Jsou známi čeští a slovenští finalisté elitní soutěže ACM SPY

Letos bylo na fakultách českých a slovenských vysokých škol zapojených do soutěže úspěšně obhájeno 1 881 diplomových prací s IT tématikou. Často jsou v nich zpracovány projekty, které mají bez nadsázky potenciál měnit dnešní svět. Devět nejlepších se stalo finalisty 6. ročníku elitní soutěže ACM SPY. V ní se utkává 18 českých a slovenských univerzit o titul nejlepší IT studentský projekt roku. Letos byly do finále jednotlivými akademiky nominovány nejen projekty, které dokáží pomocí dronů zlepšit dopravní problémy, naučit roboty lépe vnímat své okolí nebo přiblížit vzhled počítačových her realitě, ale také takové, které umožní zpřesnit výzkum na Mezinárodní vesmírné stanici anebo objeví doposud neviditelné rychle se pohybující objekty na noční obloze.

Putovní záštitu nad letošním ročníkem ACM SPY převzala Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podle jejího děkana docenta Jaroslav Zendulky je na jednotlivých pracích vidět, jak rychle jde vývoj IT a technologií kupředu. Ale také to, že čeští a slovenští studenti rozhodně nezaostávají.
„Mám radost, že i letos se nám s kolegy z ostatních univerzit podařilo společně najít práce, o jejichž jednoznačném přínosu pro vědu, společnost, ale i komerční sektor jsme přesvědčeni. Tak jako v případě finalistů minulých ročníků, i letos lze očekávat, že některé z projektů zaujmou globální investory, případně je jejich autor dokáže sám prosadit a rozvinout pro praktické použití,“ uvádí Zendulka.

Potěšující je také skutečnost, že v předvýběru jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny práce z České republiky i Slovenska. Tři finalisty mají v soutěži dvě největší pražské univerzity (ČVUT a Univerzita Karlova), dvě práce pak pocházejí z košických univerzit (Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika). Dva studenty má v soutěži také Brno, a to z Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického. Jedním studentem ve finále jsou pak zastoupeny Slovenská technická univerzita v Bratislavě a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
„To opět potvrzuje kvalitu IT oborů vyučovaných na českých a slovenských univerzitách,“ komentuje Zendulka. „Navíc naštěstí již dávno neplatí, že studentské projekty, které vzniknou mimo největší univerzity, mají menší šanci na úspěch.“

Letošní výběr komentuje z hlediska komerčního potenciálu také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je hlavním pořadatelem soutěže. Většina projektů finalistů ACM SPY z minulých let se totiž stala úspěšná buď v akademickém, vědeckém, nebo komerčním sektoru – zájem o ně měl například Google nebo přední evropské univerzity. Část z nich navíc dokázala založit vlastní životaschopný byznys.

„Oceňuji, že celá řada projektů se zaměřuje na řešení, která lze přímočaře aplikovat do praxe. Po zkušenostech z minulých ročníků jsem optimistický a osobně mám mezi vybranými projekty již své favority, které se sami pokusíme podpořit,“ uvádí Krátký.

Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 2. 12. v Praze. Na základě prezentací finalistů ho zvolí akademický panel. Vítěz kromě slávy získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu.

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Projekty finalistů

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy. (Cykloplánovač)

 Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algoritmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

 Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích, využitelný například pro fotorealistické vykreslení scény.

Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů využitelné pro medicínu, antropologický výzkum, ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěnému na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zjednodušení laboratorní práce při procesu vyhodnocování relevantních dat z experimentů.

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě

Jak funguje lidská vizuální pozornost? Projekt navrhuje časoprostorový model umožňující predikci s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marketingu.

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Nástroj pro inkrementální (postupnou) fotometrickou přehlídku oblohy umožňuje vyhodnocovat světelné křivky objektů z astronomických dat původně k tomu neurčených.

Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací finalistů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/hlasuj-pro-sveho-favorita/