Honza Řezáč

Lokni představuje iCLV – Campus Digital Media Platform: Unikátní síť digitálních reklamních ploch na automatech na filtrovanou vodu

Startup Lokni provozující síť stanic na filtrovanou vodu do vlastní lahve představuje svou platformu pro digitální reklamu – Lokni iCLV. Jedná se o unikátní způsob, jak oslovit mladou cílovou skupinu tvořenou především studenty vysokých škol, a to přímo v univerzitních kampusech. Interaktivní digitální platforma je vhodná mj. pro lokálně a oborově zacílené náborové (HR) kampaně a z hlediska cílení a CTR přináší lepší výsledky než Facebook.

Lokni iCLV využívá plochu LCD displejů na automatech na filtrovanou vodu, které jsou umístěny v univerzitních kampusech a na kolejích vysokoškolských fakult, čímž vytváří jedinečný mediální prostor pro digitální reklamu. Aktuálně zahrnuje 66 zařízení na 54 fakultách po celé ČR a dále se rozšiřuje. Uživatelé tvoří navíc velmi silnou komunitu s více jak 60 000 studenty. 

„Naše platforma Lokni iCLV dokáže přesně zacílit komunikaci značky díky možnosti výběru konkrétních fakult, kolejí a kampusů, kde zadavatel kampaň realizuje. To přináší maximálně efektivní oslovení dané cílové skupiny,“ vysvětluje Viktor Knapp, šéf marketingu Lokni, a dodává: „Lokni iCLV spravujeme na dálku a díky našemu jedinečnému systému tak klientům odpadají starosti s instalací či výrobou reklamních nosičů. Jednoduše nám dodají data a my se postaráme o zbytek.“

LCD displeje platformy Lokni iCLV fungují v nepřetržitém provozu a jejich umístění v úrovni očí zaručuje, že každý uživatel automatu reklamu vždy vidí. „Efektivitu kampaní na naší platformě Lokni iCLV dále zvyšuje i čas, který každý uživatel u našich automatů během čepování filtrované vody do vlastní lahve stráví. Provozní statistiky potvrzují, že jde průměrně o čtyřicet vteřin,“ doplňuje Knapp

Firmy, které k reklamě využívají Lokni iCLV, kofinancují nejen provoz sítě, ale kompletní pitný režim pro studenty. „Díky tomuto modelu můžeme vedle servisu zařízení poskytovat filtrovanou vodu do vlastní lahve studentům zcela zdarma. S takovou značkou má následně příjemce reklamního sdělení úplně jiný, mnohem pozitivnější vztah a účinnost reklamy se tak rapidně zvyšuje,“ říká Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni.

Součástí platformy Lokni iCLV je také mobilní aplikace Lokni, kterou denně používá více jak 60 000 studentů. V rámci této aplikace mohou zadavatelé využít reklamní banner, ale také

 interagovat s uživateli či sbírat zpětnou vazbu v aplikaci. Systém správy platformy Lokni iCLV dokáže přesným měřením vyhodnotit počet zobrazení a prokliků, kde ve výsledcích překonává hodnoty, které jsou standardem pro online reklamu. „V již realizovaných kampaních dosahovala naše CTR nadprůměrných hodnot, a to přes 4 %. Jasně tak překonáváme výkon reklamy na sociálních sítích jako například Facebook nebo LinkedIN,“ uzavírá Knapp.

Obliba filtrované vody v Česku roste. Jen za první polovinu roku si uživatelé automatů Lokni natočili téměř 800 000 litrů, čímž ušetřili 40 tun plastu

Český startup Lokni, který provozuje síť stanic na filtrovanou vodu do vlastní lahve, má za sebou úspěšnou první polovinu roku. V meziročním srovnání uživatelé vytočili téměř dvojnásobek filtrované vody, tedy bezmála 800 000 litrů. Rozšiřuje se i uživatelská základna celé sítě, kdy počet zákazníků překonal hranici 60 000 a dále se rozrůstá. Využívání filtračních stanic jako alternativy k balené vodě má přímý vliv na úsporu odpadních PET lahví, jen za první polovinu tohoto roku díky síti Lokni došlo k úspoře 40 tun plastu. V rámci nabídky filtrované vody do vlastní lahve roste také zájem o perlivou variantu, která představuje již 40 % celkového objemu vytočených litrů. 

Filtrovaná voda se stává oblíbenou součástí pitného režimu Čechů. Potvrzuje to půlroční report startupu Lokni, který se stal průkopníkem ve zpřístupnění kvalitní a zdravé filtrované vody lidem a řešení problému nadbytečných PET lahví. Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, k tomu uvádí: „Síť našich automatů na filtrovanou vodu zaznamenala v první polovině letošního roku opravdu výrazný nárůst využití. Rozšiřuje se i uživatelská komunita, díky které jsme dokázali ušetřit přes 1,5 milionů PET lahví, což odpovídá téměř čtyřiceti tunám plastového odpadu, a to během pouhých šesti měsíců.”

Startup Lokni vyrostl na českých univerzitách a nejpočetnější uživatelskou základnou jsou tedy jejich studenti. Data půlročních statistik tak například ukazují, že největší zájem o filtrovanou vodu bývá v úterý a ve středu, což jsou dny, kdy se po kampusech studenti pohybují nejčastěji. Největší zájem o doplnění pitného režimu je ráno před devátou hodinou a pak hodinu po poledni. Průměrné množství vody na jedno natočení tvoří už 700 ml a automaty Lokni se tak staly nedílnou součástí pitného režimu studentů.

„Zajímavým trendem je pro nás rostoucí oblíbenost perlivé vody, která aktuálně tvoří 40 % všech vytočených litrů v automatech Lokni. To dokládá, že lidé mají rádi výběr a možnost si dopřát i něco jiného, a to nám zase dává impuls do budoucna přicházet s dalšími možnostmi a vylepšeními,“ uvádí Martin Václavík.

