Imper

Teplotní mapy prozrazují, jaký vliv měl orkán Kyrill

Již v červnu vstoupí v platnost novela zákona o národních parcích, která od začátku vzniku budila rozpaky. Někteří zastánci novely tvrdí, že na fungování firem na Šumavě a v okolí měl zásadní vliv orkán Kyrill a následná kůrovcová kalamita a novela zákona je dalším hřebíčkem do rakve firem věnujícím se podnikání souvisejícímu s těžbou dřeva. Analýzu toho, jak si dnes tyto firmy vedou, provedla firma Imper CZ, provozovatel nejobsáhlejší on-line databáze českých firem Merk.cz.

Před deseti lety si orkán Kyrill vyžádal 48 obětí, čtyři v ČR. Mohl také za masivní rozšíření kůrovcové kalamity na Šumavě, čímž zasáhl i odvětví věnující se turismu a zpracování dřeva. Novela zákona mění ochranu přírody v parcích a upravuje pravidla pro turisty a těžbu dřeva. Bude to znamenat i změnu pro byznys firem v parcích? To zkoumali analytici Merk.cz, kteří vybrali firmy se sídlem na Šumavě a okolí a podívali se, jak v průběhu let přibývaly a zanikaly ty věnující se ubytování a stravování, lesnictví, zpracování dřeva, výrobě nábytku, a jaký vliv na ně měl právě orkán Kyrill a následné státní restrikce. Pro dokreslení výsledky porovnali s trendy v celé republice.

Odvětví ubytování a stravování v České republice roste od roku 1990. Analyzujeme-li především firmy vykonávající tuto činnost na Šumavě, můžeme konstatovat, že kopíruje celorepublikový trend. Mírný pokles byl zaznamenán od roku 2013, kdy několik stovek subjektů svoji činnost ukončilo. Zatímco v celorepublikovém měřítku počet firem od roku 2015 zase roste, na Šumavě přetrvává trend jejich nepatrného poklesu.

Jako po každé kalamitě podobného druhu jako orkán Kyrill došlo k druhotnému množení kůrovců. Lesnické odvětví na Šumavě jím bylo poznamenáno záhy. V Národním parku Šumava bylo Kyrillem poničeno milion stromů a kůrovec jich poznamenal 2,6 milionu. Firmy následně vytěžily 1,1 milionu krychlových metrů, zbytek zůstal stát nebo ležet v bezzásahových územích parku. Lesnické práce neustaly ani potom a bylo jich dostatek, což dokazuje také statistika Merk.cz. Pokles počtu firem věnujících se tomuto odvětví nastal teprve v roce 2013 a trvá dodnes.

Podobný vývoj se odehrál u výroby nábytku a zpracování dřeva. Orkán Kyrill ani následná kůrovcová kalamita neměla zásadní vliv na tato dvě odvětví v okolí Šumavy. V podstatě kopíruje sestupný trend celorepublikového průměru, kdy v roce 2012 byl zaznamenán nejvyšší počet subjektů s tímto druhem podnikání.

Tyto a další statistiky včetně heatmap (teplotních map) s možností porovnat si celkové celorepublikové počty aktivních firem najdete na stránce www.merk.cz/did-you-know/factoid/sumava. Na teplotních mapách přitom máte možnost vidět nejen místa s nejvyšší penetrací firem, ale také v průběhu let vidět jejich vývoj – čím tmavší místo, tím je na něm koncentrováno více firem.

25 % firem v ČR zaniká nejčastěji v pátek

Černý pátek, i tak by se dal nazvat den, kdy v České republice konči svoji činnost většina podnikatelských subjektů. Naopak nejvhodnějším dnem pro založení firmy je středa. Pátek třináctého, celosvětově označovaný jako nešťastný, přitom neznamená pohromu a den, kdy firmy zavírají své brány. Analýzu mnohdy jepičích životu subjektů zveřejnila nejobsáhlejší on-line databáze českých firem Merk.cz.

V loňském roce se poprvé od roku 2011 obrátil sestupný trend nově založených tuzemských subjektů. Zatímco v roce 2015 jich bylo ještě 98 546, v roce 2016 už 99 931. Příznivě vnímaným faktem je také to, že svoji činnost do dvou let od založení ukončilo 3 021, respektive pouze 998 subjektů.

