Zásilky do USA ze zemí Evropské unie zlevnily

Spojené státy americké upravily limit pro bezcelní řízení u zásilek importovaných ze zemí Evropské unie. Z dosavadních 200 USD došlo k jeho navýšení na 800 USD. Zboží do udané hodnoty (přibližně 19 200 Kč dle aktuálního kurzu) tak nepodléhá proclení ani dalším daním a jejich zaslání tudíž vyjde levněji.

Americká vláda přijala návrh pro navýšení hodnoty pro mezinárodní importní zásilky vloni, účinnosti nabyl 10. března 2016. Dovozní režim USA se řídí zákonem Tariff Act of 1930, který stanoví obecné podmínky zahraničního obchodu a pravidla výpočtu cla a daně. Přijetím úpravy legislativy došlo ke změně sazebníku s cílem usnadnit obchodování, snížit náklady a urychlit dodávky zboží. „Zásilky s deklarovanou hodnotou do 800 USD jsou osvobozené nejen od cla a daně, ale nejsou pro ně vyžadovány ani žádné formální celní postupy, což znamená méně administrativních požadavků,“ komentoval změnu Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Bezcelní hodnota pro zásilku ve výši 200 USD se měnila naposledy před 23 lety. S novým návrhem k její úpravě bude docházet každoročně s cílem zohlednit inflaci. Nová hodnota má zlepšit obchodní styky mezi USA a zeměmi Evropské unie a umožnit proniknout obchodníkům na nový trh bez dalších nákladů. Novinka je výhodou i pro české společnosti, které své zboží exportují do USA. „Zvýšení limitu pomůže při posílání soukromých zásilek do USA a také usnadní obchodování zejména malým a středním podnikům. Ušetřené celní a daňové náklady se totiž pozitivně projeví v ceně za dopravu zboží,“ dodal Alexandr Michaljanič.

Změna limitu přinese:

  • urychlení doručení zásilek;
  • zvýšení efektivity podnikání;
  • usnadnění celních postupů a odbavení;
  • stimulaci obchodu a obchodního růstu;
  • snížení administrativy a vedení záznamů;
  • snížení nákladů na dodržování předpisů;
  • snížení nákladů vzniklých dovozci;
  • snížení překážek malým firmám;
  • zrychlení uvedení výrobku na trh;
  • snížení náročnosti na cash flow a obrátkovost zásob.

 

Z ustanovení jsou vyjmuty některé komodity, jako je například alkohol, parfémy, cigarety, léky a další zboží, které vyžaduje formální celní řízení a platbu příslušných poplatků.