Problematika výživného v roce 2019

Začátek roku patří bilancování. Program VašeVýživné.cz přináší statistické shrnutí za loňský rok. Jak si vedl jeden z nejpalčivějších sociálních problémů Česka v roce 2019?

Průměrný dluh klesá

Zatímco v roce 2018 činil průměrný dluh na výživném 92 000 Kč, v roce 2019 se částku podařilo stáhnout na 57 000 Kč. Snížení o celých 35 000 Kč lze považovat obrovskou výhru.

Dobrou informací je také celkový pokles celorepublikového dluhu na výživném, ten se v loňském roce dostal až k hranici 7 miliard korun. Vliv na toto číslo má ochota povinných hradit alimenty a schopnost oprávněných případné dluhy vymáhat. Pomohla tedy především silnější ekonomika a větší dostupnost asistenčních programů, které zdarma pomáhají řešit případné dlužné výživné.

Zájem o pomoc ze strany asistenčních programů

Celkem 70 000 000 Kč bylo prostřednictvím programu VašeVýživné.cz v roce 2019 odesláno rodičům, kterým jejich bývalý partner dluží na výživném. „V roce 2018 jsme se dostali na částku 58 500 000 Kč, i tady jsme tak zaznamenali pozitivní vývoj a nárůst o více než 11 milionů korun,“ dodává Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz

Loni se do programu registrovalo 9 563 rodičů. V naprosté převaze jsou ženy, které provedly 87 % registrací. Kvitujeme ale také velký nárůst počtu mužů samoživitelů, kteří se na nás obrací s prosbou o pomoc ohledně neplaceného výživného.

Celkově je k 31. 12. 2019 do projektu zapojeno 37 565 rodičů. V rámci bezplatné infolinky bylo v roce 2019 uskutečněno 30 591 hovorů.

Je třeba si uvědomit, že rodina u dlužníků bývá v rámci splácení dluhů bohužel až na posledním místě, nemají z ní takový respekt, jako když dluží například telefonnímu operátorovi nebo poskytovateli energie. Přitom finanční prostředky většinou mají. A to chceme změnit,“ říká Novotná.

Průměrné výživné zůstává neměnné

V roce 2019 se nezměnila částka průměrného měsíčního výživného, která stejně jako v roce 2018 zůstává na hodnotě 2 800 Kč.

Průměrná mzda v České republice byla dle Českého statistického úřadu v posledním kvartálu celých 33 840 Kč korun. To jinými slovy znamená meziroční nárůst průměrné mzdy nominálně o 6,9 % a reálně o 4,7 %. Toto tempo je jedno z nejrychlejších za posledních 10 let a politici i ekonomové tvrdí, že růst mezd bude pokračovat i nadále. Průměrné vyměřované výživné je přitom nejméně poslední 3 roky na stálé hladině.

Faktem však zůstává, že nejnižší částka, se kterou klient do programu VašeVýživné.cz vstoupil, bylo 100 korun. S maximálně pětistovkou na jedno dítě si pak musí vystačit každý dvacátý samoživitel. 10 % samoživitelů má výživné pod 1000 korun (tato skupina si musí průměrně vystačit s 600 korunami), přičteme-li i ty, kteří mají vyměřenou rovnou tisícovku, dostaneme se na 20 % z celku.

Průměrným dlužníkem je stále muž

Tady se oproti roku 2018 mnoho nemění. Průměrným dlužníkem je stále čtyřicátník (v roce 2019 je to muž ve věku 43 let), který má středoškolské vzdělání a je zaměstnaný. Dlužník má 1–2 děti ve věku 10–17 let a pochází z Ústeckého kraje. Oproti roku 2018 se změnilo především bydliště, neboť průměrný dlužník v té době pocházel z menšího středočeského města.

„Představa nezaměstnaného dlužníka stále zůstává mylná. Fakt, že většina dlužníků zaměstnání má, nám dává mnohem větší šance na získání dlužného výživného. Proto jsme rádi, že rodiče tuto šanci využívají a obracejí se na nás s novými žádostmi o pomoc. Věříme, že i v roce 2020 se nám podaří dosahovat stále lepších výsledků.,“ doplňuje Iveta Novotná.