Počty nově založených subjektů v letech 2016 – 2012

Subjekt 2016 2015 2014 2013 2012
OSVČ 56 786 58 510 57 508 63 413 72 090
Společnost s ručením omezeným 27 913 26 119 24 400 22 268 21 682
Akciová společnost 902 862 657 648 891
Ostatní 14 330 13 055 17 436 14 702 15 969
Celkem 99 931 98 546 100 001 101 031 110 632

Nelichotivý rekord si připsal rok 2013. To padlo 154 358 subjektů, nejvíce od roku 1993, kdy skončilo 286 668 subjektů. Vloni zaniklo nejvíce OSVČ (76 %), s velkým odstupem následované společnostmi s ručením omezeným (12 %) a akciovkami (1 %). „Historicky nejvíce firem bylo založeno v roce 1991, celkem 589 107. V tomto roce jsme zaznamenali také nejvíc subjektů, které ukončily působení do dvou let od svého založení, bylo jich 113 141. V roce 1993 byl dokonce počet zavřených firem větší než počet nově založených. Stejná situace nastala pak v celé historii ještě jednou, a to v roce 2013,“ řekl Tomáš Berger zakladatel služby Merk.cz.

Počty subjektů, které ukončily činnost v letech 2016 – 2012

Subjekt 2016 2015 2014 2013 2012
OSVČ 46 106 49 930 48 962 108 987 43 023
Společnost s ručením omezeným 7 392 6 019 4 692 4 760 4 785
Akciová společnost 648 619 436 480 536
Ostatní 6 322 5 990 6 772 40 131 12 051
Celkem 60 468 62 558 60 862 154 358 60 395

Nejčastější dny zániku

Pro ukončení svých činností subjekty nejčastěji volí pátek. Tento den je zpravidla vybrán v 24,7 % případů. Dalšími dny jsou středa (18,9 %) a čtvrtek (15,8 %). Z pohledu dnů v měsíci téměř 40 % subjektů skládá karty koncem měsíce (29,6 % k 31. v měsíci, 7,9 % k 30. a 2,6 % k 28. v měsíci). Pokud firma končí 13. dne v měsíci, je to pátek jen ve 12 % případů. Zavírací pátek ze 63 % vychází na 31. den v měsíci. Majitelé firem tímto výběrem dnů chtějí udělat tlustou čáru za dosavadní činností a nový měsíc tak začít načisto.

Nejčastější dny ukončení činnosti subjektů

Pořadí Den Procentuální vyjádření
1. Pátek 24,7 %
2. Středa 18,9 %
3. Čtvrtek 15,8 %
4. Pondělí 15,3 %
5. Úterý 11,3 %
6. Neděle 8,6 %
7. Sobota 5,4 %

„Ze statistik také vyplývá, že jako nejvhodnější dny pro založení firmy je vhodné zvolit středu či pondělí (28,7 %, respektive 28,6 %). Ale ani tyto dva dny nezaručují obchodní úspěch. Jsou totiž nejčetnějšími dny založení firem, které již neexistují, a dokonce i těch, které zkrachují do dvou let od založení,“ dodal závěrem Tomáš Berger.

Tyto a další statistiky včetně interaktivních grafů s možností porovnat si počty a poměry firem, které ukončily působnost do dvou, pěti a deseti let od svého vzniku, najdete na stránce www.merk.cz/did-you-know/factoid/closed-within-years.

Merk.cz nově zobrazuje obchodní informace při návštěvě webu

Nový doplněk databáze firem Merk.cz ocení všichni, kteří chtějí získat maximum informací o subjektech, s nimiž obchodují nebo navazují kontakt. Jednatelé, finanční ředitelé, marketingoví manažeři i obchodníci mají nyní k dispozici vylepšenou online databázi firem s řadou nástrojů a doplňkem pro internetový prohlížeč Chrome.

Nově přidané funkce v nejobsáhlejší on-line databázi firem v ČR Merk.cz slouží k ještě hlubší analýze dat o stávajících, ale i potenciálních zákaznících. K těmto datům se lze dostat několika způsoby, ale v podstatě stačí znát pouze IČ nebo název subjektu, případně zobrazit jeho webové stránky. O vše ostatní se postará databáze firem, sloužící jako základní obchodní a marketingový nástroj, který denně používají desítky tisíc firemních uživatelů.

