Filip Vítek

České routery Turris v USA i Británii a nová Omnia 2022

Turris míří se svými oceňovanými routery navrženými pod záštitou provozovatele české národní domény CZ.NIC na americký a anglický trh a začíná úzce spolupracovat s asociacemi poskytovatelů internetu WISPA a UK WISPA. Účast na dvou významných událostech otevírá možnosti představení bezpečnostních benefitů routerů Turris členům asociace, pomoc při certifikování zařízení a zařazení produktů do stálé nabídky poskytovatelů internetu a dalších firem.

Český Turris otevírá svou účastí na setkáních asociace WISPA v USA a UK WISPA v Anglii jednání s místními poskytovateli internetu (ISP). Tímto krokem sleduje Turris svou dlouhodobou strategii a rozšiřuje své obchodní aktivity i osvětu zaměřenou na prevenci před kybernetickými hrozbami, které často souvisí s neaktualizovaným firmwarem a firewallem routerů. Nebezpečí související s tímto faktem zdůraznila například nedávná mimořádně nebezpečná hrozba, která otevírá bezpečnostní díru v routerech minimálně 17 výrobců.

Asociace WISPA a UK WISPA  zastupují zájmy vyvíjejícího se ekosystému poskytovatelů bezdrátových internetových služeb (WISP) v USA a Velké Británii, sdružují lokální poskytovatele internetu a souvisejících produktů a služeb a pomáhají jim prosadit se v konkurenci regulátorů a největších ISP v daných zemích. Na událostech UK WISPA v Edinburghu a na eventu WISPAPALOOZA v Las Vegas představí Turris své produkty vybavené dynamickým firewallem aktualizovaným až 3000x denně a bezpečnostní systém Turris Sentinel. V Las Vegas představí Turris také novou, výkonnější generaci routeru Omnia, která vstoupí na trh v roce 2022.

Cílem jednání s poskytovateli internetu v USA a Anglii je dát uživatelům na nových trzích možnost zvolit si zařízení, které zvýší bezpečnost jejich síťového provozu i veškerých datových toků v domácnostech, a také rozšířit komunitu uživatelů, kteří sdílejí s bezpečnostním systémem Turris Sentinel informace o rozpoznaných útocích a tím zvyšují bezpečnost všech routerů Turris s pravidelně aktualizovaným dynamickým firewallem. „Na eventech v Las Vegas a Edinburghu se nám otevírá možnost nenahraditelného osobního jednání s mnoha lokálními poskytovateli internetu, distributory a systémovými integrátory. Věříme, že právě tyto události jsou pro nás významným krokem k navázání dlouhodobé spolupráce s partnery v USA i Anglii. Asociace hrají v obou zemích velmi důležitou roli. S jejich podporou bude náš připravovaný vstup na nové trhy hladší a pro uživatele se dosud neznámý Turris stane rychleji důvěryhodnou značkou,“ komentuje Petr Palán, šéf projektu Turris.

Technologie, které utvářejí budoucnost firemní IT infrastruktury

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Informační technologie procházejí neustálým vývojem. V posledních deseti letech se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří pokrok v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb nebo dokonce umělé inteligence.

Od začátku pandemie jsou tyto posuny vidět stále výrazněji. Technologie pomáhají řešit rutinní úkoly, od skladových činností až po práci vrcholného managementu. V reálném čase je ve firmách generováno velké množství dat a řadu rozhodnutí přebírají počítače. Situace na pracovištích se změnila, protože mnoho zaměstnanců přešlo trvale na vzdálenou nebo hybridní práci. Vzhledem k tomu vznikla také větší konkurence v oblasti pracovních míst.

Při výběru nejvhodnější IT infrastruktury a aktualizaci technologií musí IT týmy přemýšlet o tom, jak nastavit obchodní model podnikání v návaznosti na nové standardy. Klíčovým úkolem je zvážit, které technologie si právě nyní zaslouží pozornost a jak mohou pomoci při přechodu na nové požadavky. Podívejme se na technologie, které v současné době formují budoucnost IT infrastruktury, včetně jejich dlouhodobého využití.

Průlomové technologie

AI (umělá inteligence), automatizace a IoT. To jsou zásadní technologie, které představují budoucnost IT infrastruktury v každém odvětví a na každém pracovišti. Nejedná se sice o nové koncepty, ale pokrok v oblasti strojového učení umožňuje využít AI prakticky v každém oboru. Podle IDC bude v zájmu udržení agility podnikání do roku 2022 až 80 % organizací, které přejdou na hybridní obchodní model, investovat až 4x více do infrastruktury s podporou AI a technologií Edge Computing. Výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, tuto předpověď potvrdil: 52 % evropských IT manažerů uvedlo, že rozhodnutí o nákupu řešení pro AI a strojové učení je nyní důležitější než před pandemií. Z více uvedených možností zmínilo 59 % oslovených potřebu zavedení nositelných zařízení, pro 60 % jsou důležité automatizační technologie a 52 % vidí důležitost nasazení řešení Edge Computing.

Firmy musí zvýšit svou efektivitu, získávat a využívat poznatky o potřebách svých zákazníků a řídit nástup nových technologií v souladu s očekáváním zákazníků. Řešení Edge Computing lze například vhodně kombinovat s nositelnými zařízeními nové generace, jako jsou chytré brýle. Podle našeho výzkumu nasadí chytré brýle během příštích tří let pravděpodobně 63 % organizací s tím, že 47 % z nich očekává od tohoto kroku efektivnější mobilní práci.

