Startuje 11. ročník prestižní soutěže IT SPY, která hledá nejlepší IT diplomové projekty z českých a slovenských univerzit

Už pojedenácté budou dvě desítky ambasadorů hledat ty nejlepší diplomové práce v elitní soutěži IT SPY. Soutěž, kterou organizují české a slovenské univerzity a společnost Profinit, se zaměřuje na projekty studentů IT fakult z České republiky a Slovenska. Finalisté soutěže získají kromě prestižního titulu také možnost svůj projekt prezentovat široké i odborné veřejnosti a dále ho rozvíjet, na absolutního vítěze čeká odměna 1 000 eur. Nad letošním ročníkem IT SPY drží odbornou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Cílem soutěže IT SPY je představit ty nejzajímavější a nejlépe zpracované diplomové projekty jak laické a odborné veřejnosti, tak i firmám a investorům. Mnoho prací totiž skrývá potenciál praktického využití, ale často končí po obhajobě v šuplíku, protože studentům chybí motivace projekt posunout dál. To se snaží soutěž postupně měnit a úspěch se ukazuje už v rámci několika posledních ročníků. „Těší mě, že neustále roste nejen úroveň samotných prací, ale zlepšuje se i sebevědomí a prezentace studentů před porotou, což je pro úspěch jejich projektů klíčové,“ doplňuje profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty soutěže IT SPY.

Firmy se učí navazovat užší spolupráci se studenty už během studia a jejich diplomové projekty pak díky tomu pomáhají realizovat v praxi. Právě propojení teorie s praxí a možnost ukázat nápady s potenciálem celému světu je podle Bohumíra Zoubka ze společnosti Profinit jedním z hlavních přínosů celé soutěže IT SPY. „Mnozí autoři prací z minulých ročníků dnes zastávají významné odborné pozice jak ve firemní sféře, tak i na akademické půdě, kde se věnují vědecké práci, popřípadě zakládají vlastní startupy,“ doplňuje Zoubek. „Pro nás jde o potvrzení toho, že propojení akademické a soukromé sféry je třeba dále rozvíjet, protože je velmi přínosné pro všechny zúčastněné.“

V loňském roce se soutěže účastnilo 1600 prací, absolutním vítězem se stal Jan Bayer z ČVUT s projektem, který pomocí kráčejícího robota řeší průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Práce zaujala jak svým celospolečenským přínosem, tak i možností okamžitého nasazení řešení v praxi.

Finalisté budou své projekty prezentovat před odbornou porotou složenou ze zástupců akademiků i soukromé sféry. Vítěz soutěže získá finanční odměnu 1 000 eur, která může posloužit k dalšímu rozvoji jeho diplomového projektu. Všechny finálové práce pak budou prezentovány v Galerii nejlepších a bude s nimi seznámena laická i odborná veřejnost. Kromě ocenění tří nejlepších bude udělena také Cena odborných novinářů a Cena veřejnosti.

JAN_BAYER_LONSKY_vitez_IT_SPY_s_testovacim_robotem_SM