Vítěz ACM SPY: Pavol Žilecký a jeho algoritmus pro Cykloplánovač

 • Vítězný algoritmus studenta ČVUT řešící například hladinu stresu cyklisty při průjezdu křižovatkou získal také cenu veřejnosti
 • Druhé místo obsadil projekt monitoringu dopravy pomocí dronů, třetí místo patří nové metodě renderování počítačové grafiky
 • Letošního ročníku se zúčastnilo 1 881 diplomových prací

Šestý ročník soutěže ACM SPY o nejlepší IT diplomovou práci roku 2015 zná svého vítěze. Je jím diplomový projekt s názvem Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek studenta Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Pavola Žileckého. Tento projekt navíc získal i cenu veřejnosti a v letošním ročníku je tedy dvojnásobným vítězem. Do finále se kromě něj probojovalo dalších 8 projektů z celkového počtu 1 881 obhájených IT diplomových prací.

Mobilní aplikace Cykloplánovač dokáže podle zadaných kritérií nalézt vhodnou trasu jak pro sportovní jízdu, tak pro cestu do práce. Ve výpočtu cesty zohledňuje vlastnosti povrchu, profil terénu, potřebný čas k dosažení cílového bodu, a mnoho dalších specifik. Pavol Žilecký se na tvorbě aplikace podílel právě vývojem výpočtu možných tras. Algoritmus pak vyhodnotí několik tras, které vzhledem k zadaným kritériím nejlépe odpovídají požadavkům uživatele.

_MG_8658„Pokud lidem vytvoříte dobré podmínky, je podle některých výzkumů 60 % populace ochotno dojíždět do práce na kole. Jedním z problémů, se kterými se setkávají, je právě plánování cesty. Tuto aplikaci považujeme za nástroj pro překročení bariéry, aby lidé ve městech mohli právě kolo využívat k přepravě ve větší míře,“ říká o projektu Ing. Pavol Žilecký, vítěz 6. ročníku soutěže ACM SPY.

 

Kromě hlavní ceny byla udělena také cena společnosti Red Hat, kterou získal Tomáš Milata s prací Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API, cena CZ.NIC, kterou získal Ondřej Klejch, Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči. Odbornou cenu IT novinářů získal Adam Babinec s projektem monitoringu pozemní dopravy z leteckých videí.

„Autor práce navrhl algoritmus vícekriteriální optimalizace trasy, který vylepšuje známé postupy s velmi dobrými praktickými výsledky. Práce je postavena na kvalitní rešerši existujících přístupů, v samotném návrhu algoritmu a jeho realizaci přináší hodnotné poznatky. Celá práce je zpracována na vysoké úrovni a splňuje veškeré požadavky na vítěze soutěže,“ uvedl doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan FIT VUT v Brně a předseda poroty soutěže ACM SPY.

„Pavol Žilecký představil projekt s obrovským potenciálem. Z našeho pohledu je stěžejní nejen samotná myšlenka, ale také možnosti jejího dalšího rozvoje. Prozatím je aplikace využitelná ve 25 českých městech, myslím si však, že další města, třeba i ze zahraničí, budou brzy přibývat,“ uvedl Tomáš Krátký, Products and Services Director ve společnosti Profinit.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

_MG_8576

Výsledné pořadí finálových prací:

 1. Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 1. Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

 1. Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

 1. Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

 1. Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

 1. Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 1. Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

 1. Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

 1. Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

 

Vyhlašované kategorie ACM SPY 2015:

 • ACM SPY IT diplomová práce roku 2015

Vítěz: Pavol Žilecký, Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek, FEL ČVUT

Udělena na základě hlasování zástupců 14 českých a slovenských univerzit a vysokých škol a společnosti Profinit, hlavního organizátora soutěže.

 • Cena veřejnosti

Vítěz: Pavol Žilecký, Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek, FEL ČVUT

Veřejné hlasování probíhalo na stránkách soutěže www.acm-spy.cz.

 • Novinářská cena

Vítěz: Adam Babinec, Monitorování dopravy z leteckých videí, FIT VUT

Hlasování se zúčastnilo 14 IT novinářů z České republiky a Slovenska.

 • Cena Red Hat: Nejlepší open source diplomový projekt roku 2015

Vítěz: Tomáš Milata, Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API, FEL ČVUT

Práce musí pracovat s otevřeným kódem. Hodnoceny byly individuálně podle využitelnosti v praxi, kompatibilitou s open-source systémy, apod.

 • Cena CZ.NIC

Vítěz: Ondřej Klejch, Vývoj cloudové platformy pro automatické rozpoznávání řeči, MFF UK

Práce musí být zaměřena na rozvoj internetových technologií, musí mít zveřejněný otevřený zdrojový kód. Hodnoceny byly individuálně podle potenciálního přínosu a dopadu na internetovou komunitu.