Na základě jediného vstupu vrátí databáze veškeré podrobné informace o daném subjektu. Snadno lze zjistit rating firmy (hodnocení firmy na základě ekonomických ukazatelů), vlastnickou provázanost s dalšími subjekty, informace o ziskovosti společnosti. Nechybí kontaktní údaje, informace o oboru podnikání, počtu zaměstnanců a mnoho dalšího. Nově přibyla možnost zjišťovat, zda firma patří mezi ty, co mají například vozový park, určitý počet poboček či mají spuštěny PPC kampaně. Způsobů, jakými lze data filtrovat, je mnoho. Mezi ty nové patří:

 • rating firem;
 • vznik/zánik firem (datum);
 • klíčová slova / štítky (př.: firmy, které mají vozový park, e-shop či PPC kampaně atd.);
 • DPH (zda je subjekt plátcem);
 • pobočky (počty poboček);
 • bankovní účet (u jaké banky);
 • zda má firma dluh u VZP;
 • zda má firma registrovanou nějakou ochrannou známku;
 • sociální sítě;
 • položky z účetních závěrek;
 • firmy, které získaly veřejnou zakázku.

IČování

Funkce IČování řeší častou situaci, kdy má firma sice zavedenou databázi kontaktů ve svém CRM či informačním systému, nicméně chybí jí podstatný jednoznačný identifikátor, IČ. Až doteď bylo v případě zpětného dohledání identifikačních čísel firem nutné každé z nich vyhledat jednotlivě a ručně. Merk.cz umožňuje automatizované dohledání. Do webového formuláře stačí vložit názvy subjektů a výsledkem je soubor se seznamem firem a jejich IČ. Součástí souboru je samozřejmě odkaz do databáze, kde si lze výsledek ověřit a dále se subjektem pracovat.

Chytrý doplněk pro Google Chrome

Zvlášť užitečná novinka je připravena pro internetový prohlížeč Google Chrome. Má podobu doplňku, který zobrazí informace o subjektu dostupné v Merku přímo nad prohlíženou webovou stránkou firmy, aniž by bylo nutné do databáze vstupovat. „Představte si, že navštívíte web svého potenciálního klienta či partnera a chcete se o něm dozvědět více. Než abyste hledali majitele domény a potom informace v databázi, která o firmě prozradí více, stačí jeden klik ve webovém prohlížeči a vše je na dosah ruky,“ řekl Tomáš Berger, zakladatel služby Merk.cz. Díky tomuto pluginu jsou k dispozici stejné informace, které by uživatel získal po přihlášení do systému, ale bez nutnosti dalšího zbytečného klikání. Doplněk ocení především obchodníci, kteří při přípravě na schůzku či oslovení firmy zkrátka nechtějí ztrácet čas. Doplněk lze stahovat z Chrome Web Store (https://chrome.google.com/webstore/detail/merkcz/pmhpdlmhembafjlpohanpgkpmnpanbcd).

Další novinky v Merk.cz:

 1. Přepracování designu.
 2. Aktivace lustrace firem – případné riziko je vidět okamžitě.
 3. Doplnění přesných obratů a informací o zisku firem z digitalizovaných účetních závěrek.
 4. Přidání ratingu firem – pokročilý ratingový model, který umožňuje snadno a rychle zjistit, jak si která firma finančně stojí.
 5. Možnosti využití dat z finanční analýzy – kompletní finanční analýza podniku na kliknutí, kdy je vykreslena strukturu majetku, aktiv, závazků a spočítána EBIT, ROA, ROE, finanční páka, likvidita 1-3 stupně a desítky dalších finančních indikátorů.
 6. Doplnění informací o sociálních sítích – u firem se sleduje LinkedIn, Facebook a Twitter profil.
 7. Možnost sledování vazeb mezi ekonomickými subjekty, které pomáhají odkrývat vlastnickou provázanost firem.

Nejmedializovanější osobnosti roku 2016 v ČR

Analytici společnosti Monitora Media zveřejnili žebříček mediálně nejzmiňovanějších osobností roku 2016. V českých médiích byli pod drobnohledem vrcholní politici v čele s Andrejem Babišem, Bohuslavem Sobotkou a Milošem Zemanem, ale i sportovci jako Jaromír Jágr. Nejsdílenějším článkem na sociálních sítích byl ten, který popisuje, že práce škodí.

