Obce mohou čerpat až 3,3 miliardy korun

Vybudovat informační infrastrukturu, varovat občany v krizových situacích, pořádat prostřednictvím telefonu minireferenda či kontinuálně informovat o dění v obci. To je jen zlomek toho, co dnes umí informační systémy nové generace. Na jejich pořízení vyčlenila Česká republika a Evropská unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 3,3 miliardy korun.

Stále více obcí v České republice si uvědomuje, jak je důležité varovat své občany v krizových situacích. Proto pořizují informační systémy nové generace, které nejen automaticky upozorní na krizovou událost, ale také pomáhají předávat několika různými kanály všechny informace o dění v obci. Postupně nahrazují původní komunikační systémy, jakými jsou například obecní rozhlasy, které dnešním potřebám občanů již nestačí. Moderní informační systémy posouvají obec do 21. století a nyní je navíc z velké části hradí výše zmíněný dotační program.

Vláda se tímto programem zavázala k podpoře rozvoje a modernizace komunikačních a informačních systémů a infrastruktury v krajích a obcích v České republice. Stejný cíl si kladou i další výzvy (č. 26č. 28) v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Na projekty v oblasti elektronizace veřejné správy je v tuto chvíli připraveno více než 3,3 miliardy korun. Žádosti o podporu lze podávat od dubna 2016 do 27. prosince 2017.

„Moderní doba vyžaduje modernější systémy, a tak smyslem této výzvy, zaměřené na kraje a obce, je elektronizace podpůrných procesů a zvýšení efektivity komunikačních a informačních systémů, které usnadní nejen práci zaměstnancům územní samosprávy, ale také životy občanům, a uspoří jejich drahocenný čas,“ uvedla v tiskové zprávě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Česká vláda si uvědomuje nutnost podpořit obce a kraje při zavádění systémů, které slouží jak k varování občanů, tak k informování o tom, co se odehrává v místě jejich bydliště. Obecní rozhlasy, stejně tak jako webové stránky obcí a měst, nejsou pro tyto případy vhodné. Vezmeme-li v potaz, že dnes prakticky každý občan vlastní mobilní telefon a má ho neustále u sebe, potom je více než vhodné využití takzvaných mobilních rozhlasů,“ řekl Ondřej Švrček, provozovatel služby Mobilní rozhlas.

Služba Mobilní rozhlas poskytuje možnost informovat občany nejen textovými a hlasovými zprávami nebo e-maily, ale v případě využití chytrých telefonů také prostřednictvím obecní mobilní aplikace. V aplikaci občané najdou aktuální elektronické informace z úřední desky, mohou se podílet na zvelebování svého bydliště tím, že pošlou zastupitelům upozornění na poruchy a nedostatky v obci, nebo pochválí změny k lepšímu. Starostové také mohou své občany bezplatně informovat o aktualitách a kulturních či jiných akcích a získat od občanů jednoduše zpětnou vazbu.

Moderní systémy, na které je určena dotace, kompletně pokryjí komunikační potřeby obcí a krajů a přesunou je do digitální éry, přičemž splní zákonnou povinnost obcí zveřejňovat informace podle § 97 zákona č. 128/2000 Sb.