Hořící adventní věnec nebo vánoční stromeček? Poradíme, co dělat

Lepší vyhořet než se dvakrát stěhovat. Otřepaná fráze, kterou ale určitě nepotvrdí nikdo, kdo někdy požár doopravdy zažil. A protože nastává období, kdy české domácnosti zapalují svíčky víc než kdy jindy, podívali jsme se s hasiči a Bezrealitky na to, co dělat, když vám zahoří víc než jen plamen svíčky na adventním věnci.

Vánoce – čas požárů

Svíčky v oknech, na adventním věnci anebo na vánočním stromku – riziko, které většina lidí stále podceňuje. Počty požárů v domácnostech způsobených hořící svíčkou v prosinci a lednu každoročně rostou.  Za loňský rok hasiči zaznamenali celkem 103 případů požárů od zapálené svíčky, z toho 36 za měsíc prosinec a 15 za měsíc leden. V ostatních měsících roku se počet takovýchto případů běžně pohybuje od 1 do 10 měsíčně.

Jen v Praze vyjeli hasiči za loňský rok k 21 požárům, které zavinila hořící svíčka. Naštěstí už se ale řada lidí poučila a vánoční stromky se svíčkami nebo prskavkami se v domácnostech objevují stále méně,“ uvádí kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a dodává, „Je potřeba zdůraznit, že u zapálené svíčky se stále jedná o otevřený oheň a je třeba s ním takto zacházet. Na vrcholu plamene svíčky teplota přesahuje 800 °C a ještě ve vzdálenosti 8 – 10 cm od plamene svíčky může teplota dosáhnout až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů nebo textilií, které jsou v bezprostřední blízkosti.“

Bezpečnost nade vše

Pokud zapalujete svíčku, vždy byste pod ní měli mít stabilní nehořlavou podložku. I adventní věnec je dobré umístit na talíř nebo skleněný tác. V případě, že dáváte svíčku na okenní parapet, vždy zkontrolujte, zda je v dostatečné vzdálenosti od květin, výzdoby, a především záclon a závěsů. Svíčky na vánoční stromek raději vůbec nedávejte. Stromek pokrytý vánočními ozdobami, který je navíc po pár dnech v domácnosti značně vysušený, dokáže podle hasičů shořet během pár minut.

Hořící svíčku nenechávejte nikdy bez dozoru – byť v malém, stále se jedná o otevřený oheň a je třeba k němu přistupovat opatrně a s respektem. Pečlivě zhasínejte svíčku před spaním, stejně tak když opouštíte domov. Pokud je to možné, použijte k dekoraci elektrické svíčky, opatrní buďte také při manipulaci s prskavkami.

Kromě bezpečnosti myslete na pojištění

Bezpečností pravidla jsou základ, každý ale víme, že ne vždy je v lidských silách uhlídat vše. Nejen pro případ požárů byste tedy měli myslet dopředu a mít tyto krizové situace ošetřené pomocí pojištění. Platit škody sousedům nebo majiteli, v případě, že nebydlíte ve vlastním, může být nejen stresující, ale i drahá záležitost.

Pokud jste v pozici nájemníka, určitě byste měli mít pojištění domácnosti. To se vztahuje na vybavení bytu, které si do něj přinesete – tedy například nábytek, elektrospotřebiče či oblečení – a v případě vyhoření bytu vám pomůže pokrýt náklady spojené s poškozeným vybavením. Pokud ovšem využíváte původní vybavení, vaše pojistka se na jeho poškození nevztahuje a majitel bytu by měl mít pojištění vlastní.

Pro případy nehod doporučujeme nájemníkům sjednat také pojištění odpovědnosti, které pokryje úhradu škody tehdy, kdy jejich vinou přijdou k újmě také sousedi. Hodí se tedy právě pro události jako vyhoření či vytopení bytu,“ upozorňuje Lucie Starovičová za Bezrealitky a dodává „Ideální je obě pojištění zkombinovat a mít tak pojistku, která pomůže uhradit jak škody na vlastním vybavení bytu, tak ty u sousedů. Předejdete tak nepříjemným sporům, do kterých se můžete dostat ve chvíli, kdy nikdo z dotčených stran nemá uzavřené ani pojištění domácnosti, ani odpovědnosti.“

V případě požáru vám zprávu pro pojišťovnu sepíší hasiči. A to i tehdy, když se vám podaří oheň zlikvidovat vlastními silami. Proto je potřeba je i v takovém případě informovat a událost s nimi sepsat. Do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízejte a ponechejte místo požáru tak, jak jste jej objevili nebo zůstalo po uhašení.

Jak postupovat v případě požáru způsobeného svíčkou

  1. Pokud jde o oheň malého rozsahu (např. vám chytl adventní věnec), můžete se jej pokusit hasit vlastními prostředky – voda, hasicí přístroj.
  2. V případě, že sami požár nezvládnete, rychle opusťte zasažený prostor – pamatujte, že vaše zdraví je přednější než majetek. S sebou si vezměte jen to nejdůležitější (doklady, peníze či léky). Pokud je to možné, vypněte přívod elektřiny a plynu.
  3. Volejte linku 150 nebo 112. Čím dříve hasiče informujete, tím dříve mohou zasáhnout. Upozorněte i sousedy hlasitým voláním „HOŘÍ“.
  4. Při odchodu zavřete dveře – zabráníte rychlejšímu šíření požáru. Pokud kvůli ohni nemůžete na chodbu, zavřete se v místnosti, kde dosud nehoří, a utěsněte dveře před kouřem (např. mokrým ručníkem). Pokud není riziko vniknutí kouře do bytu, otevřete okno a dejte znamení zasahujícím hasičům (např. ručníkem nebo prostěradlem vyvěšeným z okna).
  5. I když se vám podaří požár vlastními silami uhasit, ohlaste jej hasičům. Ti vám sepíší odborné vyjádření a zprávu na pojišťovnu.