Z reportu Lokni také vyplývá, že si nejvíce vody dopřávají studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na koleji 17. listopadu, a to průměrně přes 17 000 litrů za měsíc. Následují je studenti stavebních a IT fakult.

Síť automatů Lokni se z kampusů vysokých škol dále rozšiřuje a nyní si filtrovanou vodu do vlastní lahve mohou vychutnat i studenti Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích a také žáci a studenti Gymnázia a Základní školy Františka Křižíka v Plzni. Aktuálně tak síť čítá téměř 70 automatů v osmi krajích České republiky.

„Obliba naší sítě automatů a rostoucí komunita uživatelů nás motivuje posouvat se stále dál, a proto pracujeme na dalším rozšíření naší sítě. Rádi bychom ještě více zpřístupnili kvalitní a zdravou pitnou vodu i pro uživatele mimo řady studentů,“ komentuje Martin Václavík a potvrzuje, že Lokni plánuje v nejbližší době vstoupit do veřejného prostoru především v exponovaných místech, jako jsou například obecní náměstí, a postupně tak vytvořit důvěryhodnou síť zařízení, kde si mohou lidé natočit kvalitní pitnou vodu zdarma nebo za zlomek ceny balené vody.

Voda v potrubí škol ztrácí během prázdnin na kvalitě. Nebezpečné látky se ve stojaté vodě mohou začít uvolňovat už za několik hodin

Jedním z úkolů provozovatelů škol je postarat se o nezávadnost pitné vody v rozvodech. Ta ale v době omezení či přerušení provozu stojí v trubkách a může být po letních prázdninách kontaminovaná bakteriemi, dalšími mikroorganismy a mnohdy i těžkými kovy. Co s tím? Řešení v podobě proplachu rozvodů a odtočení může vhodně doplnit také filtrace.

V České republice je více než 11 tisíc škol (od mateřských po univerzity), které zůstávají během letních prázdnin prakticky opuštěné. Po dvou měsících stání v trubkách může pitná voda vykazovat řadu nežádoucích změn:

  • Snížení účinnosti dezinfekce – účinnost dezinfekce vody chlorem v čase klesá, což má za následek růst mikroorganismů.
  • Kontaminace vody – především z kovových potrubí se do stojící vody uvolňují nežádoucí látky, které mohou ve výsledku způsobovat zdravotní problémy.
  • Zhoršení chuti a vůně – vlivem rozkladu organických látek nebo růstu mikroorganismů může stojící voda získat nepříjemnou chuť nebo začít zapáchat.

Kvalitu pitné vody ovlivňuje i počasí

Pitná voda ve vodovodních rozvodech začíná stagnovat a tím pádem ztrácet na kvalitě již po přerušení provozu v řádu hodin. Voda, která necirkuluje, poskytuje prostor pro množení mikroorganismů, kterému následně přispívá i teplota v budově. V létě se domy a jejich vodovodní rozvody zahřívají vlivem teplého počasí, v zimních měsících zase výhřevem budov topením. Čím je pak voda teplejší, tím rychlejší a četnější je růst nežádoucích složek v ní.

Voda by se měla hýbat. Když stojí, vždy se v ní něco děje. Školy jsou rozsáhlé objekty, kde o prázdninách v trubkách stagnují tisíce litrů vody. Výsledkem může být horší chuť i nadlimitní množství bakterií. Někde se situace řeší vyšší chlorací, což má opět za následek zhoršení chuti vody. Odtočení na kvalitnější vodu trvá často moc dlouho, a z těchto důvodů žáci a studenti často sáhnou po PET láhvi balené vody. To je ale zbytečně drahé a především velice neekologické řešení,” říká Martin Václavík, zakladatel startupu Lokni, který dodává automaty na filtrovanou vodu do škol, firem i domácností.

Problematika domovních rozvodů

Na základě výzkumu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jehož předběžné výsledky byly zveřejněny v loňském roce, je voda stojící několik dní v potrubí nevhodná pro pití, umývání i vaření. Například u pozinkovaného potrubí zjistili vědci už po 24 hodinách stání vody nadlimitní obsah zinku, který je klasifikován jako těžký kov. Požití takové vody může u citlivějších jedinců vyvolat zdravotní problémy. Zcela bez rizika není ani stojatá voda z dnes nejčastěji používaného plastového vodovodního potrubí, která může rovněž vykazovat nízké hodnoty kontaminace těžkými kovy.

Častým problémem totiž bývá nepravidelná údržba vodovodních rozvodů nebo jejich stáří. To vše vede k hromadění usazenin a dalších nečistot s nežádoucím dopadem na chuť, vůni a zákal pitné vody. Stav vodovodní sítě a její materiálové řešení má neoddiskutovatelný vliv na výslednou kvalitu vody. Ukázalo to i šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ve školách z roku 2015, ve kterém se uvádí: „Šetřením ve školských zařízeních Pardubického kraje, umístěných v budovách, postavených před rokem 1945, byl ve většině zařízení, ve srovnání s dodávanou vodou z veřejného vodovodu, zjištěn zvýšený obsah olova v pitné vodě. Zdrojem olova jsou pravděpodobně zachované původní přípojky nebo domovní rozvody z olověného potrubí.”

Řešením je odtáčení, proplach a filtrace

Základním opatřením proti nežádoucí stojaté vodě je její odtočení v dostatečném množství, aby se ke kohoutkům dostala čerstvá, pitná voda. Klíčové je nechat ji dostatečně odtéct – dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) – několik minut nebo alespoň tak dlouho, dokud není chladná. V případě delšího než měsíční přerušení provozu by se pak měl propláchnout celý rozvod pitné vody v budově. Tato voda přitom vůbec nemusí přijít nazmar, lze ji využít například na zalévání zahrady nebo mytí podlah. Usazeniny, mikročástečky, zákal i mikroorganismy je možné z pitné vody odstranit vyčištěním přes filtry z aktivního uhlí a sterilizací UV světlem.

