Má smysl v expresní přepravě vybírat dopravce podle výše palivového příplatku?

V mezinárodní přepravě hraje palivový příplatek významnou roli a má značný vliv na cenu zásilky. Slouží nejen ke kompenzaci pohybu ceny ropy na světovém trhu, ale pro některé společnosti je i zajímavým dodatečným zdrojem příjmu. Pro zákazníka to však vždy znamená citelné zdražení expresní přepravy. Jak toto zdražení minimalizovat?

Palivové příplatky u dopravců byly zavedeny kvůli rostoucím cenám paliva. V cenících se uvádějí zvlášť, protože změna ceny ropy má značný vliv na cenu dopravy, a tím i na konečné náklady doručování balíků. „Podobně jako například letecké společnosti účtují palivové příplatky svým pasažérům, tak i v expresní letecké přepravě se cena skládá z ceny přepravy a palivového příplatku. Zatímco prvně jmenovaná veličina se v průběhu roku zpravidla nemění, palivový příplatek dopravci upravují podle předem nastavených parametrů,“ řekl Alexandr Michaljanič, jednatel společnosti Smartex.

Jak se stanovuje palivový příplatek

Výše palivového příplatku pro mezinárodní expresní služby dopravců DHL, UPS a FedEx se odvozuje od měsíčních průměrných spotových cen leteckého paliva typu jet fuel. TNT ho stanovuje na základě ceny barelu ropy. U vnitrostátní přepravy vychází z ceny motorové nafty a řídí se podle údaje zveřejňovaného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v poslední pátek předchozího měsíce. Dopravní společnosti uvádí příplatek v procentech k ceně dopravného. Například v červnu je pro vnitrostátní přepravu stanoven na 3,5 %, což odpovídá ceně nafty mezi 32 až 32,99 Kč. Při každé změně ceny nafty o korunu nahoru či dolů se zvýší nebo sníží výše příplatku o procento.

Krátkodobé navýšení ceny paliva jsou některé přepravní společnosti schopné absorbovat bez vlivu na cenu dopravy. Při dlouhodobějším trendu jsou však přenášeny i do cenové politiky, což se obvykle projeví v plošném meziročním navýšení základních cen a doplňkových služeb. „Porovnat cenu palivového příplatku u dopravců se vyplatí, protože výsledná cena za přepravu zásilky se může lišit. Je to zdlouhavá manuální práce, ale zákazníci Smartexu mají možnost rychlého on-line porovnání aktuálních přepravních sazeb s již započítaným aktuálním palivovým příplatkem díky spolupráci s předními globálními dopravci FedEx, TNT a UPS. Navíc mohou využít nízkých cen, které jsou dlouhodobě zafixovány a odolávají i meziročnímu zdražování,“ řekl Alexandr Michaljanič.

Vývoj palivových příplatků a výhled

V posledním roce došlo u dopravců k významné cenové erozi palivového příplatku (viz graf). Jednoznačnou příčinou byla klesající cena ropy. Kdo chtěl za palivový příplatek ušetřit, měl letos nejvíce přepravovat v březnu, kdy nejnižší příplatky shodně účtovaly společnosti DHL a FedEx, a to ve výši 10 %. Naopak nejdražší 13,5 % měla společnost TNT. V následujících měsících cena pozvolně rostla a aktuálně se pohybuje v rozmezí od 11,5 % do 14,5 %.

Smartex - Graf_palivove_priplatky

Podle dostupných informací díky trvajícímu dostatku až přebytku ropy na trhu (silný růst zásob zejména v USA) by se cena měla v krátkodobém výhledu stabilizovat. Výkyvy na obě strany tak budou minimální.