Sociální technologie

V tomto kontextu se jedná o univerzální termín pro technologie, které zlepšují uživatelům život. Vzhledem k obrovskému nástupu home office se tato oblast stále více zaměřuje na optimalizaci podmínek pro vzdálenou práci zaměstnanců v domácím prostředí. Prakticky to znamená především zajištění správných nástrojů a zařízení pro pohodlnou a efektivní práci a spolupráci s týmem.

Základní sociální potřebou je komunikace. Proto také zaznamenaly nástroje jako Zoom, Microsoft Teams a Cisco Webex za posledních 18 měsíců exponenciální růst. Tyto služby mají mnohem větší význam, než jen zvýšení produktivity – hrají také důležitou roli v pohodě zaměstnanců při vytváření vztahů s týmem. Pouze 30 % respondentů našeho Dynabook průzkumu uvedlo, že je pro ně při zvyšování produktivity vzdálené pracovní síly prioritou pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Zde je ale třeba uvažovat i v souvislostech – ve skutečnosti se totiž spokojení zaměstnanci mnohem více zapojují do aktivit společnosti. Implementace technologií pro vzdálenou práci a komunikaci utužuje tým, vede k lepším vztahům a dlouhodobému udržení klíčových zaměstnanců.

Správný hardware

Při podpoře vzdálených pracovníků na home office mohou hrát důležitou roli i zdánlivé detaily, jako jsou ergonomické židle, klávesnice či myši. Pečlivou pozornost je však třeba věnovat zejména notebookům – jednomu z klíčových zařízení nové pracovní éry.

Notebooky pro zaměstnance pracující trvale nebo částečně z domova, musí splňovat čtyři hlavní kritéria. Prvním je mobilita, která zahrnuje nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost. Tuto vlastnost uvedla v našem průzkumu na prvním místě při rozhodování o nákupu nových notebooků největší část respondentů – 70 %.

Druhým kritériem je odolnost. I lehký notebook by měl být robustní, aby odolal nástrahám každodenní mobilní práce a ve výsledku snížil potřebu IT podpory. Vysoce odolné a pečlivě navržené notebooky s dlouhou výdrží na baterie jsou klíčové pro zaměstnance, kteří potřebují zůstat online, ať už pracují odkudkoli. Odolnost uvedlo jako jednu z nejdůležitějších vlastností 71 % oslovených.

Třetí klíčovou vlastností je bezpečnost. 81 % našich respondentů zmínilo, že při rozhodování o nákupu zvažuje také míru zabezpečení přístroje. Je to pochopitelné, protože většina úkolů probíhá online a uživatelé i citlivá firemní data jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější. Bezpečnostní firma Darktrace zjistila, že v průběhu roku 2020:

 • Se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil počet nalezeného ransomware z 24 % na 27 %
 • 18 % organizací ohlásilo útok ransomwarem
 • V první polovině roku 2020 došlo k nárůstu cloudových útoků o 630 %

Čtvrtým kritériem je snadné používání, což úzce souvisí s home office či hybridní prací i s případnou vzdálenou podporou ze strany IT oddělení. 74 % manažerů, kteří rozhodují o nákupu zařízení uvedlo, že správný výběr notebooků je nyní důležitější než před vypuknutím pandemie.

Přechod na nové standardy otevírá společnostem možnost optimalizace a zlepšení jejich provozu. Pro úspěšnou adaptaci je zásadní prozíravost při volbě nově implementovaných technologií, spokojenost zaměstnanců i dobře vybraný hardware. Nyní je čas přehodnotit způsoby práce a zvolit technologie, které pomohou firmám k tomu, aby získaly a udržely si konkurenční výhody.

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Informační technologie procházejí neustálým vývojem. V posledních deseti letech se změny v používaných technologiích dotkly každé společnosti. Mezi nejčastější inovace patří pokrok v oblasti automatizace a nasazování cloudových služeb nebo dokonce umělé inteligence.

Od začátku pandemie jsou tyto posuny vidět stále výrazněji. Technologie pomáhají řešit rutinní úkoly, od skladových činností až po práci vrcholného managementu. V reálném čase je ve firmách generováno velké množství dat a řadu rozhodnutí přebírají počítače. Situace na pracovištích se změnila, protože mnoho zaměstnanců přešlo trvale na vzdálenou nebo hybridní práci. Vzhledem k tomu vznikla také větší konkurence v oblasti pracovních míst.

Při výběru nejvhodnější IT infrastruktury a aktualizaci technologií musí IT týmy přemýšlet o tom, jak nastavit obchodní model podnikání v návaznosti na nové standardy. Klíčovým úkolem je zvážit, které technologie si právě nyní zaslouží pozornost a jak mohou pomoci při přechodu na nové požadavky. Podívejme se na technologie, které v současné době formují budoucnost IT infrastruktury, včetně jejich dlouhodobého využití.

Průlomové technologie

AI (umělá inteligence), automatizace a IoT. To jsou zásadní technologie, které představují budoucnost IT infrastruktury v každém odvětví a na každém pracovišti. Nejedná se sice o nové koncepty, ale pokrok v oblasti strojového učení umožňuje využít AI prakticky v každém oboru. Podle IDC bude v zájmu udržení agility podnikání do roku 2022 až 80 % organizací, které přejdou na hybridní obchodní model, investovat až 4x více do infrastruktury s podporou AI a technologií Edge Computing. Výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, tuto předpověď potvrdil: 52 % evropských IT manažerů uvedlo, že rozhodnutí o nákupu řešení pro AI a strojové učení je nyní důležitější než před pandemií. Z více uvedených možností zmínilo 59 % oslovených potřebu zavedení nositelných zařízení, pro 60 % jsou důležité automatizační technologie a 52 % vidí důležitost nasazení řešení Edge Computing.

