V USA outsourcuje logistiku 80 % obchodníků. Touha e-shopů expandovat posiluje trend fulfillmentu i v Česku

Outsourcing logistiky je především pro společnosti v západní Evropě, USA a v Asii stále běžnějším standardem, což dokládají i čísla z loňského roku, která globální trh se službami poskytujícími fulfillment ohodnocují na takřka 85 miliard dolarů. Trend je navíc dále rostoucí a dle AgileIntel Research[1] poroste mezi lety 2022 a 2029 ročním tempem 8,4 %. Do rukou specializovaných firem svěřuje logistiku již například devět z deseti amerických firem z žebříčku Fortune 500[2], který se skládá ze společností s nejvyšším hrubým obratem. V Česku trend fulfillmentu nastupuje pomaleji, ale zájem znatelně roste. Důvod? Rostoucí nároky zákazníků, dynamika celé e-commerce scény i stále se zhoršující situace na trhu průmyslových nemovitostí.

Prvotním impulzem, který obchodníky k outsourcingu logistiky vede, bývá snaha o racionalizaci celkových nákladů a také konkurenceschopnost. Zvlášť při nárůstu poptávky ze strany zákazníků je např. pro e-shopy často obtížné udržet si dostatečnou kvalitu napříč celým logistickým procesem. Fulfillment jim však umožňuje přenechat veškeré starosti s logistikou v rukou odborníků a mít tak jistotu, že jejich zboží bude doručeno do celého světa v odpovídající kvalitě.

„Prostřednictvím outsourcingu obchodníci ušetří personální náklady za zaměstnance ve skladu, stejně jako výdaje spojené s pronájmem a pojištěním skladu. Zároveň jim dává možnost snadno přeměnit své fixní náklady na variabilní, jelikož každý měsíc platí jen za reálně odbavené objednávky a za takovou skladovou plochu, kterou reálně využívají,“ popisuje Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel společnosti Skladon, jednoho z předních českých poskytovatelů fulfillmentu.

„Králem“ outsourcingu je Čína

Data společnosti Statista ukazují, že v roce 2021 outsourcovalo svou logistiku celosvětově téměř 64 % firem[3], přičemž v nejvyšší míře šlo o obchodníky na čínském a následně americkém trhu. Některé z amerických firem tak poskytují fulfillment i několika tisícům klientů a svá distribuční centra mají rozeseta v desítkách zemí. Čeští obchodníci jsou v tomto směru oproti zahraničí o několik let pozadu, důvodem je především nedostatečná znalost o možnostech fulfillmentové spolupráce a mnohdy také nižší ambice růst a expandovat na zahraniční trhy.

Zahraniční firmy jsou na outsourcing logistiky mnohem více navyklé, a to včetně těch největších hráčů. V USA jej využívá kolem 80 % společností, zejména proto, že jsou obchodníci v těchto částech světa zvyklí na rychlý a velký růst, na který jsou nuceni se obratně adaptovat. Oproti Česku obsluhují mnohem větší trh a mají tedy možnost vybudovat rozsáhlejší byznys, díky čemuž mají mnohdy o dost vyšší ambice než ti čeští,“ vysvětluje Margaretis.

Fulfillment jako cesta k úsporám i zahraniční expanzi

Fulfillment společnostem navíc nenabízí pouze krátkodobé řešení pro snížení nákladů, ale naopak dlouhodobý nástroj k optimalizaci celkového cash flow. V průzkumu 75 % prodejců potvrdilo, že využití logistického partnera přispělo ke snížení jejich celkových logistických nákladů a 86 % poukazuje na to, že zavedený outsourcing vedl také ke zlepšení zákaznického servisu. Služeb třetí strany navíc firmy zdaleka nevyžívají jen pro domácí přepravu, v 71 % případů outsourcují také logistiku do zahraničí. Řada poskytovatelů fulfillmentu tak společnostem pomáhá i se samotným expanzním procesem.

Svým klientům v rámci plánu zahraniční expanze poskytujeme mimo jiné i individuální úvodní konzultace, během kterých společně vymýšlíme ideální řešení pro jednotlivé trhy. Díky množství zkušeností s expanzí jiných klientů z různých oborů máme znalosti logistického trhu napříč světem a dokážeme tak pro ně vybrat nejvhodnějšího dopravce i jeho konkrétní produkt. Poskytujeme obchodníkům potřebné know-how, které by si jinak museli kupovat od nezávislých konzultantů nebo složitě získávat samostudiem. Řada z nich přitom v počátku ani netuší, že jim i s něčím takovým může fulfillmentový partner pomoci,” doplňuje Margaretis.

Spoluzakladatel Skladonu zároveň dodává, že adopce fulfillmentu se postupně lepší i na českém trhu, a především nově vznikající a mladé projekty si již více uvědomují, že je vlastní logistika spíše brzdí v dalším růstu a efektivní expanzi. Ačkoliv byla česká e-commerce vždy velmi silná, co se týče lokální kvality, v poslední době se tuzemským e-shopům daří uspět právě i v zahraničí. Z toho důvodu tak více než kdy dřív vnímají, nakolik je důležité, aby se byly schopny přizpůsobit kolísající poptávce, a přitom si mezi konkurencí udržely dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb. Podporu svého podnikání ve formě logistického partnera tak volí stále častěji. Jen Skladon eviduje meziročně zhruba pětinásobnou poptávku po svých službách, což firmu vedlo mimo jiné k dalšímu rozšíření skladových prostor na aktuálních 16 000 m².


[1] https://www.agileintelresearch.com/reportdetails/Global-E-commerce-Fulfillment-Services-Market-/52

[2] https://www.3plogistics.com/product-category/guides-market-research-reports/market-research-reports/

[3] https://www.statista.com/statistics/660142/transportation-and-logistics-most-outsourced-services/