Predikce budoucnosti, robotika, chytrá města. Letošní vyhodnocení IT diplomek ukazuje, že čeští studenti drží krok se světem

  • Čeští IT studenti jdou se současnými trendy a v diplomových pracích stále častěji hledají odpovědi na aktuální technologické problémy a výzvy
  • Univerzity mají vlastní specializované výzkumy a podporují spolupráci s technologickými partnery
  • Do konce září mohou studenti IT oborů podpořit nominaci své práce do prestižní soutěže IT SPY

Dva tisíce diplomových prací na IT témata vzniklo jen letos na českých a slovenských univerzitách. Podstatná část z nich nabízí možnosti řešení aktuálních technologických problémů nebo přináší doslova revoluční nápady uplatnitelné v praxi na globální úrovni. Na tom, že čeští i slovenští IT studenti dokáží ve svých diplomových projektech velmi dobře držet krok se světovými trendy, mají velký podíl především univerzity. Řada témat totiž vzniká přímo ve spolupráci se světoznámými technologickými partnery.

Robotizace, umělá inteligence, kryptoměny, internet věcí nebo prediktivní analytika patří mezi technologické trendy, které přinášejí celou řadu malých revolucí s celospolečenským dosahem. Čeští a slovenští IT studenti se v těchto trendech velmi dobře orientují a univerzity jsou schopny se na ně rychle adaptovat. Výsledkem je rostoucí praktická využitelnost diplomových prací, které na tuzemských IT fakultách vznikají. Do budoucna to může znamenat i vyšší technologickou konkurenceschopnost České republiky, protože mnohé studentské nápady dokáží obohatit také tradiční odvětví.

To potvrzuje také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, spoluorganizátor soutěže IT SPY, která každý rok vybírá spolu se zástupci českých a slovenských univerzit nejlepší IT diplomové projekty.

„V USA, západní Evropě i v ČR postupuje digitální revoluce závratným tempem a příkladů aplikací pokročilé informatiky je mnoho: řízení produkce či distribuce elektřiny na základě dat z rozvodné sítě, farmy s asistovaným řízením na základě analytických modelů využívajících data o stavu zvířat, pěstovaných plodin, počasí či dalších vlivů,“ vypočítává Krátký. „Dále jsou to automobily bez řidiče, drony monitorující dopravu, roboti pro průzkum nebezpečných oblastí. Velmi intenzivně také vnímáme i rostoucí zájem o oblast tzv. smart cities, která v sobě kombinuje mnohá z uvedených témat.“

Jeho slova potvrzuje i Michal Uhlíř, developer v SAP Labs Česká republika: „Témata diplomových prací i dalších studentských projektů reflektují oblasti, které jsou momentálně v oboru IT obecně ve středu pozornosti. Mezi hlavní témata tedy patří digitální transformace, internet věcí, strojové učení, prediktivní analytika a stále více se objevuje také umělá inteligence a robotika.“

České a slovenské univerzity drží krok se současnými trendy nejen díky spolupráci s globálními i lokálními technologickými partnery, ale také investicemi do vlastního výzkumu. A díky otevřenosti jednotlivých fakult roste i zájem studentů o aktuální technologická témata.

„Trendy, které se objevují v diplomových pracích, ať už výzkumně nebo aplikačně zaměřených, nejčastěji vychází z toho, v jakých oblastech daná fakulta provádí výzkum či s jakými průmyslovými partnery spolupracuje. Na druhou stranu roste i počet studentů, kteří s aktuálními technologickými tématy sami přicházejí,“ uvádí docent Jaroslav Zendulka, předseda poroty IT SPY z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

O budoucích hvězdách české IT scény se dozvíme již za pár měsíců. I letos totiž budou akademici vybírat mezi všemi českými a slovenskými IT diplomovými pracemi desítku nejlepších v rámci prestižní soutěže IT SPY. Užší výběr sestavují ambasadoři na jednotlivých univerzitách, studenti se mohou pokusit podpořit svou nominaci do 25. září. Nejlepší projekty, které mají šanci zaujmout i ve světovém měřítku, budou představeny na slavnostním ceremoniálu na konci roku.

ilustrační foto_dron it-spy-logo