Problém s růstem mikroorganismů ve stojaté vodě se netýká jen té v potrubí, ale také třeba vody v barelových výdejnících nebo nesprávně skladovaných balených vod. „Je to relativně prosté, bakterie potřebují na množení klid a stagnující voda ve vlažné trubce je pro ně ideální příležitost. My to řešíme tak, že se naše automaty na filtrovanou vodu při delším nepoužívání automaticky propláchnou, voda se hýbe a bakterie nenarůstají. Navíc používáme ještě UV světlo, které případné zbylé bakterie likviduje,” uvádí Martin Václavík.

Navzdory negativním aspektům souvisejícím se stáním vody v domovních rozvodech je kvalita pitné vody dodávané vodárenskými společnostmi v České republice obecně velmi vysoká. V rámci testování prokázala svým složením a kvalitou v některých regionech úroveň splňující i kritéria pro vodu kojeneckou. „Česká veřejná voda je na výborné úrovni. Pokud se kvůli materiálu vnitřního potrubí nebo stagnaci v objektu částečně znehodnotí, postačí dvojkombinace kvalitního uhlíkového filtru ve spojení s UV světlem. Takto se voda upraví zpět do špičkové kvality jak chemicky, tak mikrobiologicky. Výsledná voda je pak nejzdravějším, ale i nejlevnějším řešením pitného režimu pro studenty, lidi ve firmách i doma,“ dodává Václavík.

Filtrovaná voda na českých univerzitách

Čerstvou filtrovanou vodu z automatů na filtrovanou vodu Lokni mohou dnes pít studenti 54 fakult českých univerzit, kde provoz automatů v drtivé většině financují komerční partneři vysokých škol. Podpora sítě Lokni bývá součástí jejich ESG aktivit. Studenti si díky tomu mohou napouštět kvalitní pitnou vodu do svých lahví zcela zdarma. Automaty Lokni jsou využívány také v desítkách českých firem a startup chystá i produkty pro filtraci vody do domácností.

„Pokud má voda z kohoutku dobrou chuť, barvu a vůni, není důvod pít vodu balenou v plastových lahvích. V Česku se ročně prodá přes 900 milionů litrů balené vody, což představuje obrovské množství plastového odpadu, stejně jako v podstatě zbytečné náklady na dopravu pitné vody kamiony po silnicích, následné skladování a další procesy v rámci distribuce ke koncovému zákazníkovi,“ dodává Martin Václavík z Lokni.

Dostupnost čisté a chutné pitné vody ve filtrovacích automatech pomáhá už dnes ušetřit miliony půllitrových PET lahví a stovky tun plastů. Jen školní automaty Lokni už ušetřily téměř 9 700 000 plastových lahví, což představuje 242 tun plastu a 556 tun emisí CO2 při jejich výrobě a dopravě. Na jeden výdejní automat na filtrovanou vodu ve školách nebo školních kampusech pak připadá roční průměrná úspora odpadního plastu ve výši 2,83 tun.

Lokni vloni utržilo 10 milionů Kč. Letos se chystá do veřejného prostoru a představí produkt pro domácnosti

Český startup Lokni, který provozuje síť chytrých filtračních stanic a automatů na filtrovanou vodu, má za sebou úspěšný rok. Jeho tržby se vyšplhaly na 10 milionů korun a počet uživatelů mobilní aplikace stoupl na 55 tisíc. Lokni provozuje své automaty již na 54 fakultách českých univerzit a svá řešení dodává do desítek firem a domácností. Letos startup cílí na tržby 17 milionů, plánuje vstup do veřejného prostoru a připravuje i variantu svého produktu pro domácnosti.

Startup Lokni vstoupil na český trh v roce 2017 s ambicí nabídnout zdravou alternativu k balené vodě, jejíž spotřeba produkuje odpadní plasty a celkově zatěžuje životní prostředí. Automaty na filtrovanou vodu, které uživatelům umožňují natočení perlivé i neperlivé filtrované vody do vlastních lahví, se poprvé objevily na ČVUT v Praze a brzy se rozšířily i na další české univerzity. Od začátku přitom startup staví na zodpovědném přístupu a minimalizaci plastového odpadu v podobě PET lahví. Těch za dobu svého působení na trhu ušetřil již téměř 10 milionů. Díky svému zaměření na udržitelnost se Lokni v roce 2019 a 2022 umístil v Top 15 projektů Asociace společenské zodpovědnosti v kategorii Cirkulární ekonomika. 

„Jen v ČR se ročně prodá přes 900 milionů litrů čisté balené vody, což představuje neskutečné množství jednorázových plastových obalů. Naším cílem je, aby se balené vody postupně prodávalo co nejméně, a tím se množství plastových obalů snížilo. Nic na naší snaze nezmění ani plánované zálohování, protože při vysoké kvalitě veřejné vody v ČR není důvod vodu vozit kamiony, balit ji do plastů a skladovat. Proto chceme motivovat lidi, aby pili zdravou filtrovanou vodu a snížili tak dopad plastových odpadů na životní prostředí,“ dodává Martin Václavík, CEO Lokni

Lokni již na 54 fakultách, postupně se dostává i do firem 

Vloni se tržby Lokni – spolu s projektem Bezpetek – vyšplhaly téměř na 10 milionů korun a letos cílí na 17 milionů. Roste i počet aktivních uživatelů aplikace, která byla uvedena v roce 2021 a dnes ji využívá 55 tisíc uživatelů. Na univerzitách, kde jsou automaty instalované, oslovují cca 150 tisíc vysokoškolských studentů, a další tisíce lidí pijí vodu z Lokni v domácnostech a firmách. Automaty se nachází například v kancelářských budovách, jako je pražské Florentinum, nebo v právě dokončovaném office centru Masaryčka. Využívá je call centrum Air France, ale i řada středních a menších firem.  

