Globální fúze a akvizice nadále na vzestupu, Česko však čeká asi 15 % pokles

Česko u investorů dlouhodobě patřilo k jednomu z nejžádanějších trhů. A přestože rok 2021 byl z pohledu fúzí a akvizic i přes dozvuky koronavirové krize nadprůměrný, nyní bude hledání investora náročnější. Kombinace faktorů, jako jsou rostoucí ceny energií, přezaměstnanost, ale také válka na Ukrajině totiž povede k tomu, že počet fúzí a akvizic v Česku po delší době pravděpodobně klesne. Vyplývá to z informací nejrychleji rostoucí globální poradenské sítě RSM.

Specialisté RSM analyzovali data z více než 600 globálních transakčních aktivit především v segmentu SME včetně Česka a Slovenska, které se loni realizovaly po celé Evropě. Z dat vyplývá, že v popředí stál zájem především o firmy z oblasti automatizace a digitalizace, průmyslové podniky, telekomunikace, ale také společnosti, které přináší ekologické inovace.

Covid měl loni na SME fúze a akvizice minimální vliv

Trh ještě loni rostl navzdory těžkostem, spojeným s koronavirovými opatřeními, také v Česku. S výjimkou trhu s hotelnictvím a pohostinstvím tak neměla pandemie na fúze a akvizice v podstatě žádný vliv. Motivací byly především nízké úrokové sazby a zároveň dlouhodobé stabilní ekonomické a geopolitické podmínky Česka. Tak jako v předchozích letech investovaly především private ekvity fondy, strategičtí investoři a finančně stabilní společnosti.

„Česká republika má v rámci EU specifickou pozici s ohledem na stabilní ekonomickou a geopolitickou situaci a vazbu na pobaltské země, a je proto pro investory velmi zajímavou destinací pro případné akvizice. Byla dlouhodobě vnímána jako bezpečná země s nízkou mírou rizika rychlých zvratů. Jsou zde podmínky pro perspektivní vznik technologických a jiných firem včetně startupů, které jsou příležitostí pro zahraniční investory,“ říká Lenka Zdražilová, vedoucí transakčního oddělení společnosti RSM.

Na trhu se zároveň promítla celá řada faktorů, která fúze a aktivizace formovala. Po celé Evropě a stejně tak i v Česku dochází ke generačním změnám ve vedení společností. Ty urychlila mimo jiné probíhající pandemie, která začala klást nové požadavky na celkový styl vedení i základní digitalizaci komunikace uvnitř jednotlivých podniků. V evropském měřítku hrály v loňském roce v oblasti investic prim především severské trhy. Počet IPO stoupl ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku a na Islandu násobně. Skandinávie se tak pravděpodobně stane silnou inspirací pro celou Evropu. Zájem investorů totiž odráží vzestup severské startupové scény, ale také nízkou regulovanost trhu a vysokou podporu lokálních investorů.

Pro Česko se může stát inspirací také přístup seveřanů k implementaci ESG do svého podnikání, která se stále častěji stává jednou z důležitých podmínek pro zajištění financování ze strany finančních institucí. Právě kvalitně zpracovaná ESG strategie a její zakotvení do firemních procesů – tedy něco, co České podniky často nezvládají – zvyšuje násobně atraktivitu pro zahraniční investory.

Česko čeká propad až o 15 %, výhled na dokonalou bouři však znervózňuje spíše zahraniční investory

Přestože podle RSM bude na většině evropských trhů akviziční apetit přetrvávat, už nyní je i z dat za první kvartál jasné, že Česko na nějakou dobu přestane těžit ze svých současných výhod. Závislost ekonomiky na ruském plynu, geopolitická blízkost konfliktu, zhoršený rating, ale také zvyšování úrokových sazeb a přetrvávající nedostatek lidských zdrojů, to vše může způsobit pokles fúzí a akvizic o 10–15 %.

Ještě větší propad je naštěstí tlumený dostatečným zájmem lokálních investorů a taky jejich schopností nakupovat z vlastních zdrojů. Pro české SME je přitom kvalitní spolupráce s investory klíčová – podle studie RSM nemají bez vstupu investora možnost posunout se dostatečně rychle, expandovat nebo udržet svou dlouhodobou konkurenceschopnost.

„V této chvíli ještě nepociťujeme plný dopad situace na Ukrajině, ale už nyní je jasné, že se dotkne firem, které jsou orientovány na spolupráci s Ruskem, Běloruskem nebo Ukrajinou. Ať už ve formě exportu nebo mají tyto trhy jako součást subdodavatelského řetězce,“ uvádí Lenka Zdražilová, vedoucí transakčního oddělení společnosti RSM. „Pravděpodobně tedy budou řešit alternativu spolupráce s jinými zeměmi například v rámci EU, zde však mohou narážet na vyšší náklady na pracovní sílu v těchto zemích nebo složitější logistiku. To může odradit řadu zahraničních investorů.“

Zahraniční investoři tak budou v roce 2022 v Česku investovat především do začínajících a perspektivních firem v technologických segmentech. Čeští investoři budou pravděpodobně pokračovat v menších investicích do společností, které strategicky zapadají do jejich portfolia, a budou si upevňovat svou pozici na českém trhu.

Pro řadu firem je letošek vhodným rokem k prodej, mohou ho však prováhat

RSM si všímá také skutečnosti, že právě letošní rok by mohl být pro řadu malých a středních firem vhodný k prodeji. Akviziční chuť je dlouhodobě vysoká, volných prostředků je stále dostatek, na druhou stranu inflace, rostoucí úrokové sazby i projevy ukrajinského konfliktu, které plnou silou zaznamenáme pravděpodobně až v druhé polovině roku, naznačují, že je Česko v bodu kulminace. Následující tři roky se pak mohou nést v duchu postupného ochlazení ekonomiky a z něj vyplývajících těžkostí.

„Bohužel, z našich zkušeností, řada českých firem není schopna včas rozpoznat vhodný okamžik, kdy by měla zvažovat vstup strategického investora a případný prodej. Čeští podnikatelé mohou prováhat i moment, kdy je třeba radikálně změnit svoji obchodní strategii a zabránit znehodnocení vlastního byznysu nebo dokonce krachu,“ zakončuje Lenka Zdražilová. „Pokud dochází k prodeji finančně nestabilní společnosti nebo se podnikatelé nestihnou na prodej přichystat, má to pochopitelně negativní dopad na celkovou prodejní cenu.“ 

Koho čekají těžké časy a kdo bude v kurzu?

Složitý rok čeká průmyslově orientované společnosti, které jsou vysoce energeticky náročné, orientované na aktuálně nestabilní východní trhy nebo konkrétní segmenty – zejména automobilový průmysl. Zranitelné budou také podniky, které pracují s velmi nízkou ziskovou marží. Klíčové budou také finanční rezervy, které zvládnou tlumit výkyvy na finančním trhu.

RSM TOP 5 odvětví s akvizičním potenciálemRSM TOP 5 odvětví s akvizičním potenciálem v Česku
Automatizace a digitalizaceAutomatizace a digitalizace
Výrobní průmyslLogistika
LogistikaVýrobní průmysl
Green TechDopravní systémy
Média (včetně zábavních)IoT a průmysl 4.0