Hedepy pokračuje v digitalizaci duševní péče. Spolu s Unicare Medical spustilo online psychiatrii

Online psychoterapeutická platforma Hedepy reaguje na přání svých klientů i alarmující nedostatek psychiatrů v Česku. V rámci svých služeb tak poskytuje nejen psychoterapeutická sezení, ale ve spolupráci s Unicare Medical nově také ta psychiatrická. Nedávno spuštěná služba slouží jak klientům, kterým dokáže zprostředkovat kvalitní zdravotní péči do několika hodin, tak samotným psychiatrům, kterým poskytuje možnost flexibilní práce a efektivnější využití jejich omezené kapacity.

Ačkoliv v posledních letech sílí snaha destigmatizovat duševní onemocnění a ukázat lidem, že duševní zdraví je stejně zásadní jako to fyzické, český systém naráží na zásadní překážku – nedostatek kvalifikovaných odborníků. Jednou z možných rychlých a funkčních odpovědí je telemedicína, kterou začala nově poskytovat také platforma Hedepy. V rámci spuštění služby spojila síly s klinikou Unicare, díky které dokáže svým klientům nově nabídnout kromě klasického psychoterapeutického sezení i online psychiatrické vyšetření, a to včetně stanovení diagnózy a předepsání léků.

Několikaměsíční čekání na psychiatrické sezení? Standard, který může být brzy minulostí 

Dle statistik Světové zdravotnické organizace trpí duševními a neurologickými poruchami, včetně závislostí na užívání návykových látek, téměř miliarda lidí po celém světě. Kapacita zdravotnických institucí však této poptávce zdaleka nestačí, průměrná čekací doba na psychiatrické vyšetření se tak nejen u nás pohybuje v řádu měsíců. Platforma Hedepy se proto několik měsíců intenzivně věnovala tvorbě metodiky pro funkční online psychiatrii, kterou nyní ve spolupráci se zdravotní klinikou Unicare Medical pod vedením MUDr. Ondřeje Masnera nabízí prostřednictvím několika kvalifikovaných odborníků.

Psychiatrie je velmi komplexní lékařský obor, k jehož změnám je potřeba přistupovat citlivě a s respektem. I to je důvod, proč jsme tvorbou metodiky strávili spoustu času a předem si ujasnili, pro které duševní poruchy není online forma psychiatrického vyšetření vhodná. Například u pacientů potýkajících se s psychickými poruchami vedoucími ke zhoršení kognitivních funkcí, jako je vnímání či pozornost, je živý kontakt velmi důležitý, s klienty s těmito problémy proto odborníci na platformě pracovat nebudou,“ osvětluje metodiku nové služby MuDr. Ondřej Masner působící na klinice Unicare Medical.

Psychiatrické služby poskytuje Hedepy klientům starším 18 let, a to ve formě péče na přímou úhradu. Princip online sezení zůstává totožný s již několik let fungující online psychoterapií – klient si předem vybere z nabídky zapojených psychiatrů, zarezervuje si termín a v domluvený čas se připojí na sezení.

Na Hedepy se často setkáváme s tím, že by naši klienti psychoterapeutickou péči rádi spojili s tou psychiatrickou, její nedostupnost jim to však znemožňuje. Spuštěním online psychiatrie chceme lidem usnadnit cestu ke komplexní péči o duševní zdraví a zároveň umožnit psychoterapeutům a psychiatrům snadnou spolupráci vedoucí k efektivnější léčbě klienta. Včasné poskytnutí kvalitní péče je pro člověka s duševními potížemi naprosto zásadní, Hedepy proto umožňuje propojení s kvalifikovaným odborníkem klidně hned druhý den,“ říká ke spuštění nové služby Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy.

Online psychiatrie přináší lékařům flexibilitu i více času na klienty

Kromě dostupnější zdravotní péče pro klienty nejen ve velkých městech, ale napříč regiony, znamená spuštění online péče revoluci i pro samotné psychiatry. Ti jsou totiž dnes s ohledem na přetlak klientů vystavováni extrémnímu tlaku na rychlost vyšetření, což mnohdy ústí v jejich vyhoření a odchod z praxe. Již tak nedostačující kapacity odborníků se tak dále ztenčují. Příležitost poskytovat své služby online jim však nabízí možnost nastavit si vlastní ordinační hodiny a zároveň ušetřit čas, který běžně stráví dojížděním na místo výkonu své praxe. Kromě toho jim umožňuje propojení s jiným typem klientů, než běžně potkají ve své ambulanci, a tedy i další profesní rozvoj.

Psychiatři jsou v posledních letech množstvím práce konstantně přehlceni, na každého klienta mají vyhrazen jen určitý čas a mezi jednotlivými sezeními mají téměř nulové pauzy. Připočteme-li k tomu nutnost denně dojíždět do ordinace a po terapiích věnovat hodiny návazné administrativě, vytrácí se nám jakýkoliv work-life balance. Spolu s Hedepy proto umožňujeme odborníkům nastavit si vlastní pracovní pravidla, díky čemuž se mohou v oboru snáz realizovat například i psychiatričky na mateřské dovolené, odborníci z menších měst či ti, kteří chtějí pracovat pouze na částečný úvazek,“ přibližuje motivaci ke spuštění online psychiatrie Masner.

Telemedicína jako revoluce v duševní péči

Ačkoliv je v Česku telemedicína teprve ve své rané fázi, její význam a efektivitu si začíná společnost uvědomovat stále silněji. Ku prospěchu distanční péče totiž hovoří i řada výzkumů- např. studie deprese publikovaná v roce 2013 v Journal of Affective Disorders zjistila, že telepsychiatrie byla při léčbě depresí stejně účinná jako psychiatrická péče tváří v tváří. Podobné závěry napříč širokým spektrem duševních poruch vychází také z přehledové studie publikované v roce 2018 v Harvard Review of Psychiatry, která tak rovněž naznačuje, že je telepsychiatrie stejně účinná jako tradiční psychiatrická léčba. Mnohdy právě to, že je klientovi umožněno řešit své problémy ihned a nemuset na sezení u odborníka čekat i několik měsíců, naopak činí léčbu v rané fázi násobně efektivnější. 

Na Hedepy aktuálně působí několik prvních atestovaných psychiatrů, jejichž počet se v reakci na růst poptávky postupně zvyšuje. Již od počátku mají o napojení na platformu zájem především odborníci hledající větší flexibilitu v oboru – často se tak jedná například o psychiatričky s malými dětmi či lékaře preferující částečný úvazek. Cílem, se kterým Hedepy službu spustilo, je přinést do psychiatrie inovaci, která by mohla být jednou z odpovědí na dlouhodobě přetíženou kapacitu lékařů a neschopnost uspokojit potřeby klientů. Právě rozvoj online psychiatrie je jednou z oblastí, na kterou společnost plánuje využít nedávno oznámenou investici ve výši téměř padesáti milionů korun. Platforma momentálně poskytuje své psychoterapeutické služby na 12 evropských trzích, kde sdružuje bezmála 500 terapeutů.