2/3 evropských SMB musí zlepšit infrastrukturu pro hybridní práci, ukázal průzkum Dynabooku

Dynabook Europe GmbH zveřejnil výsledky svého nového výzkumu „An SMB Guide to Making Hybrid Permanent“, který ukázal, že mnoho malých a středních firem v Evropě stále překonává výzvy optimalizace hybridní práce.  Dvě třetiny z nich (67 %) s tímto cílem stále optimalizují svá IT řešení. Výzkum, který realizoval Dynabook ve spolupráci s Walnut Unlimited, oslovil 1 202 respondentů z malých a středních firem (SMB) s rozhodovací pravomocí v oblasti IT ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Belgii a Itálii.

Studie také prozradila, že v celém regionu obecně rostou rozpočty na IT. To se nejvíc týká Spojeného království, v němž zmínilo vyšší letošní rozpočet na IT ve srovnání s minulým rokem 54 % SMB. Dále následují se zvýšenými rozpočty SMB ve Francii (48 %), těsně následované Španělskem (46 %). Pouze 22 % respondentů uvedlo, že jejich společnost bude IT rozpočet snižovat. Mezi tři hlavní oblasti priorit pro investice do IT v příštích 12 měsících patří infrastruktura kybernetické bezpečnosti (46 %), cloudová řešení (46 %) a zlepšení vzdálené IT podpory (44 %). Často je zmiňováno také vybavení zaměstnanců vhodnými zařízeními (40 %).

„Z našeho průzkumu je zřejmé, že firmy vnímají důležitost správné IT infrastruktury víc než kdykoli dřív. Důvodem je fakt, že hybridní práce předkládá před evropské malé a střední firmy stále další výzvy v oblasti bezpečnosti, produktivity a spolehlivosti,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Neexistuje žádný univerzální návod, ale je zřejmé, že rozpočty je třeba navýšit přesto, že procházíme náročným ekonomickým obdobím. Důležité je, aby SMB upřednostňovaly investice do spolehlivých, nákladově efektivních a bezpečných technologií a jejich nasazení, protože přechod na hybridní práci bude trvalý.“

Eliminace prostojů IT

Pro SMB představuje přechod z tradičního kancelářského prostředí na hybridní model řadu provozních problémů. Hlavní výzvou, kterou zmínila více než polovina respondentů (51 %), se ukázala potřeba eliminace prostojů IT. Téměř polovina evropských SMB ztrácí kvůli prostojům IT nejméně sedm hodin měsíčně na zaměstnance – to představuje za rok celých 12 dnů. A jen 16 % věří, že mají zcela dostatečné IT zdroje na podporu svých pracovníků. Těm, kteří uvedli, že nemají dostatečné zdroje, chybí nejčastěji personál – 36 % zmínilo nedostatek pracovníků v oblasti IT bezpečnosti a 34 % chybí obecně kvalitní IT odborníci.

Není překvapením, že malé a střední firmy hledají co možná nejdostupnější a současně nejspolehlivější technologická řešení, která mohou zjednodušit správu IT a zároveň udržet zabezpečení a produktivitu jejich pracovní síly. Základem jsou pracovní zařízení – ve srovnání s dobou před pandemií považuje nyní 64 % SMB za důležitější rozhodnutí o nákupu notebooků. V souvislosti s vysoce bezpečným a zároveň produktivním vzdáleným prostředím přikládají vedoucí IT pracovníci velký význam také nově vznikajícím technologiím, jako jsou Virtual Desktop Infrastructures (VDI, 55 %) a vhodnému řešení edge computingu (52 %).

Hlavní prioritou zůstává zabezpečení

V neposlední řadě je třeba zmínit, že hlavní prioritou zůstává oblast bezpečnosti. Firmy se totiž musí potýkat s neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami. Průzkum prozradil, že 45 % SMB považuje zabezpečení za vůbec nejnáročnější prvek IT, s nímž se během pandemie potýkají. Vnímání potřeby zlepšení této oblasti se dělí na nutnost zabezpečení sítě (24 %) a zabezpečení zařízení (21 %). To zdůrazňuje nutnost robustního bezpečnostního řešení všech prvků IT infrastruktury od jádra sítě až po hardware, s nímž pracují zaměstnanci.

Celý průzkum můžete vidět zde: https://cz.dynabook.com/secure/generic/blogs-smb-making-hybrid-permanent/