Mobilní řešení Dynabook Mobile Secure Client

Dynabook představuje Mobile Secure Client (DMSC), mobilní řešení designované do podoby přenosného počítače navržené pro snadnou hybridní práci s využitím zabezpečeného mobilního klienta, který nabízí IT týmům nejvyšší možnou míru zabezpečení IT a lepší možnost vzdálené správy.

Podle Global Market Insights porostou globální náklady na nasazení infrastruktury virtuálních desktopů (VDI) v následujících letech meziročně o více než 20 % (CAGR) – z 15 miliard USD v roce 2021 na 55 miliard USD v roce 2028. Společnostem vyžadujícím VDI zajistí nasazení profesionálních zařízení Dynabook DMSC udržení vysokých bezpečnostních standardů i zjednodušenou správu.

„DMSC usnadní společnostem pracujícím s velmi citlivými daty zavádění hybridní práce, která pracovníkům umožní mobilitu, udržení vysoké produktivity a rozšiřuje možnosti při práci v ultra bezpečném prostředí VDI,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „V některých obchodních segmentech zaznamenáváme rostoucí poptávku po VDI. Nový DMSC vychází vstříc těmto zákazníkům, kteří vyžadují bezproblémovou správu a robustní zabezpečení při zachování flexibility zařízení a dalších možností zajišťujících vysokou produktivitu.“

Díky DMSC mohou firmy jednoduše vytvářet efektivní kancelářské prostředí v hybridní éře a současně si udržet plnou kontrolu nad dodržováním interních zásad a nad zabezpečením dat. DMSC využijí především společnosti v odvětvích zpracovávajících množství důvěrných či dokonce tajných informací nebo organizace, které sdílejí či pronajímají zařízení, případně využívají model Desktop-as-a-Service, jenž vyžaduje rychlé a jednoduché nasazení zařízení.

Snadnější správa firemních IT zařízení

DMSC usnadní IT týmům správu zařízení. Potřeba individuálního nastavení IT je minimalizována, protože zařízení jsou přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka přímo v továrně Dynabook. To znamená, že koncový uživatel může pracovat ihned po vybalení a organizace mohou nasadit zařízení dodaná z továrny Dynabooku bez nutnosti konfigurace.

Pro jednoduché a cílené nasazení připravují vývojáři z Dynabooku provozní i bezpečnostní aktualizace zahrnující potřeby zákazníků, které koncové uživatele zbaví zbytečné pracovní zátěže. Kombinace předkonfigurace a minimální průběžné údržby přináší výhodu v podobě dodatečné úspory času i nákladů, například snížením potřeby IT podpory.

Zapojení do stávající infrastruktury VDI s přidanou hodnotou zabezpečení

DMSC podporuje produkty předních poskytovatelů VDI a lze ho tak snadno zakomponovat do stávající infrastruktury. Firmám spravujícím nejcitlivější data nabízí nekompromisní zabezpečení dat proti krádeži a zneužití díky šifrovanému operačnímu systému IoT, který se nahrává do systémové operační paměti při každém spuštění počítače. K samotnému operačnímu systému IoT není možné přistoupit a systémová RAM se při vypnutí vyčistí bez toho, že by se do mezipaměti nebo jiného datového úložiště ukládala data či relace VDI.

Při každém spuštění a během každé relace komunikuje DMSC s ověřovacím serverem, který zjišťuje, zda má dané zařízení stále oprávnění k provozu. Díky tomu lze na dálku jednoduše vypnout libovolného klienta DMSC, u kterého vznikne podezření kompromitace, a zabránit mu v další práci.

DMSC těží z přidané hodnoty bezpečnosti vlastního systému BIOS. Dynabook je jediným výrobcem počítačů, který si sám vytváří a udržuje svůj BIOS, jenž snižuje riziko narušení bezpečnosti zvěnčí. To zajišťuje vysokou integritu a účinné udržování nastavených bezpečnostních opatření na vysoké úrovni.

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Bezpečným spouštěním chráněného operačního systému, který umožňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní a eliminuje ukládání dat či relací do mezipaměti mimo systémovou paměť, překračuje DMSC v oblasti zabezpečení možnosti tradičních řešení s nulovým nebo tenkým klientem. Pro připojení dalších zařízení mohou koncoví uživatelé využít bohatou sadu portů a možností dokování pomocí rozhraní USB type C nebo dokonce volitelný vestavěný LTE modem. Ovládání usnadnění přístupu, nastavení externího displeje, jasu a hlasitosti umožňují zaměstnancům nakonfigurovat připojené periferie podle vlastních preferencí.

V podobě DMSC nabízí Dynabook zákazníkům nástroj pro pohodlnou práci s nejvyšší možnou mírou zabezpečení a kompatibilitou se stávajícím mobilním výpočetním prostředím, který uspokojí požadavky všech společností. DMSC bude k dispozici od července 2022 v designu oceňované řady firemních notebooků s 13”, 14” a 15” displejem, splňující standardy MIL-STD a také jedinečného mobilního zařízení DE200 pro edge computing.