Ve veřejném prostoru Lokni staví na byznys modelu prodeje filtrované vody prostřednictvím aplikace v rámci předplatného a v budoucnu chce umožnit také jednorázové platby kartou. Na provoz a údržbu sítě mohou přispívat také partneři z řad firem, které si tak plní své ESG závazky. Partnerský model je běžný například na univerzitách, kde mají studenti většinou filtrovanou vodu zdarma právě díky partnerům projektu, kteří příspěvkem na provoz získávají prostor na LCD monitorech výdejních automatů a v bannerech mobilní aplikace, kde mohou oslovit své zákazníky či zaujmout talenty v rámci náborových kampaní. Instalace filtračních stanic Lokni ve firmách je zase nástrojem ke zlepšení celkové firemní kultury a přístupu zaměstnanců k péči o životní prostředí. Ve veřejném prostoru, jakým jsou například centra větších měst nebo terminály dálkové hromadné dopravy, financuje provoz opět prodej reklamní plochy na LCD v kombinaci se symbolickým příspěvkem uživatele. Čtvrtým modelem pak bude připravované řešení pro domácnosti. 

Filtry z aktivního uhlí 

Automaty Lokni využívají komplexní filtraci přes filtry z aktivního uhlí. Ty odstraní z vody veškeré nežádoucí chutě a pachy a odeberou všechny částice a nečistoty větší než 0,2 mikronu, které se v běžné kohoutkové vodě nachází. Díky speciálnímu ošetření vody pomocí UV světla se zlikvidují i nežádoucí bakterie a mikroorganizmy. Voda pak může být nasycena i CO2, pokud zákazníci preferují perlivou.  

Vývoj filtračních automatů Lokni probíhá kompletně v Česku, kde startup spolupracuje s českými univerzitami i institucemi, jako je např. Státní zdravotní ústav nebo Technická univerzita v Liberci. Filtry se vyrábí v Belgii, v jedné z největších specializovaných továren na filtry v Evropě.

Filtrace jako řešení zastaralých potrubí 

Lokni od svého počátku staví na zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a snaží se vrátit Čechům „důvěru“ v kohoutkovou vodu. Její obecná kvalita je totiž nadprůměrná – mezinárodní index DALY, hodnotící klíčové parametry kohoutkové vody, nám celosvětově přisuzuje 30. příčku. Problém ovšem v ČR mohou představovat zastaralé instalace a zanesení vodovodního potrubí, které pak může ovlivňovat i výslednou kvalitu a senzorické vlastnosti vody.  Filtrační stanice tak nabízí řešení, které pomáhá bojovat s nadprodukcí plastového odpadu a zároveň dává uživatelům možnost natočit si čerstvou filtrovanou vodu do vlastní lahve.  

„Snažíme se vrátit lidi zpět k vodovodní vodě a omezit nesmyslnou přepravu té balené. Proto jdeme cestou dofiltrování kohoutkové vody v místě spotřeby, což je současný světový trend. Z dobré vody tak uděláme vodu špičkovou, která má vynikající chuť i chemické vlastnosti. Kromě zdraví a ekologie je zásadním plus také cena – za filtrovanou vodu lidé zaplatí jen zlomkem ceny balené vody, a v mnoha případech ji mají zdarma,” doplňuje Martin Václavík, CEO Lokni.  

Plány do budoucna  

Do pěti let by startup Lokni chtěl získat cca 1-5 % ze současného objemu trhu balených vod, který má momentálně velikost cca 20 miliard Kč (polovinu tvoří balená voda). Oslovit chce především veřejné instituce jako města a školy a vytvořit důvěryhodnou síť zařízení, kde si mohou lidé natočit kvalitní pitnou vodu zdarma nebo za zlomek ceny balené vody. V horizontu dvou let by pak firma chtěla expandovat do zahraničí a oslovit širší evropský trh – v hledáčku má především letiště a další terminály dálkové hromadné dopravy nebo centra větších měst.

Lokni si na PR vybral FYI Prague, společně se zaměří na témata udržitelnosti a profilaci business modelu

Český startup Lokni, který nabízí chytré filtrační systémy na kohoutkovou vodu, vstupuje do další fáze strategického rozvoje. Společnost se již úspěšně etablovala v akademické sféře – v prostorách kampusů univerzit – a nyní chce se svým řešením oslovit i veřejný sektor a komerční B2C prostředí. S ucelenou strategickou komunikací mu pomůže agentura FYI Prague.

Startup Lokni vyvíjí vlastní unikátní řešení na filtraci vody, které od roku 2017 dodává na české univerzity. Automaty aktuálně provozuje na 54 fakultách a využívají je i desítky firem, přičemž aplikace Lokni má již 55 tisíc uživatelů. V letošním roce chce firma vstoupit i do veřejného prostoru a připravuje také B2C variantu svého produktu. 

Lokni vstoupil na trh s cílem nabídnout zdravou alternativu k balené vodě, jejíž spotřeba vede k nadprodukci plastového odpadu a výrazně tak zatěžuje životní prostředí. Spolupráce Lokni s FYI Prague se tak zaměří především na vyhledávání příležitostí a komunikaci klíčových ESG témat s využitím relevantních stakeholderů a spoluprací s institucemi jako například SZÚ. 

„Kromě akademické sféry chceme v letošním roce oslovit také další veřejné instituce a firmy, proto jsme hledali PR partnera, který má zkušenosti nejen se startupy, ale i veřejným sektorem. FYI Prague nás zaujali svým kreativním přístupem a schopností podívat se na komunikaci opravdu komplexně,“ dodává Martin Václavík, CEO Lokni.

Kromě ESG témat bude jedním z komunikačních cílů přiblížení samotného modelu fungování startupu. Ten v podobě sekundárního byznys modelu staví také na pronájmu reklamní CLV plochy u automatů, díky kterému mají uživatelé univerzit či jiných uzavřených kampusů vodu zdarma či za mírný poplatek. Náklady na provoz pak hradí partner, který může reklamou oslovit své zákazníky či uživatele. Firemní instalace zase přinášejí zajímavý benefit pro zaměstnance, a pro společnosti zároveň způsob, jak plnit jejich ESG závazky z hlediska omezování plastových obalů.

