Míra zabezpečení garáží je alarmující, zloději se toho naučili využívat

Přestože poměr mezi investicí do zabezpečení a hodnotou chráněného majetku by měl v ideálním případě být zhruba 1:10 (tedy jedna vynaložená koruna na zabezpečení vůči deseti korunám ceny majetku), v případě garáží není výjimkou ani poměr 1:1000. Garáže se tak stávají jednou z nejhůře zabezpečených částí objektů. Vyplývá to z interních údajů společnosti TOKOZ, který patří mezi přední české výrobce zámků a kování. Přitom právě zimní sezona patří pro majitele garáží k těm nejkritičtějším.

Typické vybavení garáže – desítky tisíc až stovky tisíc korun

Stačí se podívat, co všechno ukrývá typická česká garáž. V první řadě je to automobil, jeho výbava a věci spojené s jeho údržbou – autorádio, GPS, rezerva, nářadí, ale také sezonní pneumatiky s disky. Vzhledem k tomu, že garáž často supluje dílnu, kůlnu nebo sklep, nalezneme zde také celou řadu nářadí, zahradního nebo stavebního náčiní, ale také stavebních strojů, jako je sekačka, míchačka nebo drtička. Výjimkou nebývá ani sezonní sportovní náčiní – jízdní kola nebo lyže.

Celkově se hodnota majetku uvnitř garáže dá počítat na desetitisíce, ale často až statisíce korun. Přesto je zabezpečení často tvořeno pouze garážovými vraty uzamčenými běžnou zámkovou vložkou nebo zajištěnými běžným visacím zámkem. A i díky tomu bývají garáže pro zloděje častým lákadlem. Majetek uvnitř garáže je kromě snadné dostupnosti totiž tvořen rychle zpeněžitelnými – tedy vysoce atraktivními – věcmi a roli hraje i fakt, že garáž stojí často mimo hlavní objekt a pohyb v ní je tedy výrazně jednodušší.

Jaké jsou nejčastější prohřešky majitelů garáží?

Jaké jsou tedy nejčastější prohřešky při zabezpečení garáže? Podle odborníků je to především nesystematický přístup a podhodnocené investice do bezpečnosti, které vůbec neodpovídá povaze objektu.
„Majitelé garáží si neuvědomují, že právě tento objekt má několik velmi rizikových specifik. V první řadě se jedná o prostor, kde je na malé ploše obrovské množství cenného a snadno dostupného majetku. Zároveň se garáž stává dalším z opomíjených vstupů do domu nebo chaty, je-li s nimi propojena samostatnými dveřmi,“ uvádí Jan Krupíř, autor erudičního webu Zamcenydum.cz.

Podceňováno je také množství přístupových cest – není vhodné se soustředit jen na vstupní vrata. Okna by měla být vybavena bezpečnostní mříží nebo fólií, a to i v případě, že na první pohled mohou vypadat neškodně. Stejně je třeba přistupovat i k větracím otvorům nebo světlíkům a prověřit, zda pro garáž nejsou rizikem. Majitel by zároveň měl zvážit instalaci systému akustického upozornění v případě vniknutí nepovolané osoby.

K zabezpečení garáže je vhodné přistupovat podle typu vjezdových vrat a podle toho zvolit vhodnou kombinaci zámků – tedy bezpečnostní zámkové vložky nebo visacího zámku s petlicí a krytým obloukem. Samozřejmostí je dodržení bezpečnostní třídy zámků tak, aby byla zachována zásada rovnoměrného zabezpečení přístupových cest.

Samostatnou kapitolou jsou dveře, vedoucí z garáže do objektu. Jejich zabezpečení bývá velmi často podceňované, a to i přes to, že v případě vniknutí zlodějů do garáže, jsou často jedinou překážkou mezi nimi a hlavním objektem. I zde platí, že není možné vynechat bezpečnostní zámek, jeho odolnost by měla být stejná jako v případě vstupních dveří.

