Je balkon skutečně vaše území? Narazit můžete s grilováním i ranní cigaretou

Balkon bývá při hledání bydlení jedním z hlavních kritérií a bytové domy v nových stavebních projektech už se bez něj ani neobejdou. Balkon je oáza přírody ve městě, dodává pocit svobody a vlastního území. Řada lidí si byt s balkonem pořizuje v naději, že si na něm vychutná první sluneční paprsky po zimě, užije letní grilování s přáteli, každé ráno vypije šálek kávy a někteří si dají třeba vytouženou cigaretu. Mohou si tyto kratochvíle obyvatelé bytů skutečně dopřát? Je jejich balkon opravdu vlastním územím?

Balkon patří mezi zájemci k oblíbeným bonusům bytů. O to větší pro ně ale může být překvapení, že ho nemohou využívat tak, jak původně zamýšleli. Balkon totiž patří mezi společné prostory domu a vztahují se na něj tedy ustanovení a pravidla pro užívání společných prostor,“ upozorňuje Lucie Starovičová za Bezrealitky.

Než začnete grilovat, pročtěte si stanovy SVJ a družstev

Pokud už odpočítáváte dny a hodiny do prvního grilování, dejte pozor, abyste nenarazili. Balkony a terasy zpravidla patří ke společným prostorám, jejichž užívání upravují stanovy společenství vlastníků jednotek nebo stanovy družstva. A ty zpravidla obsahují zákaz kouření ve společných prostorech nebo omezují využívání grilu.

A jak zjistíte, zda je váš balkon zahrnutý do společných prostor? V domech, kde byl první byt prodán po 1. lednu 2014, jsou podle nového občanského zákoníku lodžie, balkony a terasy společnými částmi, a to i v případě, že jsou přístupné pouze z jednoho bytu a jsou ve výlučném užívání vlastníka tohoto bytu.

Vyhráno ale nemáte ani v případě, že bydlíte v domě, kde byly byty prodány před rokem 2014 a kterých je v Česku stále většina. Zde se vymezení jednotek a společných částí řídí zákonem o vlastnictví bytů. Dle uvedeného zákona jsou společnými částmi domu ty části, které jsou určené pro společné užívání, což však nemusí znamenat, že tyto prostory opravdu všichni vlastníci jednotek užívají.

Zákon totiž připouští i jiné ujednání a to, že balkony a terasy mohou být ve výlučném vlastnictví konkrétního vlastníka jednotky, a to jako tzv. součást či příslušenství této jednotky. Rozhodujícím je proto stav uvedený v prohlášení vlastníka budovy, ve kterém by měly být přesně vymezeny jednotlivé jednotky i společné části,“ upozorňuje Lucie Starovičová.

Společné soužití upravuje také nový občanský zákoník

Pomineme-li debatu, jestli je balkon váš či nikoliv, musíte respektovat ustanovení občanského zákoníku,ve kterém se v § 1013 říká, že:

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Pokud tedy chcete grilovat v létě na své zahradě na malém městě, problému se bát nemusíte – jistě to patří k místním poměrům. Pokud ale chcete uspořádat grilovací párty na balkoně na sídlišti, můžete narazit.  

Balkony zpravidla nejsou uzpůsobené tak, aby případný kouř nevnikal do sousedních bytů, a městská zástavba není k těmto aktivitám uzpůsobena. V takovém případě si sousedé mohou oprávněně stěžovat a požadovat náhradu újmy v penězích,“ komentuje Starovičová.

V případě, že nemáte byt v horním patře, pak bude lépe, když ve městě využijete k opékaní sdílené grily a vyhrazená místa ve veřejných parcích.

Bezpečnost a sousedské vztahy nadevše

Pokud se do grilování na balkoně chcete přesto pustit, pak zvolte nejlépe plynový nebo elektrický gril, který je bezpečný a při jehož použití nehrozí vznik požáru. Grilování na uhlí je sice autentičtější, ale může způsobit nepříjemné dobrodružství v podobě zatoulané jiskry v záclonách, ať už ve vašem nebo sousedově bytě.

Není také od věci zkontrolovat, zda sousedé zrovna nesuší prádlo nebo nevětrají. A předtím, než se do grilování pustíte, je zajít upozornit. Stejně tak být ohleduplní i při kouření cigaret. Dát pozor na směr větru, otevřená okna sousedů a poctivě používat popelník. Snášející se popel z balkonu obyvatele bytu pod vámi nepotěší. Než se později sejít u soudu nebo policie, je lepší vše řešit hned na počátku společnou domluvou.