Výběr firemních zařízení pro zaměstnance není jen rozhodnutím IT

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

IT oddělení nese ve firmách tradičně odpovědnost za rozhodnutí týkající se výběru používaných technologií. V posledním desetiletí jsou však stále více využívány trendy, jako „Bring Your Own Device (BYOD)“ či „consumerisation of IT“ a stále častěji mohou do volby zařízení mluvit samotní zaměstnanci. Tyto možnosti ještě více vyzdvihla probíhající pandemie a do centra pozornosti se dostávají koncová zařízení vhodná pro vzdálenou práci.

I když některé organizace podnikají kroky k tomu, aby více propojily IT oddělení se zaměstnanci, podle dostupných dokladů se při výběru zařízení pro pracovníky tyto skupiny často neshodují. Společnost PWC nedávno zjistila, že 90 % vedoucích pracovníků věří tomu, že jejich společnost věnuje při zavádění nových technologií velkou pozornost názoru svých zaměstnanců. S tím ale souhlasí pouze asi polovina (53 %) zaměstnanců. Pro udržení konkurenceschopnosti je proto třeba, aby organizace daly svým klíčovým lidem při výběru technologií a nástrojů, které denně používají, větší volnost.

Propojení HR a IT oddělení

Zaměstnanci oceňují, když mohou pracovat se zařízeními vybavenými nejnovější generací výpočetní techniky a konektivity. Svět se stále více digitalizuje a lidé rádi využívají aktuálně dostupné zařízení, produkty i služby. To se týká především zástupců mladé generace, kteří v digitálním věku vyrostli a vstupují do pracovního procesu poprvé – na pracovištích velmi ocení stejnou úroveň technologií, jakou využívají doma.

Na tuto skutečnost musí brát ohled podniky, které se snaží nalákat a udržet schopné talenty. Atraktivní a oceňované zůstávají však i další výhody, jako školení nebo zdravotní a wellness bonusy. Probíhající pandemie vedla však k významnému rozvoji práce v režimu home office, kdy zaměstnanci využívají notebooky či stolní počítače a používané technologie se pro ně stávají klíčovým nástrojem pro profesní i soukromý život. To zvyšuje důležitost toho, aby podniky zahrnuli zaměstnance do rozhodování o nákupu technologií pro konkrétní uživatele.

Zajištění spokojenosti a udržení motivace a produktivity pracovníků proto již není jen úkolem personálního oddělení. Pomáhá také otevřená komunikace mezi zaměstnanci a organizací o používaných technologiích.

Pro lepší výsledky firmy

Posílení vztahu mezi HR a IT odděleními a větší svoboda uživatelů při výběru technologií přináší i další výhody. Podle Gensler Workplace Study uvedlo 76 % zaměstnanců, že možnost výběru technologií by pozitivně ovlivnila jejich výkon a 60 % připouští, že by to pravděpodobně zvýšilo i jejich spokojenost.

Pokud jsou lidé přesvědčeni, že firma naslouchá jejich potřebám, budou průběžně podávat maximální výkon. Výsledkem bude i vyšší loajalita a spokojenost. Podle dalších studií jsou angažovaní zaměstnanci o téměř 20 % produktivnější a u těch, kteří vnímají že zaměstnavatel bere v úvahu jejich názor, je 4,6krát vyšší pravděpodobnost, že odevzdají nejlepší možnou práci.

Investice do správných nástrojů pro budoucnost

Co by tedy měli brát zaměstnavatelé v úvahu při investování do nových zařízení pro uživatele? Je třeba otevřeně diskutovat se zaměstnanci o jejich očekáváních a představách, provedení i designu, ale také vzít v úvahu další klíčové funkce, jako je přenositelnost, zabezpečení, spolehlivost a konektivita. Moderní práce je stále více založena na mobilitě a po pandemii bude tento trend ještě silnější. Důležité je proto zajištění autonomie pomocí zařízení koncových uživatelů. Organizace by měly investovat do lehkých a přenosných, ale současně výkonných a vysoce zabezpečených zařízení.

Aby měli zaměstnanci k dispozici nejnovější možnosti pro zajištění efektivní práce i bezpečnosti, je však stejně důležitá také pravidelná aktualizace všech zařízení. Pokud chce společnost udržet svou strategii motivace zaměstnanců a být žádaným zaměstnavatelem pro nové talenty, měla by při pořizování nových technologií pro koncové uživatele zavést tento model, který zahrnuje možnost mobilní práce. Když si zaměstnanci budou moci vybrat zařízení, se kterým budou pracovat, budou více angažovaní a produktivní.