„Čas, který zloděj potřebuje k překonání zámku, vyplývá z jeho bezpečnostní třídy. A je tedy logické, že zloději raději volí objekty, do kterých se dá vniknout rychle a za pomoci jednoduchého nářadí. Garáže mezi ně bohužel patří,“ uvádí Jitka Vozábová ze společnosti TOKOZ, vyrábějící zámky a kování, včetně řady TOKOZ PRO a TOKOZ TECH, které jsou vyvinuté speciálně pro české podmínky. „Například u zámků s bezpečnostní třídou 3 platí, že musí odolávat alespoň pět minut síle páčidla, kladiva nebo vrtáku. Zámky s bezpečnostní třídou 4 dokonce odolají 10 minut elektrické vrtačce, sekeře anebo kilo a čtvrt těžkému bucharu,“ dokončuje Vozábová.

Důležité je samostatně zabezpečit také majetek uvnitř garáže

Velmi podceňované je také zajištění věcí přímo uvnitř garáže. Samostatné zabezpečení například sezonních pneumatik, jízdních kol nebo motocyklu totiž výrazným způsobem snižuje riziko jejich odcizení. Použít je možné například safety boxy (či takzvané x-boxy) se zemním kotvením, které jsou maximálně odolné proti vytržení nebo odvrtání a v kombinaci s lanem nebo řetězem poslouží k sepnutí majetku dohromady.

Nářadí, které by mohl zloděj použít k vnikání dále do objektu (páčidlo, pákovky, kladivo, buchar, ale také například krumpáč), je dobré skrýt do skříněk, které budou zajištěné visacím zámkem. Lankem či řetězem je možné sepnout také rukojeti některých nástrojů (motorová pila, strunová sekačka, fukar). Pokud bude mít zloděj vhodné nástroje, pravděpodobně zabezpečení překoná, ale při manipulaci se sepnutým nářadím může způsobit hluk.

Jak vybrat správnou bezpečnostní vložku anebo visací zámek?

  • Nekupujte od prodejců, kteří produktům nerozumí – Nikdy nekupujte zámky a kování mimo specializované prodejny. Ceny produktů na tržnicích nebo v supermarketech mohou vypadat lákavě, ale zařízení, které koupíte, často neodolá ani hrubé síle zloděje bez jakéhokoli nástroje. Každá ušetřená koruna výrazně zvyšuje škodu, způsobenou zlodějem na ukradeném majetku.
  • Certifikace – nestranná záruka kvality – Nenechte se zmást marketingovými texty výrobce. Opravdu dobře ochrání jen zámek, který má správný certifikát. Konkrétně se jedná o normy EN 1303 (cylindrické vložky) a EN1627 (otvorové výplně) a EN 1627 a EN 12320 (visací zámky). Musí být uvedeny na obalu každého výrobku – to je větší záruka než přesvědčování prodejce. Takovéto zámky garantují, že odolají většině nedestruktivních metod vniknutí a dobře si poradí i proti hrubé síle.
  • Bezpečnostní třída – důležitá pro vás i pojišťovnu – Výše zmíněné normy jsou dále definovány třídou výrobku. Platí, že čím vyšší, tím bezpečnější zámek. A také nižší pojistné. Vybírejte zámky třídy 3 anebo 4 – na trhu je seženete již od pětistovky.
  • Nevybírejte jen podle ceny – Neplatí, že čím vyšší cena, tím lepší vložka nebo zámek. I zámek za skromnou cenu může odvést velmi dobrou práci. Na druhou stranu, výrobci, kteří na trhu bojují zejména cenou, musí logicky na něčem ušetřit. A málokdy se to nedotkne kvality výrobku.
  • Neplatí, že všechny vložky jdou do všech dveří – Dobře si změřte šířku dveří, vzdálenost mezi kotvicím šroubem vložky a vnější hranou kování. Zapište si, zda mají kliku vlevo anebo vpravo. Vložky mají důležité údaje o tom, do jakých dveří jdou zasadit na obalu výrobku. V případě odborné montáže můžete zvolit modulovatelnou vložku, u které se upraví šířka podle potřeby.
  • U visacích zámků může zklamat petlice – sebelepší visací zámek zklame, pokud ho můžete vytrhnout spolu s petlicí. Většina výrobců navíc umožňuje koupit visací zámek a přímo pro něj určenou petlici – ochrana se tak výrazně zvýší.
  • Nečekejte, až se něco stane – Starý zámek je lákadlem pro zloděje. Navíc může v zimě zamrznout, může se rozbít a dům pak nezamknete vůbec. Nečekejte, až se něco stane a vyměňte starý zámek za nový, jakmile to bude možné!