Ondřej Prokop: „Peoplemetry“ pro kontrolu distribuce letáků nemohou fungovat.

Snahy Asociace poštovních služeb zavést jednotnou metodiku pro kontrolu kvality neadresného roznosu je pomýlená. Záměr měřit kvalitu roznosu „peoplemetry“, tedy pomocí ustáleného panelu respondentů, bude pro klienty zavádějící a může vést ke zbytečnému zkreslení a ztrátám. Připravovaný projekt Asociace poštovních služeb považuji za zavádějící a jdoucí na ruku distribučním společnostem, nikoli klientům.  Kontroly neadresné distribuce jsou velmi specifickým výzkumným šetřením, které není objektivní, pokud absolutně vždy nepracuje s prvkem náhody.

Při kontrolách je třeba vždy oslovovat výrazně rozdílné respondenty a často měnit lokace, aby došlo k rozmanitým kontrolám na celé ploše roznosového území. Konkrétní oblasti kontroly má mít navíc možnost volit na doporučení auditora klient. Je důležité, aby zástupce distributora nemohl dopředu připravit terén pro kontrolu a výsledek kontroly uměle vylepšit. Pokusy o podobnou manipulaci jsou na trhu bohužel zcela běžné. Takzvané ‚peoplemetry‘ klientům nabídnou data, která budou z mého pohledu v podstatě bezcenná. Kontroly zcela ztratí svoji objektivitu. Účastníky panelu totiž distribuční společnosti pravděpodobně rychle zařadí na svůj ‚VIP list‘ s přednostní donáškou.

Irelevantní i argument s nižší cenou za roznos. V případě „peoplemetrů“ totiž klient pravděpodobně nebude moci vyžít hlavní výhodu nezávislých auditů – možnost reklamace.Klienti jsou často překvapeni, že většinu námi provedených nezávislých auditů neplatí. Cenu za kontroly totiž strhneme z kompenzačních sankcí, které musí v případě námi prokázaného nekvalitního roznosu platit sami distributoři.

Připouštím, že stanovit jednotnou tržní metriku může být žádoucí. Pokud by však měla sloužit klientům pro odlišení kvalitních a nekvalitních distributorů, muselo by k tomu dojít za zcela rozdílných podmínek.

Ing. Ondřej Prokop, jednatel společnosti Fresh Revolution. Fresh Revolution provádí nezávislou kontrolu distribuce například pro Penny Market, DM Drogerie, Global Stores anebo Mediaservis.

marketing_a_media_logo

Tento názor si můžete přečíst také v časopise Marketing a Media č. 28/2013