Firmy musí zvýšit svou efektivitu, získávat a využívat poznatky o potřebách svých zákazníků a řídit nástup nových technologií v souladu s očekáváním zákazníků. Řešení Edge Computing lze například vhodně kombinovat s nositelnými zařízeními nové generace, jako jsou chytré brýle. Podle našeho výzkumu nasadí chytré brýle během příštích tří let pravděpodobně 63 % organizací s tím, že 47 % z nich očekává od tohoto kroku efektivnější mobilní práci.

Sociální technologie

V tomto kontextu se jedná o univerzální termín pro technologie, které zlepšují uživatelům život. Vzhledem k obrovskému nástupu home office se tato oblast stále více zaměřuje na optimalizaci podmínek pro vzdálenou práci zaměstnanců v domácím prostředí. Prakticky to znamená především zajištění správných nástrojů a zařízení pro pohodlnou a efektivní práci a spolupráci s týmem.

Základní sociální potřebou je komunikace. Proto také zaznamenaly nástroje jako Zoom, Microsoft Teams a Cisco Webex za posledních 18 měsíců exponenciální růst. Tyto služby mají mnohem větší význam, než jen zvýšení produktivity – hrají také důležitou roli v pohodě zaměstnanců při vytváření vztahů s týmem. Pouze 30 % respondentů našeho Dynabook průzkumu uvedlo, že je pro ně při zvyšování produktivity vzdálené pracovní síly prioritou pohodlí a spokojenost zaměstnanců. Zde je ale třeba uvažovat i v souvislostech – ve skutečnosti se totiž spokojení zaměstnanci mnohem více zapojují do aktivit společnosti. Implementace technologií pro vzdálenou práci a komunikaci utužuje tým, vede k lepším vztahům a dlouhodobému udržení klíčových zaměstnanců.

Správný hardware

Při podpoře vzdálených pracovníků na home office mohou hrát důležitou roli i zdánlivé detaily, jako jsou ergonomické židle, klávesnice či myši. Pečlivou pozornost je však třeba věnovat zejména notebookům – jednomu z klíčových zařízení nové pracovní éry.

Notebooky pro zaměstnance pracující trvale nebo částečně z domova, musí splňovat čtyři hlavní kritéria. Prvním je mobilita, která zahrnuje nízkou hmotnost a snadnou přenositelnost. Tuto vlastnost uvedla v našem průzkumu na prvním místě při rozhodování o nákupu nových notebooků největší část respondentů – 70 %.

Druhým kritériem je odolnost. I lehký notebook by měl být robustní, aby odolal nástrahám každodenní mobilní práce a ve výsledku snížil potřebu IT podpory. Vysoce odolné a pečlivě navržené notebooky s dlouhou výdrží na baterie jsou klíčové pro zaměstnance, kteří potřebují zůstat online, ať už pracují odkudkoli. Odolnost uvedlo jako jednu z nejdůležitějších vlastností 71 % oslovených.

Třetí klíčovou vlastností je bezpečnost. 81 % našich respondentů zmínilo, že při rozhodování o nákupu zvažuje také míru zabezpečení přístroje. Je to pochopitelné, protože většina úkolů probíhá online a uživatelé i citlivá firemní data jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější. Bezpečnostní firma Darktrace zjistila, že v průběhu roku 2020:

 • Se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil počet nalezeného ransomware z 24 % na 27 %
 • 18 % organizací ohlásilo útok ransomwarem
 • V první polovině roku 2020 došlo k nárůstu cloudových útoků o 630 %

Čtvrtým kritériem je snadné používání, což úzce souvisí s home office či hybridní prací i s případnou vzdálenou podporou ze strany IT oddělení. 74 % manažerů, kteří rozhodují o nákupu zařízení uvedlo, že správný výběr notebooků je nyní důležitější než před vypuknutím pandemie.

Přechod na nové standardy otevírá společnostem možnost optimalizace a zlepšení jejich provozu. Pro úspěšnou adaptaci je zásadní prozíravost při volbě nově implementovaných technologií, spokojenost zaměstnanců i dobře vybraný hardware. Nyní je čas přehodnotit způsoby práce a zvolit technologie, které pomohou firmám k tomu, aby získaly a udržely si konkurenční výhody.

Turris Sentinel: počet hackerských útoků klesl, objevují se nové hrozby

Během druhého čtvrtletí letošního roku klesl sice celkový počet kybernetických útoků směrovaných na routery a další chytrá zařízení v českých domácnostech, ale zároveň se objevila nová, velmi nebezpečná hrozba, pomocí níž mohou hackeři získat kontrolu nad datovými toky v celé napadené síti a napáchat vážné škody. Tato forma útoku se šíří prozatím hlavně v zahraničí. Pro české domácnosti však představuje velké nebezpečí, protože zneužívá slabou stránku zabezpečení většiny uživatelů  – neaktualizovaný software routerů.

Pokles útoků převážně z Ruska
Během prvního čtvrtletí směřovalo podle statistik bezpečnostního systému Turris Sentinel denně na každou českou domácnost přibližně 9 300 hackerských útoků*. Tímto způsobem se útočníci snažili proniknout do soukromí a odcizit například citlivé osobní údaje nebo identitu uživatelů potřebnou k prolomení přístupů k bankovním a jiným elektronickým účtům. Ve druhém čtvrtletí zaznamenal systém Turris Sentinel, který generuje automatické bezpečnostní aktualizace chránící všechny routery Turris, výrazný pokles celkového počtu útoků o více než polovinu. Za tímto poklesem stojí především velmi nízká aktivita hackerů z dříve mimořádně aktivních ruských IP adres. Útoky z ostatních regionů zůstávají na podobné úrovni jako dříve.

