Mobilní Rozhlas dává všem obcím zdarma možnost posílat aktuality z webu do mobilu občanů

Nejrozšířenější český nástroj pro komunikaci samospráv s občany Mobilní Rozhlas představil novinku, která výrazným způsobem zlepšuje distribuci obecních informací. Občanům bude nově do aplikace Mobilní Rozhlas, ale také emailem nebo do webové platformy, automaticky posílat aktuální příspěvky z webů zvolených měst nebo obcí. Uživatelé se tak jedou denně v notifikaci dozví o informacích, které by často zůstaly skryty pouze na online nástěnce samosprávy. Nové propojení výrazně zvyšuje čtenost obecních zpráv a návštěvnost obecních stránek. Služba je pro obce i příjemce zdarma. Mezi prvními ji pro svých 750 starostů zprostředkuje dvojka mezi dodavateli obecních webů Antee.

Napojení obce do nejrozšířenějšího systému Mobilní Rozhlas, který se stal standardem pro chytrou obecní komunikaci, bude jednoduché – využije RSS kanály sekcí s aktualitami, které si určí přímo obec. Mobilní Rozhlas následně aktualitu zobrazí jako push notifikaci všem, kteří mají nastavený odběr z odpovídající samosprávy. Odběratelům bez aplikace pak systém doručí notifikaci na email a do webového rozhraní Mobilního Rozhlasu. Zásah sdělení se tímto maximalizuje. Aby nedošlo k zahlcení uživatelů zprávami, budou všechny odebírané aktuality sdruženy do společného přehledu, který uživatelům dorazí každý den v podvečer.

Využívání RSS kanálů pro přenos novinek není pochopitelně ničím novým, přesto jejich integrace do systému chytré komunikace přináší překvapivé výsledky. Pilotní projekt ukázal, že takto distribuované aktuality mají asi pětinásobně vyšší čtenost, zároveň se výrazným způsobem zvýšila návštěvnost webu obce. Zejména pro menší obce jsou přitom webové stánky jediným kanálem, kam informace umisťují. Jejich export RSS kanálem je přitom jednoduchý a technologicky nenáročný. Mobilní rozhlas by proto do konce příštího roku rád zajistil základní profily s aktualitami všem samosprávám.

„Obce o tuto službu mají evidentně zájem, jen v pilotním provozu jsme jich zapojili několik stovek v průběhu pár dnů. Integrace je jednoduchá, RSS kanály naprostá většina obcí využívá a výsledky jsou skvělé. Jedinou brzdou se tak paradoxně stávají někteří dodavatelé obecních webů, kteří obcím i přes prosby často odmítají RSS kanály aktivovat s tvrzením, že již nejsou potřeba. V době trendu propojování jednotlivých kanálů to zní až neuvěřitelně,“ podivuje se Ondřej Švrček. „Mobilní rozhlas tak pokračuje v postupné integraci všech oficiálních obecních kanálů do jedné přehledné aplikace s celonárodním dosahem.“

Jiní dodavatelé však berou spojení s Mobilním Rozhlasem jako příležitost, jak obcím pomoci zvyšovat dosah jejich zpráv a zdarma zlepšovat poskytované služby. Antee, druhé z největších webových studií, provozujících přes 750 webů měst a obcí, nabídne napojení aktualit na chytrou komunikaci všem svým klientům zdarma již na přelomu roku.

„Dnešní doba je neuvěřitelně turbulentní a právě starostové často patří k těm, kteří situaci pomáhají zklidňovat. Dodáváme weby nejen městům, ale i malým obcím, pro které bývá náročné spravovat nad rámec webu další systémy pro komunikaci s občany. Automatický převod webových aktualit do systému Mobilní Rozhlas tak bude obrovskou výhodou nejen pro pracovníky obecních úřadů, ale i pro obyvatele,“ zmiňuje za Antee obchodní ředitel Petr Němeček. „Zakládáme si u webů na maximální dostupnosti, snažit se vždy zajistit násobné zvýšení dosahu obecních zpráv tak považujeme za samozřejmost.“

Mobilní Rozhlas je nejrozšířenějším SMART nástrojem pro komunikaci města a obcí. Provozuje ho brněnská společnost Neogenia a využívá ho takřka 1050 samospráv v Česku a na Slovensku. Do systému je registrováno přes 460 tisíc občanů, kteří mohou přijímat důležité informace přímo do mobilních telefonů, a to pomocí push notifikací, SMS zpráv, hlasových zpráv nebo emailingů. Součástí Mobilního Rozhlasu je také zpětnovazební aplikace pro nahlašování občanských podnětů nebo systém pro tvorbu minireferend a participačních projektů.