Ze spojení FedExu a TNT budou profitovat i české firmy

Na trhu s logistickými službami se odehrála významná změna. Jeden z největších hráčů, americká společnost FedEx, učinila nabídku svému rivalovi v podobě nizozemského TNT Express. Případné sloučení, které ještě podléhá schválení antimonopolních úřadů, by výrazně promluvilo do nabídek služeb a cen a vedlo k vytvoření větší konkurence v Evropě, a to včetně České republiky.

„Pokud vše dopadne jak má, a úřady spojení posvětí, vznikla by společnost s obrovskou působností na trhu přepravy po celém světě a potenciálem stát se dominantním hráčem. FedEx v tuto chvíli generuje více než šestinásobek příjmů TNT a z této akvizice by významně těžil, protože povede k masivnímu zvýšení jeho podílu na trhu v Evropě,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Akvizice by měla být dokončena v první polovině roku 2016, ale jen za předpokladu, že vše schválí antimonopolní úřad Evropské unie. Ten sice v roce 2013 zablokoval nabídku na převzetí TNT společností UPS, ale ve prospěch této transakce hraje fakt, že FedEx oproti UPS působí především v USA. To znamená, že spojením by došlo především k doplnění a rozšíření služeb do dalších zemí a světadílů a nikoliv k překryvu.

Změna je lákavá pro všechny subjekty, které využívají mezinárodní dopravu. Nejenomže bude mít významný vliv na snížení ceny, ale FedEx tímto krokem masivně navýší svůj podíl na trhu v Evropě. Podle údajů společnosti DHL z letošního března je totiž FedEx jedním z nejmenších logistických integrátorů v Evropě s podílem na trhu ve výši 10 %. DHL vede s 41 %, následuje UPS s 25 % a TNT s 12 %. Po dohodě by se FedEx stal druhým největším hráčem logistiky v Evropě. Akvizice navíc umožní společnosti FedEx snížit výdaje na svůj provoz, a to díky nové základně, a efektivněji tak konkurovat ostatním přepravcům.

 doprava_podilnatrhu

„Čeští zákazníci využívající služby TNT poznají spojení okamžitě. Zatímco servis TNT v Evropě je z hlediska spolehlivosti na vysoké úrovni, velmi důležitý transatlantický trh je pro TNT z našeho pohledu Achillovou patou, neboť nedokáže efektivně operovat v USA. Tímto spojením tak dojde především ke zkvalitnění služeb, ale také ke zrychlení přepravy, což je pro mnohé české firmy velmi důležitý faktor. Stinnou stránkou této akvizice z pohledu českého zákazníka je snížení již tak nízké míry variability na trhu expresních přeprav. I přesto jsou naše očekáváni veskrze pozitivní,“ dodal Alexandr Michaljanič.