T-Systems Czech Republic získala certifikaci pro produkty SAP HANA®

Společnost T-Systems Czech Republic získala novou certifikaci pro produkty SAP HANA® v rámci partnerského programu PartnerEdge společnosti SAP.

Tato certifikace dokládá schopnost T-Systems podporovat a implementovat řešení založená na aplikačních a databázových produktech SAP HANA®, která využívá technologii in-memory computingu, tedy rychlého zpracování velkých objemů dat v reálném čase s jejich okamžitou analýzou.

„Implementace řešení založená na SAP HANA® umožňuje dosahovat rychlé odezvy na dotazy v databázových systémech, jejichž výpočet na běžné databázi zabere mnohonásobně více času. Toto zrychlení pomůže zákazníkům lépe pracovat s narůstajícím objemem dat, kterému čelí všechny podnikové systémy,“ říká Josef Škarda, Vice President pro Systémovou integraci ve společnosti T-Systems. „Nová certifikace od společnosti SAP potvrzuje naši trvalou strategii v oblasti podnikových informačních systémů založených na technologii SAP,“ dodává Josef Škarda.

Společnost T-Systems poskytuje na českém trhu řadu řešení a služeb založených na správě, implementaci a provozu SAP aplikací. Současně také T-Systems vyvinula pro české i mezinárodní zákazníky vlastní All-in-One řešení SAP pro výrobní firmy.

O společnosti T-Systems Czech Republic
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby systémové integrace, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky a veřejnou správu. Společnost T-Systems Czech Republic patří mezi lídry na trhu dynamických služeb a cloud computingu pro firemní zákazníky na českém trhu a dlouhodobě rozvíjí odvětvová řešení, především pro energetiku, zdravotnictví a průmyslové firmy.
Společnost je nositelem řady kompetencí a dodržuje uznávané standardy a normy. Intenzivně se také věnuje společenské odpovědnosti. Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz