V Praze končí éra papírových parkovacích lístků

Zóny placeného stání na území hlavního města Prahy fungují od roku 1996 a v letošním roce se rozšíří i na další území. Do projektu se zapojila společnost ALTRON, která Technické správě komunikací hl. m. Praha (TSK) dodala softwarové řešení. To umožňuje řízení a provoz systému s napojením na navazující agendy městské policie a magistrátu hl. m. Prahy. Pilotně bude provoz spuštěn v polovině srpna letošního roku pro Prahu 5 a 6.

IT řešení navržené společností ALTRON zahrnuje potřebnou technologickou infrastrukturu, softwarové řešení centrálního informačního systému (CIS) a jednotlivých aplikačních modulů a následnou servisní podporu. Centrální část uchovává data o jednotlivých parkovacích oprávněních a jednorázovém užití zón. Dalším modulem systému je webová aplikace virtuálních platebních hodin umožňující uhradit parkovné prostřednictvím mobilního telefonu a platební karty. Součástí systému je také modul řešící dopravní přestupky s napojením na příslušné agendy. Společnost ALTRON dále vytvořila zákaznický portál, který obyvatelům městských částí zpřístupňuje kompletní obsluhu. Celé řešení je zabezpečeno podle současných standardů a komunikace je šifrována.

Do řešení CIS integruje ALTRON zdroje dat z parkovacích automatů, monitorovacích vozidel společnosti ELTODO, zákaznického portálu a virtuálních parkovacích hodin především na bázi registrační značky (RZ) vozidel.

„Ačkoliv to na první pohled vypadá, že registrační značka je pro parkování zbytečným údajem, opak je pravdou. Evidence parkovacích relací přes RZ umožňuje následně plně automatizovat dodržování pravidel v zónách,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

„Na základě požadavků jsme navrhli efektivní variantu řešení informačního systému, který jsme i díky efektivní spolupráci se zadavatelem předali v požadovaném termínu. Na projektu jsme zúročili naše dlouholeté zkušenosti s vývojem oborových softwarů, aplikací a systémové integrace zákaznického IT,“ řekl Zbyněk Juřena, ředitel ALTRON Business Solutions.

Oproti stávajícímu systému zón placeného stání umožňuje nové řešení flexibilnější využití parkovacích míst a pohodlnější způsoby úhrady parkovného.