„Líbí se nám celková filozofie značky Lokni, která dává smysl a snaží se svým produktem zlepšit veřejný prostor. Navíc za ní stojí lidé, kteří projektu skutečně věří a vše dělají s neskutečným zápalem. Věřím, že společně dokážeme posunout značku zase o kus dál,“ komentuje Jan Řezáč z FYI Prague.

V nejbližších měsících plánuje Lokni vstoupit do veřejného prostoru. Lidem tak přinese benefit v podobě zdravé kohoutkové vody s počátečním kofinancováním provozu a firmám pak rozšiřující se síť CLV reklamních ploch.

MADMONQ přichází s vlastními Greens

Startup MADMONQ, česká jednička v oblasti přírodních doplňků stravy pro hráče, vstupuje na trh s novinkou v podobě vlastních Greens. V jednom sáčku komplexního práškového doplňku stravy nabídne porci fytonutrinentů a bioaktivních látek ze zeleniny a ovoce jako řešení pro všechny, kdo jí nezvládají konzumovat dostatek nebo hledají způsob, jak podpořit celkovou regeneraci a zažívání. S Greens se chce MADMONQ stát jedničkou na evropském trhu, kde už se úspěšně prosadil se svými dalšími produkty.

Řešení nedostatku zeleniny v jídelníčku

Startup MADMONQ v roce 2017 úspěšně vstoupil na trh doplňků stravy pro amatérské a profesionální hráče počítačových her, kterým nabídl přírodní alternativu energetických nápojů. Od počátku se snaží změnit pohled herní komunity na péči o zdraví a jeho tabletky na podporu výkonu a soustředění MADMONQ a CHAMPION pro péči o dlouhodobé zdraví se rychle staly fenoménem, který dle průzkumů zná 80 % hráčů. Oblíbili si je přitom nejen gameři. Z interních dat společnosti plyne, že je 70 % zákazníků užívá při práci a patří mezi ně i náročné profese jako lékaři, startupisti, manažeři nebo IT pracovníci, kteří se potřebují soustředit.

Novinka v podobě MADMONQ Greens se tentokrát zaměřuje na nedostatek ovoce a zeleniny v jídelníčku, se kterým se potýká většina Čechů. Ačkoliv Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje denní dávku 5 porcí ovoce a zeleniny, dle průzkumu MADMONQ jí v Češi v průměru polovinu tohoto množství a jen 2 % pak skutečně denně konzumují plné doporučené množství zeleniny. Greens v podobě komplexního práškového doplňku stravy tak mají pomoci vykrýt dávku bioaktivních látek z ovoce a zeleniny* těm lidem, kteří chtějí její příjem zlepšit a aktivně se zajímají o své zdraví.

„MADMONQ Greens jsou dalším střípkem do skládačky našeho portfolia a možností, jak efektivně řešit nedostatečný příjem fytonutrientů a dalších aktivních látek z ovoce a zeleniny i celkovou vyváženost stravy. Problém s konzumací zdravých potravin se netýká jen gamerů, ale většiny populace. Proto věříme, že si ke Greens najdou cestu všichni, kteří chtějí svůj životní styl zlepšit, a nejen naše ‚core‘ hráčská cílovka,“ dodává Michal Noga, CEO MADMONQ.

Ambice dobýt Evropu

MADMONQ je první českou firmou, která takto komplexní Greens vyrábí, a její ambice – stejně jako v případě cucavých tabletek – nekončí jen v ČR. Samotný trh s Greens totiž dlouhodobě roste dvouciferným tempem a jeho velikost byla vloni odhadnutá na 330 milionů dolarů. MADMONQ proto svůj práškový doplněk uvádějí zároveň i v dalších zemích s důrazem na západní Evropu, kde u zákazníků zabodovaly i tablety MADMONQ a CHAMPION. Greens přitom oslovují ještě širší cílovou skupinu, a Michal Noga tak v novém produktu vidí velký potenciál.

„Dlouhodobě sledujeme celosvětové trendy a potřeby nejen gamerů, ale všech, kteří tráví čím dál více času za monitorem a aktivně se zajímají o své zdraví. Proto uvádíme Greens i na dalších evropských trzích a očekáváme velký zájem především v zemích jako Francie a Velké Británie. S přidáním Greens do našeho portfolia chceme zároveň profilovat naši značku více směrem do zdraví a přiblížit se tak naší dlouhodobé misi vybudovat globální brand, který řeší zdraví v gamingu,” doplňuje Michal Noga.

Odladěné složení i původ surovin

MADMONQ Greens sází na jednoduchost a snadné užívání a přicházejí ve formě komplexního práškového doplňku stravy, který stačí rozmíchat v 200 ml vody. Pravidelná konzumace pomáhá doplnit důležité živiny, které tělu při nedostatečném příjmu ovoce a zeleniny chybí a které běžné doplňky stravy neobsahují. MADMONQ Greens ale zlepšují také celkové zažívání a urychlují regeneraci po náročných fyzických aktivitách – ocení je tak i sportovci.

Greens obsahují celkem 62 ingrediencí včetně bioaktivních látek, fytonutrientů, minerálů, vitamínů, prebiotik, enzymů. Základ pak tvoří extrakty z 34 vybraných druhů ovoce a zeleniny, které pocházejí z EU a většina získala i BIO certifikaci.

MADMONQ vyrábí své Greens kompletně v Česku podle vlastní originální receptury. Vývoj produktu probíhal přibližně rok a půl a jeho součástí bylo i testování veškerých složek a ladění finálního složení.