Společnost Monitor Media, jednička na trhu monitoringu nové generace, na základě statistiky výrazů sestavila žebříček nejvíce medializovaných známých osobností. Zaměřila se na pořadí nejzmiňovanějších politických a sportovních osobností roku 2016.

Infografika - Medializace osobnosti v roce 2016 v ČR

První patnáctka v médiích vůbec nejsklonovanějších osobností dokazuje, že Češi se stále zajímají především o politiku. Žebříček tak ovládli vrcholní čeští i zahraniční politici, kterým patří hned dvanáct míst. Na prvním třech pozicích stojí Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka a Miloš Zeman. V první desítce se nenachází ani jeden sportovec. Jaromír Jágr figuruje až na jedenáctém místě a Karolína Plíšková na dvanáctém.

Pořadí Medializovaná osobnost Funkce
1. Andrej Babiš ministr financí
2. Bohuslav Sobotka předseda vlády
3. Miloš Zeman třetí prezident ČR
4. Donald Trump 45. prezident USA
5. Vladimir Putin prezident Ruské federace
6. Angela Merkelová kancléřka Spolkové republiky Německo
7. Hillary Clintonová americká politička a bývalá první dáma USA
8. Václav Havel první prezident ČR
9. Karel IV. jedenáctý český král
10. Barack Obama 44. prezident USA
11. Jaromír Jágr hokejový útočník
12. Karolína Plíšková nejlepší česká tenistka
13. Miroslav Kalousek předseda TOP 09
14. Recep Tayyip Erdogan turecký prezident
15. Václav Klaus druhý prezident ČR


Žebříček ovlivněn prezidentskými volbami v USA

Není překvapením, že v tuzemsku nejmedializovanější zahraniční osobností se stal Donald Trump. Podobně jako jinde na světě se i čeští novináři podrobně věnovali prezidentským volbám v USA, čímž byla statistika výrazně ovlivněna. Pokud by Donald Trump volby prohrál, nejspíše by se na jeho místě umístila bývalá první dáma USA Hillary Clintonová. Kdyby se volby nekonaly, pravděpodobně by ani Vladimir Putin neskončil tak vysoko, protože to byl právě on, kdo byl v médiích pojednávajících o prezidentských volbách hodně zmiňován ve spojitosti s jejich ovlivňováním.

Česká média si také všímala zahraniční politiky. Nejvíce zmiňovanou političkou byla Angela Merkelová, a to nejen za její postoj k uprchlíkům, ale také díky tomu, že se v srpnu objevila v ČR. Na Baracka Obamu jakožto dosluhujícího prezidenta USA zbyla až desátá příčka a čtrnáctou si vysloužil turecký prezident a samovládce Recep Tayyip Erdogan.

Jágr stále na výsluní

Ačkoliv Jaromír Jágr již nepatří mezi nejlépe placené české sportovce, jeho jméno stále hodně přitahuje mediální pozornost. I proto byl z našich sportovců v loňském roce tím nejmedializovanějším. Raketový nárůst medializace zaznamenala Petra Kvitová v souvislosti s útokem na její osobu na konci loňského roku. V TOP 15 ji ovšem díky celoročním výborným sportovním výsledkům s přehledem předběhla Karolína Plíšková, které k tomuto místu dopomohla především bulvární média sledující její soukromý život.

TOP 5 českých politiků

Pořadí s ryze českými politiky s přehledem vyhrál Andrej Babiš. Tomu pomohlo nejen to, že je druhý nejbohatší český občan a ministr financí, ale zejména jeho každodenní medializování ve spojitosti s podnikáním a politickým životem. Výrazným akcelerátorem bylo zmiňování v souvislosti zákonu o střetu zájmů, tzv. „lex Babiš“. Bohuslav Sobotka se jako předseda vlády ČR umístil na druhém místě. Až třetí příčka patří prezidentovi Miloši Zemanovi, a to i přesto, že se snaží, aby byl hodně vidět. Čtvrtá pozice náleží bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, k čemuž výrazně pomohly jeho nedožité 80. narozeniny a pětileté výročí úmrtí. Na posledním místě se umístil Miroslav Kalousek, který je nejaktivnějším opozičním poslancem vystupujícím před médii.

