Vymáhání výživného asistenčním programem

Problematika dlužného výživného trápí v naší zemi desetitisíce rodičů, zejména pak samoživitelů, kteří zajištují potřeby svých dětí zároveň s nezbytnými náklady na bydlení a provoz domácnosti výhradně ze svého jediného příjmu. V posledních dvou letech roste význam a povědomí o asistenčních programech, které berou celý proces vymáhání alimentů kompletně na sebe, včetně zajištění všech nezbytných úkonů i hlídání termínů, a to zcela bezplatně, včetně garance výhod, na které nemá ze zákona rodič nárok.

Společně s největším českým asistenčním programem VašeVýživné.cz, na který se již obrátilo více než 20 000 rodičů, se zaměříme na to, co všechno se stane, když případ dlužného výživného svěří rodič odbornému asistentovi.

Žádost o pomoc

První krok, vaše prosba o pomoc spojená s konzultací, probíhá telefonicky. Nemusíte nikam chodit ani jezdit. Odborný konzultant s vámi probere aktuální stav problému a zjistí, zda máte všechny potřebné náležitosti k tomu, aby bylo možné výživné vymáhat. Zajištění náležitostí spolu s ověřením kopií dokumentů je jediný krok, který musí aktivně podniknout poškozený osobně. Základem je vždy zápis otce v rodném listě dítěte a rozsudek o stanovení výše výživného. Pokud některá z uvedených věcí chybí, konzultant doporučí nejrychlejší postup nápravy. Součástí tohoto kroku je také zjištění, zda případ není již v řešení některého exekutorského úřadu. Zde platí jasné pravidlo – žádný dluh nelze exekuční cestou vymáhat dvakrát.

Zástupce asistenčního programu následně zjistí, zda není dlužník v insolvenčním řízení. Pokud by tomu tak bylo, nelze proces vymáhání výživného řešit standardními metodami. Rodič tak dostane od asistenta doporučení a pokyny k tomu, jak se nejlépe přihlásit se svým nárokem insolvenčnímu správci.

Začínáme vymáhat, pomoc je bezplatná

Program pro pomoc s vymáháním výživného VašeVýživné.cz zašle na adresu, kterou rodič udá, potřebné dokumenty, současně s obálkou opatřenou známkami a zpáteční adresou. Do této obálky vloží klient podepsané a vyplněné dokumenty, ověřené kopie potřebné k zahájení procesu vymáhání (rozsudek s vyznačením nabytí právní moci). V případě potřeby může vložit také účtenku za ověření dokumentů pro zpětné zaslání uvedené částky. Pomoc asistenta s vymáháním, včetně proplacení vstupních nákladů, je zcela zdarma.

Po doručení zkontroluje odborný asistent zaslané materiály, případně kontaktuje rodiče ohledně dalších informací, a předává je advokátovi k zajištění dalších náležitostí. O tomto kroku je klient informován e-mailem, takže rodič přesně ví, co se kdy děje. Advokát připraví právní podklady pro exekutora a ten po následném pověření soudem započne s výkonem exekuce.

V případě úspěšného vymožení náleží advokátovi a exekutorovi odměna, kterou nestanovuje asistent, ale zákon. O tuto sumu je však dluh navýšen, takže rodič dostane celou dlužnou částku.

Komunikace mezi rodičem a asistentem

Předáním proces a práce konzultanta asistenčního programu nekončí. Rodič může kdykoli asistenta kontaktovat s dotazem na aktuální stav případu, včetně stavu zaplacených částek a plnění vůči exekutorovi. Pokud by dlužník zaplatil jakoukoli částku dluhu přímo oprávněnému, je třeba samozřejmě ihned asistenta kontaktovat. Ten zajistí další komunikaci s právními subjekty.

Benefity, na které bez asistenčního programu rodič nedosáhne

Do vymáhání výživného touto nejefektivnější cestou se rodič může samozřejmě pustit individuálně. Proces obnáší stejné kroky, popsané výše, tedy návštěvu advokáta, sepsání plné moci, předání případu exekutorskému úřadu a další náležitosti. Výhoda využití asistenta spočívá v tom, že asistenční program má s vybranými advokáty a exekutory vyjednané podmínky, na které by jednotlivý rodič jen těžko dosáhl. Nejdůležitější benefity jsou dva. První spočívá v tom, že v případě neúspěšného vymáhání neplatí oprávněný absolutně žádné výdaje za služby advokáta ani exekutorského úřadu, které jim jinak náleží. Druhou výhodou je okamžité plnění směrem k rodičům, kteří o děti pečují. Zákon totiž stanoví, že při splácení dluhu se nejprve uspokojují náklady a teprve po jejich plném zaplacení dostává další peníze oprávněný.

Každý asistenční program má samozřejmě jinak vyjednané podmínky se spolupracujícími advokáty a exekutory. Nám se podařilo dojednat, že již z první vymožené částky dostává rodič část plnění a zároveň to, že v případě neúspěchu jsou zmíněné služby právní pomoci absolutně bezplatné. Reálně to znamená, že rodič se nemusí bát, že pro něj proces vymáhání bude znamenat jakékoli výdaje.“ komentuje Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz. „Cesta exekučního vymáhání dluhu na výživném je nejtvrdší, ale zároveň nejefektivnější. Rodičům samoživitelům doporučujeme, aby informovali dlužníka, že hodlají dlužné alimenty svěřit odborníkům a zároveň nečekali s vymáháním dlouho. Menší částka se bude vždy vymáhat snadněji i rychleji a zároveň dlužník uvidí, že to rodič myslí vážně. To bude mít pozitivní vliv na jeho platební morálku i do budoucna,“ dodává Iveta Novotná.