Zabezpečení dat při mobilní práci ve zdravotnictví

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Dramatický vývoj digitálních technologií podporuje zásadním způsobem růst mobilní pracovní síly. Předpokládá se, že počet mobilních pracovníků stoupne do roku 2022 na 1,87 miliardy, což představuje téměř polovinu (42,5 %) světové pracovní síly.

Výjimkou není ani oblast zdravotnictví. Podle předpokladů bude globální trh mobilních řešení ve zdravotnictví růst v příštích několika letech o 25 % a do roku 2025 dosáhne přes 81 milionů GBP.

Většina organizací má v tomto ohledu zavedenou mobilní strategii, ale vzhledem k velkému množství technologických inovací a rychlému nárůstu objemu dat s nástupem internetu věcí (IoT) a 5G je nutné tyto strategie neustále revidovat a aktualizovat tak, aby respektovaly nejnovější požadavky na zabezpečení dat, které s mobilní pracovní silou úzce souvisí.

Mobilní práce zlepšuje kvalitu péče o pacienty

Mobilní práce ve zdravotnictví není novinkou. Toto odvětví využívá vzdálené pracovníky už od dob zařízení a aplikací, která tento způsob umožňují. Nedávný technologický pokrok však umožnil zásadní zlepšení péče o pacienty mimo tradiční zdravotnická zařízení.

Nové možnosti mobilních zařízení umožnily zároveň lepší přístup k informacím o pacientech, což vedlo ke zlepšení pracovních postupů a vyššímu standardu péče. Zpráva National Mobile Worker Project zjistila, že po zapojení komunity pečovatelů, kteří pracují v terénu, se úroveň produktivity zvýšila o 40 procent.

Mobilní práce má také významný dopad na změnu vztahu mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem a technologický vývoj v čele s IoT má podíl na zavádění digitálních transformací, které poskytují lepší služby zákazníkům a v konečném důsledku lepší péči.

Mobilní práce a citlivá data

Vedoucí pracovníci, kteří rozhodují o využití IT ve zdravotnictví, výhody mobilní práce uznávají. Je však důležité, aby zároveň chápali rizika, která tato výhoda přináší. Zdravotnický průmysl je významným shromažďovatelem citlivých dat, ať už jde o lékařské záznamy, pojistné události nebo další informace uložené v nositelných a monitorovacích IoT zařízeních.

Popsané prostředí s neustále rostoucím množstvím zneužitelných a vysoce hodnotných informací vytváří pro kybernetické zločince zaměřující se na zdravotnické organizace nové příležitosti. Průměrné náklady na řešení kybernetických útoků na zdravotnické organizace činí 9,26 milionu GBP.

Zdravotnické organizace by se proto měly snažit zmírnit nebezpečí související se zabezpečením dat a dbát na investice do zařízení i zaměstnanců. Nedávný průzkum Health Business provedený pro společnost Dynabook ukázal, že zdravotnické organizace nabízí školení v oblasti zabezpečení dat pro pouhých 18 procent pracovníků. 12 procent zároveň uvedlo, že školení samotné je často špatné a nepovinné.

Vzhledem k tomu, že množství kybernetických útoků na všechna průmyslová odvětví roste každoročně o více než 350 %, je školení nezbytnou prioritou. Přesto však představuje jen jednu část cesty k úspěchu. Silného zabezpečení dat mobilní pracovní síly je možné dosáhnout přímo na úrovni zařízení tím, že pracovníci v terénu budou vybaveni technologiemi, které je před potenciálními kybernetickými riziky chrání

Příkladem jsou zařízení, která využívají pokročilé biometrické funkce a šifrovaná úložiště dat s efektivními nástroji na úrovni hardwaru, která chrání před hacknutím hesla a dalšími způsoby neoprávněného přístupu. Ještě lépe eliminují hrozby zařízení typu Mobile Client, protože pracují s centrálně uloženými daty.

Odstranění hrozby na úrovni zařízení

Mobilní práce s sebou také přináší nutnost správy mnoha zařízení. Zmíněná řešení Mobile Zero Client umožňují jednoduchou centrální správu a odstraňují hrozby na úrovni zařízení tím, že sama neobsahují žádné datové úložiště. Všechna data jsou umístěna v centrálním úložišti a v případě ztráty nebo krádeže zařízení nemá útočník šanci se k nim dostat. Zdravotničtí pracovníci mohou přitom k datům kdykoli a bez rizika zneužití přistupovat v reálném čase i při návštěvě pacientů doma nebo v jiných zdravotnických zařízeních.

Uvedená řešení mohou být pro strategii mobility v roce 2020 neocenitelná. S technologiemi 5G a IoT, které výrazně během následujících měsíců posílí, budou bezpečnostní výzvy dále narůstat. Proto je nutné, aby všechny organizace udržovaly rovnováhu mezi mobilitou a zabezpečením. Odpovědní pracovníci musí zajistit, aby strategie k zajištění bezpečnosti braly v úvahu nejen produktivitu, ale také bezpečnost.

Nick_Offin_