„Vyladění poměrů surovin tak, aby fungovaly co nejlépe, nebylo vůbec jednoduché. Ještě složitější ale bylo najít spolehlivého dodavatele, který zajistí ty nejkvalitnější suroviny splňující potřebné certifikace. Nechtěli jsme ale ustupovat z našich vysokých nároků, a tak jsme raději uvedení Greens o dva měsíce odložili a počkali, než nám správně uschnuly extrakty z okurky a chřestu,“ dodává Michal Noga.

Pro předplatitele i nové zákazníky

Startup MADMONQ od svého počátku staví na silné komunitě a unikátním předplatitelském modelu, který je na trhu suplementů neobvyklý. Právě předplatitelé tvoří více než 50 % zákazníků a jejich podíl se stále zvyšuje. Využít přitom mohou jak výhodnější ceny produktů, tak i speciální tematický merch či limitované nabídky.

Balení MADMONQ Greens obsahující 30 porcí bude možné zakoupit jak jednorázově, tak i v rámci měsíčního či ročního předplatného na webu MADMONQ. Jedno balení obsahující 30 porcí stojí 1295 Kč, u měsíčního předplatného vyjde cena na 1165 Kč a u ročního pak na 1033 Kč.

*Vychází z doporučení WHO, tedy 80 g čerstvého ovoce nebo zeleniny, počítáno jako ekvivalenty kvercetinu a proanthokyaninu.

Barefooty Skinners vstupují do Německa, na novém trhu chtějí do 3 let prodávat 200 tisíc párů (ponožko)bot ročně

Brněnská značka Skinners, jejíž barefoot obuv vyhledávají zákazníci nejen v ČR, ale i v zahraničí, pokračuje v započaté expanzi. Nově se chce výrazně zaměřit na německý trh, kde už oslovila zákazníky předešlými crowdfundingovými kampaněmi. Do 3 let chce na tomto významném trhu prodávat stovky tisíc párů bot, což znamená zhruba 150 milionů Kč (6,25 mil. eur) obratu. Pomoci k tomu má komplexní omnichannel prodejní strategie, silný lokální marketing a dedikovaný externí country manager.

Brněnští Skinners ovládli před šesti let český trh se svými unikátními ponožkobotami, které znamenaly průlom v oblasti barefoot obouvání. Následná úspěšná crowdfundingová kampaň na platformě Kickstarter dostala značku do 120 zemí světa. V rámci zahraniční expanze se Skinners nyní chtějí cíleně zaměřit na Německo, kde míří na prodej 200 tisíc párů ročně a kompletní pokrytí trhu. Díky zkušenostem z pilotního provozu navíc může firma stavět na dobré znalosti trhu a vybudované retailové síti.

Změna obchodního modelu a oficiální vstup do Německa
První německé zákazníky oslovili Skinners během úspěšné kickstarterové kampaně v roce 2016, v níž vybrali 16 milionů korun. Již v následujícím roce se zúčastnili největšího outdoorového veletrhu ISPO Mnichov, kde se umístili jako finalisté na startupové platformě ISPO Brandnew, a následně začali spolupracovat s německým distributorem. Dodání zboží koncovým zákazníkům v Německu stejně jako v ČR zajišťuje český logistický fulfillment Skladon.  Důležitým prodejním kanálem nadále zůstane amazon.de, díky kterému patří německý trh již nyní z hlediska prodejů mezi top 3.

„Amazon je velmi oblíbenou platformou pro německé zákazníky, kteří jsou detailně zaměření na technické aspekty. Mimo to je Amazon znám svým extrémním prozákaznickým servisem, a tak zde německý zákazník velmi rád nakupuje. Zároveň ho využívá jako zdroj referencí – podobně jako u nás v ČR funguje Heureka,“ doplňuje Michaela Steinhauser, spoluzakladatelka Skinners.

Do oficiálního vstupu na německý trh chtějí Skinners investovat cca 50-60 milionů Kč. Hlavním distribučním hubem se stane Mnichov, druhou klíčovou lokalitou pak bude Hamburk, kde se bude soustředit customer service, marketing, PR a další služby. V rámci expanze dojde i k rozšíření působení současného německého distributora, jehož zástupce Christian Hoffman se stane novým country managerem. Díky tomu budou Skinners v Německu nově dostupné u více než 100 partnerů po celé zemi. Expanzi rovněž podpoří lokální marketingová kampaň.

Německý trh v dobré ekonomické kondici, Skinners míří na prodeje 200 tisíc párů ročně
Německý trh nabízí z pohledu rozvoje řadu možností, ačkoliv se ani jemu nevyhnula energetická krize a ekonomika se jako v řadě dalších zemí potýká s nastupující recesí. Jiří Čírtek, CFO & CSO Skinners nicméně vidí na německém trhu velký potenciál: „Státní rozpočty v Německu nevykazují dramatické schodky jako v ČR a německé statní finance jsou ve velmi dobré kondici. Ekonomická síla spotřebitelů z hlediska průměrné mzdy je zároveň násobně vyšší než v ČR. Pokud tak vycházíme z toho, že v ČR dokážeme prodat cca 50 000 párů ponožkobot za rok, je náš optimistický odhad potenciálu německého trhu 10-15x vyšší. Současný objem cca 20 000 párů za rok je tedy jen slušným počátečním krůčkem na dlouhé cestě.“

Pro německé zákazníky je typické technické zaměření – zajímají se o použité materiály i téma udržitelnosti produktů a slow fashion. Zároveň jsou velmi aktivně založení a milují výlety, turistiku a kempování, což pro Skinners otevírá řadu možností, jak na německém trhu uspět – ať s klasickým modelem Comfort nebo novinkou Compression 2.0 určenou na dynamické sporty a aktivity.

