Firma budoucnosti: Jak ji ovlivní edge computing?

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Podle společnosti Gartner patří budoucnost „chytrým“ firmám, které využívají dynamicky se rozvíjejících možností robotiky a automatizace. Tyto oblasti nabízí transformaci způsobů, jakými lze využít elektronická data ke zlepšení procesů, kvality výroby, provozní efektivity i k optimalizaci nákladů. Pokud se firmy rozhodnou jít touto cestou, musí se zaměřit na vhodné zpracování a vyhodnocování velkého množství dat. V tuto chvíli se do centra pozornosti dostává edge computing: zpracovávání dat hned u zdroje.

Jedním z prvních odvětví, které během koronavirové pandemie přechází na edge computing a také na implementaci internetu věcí (IoT), je výrobní průmysl. Výrobní podniky reagují na měnící se svět a tyto technologie se dostávají do popředí jako nezbytná součást síťové infrastruktury. Nabízí totiž řešení pro nový, komplexní a vzájemně provázaný digitalizovaný systém. Spolu s technologiemi nové generace, jako je 5G či umělá inteligence (AI), může výrobním podnikům pomoci posílit jejich IT infrastrukturu, udržet si konkurenční výhodu a podpořit ekonomické zotavení po krizi.

Digitální transformace bude v době po pandemii klíčová

Technologie mají vliv na veškerý chod společnosti od návrhů až po výrobu, razantně zasahují do provozních změn i síťového provozu a použitá zařízení využívaná na nejrůznějších místech produkují obrovské množství dat. Mnoho výrobců proto hledá optimální řešení digitalizace společnosti. Podle výzkumu generují firmy, které využívají efektivně generovaná data, o 38 procent vyšší růst tržeb než společnosti, které dosud své podnikání nedigitalizovaly.

Edge computing umožňuje nasazení technologií využívajících velké množství zařízení umístěných na různých místech bez limitu výkonu sítě. Decentralizace výpočetní techniky nejenže snižuje tlak na datová centra a sítě poskytovatelů služeb, ale také umožňuje zpracování dat v reálném čase hned u uživatelů a zařízení, kde se data generují. To je většinou efektivnější řešení než odesílání velkého množství dat z mnoha míst současně do jednoho centrálního cloudového centra.

Jak si udržet konkurenční výhodu

Shromažďování a zpracování dat na okraji sítě neboli u zdroje dat přináší také řadu dalších provozních a komerčních výhod. Jako příklad si uvedeme automobilový průmysl. Od ledna do září loňského roku poklesla výroba automobilů v celé Evropě meziročně o více než čtyři miliony kusů. Jednou z cest, která může pomoci k navrácení rentability, je schopnost současného zpracování dat z více strojů, procesů i systémů k přizpůsobení výroby v reálném čase. Edge computing podporuje v tomto směru přesné monitorování výrobní linky přímo během výroby.

Přesné sledování a řízení výrobních prostředků a procesů také umožňuje rychlou odezvu na nepředvídatelné události. Tuto výhodu si mnoho výrobců uvědomilo právě během posledního roku. Zpracování dat v reálném čase na okraji sítě umožňuje okamžitě analyzovat informace ve chvíli jejich vzniku. Oproti modelu, kdy jsou data odesílána do cloudu, přináší tento způsob možnost rychlejší reakce a informovanější rozhodnutí odpovědných vedoucích pracovníků firmy.

Nasazení technologií nové generace

Výrobci, kteří rozšiřují využití technologií jako IoT, AI a nasazují nositelná zařízení, mají k implementaci řešení edge computing dobře nakročeno. Tato řešení podporují lokální zpracování dat v reálném čase a edge computing poskytuje příležitost, jak využít jejich vlastností a dosáhnout jejich prostřednictvím požadovaného výkonu.

V uplynulém roce rostl zájem o IoT a nositelná zařízení jako například chytré brýle využívající asistovanou realitu (AR). S jejich využitím umožňuje „edge“ zefektivnit pracovní toky, zajistit chytřejší práci s dodavatelskými řetězci a zlepšit bezpečnost i produktivitu zaměstnanců.

Ve výrobních firmách pomáhá AR zlepšovat úkony související s údržbou a výrobou tím, že umožňují využívat podporu vzdáleného odborníka a současně pracovat s volnýma rukama. Například pomocí inteligentních brýlí vybavených funkcí „See-What-I-See“ se může automechanik během prohlídky nebo opravy na jakémkoli místě vzdáleně spojit s odborníky a získat cennou podporu k dokončení práce. Podobně lze využívat i další funkce chytrých brýlí s AR, kdykoli je to třeba, a to bez narušení nebo přerušení pracovního postupu mechanika. Dalším příkladem může být zobrazení dokumentů s aktuálními pokyny k pracovním postupům v zorném poli pracovníka a přenos videa či obrázků v reálném čase. Tyto možnosti jsou stále důležitější k dosažení vyšší efektivity.

5G otevírá nové možnosti

Nelze mluvit o přínosech edge computingu ve výrobním průmyslu bez zmínění 5G, jehož zavádění má přímý vliv na jeho současný i budoucí vývoj. 5G umožňuje propojit obrovské množství zařízení s extrémně nízkou latencí a mimořádně vysokou spolehlivostí. Edge computing zkracuje vzdálenost, kterou musí data projít ke zpracování, a omezuje zpoždění při zpracování.

Nárůst robotiky a automatizace vede ke generování obrovského množství dat, jejichž přenos vyžaduje kvalitní připojení. 5G nabízí ideální řešení a očekává se, že bude hrát klíčovou roli v oživení globální ekonomiky. Předpokládá se, že celosvětový trh s výpočetní technikou vzroste do roku 2025 o 34 procent s tím, že největší podíl na tomto růstu bude mít právě odvětví výroby. 5G bude hrát při podpoře tohoto růstu klíčovou roli.

S rostoucím nasazením IoT nasazují výrobci stále více edge computing, aby využili data generovaná těmito zařízeními a udrželi si konkurenční výhodu tím, že sníží množství nepředvídaných komplikací při prostojích a zlepší celkovou efektivitu. Organizace se po pandemii budou snažit obnovit komplexní strategii a důležitou součástí těchto plánů budou i technologie edge computing.