Mladí lidé po maturitě a jejich nárok na výživné

Právě končící maturity znamenají pro dospívající zásadní zlomový okamžik v životě. Část maturantů pokračuje v procesu vzdělávání na vysoké škole. Ti, kteří se na vybranou školu letos nedostali a další, kteří se rozhodli zapojit se do trvalého pracovního procesu, budou v následujících měsících hledat zaměstnání. Vzhledem k předpokládanému počtu nastupujících vysokoškoláků (45 000) a tomu, že 22 % dětí u nás žije v neúplné domácnosti, nastoupí letos na vysoká studia přibližně 10 000 studentů z neúplných rodin.

Mgr. Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz, který požádalo o pomoc s dlužnými alimenty již více než 20 000 rodičů, vysvětluje nároky, možnosti a také odpovědnosti dospívajících:

Mladí, kteří se budou po maturitě soustavně a svědomitě připravovat na své budoucí povolání, mají i po maturitní zkoušce nárok na výživné. Prakticky to předpokládá denní studium, které zabere studentovi většinu času a znemožňuje mu vydělávat si hlavní pracovní činností. Naopak dospívající, který z jakéhokoli důvodu nebude v řádném denním studiu pokračovat, ztrácí na výživné nárok. Co je však zásadní změna, která se týká studentů v tomto období, je právní způsobilost spojená s hranicí 18 let. S tou souvisí skutečnost, že dlužník není již odpovědný za včasné placení druhému z rodičů, ale přímo svému dítěti, které přebírá i odpovědnost výživné v případě neplacení vymáhat.

Prázdniny, výživné a brigády

Prázdniny jsou součástí denního studijního programu, a proto náleží dítěti alimenty i během nich. Pozor však, neplatí to při ukončení studia. Pokud by bylo výživné během prázdnin placeno a dospívající by následně nenastoupil k řádnému studiu, má rodič právo žádat již zaplacenou sumu zpět. Přivýdělek, který má mladý během prázdnin nebo řádného a úspěšného studia formou brigády, která není hlavním pracovním poměrem, nemá vliv na jeho nárok nebo úpravu výše výživného,“ připomíná Iveta Novotná.

Jak mohou mladí vymáhat dluh na alimentech

Podle našich zkušeností je odpovědnost vymáhat výživné na vlastním rodiči pro mnohé velmi stresující. Při narůstajícím dluhu mohou kontaktovat advokáta, nebo požádat o pomoc bezplatný asistenční program, který zajistí veškeré náležitosti i komunikaci s advokátem a případně exekutorem za ně,“ komentuje Iveta Novotná.

Co dělat při přerušení studia

„Pokud studium skončí, doporučujeme sdělit to rodiči, který výživné platí, aby nedošlo k situaci, kdy bude třeba neoprávněně zaplacené splátky vracet. Pokud se však dospívající dostane na kýženou školu za rok, vyživovací povinnost tímto okamžikem opětovně vzniká a může trvat po celou dobu, kdy se mladý soustavně připravuje na budoucí povolání,“ připomíná Iveta Novotná.