuje využívat k péči o psychické zdraví svých týmů kromě základních nástrojů programu i další pokročilé funkce. Prostřednictvím služby, kterou aktivně využívá např. společnost Tchibo, Dedoles nebo Multisport, mohou firmy sledovat náladu v jednotlivých týmech, přinášet jim specificky zaměřené kurzy a webináře i zprostředkovat rychle dostupnou online terapii přímo s jedním z odborníků.

Z dostupných dat vyplývá, že 55 % dospělých, kteří čelí psychickým problémům, je nijak neřeší, přičemž právě stres a psychická nepohoda je pro 50 % zaměstnanců důvodem, proč svou práci opouští. Hedepy proto svůj produkt pro firmy od počátku koncipuje tak, aby firmám a jejich týmům nabídl co možná nejširší škálu nástrojů péče o duševní zdraví – od naslouchání až po dobře cílenou pomoc, vždy na míru potřebám konkrétních zaměstnanců.

Monitoring nálady pomůže včas odhalit vážnější problémy 

Součástí firemního programu, který Hedepy poskytuje již více než 70 společnostem, je mimo jiné kontinuální monitoring nálady. Zaměstnavatelé si tak mohou pomocí tzv. well-being indexu nejen pravidelně mapovat, jaká nálada panuje v jednotlivých týmech, ale získávají rovněž srovnání vůči ostatním firmám v oboru – k dispozici totiž mají i benchmark, který jim napoví, na co by se měli v rámci přístupu ke svým zaměstnancům více zaměřit. Samotný monitoring pak probíhá prostřednictvím e-mailového hlasování, ve kterém lidé sdílí, jak se zrovna cítí, zda je momentálně něco tíží a jestli jde o problém, který chtějí aktivně řešit. Celé dotazování je pro vyšší efektivitu vedeno hravou a zábavnou formou – namísto klasických odpovědí tak například zaměstnanci volí mezi motivy psů, koček a dalších zvířat. Výsledná data pak mohou firmy snadno sdílet s leadery jednotlivých týmů. Ti tak rychle zjistí, jaké problémy jsou v jejich týmu nejpalčivější a mohou snáze provádět kroky potřebné ke zlepšení situace. 

Přibližně 63 % lidí dnes považuje work-life balance za klíčový faktor při výběru práce a 91 % z nich si myslí, že by se měli zaměstnavatelé o jejich mentální zdraví více zajímat. To jsou jen některé z podnětů, které nás vedly k tomu, abychom pro firmy vytvořili komplexní produkt, který umožní zprostředkovat kvalitní duševní péči dalším stovkám lidem. Dostatečná péče o mentální pohodu totiž ve výsledku vede nejen ke zvýšení produktivity práce či snížení fluktuace zaměstnanců, ale především i k jejich osobnímu růstu, rozvíjení soft skills a celkové podpory v náročných životních situacích – a tu občas potřebuje jednoduše každý z nás,“ komentuje firemní program Roman Zámečník, spoluzakladatel a CPO společnosti Hedepy.

Self-help zóna v podobě videí i sebe testovacích nástrojů 

Data ukazují, že zaměstnanci, kteří se cítí dobře, jsou 3x více zapálení do své práce, mají větší důvěru ve vedení společnosti, a především mají o 36 % vyšší pravděpodobnost, že se budou ve svém životě cítit celkově lépe. Součástí firemního programu od Hedepy je proto i tzv. self-help zóna, ke které mají zaměstnanci neustálý přístup a v níž najdou desítky videí o seberozvoji, efektivní péči o duševní zdraví i leadershipu. Relevantní obsah je jim navíc nabízen automaticky na základě výsledků pravidelného monitoringu či sebe testovacích nástrojů, konkrétně online testů, kterými mohou sami sebe otestovat např. na náchylnost k syndromu vyhoření či jiným vážným problémům. Kromě toho mají firmy možnost organizovat pro své týmy pravidelné workshopy a webináře, které umožňují otevřít témata, jež napříč společností aktuálně nejvíce rezonují, a zároveň jim pomáhají naučit se lépe zvládat stres a být odolnější. 

K dispozici je chat či přímo online terapie s odborníkem  

Cítí-li některý ze zaměstnanců, že by chtěl své pocity, ať už z pracovního či osobního života, řešit napřímo s terapeutem, může v rámci firemního benefitu využít rovněž online chatu s vybraným psychologem. Odpověď v takovém případě Hedepy garantuje nejpozději do 24 hodin, přičemž respondentem je vždy ověřený psychoterapeut splňující kritéria platformy. Vedle chatu pak mají zaměstnanci k dispozici také klasickou online terapii, ke které se mohou nově připojit rovněž prostřednictvím mobilní aplikace, již Hedepy před nedávnem spustilo. 

Někomu pomůže už jen to, že může otevřeně popsat, co ho v práci tíží, někdo je rád, že se může v rámci chatu zeptat na něco, co jím dlouhodobě rezonuje a další cítí, že pro něj bude nejefektivnější potkat se s terapeutem napřímo skrze videohovor. Proto je naším cílem poskytovat adekvátní a včasnou péči všem, bez ohledu na to, v jaké z těchto fází se zrovna nachází i na to, zda mají jejich obtíže původ v pracovním nebo soukromém životě. Průzkumy nám zároveň ukazují, že právě zájem firmy o psychickou pohodu v týmu je pro lidi důležitější než třeba Multisport karta nebo příspěvek na stravování,“ doplňuje Zámečník

V plánu je měření loajality týmů i včasné odhalování nechtěných odchodů  

Podobu firemního benefitu Hedepy na základě individuálních potřeb svých klientů konstantně rozvíjí. Do budoucna tak chystá přidání dalších funkcí, jednou z nich je například měření zaměstnaneckého NPS, tedy míry loajality v jednotlivých týmech, dalšími pak nástroj pro včasné odhalení možných odchodů či 360tistupňová zpětná vazba, která umožňuje poskytovat jednomu člověku hodnocení větším počtem respondentů. 

Platforma Hedepy nabízí své psychoterapeutické služby od roku 2020, přičemž poměrně nedávno je rozšířila také o možnost online psychiatrie, kterou spustila ve spolupráci s klinikou Unicare Medical. V letošním roce se společnost intenzivně soustředí právě na navazování dalších partnerství s firmami, čímž cílí na to, aby se pravidelná péče o duševní zdraví stala vedle populárních sick days či dovolené nad rámec zákona běžným pracovním benefitem.