Nový druh útoku představuje hrozbu i pro české domácnosti
To však není důvodem k tomu, aby brali čeští uživatelé nebezpečí z internetu na lehkou váhu. Hackeři vymýšlejí totiž stále nové a účinnější cesty k efektivním útokům. Na přelomu pololetí se objevila mimořádně nebezpečná hrozba, která otevírá bezpečnostní díru v routerech minimálně 17 výrobců. Tato konkrétní vulnerabilita, která umožňuje hackerům obejít ověřování a získat kontrolu nad datovými toky v celé napadené síti, zdůraznila potřebu pravidelných aktualizací software routerů, přes které prochází téměř veškerá data ze všech počítačů a dalších chytrých zařízení. Alarmující je přitom skutečnost, že naprostá většina uživatelů aktualizaci firmware a firewallu routeru vůbec neřeší.

„Způsoby, které kyberútočníci využívají, jsou stále propracovanější a účinnější. Ty nejzákeřnější pracují s dosud neobjevenými bezpečnostními mezerami, které hackeři průběžně vyhledávají. Zmíněná srpnová hrozba pracuje právě s nově nalezenou bezpečnostní dírou a její nebezpečí zdůrazňuje i fakt, že většina uživatelů se po instalaci routeru již aktualizací jeho software nezabývá. Jsme proto hrdí na náš vlastní operační systém TurrisOS, který všechny routery Turris průběžně aktualizuje, i na náš dynamický firewall, ktery se na základě nasbíraných informací o bezpečnostních hrozbách aktualizuje automaticky, a to až 3000x denně,“ dodává Petr Palán, šéf projektu Turris.

Řešením je nastavení vysokého stupně zabezpečení a aktualizovaný firmware
Rostoucí počet chytrých zařízení v domácnostech a digitalizace mnoha služeb, jako jsou například přístupy k bankovním účtům či dalším službám, nebo také stále populárnější práce z home office, poskytují hackerům větší možnosti při získávání citlivých osobních i firemních dat. Uživatelé by proto měli dbát na dobré zabezpečení Wi-Fi a dobře zvážit, kterým zařízením a jak umožní přistupovat do své sítě. Kromě toho by měli pravidelně aktualizovat firmware domácího routeru nebo přejít na nekterý z vysoce zabezpečených routerů, jako je například Turris Omnia od sdružení CZ.NIC, který již provádí aktualizace firmware zcela automaticky. Alternativní možností je použití samostatného hardwarového firewallu, jako například Turris Shield.

* Do počtu hackerských útoků jsou započítány pokusy o zadání uživatelského jména a hesla na SMTP, Telnet, HTTP a FTP služby a také počet skenů zahrnujících alespoň deset otevřených TCP nebo UDP portů. 

„Vývoj počtu pokusů o zadání uživatelského jména a hesla na SMTP služby z nejaktivnějších zemí za první pololetí roku 2021. Zdroj: bezpečnostní systém Turris Sentinel od Turris, CZ.NIC“

Dynabook poprvé v barvě Light Gold: dva modely Satellite Pro

Společnost Dynabook Europe představuje své první notebooky v barvě Light Gold – modely Satellite Pro C40 a Satellite Pro C50. Tyto přístroje, které jsou dostupné za atraktivní cenu, jsou optimalizovány pro profesionální firemní využití v kanceláři i pro vzdálenou práci z home office. Nově nabídnou tyto notebooky uživatelům kromě praktických vlastností také velmi zajímavý a poutavý design. Pro produktivní práci budou dle modelu a konfigurace k dispozici procesory Intel® Core™ 10. a 11. generace, paměť RAM s kapacitou až 16 GB* a možnosti rychlého pevného disku o velikosti až 512 GB. Štíhlé provedení (od 18,9 mm*) a nízká hmotnost (od 1,55 kg*) dělají z modelů Satellite Pro praktické pomocníky v každodenním mobilním pracovním životě. Předpokládá se, že Satellite Pro C40-H a Satellite Pro C40-J s displejem o úhlopříčce 14“ i 15palcový Satellite Pro C50-H a Satellite Pro C50-J v barvě „Light Gold“ budou České republice a na Slovensku k dispozici během listopadu letošního roku. Jejich koncová doporučená cena se bude předběžně pohybovat od 14 300 Kč včetně DPH.

Základní technické parametry

 • Barva „Light Gold“
 • Procesory Intel® Core 10. generace (Satellite Pro C40-H a Satellite Pro C50-H
 • Procesory Intel® Core 11. generace (Satellite Pro C40-J a Satellite Pro C50-J
 • Bohatá konektivita díky USB Type-C, HDMI®, Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2® nebo 5.0®
 • Antireflexní Full HD displej
 • Grafika Intel® UHD Graphics
 • Výdrž na baterie až více než 10 hodin** (v závislosti na modelu)
 • HD kamera s dvojitým mikrofonem pro videokonference  
 • Antibakteriální povrch, který brání šíření bakterií

Další informace o noteboocích Dynabook najdete zde: https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/ .

* v závislosti na modelu a konfiguraci

**měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je obchodní známka Business Applications Performance Corporation

Legendární NASCAR znovu v ČR, opět s hlavním sponzorem OMV, vozy pojedou na MaxxMotion

Návštěvníky Autodromu Most čeká tento víkend mimořádný zážitek. Do České republiky se již podruhé sjedou legendární americké závodní vozy NASCAR, aby zde odjely závod OMV MaxxMotion NASCAR Show – jeden z podniků evropského šampionátu NASCAR Whelen Euro Series. Na startovním poli nebude chybět jediný český závodník Martin Doubek, který vyhrál úvodní závod ve Valencii a poté přidal dvojnásobný triumf v Brands Hatch, takže jej Most uvítá jako druhého jezdce v průběžném pořadí kategorie EuroNASCAR 2. Hlavním partnerem tohoto závodu je společnost OMV a všechny závodní vozy NASCAR pojedou kvalifikaci i závod na nedávno inovovaný prémiový benzín MaxxMotion 100Plus, který je běžně dostupný v síti čerpacích stanic i pro běžné uživatele.

