Online terapii na Hedepy loni využilo dvakrát více lidí. Platforma chce dostupnější prevenci, spustila zónu, kde na sobě mohou lidé pracovat i bez terapeuta

Online psychoterapeutická platforma Hedepy pomohla v roce 2023 oproti loňsku dvojnásobnému počtu lidí. Celkem se skrze ni uskutečnilo přes 100 000 sezení, a to včetně teen terapií pro mladistvé, o které je stále vyšší zájem. Terapie však nejsou tím jediným, o co se lidé na Hedepy zajímají. Stále více využívají také nově vybudovanou self-help zónu, která nabízí řadu interaktivních cvičení, testů či video lekcí. Díky partnerství s firmami, které Hedepy nově navázalo například se společností Oktagon či Unicredit Bank, je navíc kvalitní a včasná péče o duševní zdraví mezi lidmi stále dostupnější. Zmíněné firmy ji totiž svým zaměstnancům poskytují zdarma.

Zprostředkovat kvalitní a rychle dostupnou péči o psychické zdraví ideálně každému, kdo ji zrovna potřebuje. To je vize, se kterou Hedepy v roce 2020 vzniklo a kterou postupně naplňuje. Platforma meziročně vyrostla o více než 100 % a navýšila tak svůj obrat na sto milionů korun. Aktuálně působí na 11 evropských trzích, přičemž ve většině z nich je jedním z největších a nejvyužívanějších poskytovatelů online terapií. Česká klientela momentálně tvoří přibližně 40 % celkového obratu, více než polovina sezení se tedy odehraje za hranicemi. Napříč zeměmi tak Hedepy nabízí svým klientům více než 500 kvalifikovaných odborníků, jen v Česku si lidé mohou na základě video medailonků a recenzí vybrat z více než 200 z nich. 

Nově spuštěná self-help zóna má zpřístupnit kvalitní duševní péči ještě více lidem 

Služeb platformy v minulém roce využilo více než 20 000 klientů, nejednalo se přitom jen o samotné online terapie. Hedepy se loni intenzivně soustředilo také na prevenci a nalezení způsobu, jakým by mohli lidé na své duševní pohodě pracovat i sami, mimo sezení. Proto v rámci aplikace vznikla tzv. self-help zóna – prostředí, které klientům nabízí nejen různá interaktivní cvičení, ale také indikativní testy, které jim napoví s možnými příčinami problému. Kromě toho tu najdou také video lekce od více než 30 odborníků, se kterými platforma spolupracuje v rámci partnerství s Brainee akademií. Cílem tohoto rozšíření je poskytnout lidem prostor, ve kterém budou moci řešit své duševní zdraví komplexně – ať už formou seberozvoje v rámci praktických cvičení, prostřednictvím krátkého chatu s odborníkem nebo samotnou online terapií.

Hedepy už dávno není jen o online terapiích. Dnes již nabízíme mnohem komplexnější produkt, jehož cílem je pomoci lidem nejen při akutních obtížích, ale také v rámci prevence. Ne každý náš klient chce řešit své problémy rovnou s terapeutem, někteří potřebují začít nejprve sami a pozvolna. Vytvořili jsme proto řadu interaktivních cvičení, testů a videí, díky kterým mohou lidé na svém duševním zdraví pracovat i sami, bez nutnosti návštěvy odborníka. Teprve poté mohou v případě potřeby přikročit k samotné online terapii. Touto formou se zároveň Hedepy stává pro mnohé klienty ještě dostupnější,” říká Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy, a vysvětluje tak, proč platforma své online služby během let výrazně rozšířila.

Mobilní aplikace pomáhá s duševní pohodou i ve firmách

Prostřednictvím nově vybudované self-help zóny má tak možnost pečovat o své duševní zdraví skrze aplikaci v podstatě každý, a to kdykoliv a odkudkoliv. Self-help aplikace je zároveň oblíbenou a dostupnější formou pomoci také pro firmy, se kterými Hedepy spolupracuje. Terapie i návazné psychologické služby totiž platforma poskytuje přibližně stovce společností, které je následně nabízí svým zaměstnancům. Samy firmy navíc najdou v aplikaci pravidelné anonymní měření nálady napříč týmy a mohou tak snadno zjistit, co jejich zaměstnance skutečně trápí. Nově takto Hedepy spolupracuje např. s Oktagonem, Unicredit Bank či Favi, téměř od počátku pak služeb platformy využívá např. mediální dům CNC či advokátní kancelář Havel and Partners. Vedle firemních partnerství zvyšuje platforma dostupnost psychologické péče rovněž skrze pojišťovny. Příspěvky ve výši několika tisíc korun tak na terapie poskytuje např. VZP, ČPZP, OZP a další. 

Firem zajímajících se o duševní zdraví svých zaměstnanců konstantě přibývá, jejich požadavky se však v průběhu času mění. Už jim nejde jen o terapie, které pro ně byly stěžejní primárně v době covidové pandemie. Nyní je zajímá také vzdělávání zaměstnanců nebo možnost změřit, jak se jejich týmy ve firmě cítí. Netýká se to přitom jen situace v Česku, ale také v zahraničí. Například v Polsku jsou firmy, co se týče well-beingu, dobře edukované, to stejné platí na Ukrajině, kde se aktuálně řeší třeba i adaptace válečných veteránů do pracovního prostředí. Firemní terapie tak poskytujeme právě i firmám v Polsku, na Ukrajině či na Slovensku,“ přibližuje Krčil

Mezioborové propojení i lehce dostupná prevence 

Momentálně se chce platforma soustředit primárně na další rozvoj v zemích, kde již působí – využít na to plánuje i poslední a zároveň rekordní investici z minulého roku, kdy nabrala celkem 3,9 milionů euro. Hedepy chce tak z platformy napříč trhy vytvořit místo propojující akutnější psychologickou péči s možnostmi snadno dostupné prevence. Vize prostředí, ve kterém budou moci lidé řešit své duševní zdraví jako celek, byl i jedním z důvodů, proč Hedepy v minulém roce spustilo také online psychiatrické služby. Učinilo tak ve spolupráci s Unicare Medical a chce tím dosáhnout mimo jiné toho, aby spolu mohli terapeuti, psychologové i psychiatři vzájemně spolupracovat. Výsledkem takového oborového propojení pak může být nejen včasnější a efektivnější péče o klienta, ale také zjednodušení práce samotných odborníků.