Autobazary vyprazdňují sklady a nabízejí až neuvěřitelné slevy, obezřetnost je ale na místě

Evropské on-line tržiště s ojetinami, společnost Carvago, pravidelně analyzuje evropský trh s ojetými vozy a zveřejňuje spotřebitelská data. Z jejich poslední analýzy vyplývá, že se trh stabilizoval. Ve srovnání se začátkem roku 2022 jsou dnes mediánové ceny jednotlivých modelů nižší. Evropští obchodníci s ojetými vozy se s blížícím se koncem roku zbavují skladových zásob a nabízejí atraktivní slevy, obezřetnost je ale na místě. Platforma Carvago, která dováží pro české zákazníky vozy ze zahraničí a před výkupem od obchodníků vozy prověřuje standardizovanou technickou kontrolou CarAudit*, upozorňuje, že u zlevněných vozů nachází až o pětinu více nedostatků. Zájemci o ojetý vůz by dnes více než kdy jindy neměli podceňovat odbornou technickou kontrolu před nákupem.

Koupě zlevněného auta 

Sleva na ojetém voze nemusí být automaticky znakem automobilu se skrytou vadou, vyplatí se ale nepodcenit technickou kontrolu před samotným nákupem. Typickým motivem obchodníků pro nabídku slevy bývá nutnost snížení počtu aut na skladě před svátky a přelomem roku, což je běžný jev a pro zákazníka je pak na výběr mnoho zajímavých možností. Mezi auty s atraktivními slevami se ale problematické kusy najdou přece jen častěji: „Se zvyšujícími se náklady na běžný život v posledních měsících se zvedl zájem o kategorii zlevněných vozů o 36 % v porovnání druhého a třetího čtvrtletí,“ uvedl Zbyněk Müller, obchodní ředitel Carvago.com„To nás přivedlo k myšlence porovnat výsledky provedených kontrol CarAudit* u vozů, které jsme v uplynulém půlroce dodali zákazníkům. Zjistili jsme, že ojetiny se slevou mají až o pětinu více technických nedostatků než vozy bez ní.“

Ne vždy je drobná technická závada, oděrky na laku či kolech důvodem, proč by auto nemělo být zajímavým kusem ke koupi: „To, že v rámci kontroly CarAudit* nacházíme nyní více technických nedostatků, je znakem současného trhu. Zjištění nedostatků zákazníkům před koupí prezentujeme v protokolu. Pokud se jedná závažné nedostatky, auto k nákupu nedoporučujeme a hledáme se zákazníkem dál,“ vysvětlil Marek Dvořák, vedoucí oddělení výkupu v Carvago.com.

Zájem o standardní úvěry klesá

Zatímco v roce 2021 byly až dvě třetiny vozů financované úvěrem, se zvyšujícími se úrokovými sazbami tento podíl postupně klesá. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku byla financovaná úvěrem jen jedna třetina vozů prodaných na Carvago. „Pro značnou část zákazníků jsou měsíční splátky nad jejich možnosti a proto s nákupy obecně vyčkávají. Ne každý se dostane na nejnižší proklamovaný úrok nabízený bankou,“ vysvětluje Martina Chomová, manažerka financování v Carvago.com, a dodává: „V poslední době registrujeme výrazně vyšší zájem o poměrně nový typ finančního produktu, u nás nazvaného Nízká splátka. Jak z názvu vyplývá, hlavním benefitem tohoto financování je až o 30 % nižší měsíční splátka než u standardního úvěru.“

Ojetiny levnější než na jaře

Od začátku letošního jara, kdy se přerušil téměř dva roky trvající trend zdražování ojetin, lze pozorovat stabilizaci cen na trhu. V meziročním srovnání dokonce většina oblíbených modelů v Česku i Německu zlevnila. Jediná kategorie, u které byl zaznamenán mírný nárůst, jsou vozy do deseti let stáří: „Odpovídá to trendu posledních měsíců, kdy zákazníci často volí levnější a starší vozy,” vysvětluje Müller.

*CarAudit je standardizovaná technická kontrola vozů společnosti Carvago. Každá prověrka čítá 270 kontrolních položek a detailní fotodokumentaci.

Brněnští Skinners si na PR vybrali FYI Prague. Agentura pomůže se zahraniční expanzí, komunikací nových produktů i prohlubováním spolupráce s komunitami

Brněnská značka Skinners, která se svými barefoot ponožkobotami slaví úspěchy v ČR i zahraničí, zahájila spolupráci s agenturou FYI Prague. Ta by jí měla pomoci se strategicky řízenou komunikací a celkovou profilací. Zaměřit se chce i na podporu plánované zahraniční expanze a budování vztahů se stakeholdery a komunitami.

Skinners ovládly trh se svými ponožkobotami, které přinesly průlom v oblasti barefoot obouvání. Tomu pomohly i dvě úspěšné crowdfundingové kampaně na Kickstarteru, které dostaly Skinners do 120 zemí světa. V letošním roce se společnost posunula v segmentu barefoot o další krok a představila nový model barefoot tenisek Skinners Walker, podpořený kampaní na českém HitHitu. Ta se stala druhou nejúspěšnější kampaní na portálu a cíl překonala hned 14x.

Ponožkoboty Skinners, kterých se za 6 let prodalo více než 705 tisíc párů, přitom stále zůstávají českým ručně vyráběným produktem. Kromě materiálu, který pochází z Itálie a Švédska, se vše od vývoje přes výrobu až po recyklaci odehrává v ČR. Nový model Walker se pak šije kompletně v Portugalsku, které je kolébkou prémiových kožených bot a dokáže splnit i náročné požadavky na výrobní kapacitu. Právě ruční výroba, unikátní design a neustálé inovace píší silný příběh společnosti, kterou před sedmi lety tvořili jen její dva zakladatelé.

Úspěch kampaně s sebou nese i potřebu strategicky řízené komunikace, kterou od 1. listopadu nově zastřešuje PR agentura FYI Prague. Kromě profilace značky a příběhu jejích zakladatelů zaštítí i produktovou komunikaci, bude rozvíjet vztahy se stakeholdery a komunitami a podpoří také plánovanou zahraniční expanzi.