Diváckou atraktivitu tohoto víkendu posiluje i skutečnost, že se kvůli okolnostem spojeným s pandemií COVID a časovému posunu harmonogramu pojede současně s OMV MaxxMotion NASCAR Show také tradiční a velmi oblíbený podnik FIA European Truck Racing Championship. 

Startovní pole NASCAR sestává z ikonických vozů s identickou karoserií i motorem Chevrolet V8 o objemu 5,7 litru, výkonem 400 koňských sil, nejvyšší rychlostí 245 km/h, manuální čtyřstupňovou „H“ převodovkou a pohonem zadních kol. Auta jsou vybavena karbonovými karoseriemi dlouhými 5080 mm bez dveří a předních bočních oken, zbylá okna tvoří speciální plexiskla a do vozu musí tedy závodníci nastoupit oknem. Rozvor kol obutých do pneumatik o rozměrech 330/700 R15 je 2 740 mm a hmotnost vozu je 1 225 kg. Karoserie jsou designovány do vozů Chevrolet, Toyota a Ford.

„Naše úzká spolupráce s autodromem Most vyústila již před dvěma lety v partnerství s jedním z nejatraktivnějších závodů, které mohou čeští diváci vidět. Nyní zaštiťujeme již druhý závod evropské série NASCAR a jsme hrdí, že vozy pojedou na náš běžně prodávaný prémiový benzín OMV MaxxMotion 100Plus, který byl nedávno inovován o nový modifikátor tření, který vytváří v motoru na vnitřní stěně válce aktivní ochrannou vrstvu, která výrazně snižuje vnitřní tření, přispívá k účinnějšímu chodu motoru a prodlužuje jeho životnost,“ komentuje Michal Janda, marketingový manažer OMV Česká republika.

„Paliva OMV MaxxMotion, která jsou vyráběna a dovážena na čerpací stanice z rakouské rafinerie OMV, považuji osobně za to nejlepší, co lze v tomto segmentu v České republice koupit a těší mě, že ho tankují i týmy NASCAR během závodu v Mostě“, dodává Pavel Turek, historicky nejvýznamnější česká osobnost světa Formule 1.

Hybridní výuka – její zavádění a udržitelnost

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

V září 2020 uvedla charitativní organizace UNICEF, že více než 90 % zemí zavedlo v době pandemie covid-19 některou z forem distančního či dálkového studia. Během vrcholu krize nemohlo učebny využívat více než 1,6 miliardy dětí ve 195 zemích světa.

Zavření škol bylo sice většinou účinným nástrojem v boji proti viru, jeho prodlužování mělo ale za následek menší možnosti výuky. Proto se začaly využívat alternativní způsoby vzdělávání a výsledkem byla pravděpodobně již trvalá změna celého procesu výuky. Studenti a děti z celého světa se učí dálkově pomocí notebooků či kapesních zařízení s využitím online a video nástrojů. Tato změna by mohla nastartovat novou éru hybridního učení, kdy někteří studenti navštěvují hodiny osobně a další se připojují virtuálně. Koncept hybridní výuky má výhodu interaktivní a aktivní výuky ve třídě, ze které těží i studenti připojení online.

Vlády a školy nyní pracují na tom, aby učitelům i žákům poskytly správné nástroje pro práci z domova a současně se zabývají otázkami negativního dopadu tohoto konceptu. Nástroje, technologie a procesy potřebné k úspěšné vzdálené výuce vyžadují pečlivé vyhodnocení. Jak může vzdálená a hybridní výuka poskytnout učitelům a studentům nejlepší možné zázemí udržitelným a ekologickým způsobem?

Implementace IT strategie pro vzdálené učení

Jasně definovaná udržitelná IT strategie s měřitelnými parametry může pomoci jakékoli organizaci dosáhnout sociálních, ekonomických a environmentálních cílů. Není pravděpodobné, že by se školy definitivně zavřely (osobní vzdělávání bude mít vždy své místo), investoři se však domnívají, že význam dálkového vzdělávání bude do budoucna dále růst. Investice rizikového kapitálu do edtech se celosvětově více než zdvojnásobily ze 7 miliard USD v roce 2019 na více než 16 miliard USD v roce 2020. Zvyšují se školní výdaje na cloudová řešení, vzdálenou IT pomoc i na přenosná zařízení. Respondenti našeho výzkumu popisovali notebooky jako „neopěvované hrdiny pandemie“ pro jejich přenositelnost a flexibilitu v různých pracovních i učebních scénářích. Dobře zvolené investice do zabezpečeného a robustního IT vybavení ušetří v dlouhodobém horizontu nejen čas a peníze, ale vytvoří zdravý základ pro prosperující hybridní či distanční práci.

Pomoc, nebo nebezpečí?

Na první pohled se může zdát zavedení udržitelné IT strategie pro vzdálenou výuku jednoduché. Ve zprávě Budoucnost pracovních míst 2020 vypracované Světovým ekonomickým fórem je zdůrazněna řada trendů, včetně rozšíření vzdálené práce a urychlení digitalizace a automatizace s potenciálně pozitivním dopadem na životní prostředí. Stejná zjištění by jistě bylo možné rozšířit i na proces výuky: dálková výuka vede ke snížení emisí CO2 tvořených dopravními prostředky či vytápěním a chlazením školních budov.