Pořadí Medializovaná osobnost Funkce
1. Andrej Babiš ministr financí
2. Bohuslav Sobotka předseda vlády
3. Miloš Zeman třetí prezident ČR
4. Václav Havel první prezident ČR
5. Miroslav Kalousek předseda TOP 09


TOP 15 nejsdílenějších článků

Služba Monitora.cz také zveřejnila informace o 15 nejsdílenějších zpravodajských článcích na sociálních sítích. První příčka patří článku pojednávajícímu o tom, jak práce škodí mozku více než totální nečinnost. Žebříčku dominují především bulvární témata a nechybí v něm například články s videi v čele s Nikol Štíbrovou, která natočila, jak to chodí v Prostřeno.

„Možnost sledovat sdílení článků v naší službě jsme spustili v loňském roce a u firem používajících monitoring médií se těší velkému zájmu. Mohou z ní například vyčíst, že nejsdílenějšími tématy se stala ta, která nějakým způsobem lidem něco radila, vysvětlovala či objasňovala,“ řekl Tomáš Berger, CEO Monitora Media.

Pořadí Médium Článek
1. Svobodnýmonitor.cz Práce škodí: Lidé starší než 40 let by měli pracovat jen 3 dny v týdnu, zjistili vědci
2. Extra.cz TOHLE VIDEO BOŘÍ INTERNET! Nikol Štíbrová natočila, jak to chodí v Prostřenu. U toho se vážně potrháte smíchy
3. Blesk.cz Vaše prdy můžou zabránit rakovině a jsou prospěšné pro lidi kolem vás!
4. Eurodeník.cz Vědecký výzkum naznačuje, že lenost je známkou vysoké inteligence
5. Eurodeník.cz Nejmocnější žena Pegidy vyzývá veřejnost: „Vezměte do rukou vidle a chraňte Evropu!“
6. ProNáladu.cz Proč ženy opouštějí muže. I ty, které milují.
7. Nova.cz Řidiči pozor! Na ‚kruháčích‘ platí nová pravidla dávání přednosti
8. G.cz 13 důvodů, proč je dobré, když má žena pár kilo navíc
9. Extra.cz Býk je lemra líná, Rak je pijavice a Lvi jsou arogantní! Tohle je hodně drsný horoskop!
10. Aktuálně.cz Po pískání na Ortel mě posílají do plynu, od malička poslouchám, že jsem černá svině, říká Banga
11. ProNáladu.cz 5 věcí, jichž nejčastěji litují umírající
12. Nova.cz Británie tleská Zemanovi: S uprchlíky má stoprocentní pravdu!
13. Nova.cz František Peterka (94) se těšil do nebe. Sbohem, Krakonoši
14. Idnes.cz Úplný zákaz kouření v restauracích od května prošel. Kuřárny nebudou
15. ProNáladu.cz Až budete ze svých dětí unavená…

Registr smluv se plní, nejvíc aktivní je Ministerstvo obrany

Po pěti měsících od spuštění centrálního internetového registru smluv se v něm nachází přes 208 tisíc smluv. Nikdo však nemůže zkontrolovat, zda všechny povinné subjekty do registru smlouvy opravdu vkládají. A zatím jim za neplnění této povinnosti nehrozí ani žádné sankce.

Nová podoba zákona o registru smluv, která vstoupila v platnost 1. července 2016, měla být takovou malou revolucí, po které volala řada organizací požadujících vyšší transparentnost a nastavení jasných pravidel pro zveřejňování smluv. V případě potřeby totiž chtěly získat informace o vzájemných spolupracích firem a veřejnoprávních institucí a případně upozornit na nekalé praktiky.

Všechny uzavřené smlouvy na zakázky dodané subjektům veřejné správy s plněním nad 50 000 Kč bez DPH musí být nově dostupné v centrálním registru smluv Ministerstva vnitra. Podle statistik služby Merk.cz zveřejnilo nějaké vyhrané výběrové řízení s přesahem do státního sektoru již přes 4 146 subjektů a celkem bylo od účinnosti nového zákona v registru publikováno 208 245 smluv, z toho 13 082 není platných. Nejvíce smluv je evidováno u Úřadu práce České republiky – 10 501 platných smluv. „V nové úpravě zákona spatřujeme velký potenciál jak pro kontrolu firem, tak pro byznys jako takový. Firmy mají možnost sledovat, jaké zakázky má kdo přidělené, v jaké jsou výši, kdy končí a také mohou zjistit celou řadu dalších informací. Protože však prakticky není možné zkontrolovat, zda povinné subjekty smlouvy vkládají, nebyl zatím smysl registru naplněn,“ řekl Tomáš Berger zakladatel služby Merk.cz.