„Příběh naší značky je silný a pro nás i velmi osobní. Proto jsme hledali někoho, kdo nám ho pomůže komunikovat dál, a to nejen směrem k médiím, ale i našim zákazníkům a komunitám, se kterými chceme úzce spolupracovat,“ dodává Michal Presse, marketingový ředitel společnosti Skinners.

„Skinners jsou fenoménem nejen na českém, ale i zahraničním trhu. Z našeho pohledu jde o lovebrand, jehož sílu ukazují i velmi úspěšné kampaně na českém i zahraničním trhu. Jsme rádi, že můžeme pomoci rozvíjet potenciál značky dál,“ doplňuje Jan Řezáč, zakladatel FYI Prague.

V letošním roce se chce Skinners etablovat jako globální značka na americkém trhu a plánuje také expanzi do Německa, kde vidí velký potenciál rozvoje. Na českém trhu chce dále upevňovat a rozšiřovat své působení a oslovovat další komunity a nové cílové skupiny.

„Naše produkty neustále inovujeme a představujeme nové edice, které si oblíbili jak amatérští, tak profesionální sportovci. Rádi bychom oslovili další okruh příznivců z řad fitness komunit i bojových či extrémních sportů,“ zakončuje Michaela Steinhauser, spoluzakladatelka Skinners.

Lékárna.cz převádí své inzertní plochy do platformy Cruxo

Retail media platforma Cruxo představila prvního významného partnera, kterým se stala Lékárna.cz spolu se sesterskou Mojalekaren.sk.  Jeden z předních online prodejců léků převedl veškeré reklamní plochy svého e-shopu do platformy Cruxo, která mu přináší automatizaci a kompletní správu online kampaní. Po finalizaci právě probíhající technologické fáze začne během léta testování řešení a pro vendory se nové inzertní plochy otevřou v září.

Platforma Cruxo mění a kompletně automatizuje tradiční přístup k prodeji reklamních i produktových ploch. Do správy nyní přebírá veškeré reklamní plochy na e-shopu Lékárna.cz a mojalekaren.sk. Kromě automatizace reklamních kampaní přináší zásadní inovaci v podobě rozšíření o nativní plochy a nové formáty.

„Lékárna.cz dosud v rámci plánování kampaní fungovala – stejně jako velká většina dalších e-shopů v ČR – především na bázi tužka/papír. Proto již nezbývala kapacita na aktivní řešení reklamního prostoru na e-shopu, a ne všichni dodavatelé byli do reklamy na e-shopu Lékárna.cz zapojeni. Díky automatizaci, kterou Cruxo nabízí, se otevírají nové možnosti práce s interním reklamním prostorem,“ dodává Michal Trunkát, CEO Cruxo.

V současném vysoce konkurenčním prostředí internetových lékáren hledáme cesty, jak naše zákazníky nezahltit nerelevantní reklamou. Od automatizace prostřednictvím platformy Cruxo očekáváme, že našim dodavatelům budeme schopni nabídnout více reklamního prostoru s vyšší efektivitou díky jejímu lepšímu cílení, což zároveň ocení i sám zákazník,“ uvádí Karel Klodner, Executive Director, Lékárna.cz.

Výhody pro dodavatele i zákazníky
Dodavatelé produktů na Lékárna.cz budou moci díky novému systému jednoduše objednat a kompletně odbavit reklamu přímo přes Cruxo. Plná automatizace procesů umožní obsáhnout větší počet vendorů a zároveň zpřístupnit reklamu všem dodavatelům. Reklamní produkty si tak budou moci zakoupit rychlou a transparentní cestou i menší značky, které dříve běžně nebyly ve vendor marketingu aktivní.

Cruxo řeší veškeré procesy spojené se zadáváním kampaní, takže i při nárůstu dodavatelů aktivních v reklamě se Lékárna.cz nebude potýkat s žádným vyšším tlakem. Zásadní změnou pak projdou nejen reklamní formáty, ale také samotná zákaznická zkušenost.

„Zatímco většina e-shopů v ČR prodává především běžné bannerové formáty, my přinášíme nové nativní formáty, které mají přímý dopad na obrat značek a nedělají z e-shopu reklamní nástěnku. Společně s personalizačním modulem dokážeme pak i lépe zacílit komerční sdělení. Budujeme tak zcela novou zákaznickou zkušenost s nákupem,“ doplňuje Michal Trunkát.

Implementační proces probíhá ve čtyřech krocích. Cruxo zmapuje aktuální produkty a technologické řešení a následně provede datovou analýzu. Na jejím základě probíhá návrh nových reklamních formátů a cílení včetně designu procesu technologické integrace. V následné implementační fázi nasazuje Cruxo technologii, nastaví pro e-shop procesy a proškolí tým. V posledním kroku pak při pilotním provozu odladí ceny produktů, aktivuje rozhraní pro dodavatele a spustí celé řešení.

Zásadní změna ve vendor marketingu
Dlouhodobou vizí platformy Cruxo je přinést e-shopům řešení, které obsáhne jejich kompletní správu vendor marketingu. Kromě samotné on-site reklamy na e-shopech, kterou si dodavatel objedná na kliknutí, tedy také reklamu spravovanou e-shopem, ale mířící mimo vlastní stránky. Cílem by mělo být nabídnout dodavatelům nákup kompletní reklamy pohodlně na jednom místě, a to včetně nových formátů brandové reklamy, která doplní klasickou výkonnostní.

„Retailový marketing se stává novým plnohodnotným odvětvím, která ve světě roste raketovým tempem – v USA za dva roky vyrostlo o 50 % a rychle roste i v Evropě. Pro e-shopy to znamená ‚překopání‘ přístupu k vendor marketingu, který prochází zásadní změnou a vyžaduje komplexnější řešení, díky němuž budou moci e-shopy dál budovat svůj business a držet krok s konkurencí,“ dodává Trunkát.