Odpovědní IT pracovníci v oblasti vzdělávání musí na druhou stranu zvažovat i dopad množství a typů zařízení zapojených do vzdálené výuky. Počítače, notebooky a tiskárny vytváří také vlastní ekologickou stopu a přispívají ke zvyšování světového elektronického odpadu. Podle studie Rostoucí vlna elektronického odpadu pořizovaly téměř všechny ze 600 oslovených firem (97 %) nové notebooky proto, aby se přizpůsobily přechodu na vzdálenou práci během pandemie. Celosvětové dodávky notebooků pro práci a výuku na dálku dosáhnou v roce 2021 rekordních 236 milionů kusů. Naše vlastní studie potvrdila, že téměř dvě třetiny IT lídrů ve vzdělávání navýší letos své rozpočty na IT. Je proto třeba prozkoumat i dlouhodobé dopady tohoto trendu.

Je tedy zvýšení zájmu o notebooky a další zařízení ve výsledku negativním důsledkem hybridní výuky pro životní prostředí? Faktem je, že někteří odborníci považují současnou spotřebu elektronických materiálů za „neudržitelnou“. Školy a univerzity investující do elektronických zařízení pro potřeby svých zaměstnanců a studentů by se mohly zaměřit na odklon od lineárního modelu a zlepšení environmentálních vlastností produktů během jejich životního cyklu. Pro udržitelnou, oběhovou ekonomiku v IT průmyslu je nyní klíčové snižování elektronického odpadu a používání programů pro opětovné použití, recyklaci a obnovu majetku.

Udržitelné hybridní vzdělávání

Prvním způsobem, jak zmírnit elektronický odpad, je dobrá IT podpora, díky níž fungují zakoupená zařízení bezproblémově a vydrží co nejdéle. Vzdálená IT podpora může studentům i učitelům pomoct, i když nejsou fyzicky přítomni v budově školy. IT týmy budou mít přístup k zařízením pro vzdálené provádění činností, včetně aktualizací, údržby a řešení složitějších technických problémů.

Přínos IT podpory zahrnuje také například pravidelné sledování škodlivého softwaru, zajištění správného fungování bezpečnostních prvků či efektivní práci celého systému. Více než polovina (58 %) vzdělávacích organizací již využívá technologie vzdálené podpory pro zaměstnance a investice tímto směrem dále rostou.

Řada prodejců nabízí školám a univerzitám programy pro pomoc se správným využitím zařízení po skončení jejich životního cyklu, jako je další prodej vyřazených zařízení, nebo iniciativu v oblasti udržitelné recyklace, která umožňuje ekologickou likvidaci.

Přínosy těchto iniciativ přesahují ekologický rámec. Při dalším prodeji lze zařízení, která jsou stále v dobrém stavu, využít v organizacích s menším rozpočtem a zároveň vytvořit prostor pro další investice. U zařízení, která již nelze dál využít, usnadní iniciativy pro recyklaci rozhodování organizací jak s nimi naložit a prodejce zajistí nejbezpečnější a nejudržitelnější způsob likvidace.

Může být hybridní učení někdy skutečně udržitelné?

Přestože názory na tuto otázku mohou být různé, většina ukazatelů naznačuje, že ano – pokud se využívá správně a přiměřeně. Roli hraje také zlepšení odpovědnosti při nakládání s elektronickým odpadem. Větší univerzity, v nichž dochází k neustálé obměně zařízení, mohou v tomto směru využít iniciativ, které jim pomohou prodat nebo správně zlikvidovat jejich staré produkty. I když neexistuje univerzální řešení, je zřejmé, že hybridní výuka není jednorázovou záležitostí. Je tedy na nás všech, abychom zajistili její nejlepší a nejudržitelnější fungování.

Marketing Turrisu povede František Borsík, chce dostat české routery na americký trh

František Borsík se stal novým šéfem marketingu českého projektu Turris, který vyrábí pod záštitou správce české národní domény CZ.NIC superbezpečné routery. Borsík do Turrisu přináší letité zkušenosti nasbírané u globálního lídra v segmentu bezdrátových prvků, společnosti RF elements. Ve své nové roli se chce zaměřit na posílení pozice a vizibility značky v mezinárodním měřítku a celkový obchodní rozvoj. Díky důkladné znalosti amerického trhu a světa poskytovatelů internetu si současně dává za cíl rozšíření značky Turris na nové trhy.

František Borsík zahájil svou kariéru v odvětví automobilové a letecké výroby. Poté se přesunul na Island, kde se zapojil do několika významných startupových projektů a začal se specializovat na oblast marketingu. V rámci dalšího kariérního růstu přešel po několika letech do centrály předního světového výrobce zařízení pro bezdrátové sítě se zaměřením na firemní klientelu, společnosti RF elements. Zde sestavil a následně vedl kompletní marketingový tým a byl zodpovědný za nastavení strategie pro globální trh bezdrátových technologií s výrazným zaměřením na Ameriku.

Největší devizou Františka je jeho bezkonkurenční znalost amerického trhu, která mu při návrhu našich zahraničních, ale i lokálních aktivit poskytuje potřebné znalosti a nadhled. Hned po nástupu do Turrisu aktivně prozkoumal konkurenceschopnost našich produktů na zahraničních trzích a doporučil řadu pozitivních změn. Jeho nadšení a zkušenosti ze světa bezdrátového internetu a znalost globálního prostředí s důrazem na americký trh jsou pro nás neskutečně cenným přínosem,“ říká Petr Palán, šéf projektu Turris.