Do registru smluv může smlouvu vložit buď subjekt veřejné správy nebo druhá strana smlouvy, tedy firma zhotovitele. Strana, která bude smlouvu zveřejňovat, zašle do datové schránky registru smluv (s identifikátorem whbt3kp) datovou zprávu s elektronickým obrazem textového obsahu smlouvy společně s metadaty smlouvy, a to na elektronickém formuláři. Dle údajů ze služby Merk.cz tak zatím ne všichni činí. Možná je to z důvodu neznalosti, možná však také kvůli nulovému finančnímu postihu. Nebude-li však v registru smlouva uveřejněna ani po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv, tedy od 1. července 2017, nenabývá účinnosti, a nebude-li smlouva vložena ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, bude zrušena.

Z analýz registru smluv vyplývá, že z pohledu vkládání smluv je nejaktivnějším ministerstvem to, které řídí Martin Stropnický. U Ministerstva obrany je v systému evidováno již přes 4 651 platných smluv. Na opačné straně stojí Ministerstvo kultury s pouhými 35 smlouvami (detailní přehled najdete v tabulce).

Počet platných smluv v registru týkajících se ministerstev

SUBJEKT POČET SMLUV
Ministerstvo obrany 4 651
Ministerstvo vnitra 1 082
Ministerstvo průmyslu a obchodu 301
Ministerstvo zemědělství 297
Ministerstvo financí 208
Ministerstvo dopravy 168
Ministerstvo pro místní rozvoj 164
Ministerstvo práce a sociálních věcí 154
Ministerstvo životního prostředí 127
Ministerstvo zahraničních věcí 100
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 80
Ministerstvo spravedlnosti 62
Ministerstvo zdravotnictví 60
Ministerstvo kultury 35

Pro snadné sledování a analyzování smluv byla v databázi Merk.cz aktivována funkce Zakázky / Dotace, která zobrazuje nejen celkový počet zadaných smluv do registru zakázek, ale také čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. „Ve výpise, nacházejícím se u každého subjektu, jsou k dispozici hlavní údaje smlouvy, stejně tak jako možnost otevřít si všechny její detaily, a to včetně objednávek a faktur,“ dodal závěrem Tomáš Berger.

Nová služba pro monitoring médií v ČR připravuje společné účty

Chytrý nástroj pro monitoring a vyhodnocování mediální publicity Monitora, využívají jak velké síťové komunikační a mediální agentury, tak střední nebo malé týmy. Monitora pro ně nyní připravila řadu vylepšení, a spolu s tím také zásadní modifikaci produktu.

V následujících měsících chystá Monitora zavést do testování společné klientsko-agenturní účty. Klienti tak budou mít přístup do svých monitoringů v reálném čase, a to díky speciální agenturní licenci, která jim zajišťuje komunikační aktivity. Výsledky budou agentury komentovat a interpretovat přímo v systému Monitory. Samozřejmostí jsou i offline exporty, připravené pro použití do pravidelných monitoringů pro klienty agentur.

„Naší dlouhodobou strategií je stát se stabilním partnerem pro PR, komunikační a mediální agentury a společnou symbiózou poskytnout perfektní servis klientům. Hlavní těžiště Monitory zůstává v zajištění maximálně kvalitního monitoringu s možností dalšího vyhodnocování, který vychází z námi vyvíjeného IT řešení na míru a ze zpětné vazby. I nadále platí, že nemáme ambici konkurovat agenturám v interpretaci dat,“ upřesnil Tomáš Berger, CEO Monitora Media.

V současné době Monitora pokrývá přes 2 680 titulů, z toho 820 tištěných. Monitoruje také pořady celoplošných televizních stanic Česká televize, TV Nova, FTV Prima, TV Barrandov, ale také například Stream.cz. Z rozhlasových stanic zpracovává archívy Českého rozhlasu, Frekvence 1, Rádia Impuls a Rádia ZET. Denně platforma prochází kolem 5 000 stran tištěných textů, 9 000 online článků a tisíce minut TV a rozhlasových záznamů. Pro konkrétní vydavatelství nabízí archiv až do roku 2006. Díky tomu je aktuálně největší službou pro monitoring médií v ČR.