Turris je pro mě srdcovou záležitostí už delší dobu. Jeho příběh sleduji od samotného počátku, kdy se na globálním trhu jako komunitní produkt velmi silně vyprofiloval v crowdfundingových kampaních a uvedl do prodeje svoje první prototypy. Od té doby urazily routery Turris obrovský kus cesty kupředu a nyní nabízí vynikající řešení pro širokou skupinu koncových uživatelů. Vždycky jsem Turrisu držel palce a nyní jsem jeho součástí, což mne nesmírně těší,” dodává František Borsík, nový šéf marketingu projektu Turris. “Vedle zahraniční expanze se chci zaměřit také na celkovou evangelizaci problematiky internetové bezpečnosti a edukaci uživatelů. Zároveň chci přispět k rozšíření a propojení komunity IT expertů a bezpečnostních ambasadorů, kteří dále budují a podporují myšlenku komunitního projektu Turris Sentinel.” S podporou zkušeností Františka Borsíka se Turris nyní zaměří na nové trhy a osloví české i zahraniční poskytovatele internetu, kteří dodávají zákazníkům kromě služeb i routery.  Připravuje také účast na několika eventech ve Spojených státech, kde chce ukázat bezpečnostní benefity produktů Turris.

Turris chce zvýšit bezpečnost českého internetu

Výrobce superbezpečných routerů Turris zahájil se záštitou provozovatele české národní domény CZ.NIC cílenou osvětu zaměřenou na prevenci před kybernetickými hrozbami. Zaměří se na odborníky, distributory i samotné poskytovatele internetového připojení (ISP), kteří mohou míru zabezpečení na straně uživatelů výrazně ovlivnit. Na největším setkání českých a slovenských poskytovatelů internetu a distributorů MIKROEXPO 2021 proto oslovil významné poskytovatele internetu v České republice a na Slovensku. Cílem je nejen zvýšit povědomí o hrozbách a možnostech, jak se jim bránit, ale také zapojit koncové uživatele do komunity Turris Sentinel a pozvednout kulturu užívání českého internetu právě s ohledem na zabezpečení routerů a dalších bezpečnostních prvků.

Přibližně polovina všech uživatelů v České republice a na Slovensku dostává router, který řídí datové toky v kabelové i bezdrátové síti, od svého poskytovatele internetu v rámci dodávaných služeb. Většina poskytovatelů přitom nabízí routery s nízkým výkonem a slabým zabezpečením. Turris, který vyrábí a prodává zařízení řádově výkonnější a bezpečnější, chce zlepšit osvětu v oblasti kybernetických hrozeb, a tím i zvýšit bezpečnost českých uživatelů připojených k internetu. K tomuto cíli mohou výrazně přispět právě poskytovatelé internetového připojení.

Routery Turris přinášejí unikátní zabezpečení před kybernetickými útoky na chytrá zařízení zapojená do sítě za routerem a vynikají také několikanásobně delší životností. Zabezpečení routerů je založeno na vlastním dynamickém firewallu a systému Turris Sentinel, který díky anonymnímu sdílení dat od uživatelů automaticky učí všechny zapojené routery Turris po celém světě odolávat novým internetovým hrozbám. Uživatelé routerů Turris jsou díky automatickým aktualizacím a dynamickému firewallu chráněni, aniž by museli řešit manuální aktualizace routerů a vystavovat svá zařízení riziku napadení. Díky tomu se také výrazně snižuje množství servisních zásahů, které poskytovatelé služeb u uživatelů vykonávají.„Naším dlouhodobým cílem je zvýšit bezpečnost českého internetu. To byl vlastně i impuls, který inicioval vytvoření prvního routeru Turris a motivuje nás k neustálému vývoji celého konceptu propojení hardwaru a dynamického firewallu. Naše pravidelné aktualizace reagují na nové kybernetické hrozby a přidávají nové funkce, díky nimž jsou všichni uživatelé našich routerů maximálně chráněni. Moc si vážíme lidí, kteří v nastavení povolí anonymní sdílení rozpoznaných útoků a pomáhají zvýšit úroveň zabezpečení všech majitelů routerů Turris,“ říká Petr Palán, šéf projektu Turris.

Nová éra ve vzdělávacích technologiích

Dopad pandemie vnímají velmi silně vedoucí pracovníci v oblasti IT ve školství. Poslední rok nastartoval novou éru vzdělávání, jejímž základem jsou moderní technologie.

Budoucnost výukových režimů nelze jednoznačně předvídat, ale IT týmy vzdělávacích institucí provádí takříkajíc technologický reset – vyhodnocují, zda je možné pomocí stávajících infrastruktur a technologií zajistit bezpečný a spolehlivý průběh vzdělávání za všech podmínek. Nedávná studie společnosti Dynabook zjistila, že téměř dvě třetiny vedoucích pracovníků v oblasti IT ve školství předpokládá navýšení svých rozpočtů na IT.

Na školství se neprojevila hybridní práce tak markantně, jako ve firmách. Pandemie však zdůraznila potřebu vhodných vzdělávacích technologií, které lze efektivně využívat ve škole i doma – nyní i po krizi. Jak vypadají nové priority v oblasti informačních technologií v praxi?

Změna priorit a nový význam cloudových technologií

Zvýšené rozpočty znamenají také odpovědnost za správné využití investovaných prostředků. Když musely vzdělávací instituce doslova zavřít své dveře a většina studijních aktivit mohla pokračovat pouze online s pomocí digitálních řešení, ukázala se síla cloudových technologií. To mělo zásadní dopad na IT oddělení a jejich priority. Podle studie Dynabooku se mezi hlavní priority IT oddělení ve školství dostala cloudová řešení (53 %), vzdálená IT podpora a asistence a podpora v oblasti IT infrastruktury kybernetické bezpečnosti (49 %).

Podpora pro učitele

Většina diskuzí o vzdělávacích technologiích se zaměřuje na produktivitu studentů. Kromě nich je však třeba podporovat učitele a zajistit jim prostředky pro bezpečnou a efektivní výuku. Pro mnoho pedagogických pracovníků – kteří se se vzdálenou výukou setkali poprvé – byla jejich práce z domova obtížná a svou roli zde hrála i jejich sociální izolace.

Přestože se většina učitelů vrací do tříd, virtuální výuka zůstane i nadále součástí mnoha učebních plánů, zejména ve vysokoškolském sektoru. Důležitost zachování efektivity a vzdálené spolupráce zůstává proto klíčová i pro postpandemické období. 40 % lidí s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT, přiznalo, že tato oblast patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejnáročnější.

Důležité z pohledu správy IT je poskytnout učitelům správné technologie k tomu, aby mohli co nejlépe podporovat studenty v jejich učení. Z průzkumu společnosti Dynabook vyplynulo, že více než polovina (58 %) ze vzdělávacích organizací již upřednostňuje technologie pro vzdálenou podporu zaměstnanců.

S produktivitou úzce souvisí také pohoda zaměstnanců a jejich zdraví – jak tělesné, tak i psychické. Pro učitele není přechod z rušných učeben do izolace snadný, což bohužel nebere mnoho organizací v úvahu. Při zavádění informačních technologií upřednostňuje dobré životních podmínky zaměstnanců jen méně než třetina (30 %) vedoucích pracovníků.

Výběr správných zařízení

Úloha technologií ve vzdělávání se během posledního roku poznamenaného pandemií COVID zásadně změnila. Klíčovou roli přebraly během omezení přenosná zařízení a podle studie Dynabooku vnímá nyní skoro tři čtvrtiny (73 %) odpovědných osob jejich důležitost za podstatně vyšší než loni.

Jaká je tedy budoucnost zařízení ve školství v souvislosti s digitalizaci? 93 % organizací již využívá pro vzdálenou práci notebooky. To je největší procento ve srovnání s ostatními odvětvími včetně finančních služeb, státní správy a zdravotnictví. A téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků plánuje integrovat během roku do své IT infrastruktury ještě více notebooků. IT týmy budou nyní upgradovat stávající zařízení, aby podpořily nové způsoby výuky a práce. Ohled přitom musí brát i na rostoucí trend kybernetických útoků. V posledním roce je při nákupu nových notebooků považováno robustní zabezpečení zařízení za jednu z nejdůležitějších vlastností.

Vzdělávací instituce chtějí zařízení, která jim nabídnou komplexní vlastnosti pro proces výuky – vysoký výkon, rychlé úložiště a paměť i robustní provedení, které odolá mechanické námaze během školního života. Organizace kladou důležitost na zabezpečení (87 %), konektivitu (85 %), výkon (78 %) a životnost (75 %). Loňský rok lze považovat za zlom, který spustil digitální transformaci v mnoha školách a školských zařízeních. Pandemie zvýšila povědomí o digitálních službách, které jsou k dispozici na podporu vzdělávání, a následně vedla k tomu, že mnoho IT oddělení přehodnotilo nebo modernizovalo své IT priority a infrastrukturu. V uplynulém roce jsme byli svědky toho, že se technologie staly důležitým prostředkem ve třídách i doma – a je zřejmé, že jejich klíčová role ve vzdělávání přetrvá i do budoucna.

Kampaň OMV vybízí k respektu mezi řidiči a cyklisty

Letošní léto tráví Češi více než kdy dříve dovolené v tuzemsku, a o to víc se na českých silnicích prolínají světy řidičů a cyklistů. OMV proto spolu Romanem Kreuzigerem a Pavlem Turkem spouští projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích „Jedeme v tom společně“.

Letní kampaň navazuje na iniciativu řidiče, ale především známého profesionálního cyklisty Romana Kreuzigera „Ukaž respekt“. Spolu s nejznámější českou osobností automobilového světa Formule 1 a zároveň vášnivým cyklistou Pavlem Turkem nyní připomínají na čerpacích stanicích OMV vzájemnou provázanost a nutnost ohleduplnosti mezi oběma světy, které se v letních měsících potkávají denně na silnicích. Připomínají, že většina řidičů sedá alespoň jednou za čas na kolo a cyklisté naopak usedají za volanty automobilů, a také fakt, že ročně jsou cyklisté v ČR účastníky 4000 dopravních nehod.

Problematiku bezpečnosti cyklistů budou připomínat oba ambasadoři také na svých sociálních sítích, kde mohou fanoušci sledovat výzvy označené #Jedemevtomspolecne a účastnit se jich. Tři vylosovaní budou pak moci strávit den s ambasadory Pavlem a Romanem na Autodromu Most.

Součástí kampaně je také soutěž, v níž může každý řidič, který načerpá u OMV palivo v hodnotě alespoň 500 korun, vyhrát po registraci na stránce www.omv.cz/chcisezapojit  jednu z hodnotných cen. Ve hře je deset poukazů na jízdní kolo, stovka voucherů na načerpání plné nádrže a další ceny. Soutěž probíhá do 31. srpna letošního roku. „Kampaní „Jedeme v tom společně“ chceme připomenout, že řidiči i cyklisté jsou účastníky silničního provozu a jejich společným zájmem je bezpečnost na našich silnicích. Související soutěží připomínáme pomocí vizuálů všem, kteří se zapojí, tuto důležitou problematiku,“ připomíná Michal Janda, marketingový manažer OMV Česká republika.