Ověřená data na jediné kliknutí: Sprinx Merk pomáhá neziskovkám

Cloudový software Salesforce se proslavil především jako fenomén světa byznysu. Praxe, nicméně, ukazuje, že Salesforce nabízí velmi zajímavé využití i pro neziskový sektor. Počínaje prověřováním dárců, přes transparentní komunikaci s příslušnými soukromými subjekty a konče důsledným evidováním obdržených darů. Díky podpoře českých firem Sprinx Consulting a Imper mohou neziskovky navíc využívat bezplatnou integraci těchto služeb na databázi Merk.

Zatímco firma Imper je poskytovatelem databáze Merk, která obsahuje stoprocentně ověřené kontaktní a obchodní údaje, Sprinx Consulting připravil doplněk Sprinx Merk do Salesforce. A výsledný efekt? Uživatelé Salesforce už nejsou odkázani pouze na veřejně dostupné zdroje informací, odpadají tedy starosti s ověřováním aktuální platnosti a pravdivosti údajů. Data navíc nemusí do Salesforce ani složitě kopírovat – stačí je automaticky načíst jediným kliknutím.

Mezi spokojené uživatele unikátního doplňku Sprinx Merk patří Institut pro památky a kulturu, o.p.s. „Po prvotním nastavení Salesforce jsme začali využívat volně dostupný doplněk Sprinx Ares. Na základě doporučení implementátora našeho Salesforce, kterým je CRM pro neziskovky, se na nás obrátili specialisté ze Sprinx Consulting. Doporučili nám, abychom vyzkoušeli i Sprinx Merk, nový doplněk, který připravili ve spolupráci se společností Imper. A musím konstatovat, že z pohledu uživatele jde o velice praktický nástroj. Za krátkou dobu se ho v naší organizaci naučili využívat všichni, jeho ovládání je totiž velice intuitivní,“ pochvaluje si ředitel Institutu pan Aleš Kozák.

Sprinx Merk oproti Sprinx Ares pracuje mnohem rychleji. Současně ale umožňuje získat nesrovnatelně více důležitých informací k danému subjektu. Úžasná je i možnost přímého náhledu na základní data, který je přehledný, a navíc obsahuje monitoring mediálních výstupů,“ přibližuje uživatelské výhody sám klient. Tvůrcem doplňku Sprinx Merk je Sprinx Consulting, s.r.o., tedy dceřiná firma akciové společnosti Sprinx Systems. Sprinx, coby původní česká technologická firma, aktuálně slaví 20 let úspěšného působení (nejen na domácím) na trhu.

Nová generace Leady identifikuje konkrétní uživatele včetně historie přístupů

Leady, B2B platforma z portfolia nástrojů Imper pro identifikaci návštěvníků webu, představila svoji druhou vývojovou generaci. Nejzásadnější novinkou je kromě vylepšeného uživatelského prostředí možnost přesné identifikace konkrétních návštěvníků webových stránek. Rozšíření funguje v propojení s oblíbenými newsletterovými systémy. Imper tak postupuje v naplňování vize „Obchod 2.0″, jejímž cílem je zefektivnit nejzásadnější kontextové obchodní procesy prostřednictvím big data analýz.

Leady 2.0 funguje s oblíbenými systémy jako MailChimp, Ecomail a rychle přibývají další. Nová funkce výrazně zjednodušuje upsell i crossell aktivity a zároveň zásadně pomáhá při accountingu. Podává přehledné informace o zákaznických aktivitách – tedy nejenom o přečtených newsletterech a času stráveném na stránkách na základě prokliků newsletteru, ale hlavně o samostatných přístupech uživatelů na web dodavatele. V kombinaci s dalšími nástroji Imperu, kterými jsou především Merk a Monitora, dodá i podrobné obchodně-ekonomické údaje včetně aktuálních kontaktů nebo uvede dané osobnosti do businessového kontextu prostřednictvím mediální analýzy.

„Snažíme se posouvat hranice využívání big data v obchodu. Nová generace Leady poprvé vylepšuje rozlišovací schopnost analýzy přístupů na stránky na konkrétní osoby včetně jednoduchého přehledu jejich uživatelského chování,“ uvádí Tomáš Berger, CEO Imper. „Jako první přinášíme jednoduše vizualizovanou a ihned použitelnou vazbu mezi newsletterovými rozesílkami a následným chováním příjemců na webových stránkách. Doposud anonymní informace o přístupech interpretujeme tak, aby na jejich základě byla možná jasná a přesně cílená obchodní akce.“

Podle prvních testů, do kterých se zapojili vybraní klienti předchozí verze nástroje Leady, zvedá nástroj efektivitu obchodních kroků 3–5×. To odpovídá vizi Imperu „Obchod 2.0“, která se snaží zefektivňovat obchodní aktivity poskytováním maximálního množství relevantních kontextových informací. Díky tomu je možné volit obchodní postupy podle skutečných potřeb zákazníků a výrazným způsobem zkrátit dobu obchodního procesu.

Lookalike analýza od Merk.cz pomáhá firmám identifikovat obchodní příležitosti

Nová funkce nejobsáhlejší online databáze firem Merk.cz slouží nejen ke zmapování nových obchodních příležitostí, ale například i k analýze vlastních zákazníků. Novinka Lookalike na základě jediného vstupu, souboru IČ, dokáže vyhodnotit podobnost zadaných firem s jinými a výsledky následně přehledně interpretovat.

Přesnost výsledku se úměrně zvyšuje s vyšším počtem zadaných vstupů – v případě Lookalike identifikačních čísel firem (IČ). U zadávání vstupů tak není potřeba vyplňovat jednotlivá kritéria jako obor podnikání, velikost firmy, obrat či místo podnikání a mnoho dalších údajů. Princip je v tomto případě opačný. Čím více IČ uživatel zadá, tím relevantnější výsledky s výše zmiňovanými kritérii se mu zobrazí.

Do Merk.cz lze jednoduše importovat libovolný počet IČ (ideálně 200 a více). Ta jsou následně pomocí strojového učení zanalyzována a porovnána s ostatními záznamy v kompletní databázi firem. Záznamy, které se v zadaném souboru nevyskytují a které jsou zároveň nejvíce podobné importovanému seznamu, se následně zobrazí ve finálním výčtu zobrazených výsledků.

Finální výstup je možné před exportem ještě upravit pomocí tzv. vah jednotlivých hodnotících atributů. Mnohdy se jedná o klíčové vlastnosti firem jako obrat, počet zaměstnanců, obor podnikání a region. Lze si tak jednoduše zvolit, na které z těchto kritérií bude kladena větší váha, což upřesní finální počet zobrazených firem či jejich pořadí.

Monitoring pro Transparency International zajistí společnost Imper

Získávání dat o společnostech, jejich účasti ve veřejném prostoru, provázanosti s politickými zájmy, ale také monitoring celospolečenských témat. To vše spadá do agendy nevládní nezisková organizace Transparency International, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a aktivně přispívat k jejímu omezování. Pro získávání dat, práci s nimi a aktivní monitoring bude tato organizace v roce 2016 využívat nástroje společnosti Imper – konkrétně aplikace Merk a Monitora. Oznámili to zástupci obou subjektů.

Obě aplikace poslouží především pro vyhledávání a předzpracování dat pro další interní analýzy organizace. Aplikace Merk momentálně nabízí největší ucelenou databázi firem a živnostníků v ČR včetně doplňujících dat, jako jsou obraty, seznamy statutárních orgánů včetně ověřených kontaktů a mnoho dalších informací. V kombinaci s aplikací Monitora, která je momentálně nejvýkonnějším nástrojem pro monitoring českých médií v ČR, je pak možné v reálném čase dohledávat jejich publicitu v mediálním prostoru.

„V Transparency International věříme, že díky spolupráci se společností Imper a využití jejích nových technologií a nástrojů, jako jsou Merk a Monitora, dokážeme ve spojení s našimi analytickými a investigativními zkušenostmi efektivněji naplňovat cíle naší nevládní organizace, a to hlídat veřejný zájem a hájit efektivní a odpovědnou správu země,“ uvádí Milan Eibl, analytik Transparency International.

„Považujeme za důležité, že naše nástroje slouží k hlídání veřejného zájmu. Nároční partneři, jako je organizace Transparency International, jejichž cílem je dohledávat informace v nejširším možném kontextu, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou na pokročilost našich produktů,“ zakončuje Tomáš Berger, CEO Imper.

Logo_Transparency_International_Česká_republika