Dvě třetiny evropských firem navýší výdaje na IT kvůli vzdálené práci

Společnost Dynabook Europe GmbH zveřejnila výsledky svého průzkumu “The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce”, který ukazuje, že 65 % odpovědných pracovníků s rozhodovací pravomocí má v letošním roce k dispozici zvýšený rozpočet na IT, a to jak na rozšíření možností vzdálené a hybridní práce, tak i na podporu kontinuity podnikání.

Výzkum, který provedl Dynabook ve spolupráci s Walnut Unlimited, oslovil více než 1 000 vedoucích IT pracovníků ze středních a velkých firem z celé řady průmyslových odvětví ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku a Nizozemsku. Zaměřil se na výdaje společností na IT, nové pracovní příležitosti, a také na klíčové vlastnosti zařízení zohledňované během následujících 12 měsíců.

Podle výsledků počítají společnosti ve všech sledovaných regionech s vyšším rozpočtem na IT. Nejvíce se tento trend projevil ve Španělsku, kde s navýšením rozpočtu během následujícího roku počítá 71 % organizací, v těsném závěsu pak následuje se 70 % Nizozemsko. Z pohledu odvětví podnikání počítá s vyššími rozpočty více než tři čtvrtě (76 %) firem poskytujících finanční služby a 73 % výrobních podniků. Nejméně počítají se zvýšenými náklady na IT společnosti působící v maloobchodě, i když i zde je předpokládá více než polovina (54 %).

Roste důležitost vzdálené práce

Hnací silou rostoucích výdajů na IT je změna pracovního modelu. Podle studie se očekává, že více než dvě třetiny (67 %) zaměstnanců budou i v následujícím období pracovat buď z domova nebo z různých, nestálých míst. Před pandemií covid-19 se počítalo s podobnou možností jen u 53 % pracovníků.

Více než polovina (51 %) dotazovaných organizací se chce zaměřit na poskytování podpory a pomoci zaměstnancům pracujícím na dálku. Při obdobném průzkumu provedeném společností Dynabook v roce 2018 počítalo s touto podporou 29 % respondentů. V rámci zachování produktivity byly v průzkumu často vyzdvihovány bezpečné nástroje pro komunikaci a spolupráci – 41 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT uvedlo, že obě oblasti jsou klíčové pro optimální výkon zaměstnanců, a 37 % dotázaných zdůraznilo důležitost IT školení.

Změna priorit proti předpandemickému období

Průzkum ukázal, že evropské podniky nadále urychlují digitální transformaci a vybavují se robustní IT infrastrukturou, která podporuje vzdálenou a hybridní práci. Hlavními prioritami organizací napříč všemi trhy a odvětvími jsou implementace cloudových řešení a vzdálené IT asistence – 50 % respondentů označilo rozvoj obou těchto technologií za nejperspektivnější. Vzdálenou IT podporu upřednostňují nejvíce podniky v Británii, kde toto zaměření vyzdvihují jako klíčové téměř dvě třetiny (63 %) společností.

Kromě toho se očekává, že mezi další priority při rozhodování o investicích do technologií bude během následujícího roku patřit také infrastruktura zvyšující kybernetickou bezpečnost (48 %), podpora IT školení zaměstnanců (40 %) a na pátém místě výdaje na vybavení zaměstnanců (37 %).

Oproti předpandemickému období klade nyní 77 % společností větší důraz na bezpečnostní software, 73 % dotázaných uvedlo větší důležitost nástrojů pro vzdálenou spolupráci, 70 % vnímá cennější přínos cloudových platforem a 62 % vidí potřebu využití specifických IT periferií.

Preferovaná zařízení

Výzkum také zdůraznil rostoucí význam notebooků – neopěvovaných hrdinů pandemie. Téměř tři čtvrtiny (74 %) podniků považují nyní rozhodnutí o nákupu těchto zařízení za důležitější než v době před covid-19. Největší rozdíl mezi používáním notebooků a stolních počítačů je patrný v Británii – 90 % britských společností používá v práci notebooky a pouze třetina (33 %) používá při vzdálené práci stolní počítače. Větší popularitu si stolní počítače drží v ostatních částech Evropy – ve Španělsku (52 %), Francii (47 %) a v Nizozemsku (46 %).

Dvě třetiny (66 %) organizací plánují během následujících 12 měsíců integrovat do své vzdálené pracovní infrastruktury více notebooků. To potvrzuje, že důraz na přenosné počítače bude trvat i po zbytek roku 2021.

Pokud jde o klíčové funkce zařízení, evropské podniky vnímají zvýšené nebezpečí kybernetických útoků – mezi důležité vlastnosti při výběru notebooků řadí 81 % firem bezpečnostní funkce, dále konektivitu (80 %), výkon (76 %), výdrž baterie (72 %) a mobilitu (70 %). Za úplně nejdůležitější vlastnost považuje 28 % společností výkon a pro 20 % je nejzásadnější zabezpečení.

„V loňském roce došlo k zásadní změně ve způsobu práce a z našeho výzkumu je vidět, že evropské podniky dělají všechno pro to, aby přizpůsobily svou IT infrastrukturu novým požadavkům zvýšené potřeby vzdálené a hybridní práce,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Zvýšené rozpočty ukazují, že si organizace uvědomují důležitou roli optimální kombinace hardwaru i softwaru k zajištění bezpečnosti, připojení a udržení produktivity zaměstnanců v této nové době.“

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde: https://cz.dynabook.com/secure/generic/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift/

Young businesswoman using laptop while sitting on steps. Full length of female professional working on staircase. She is wearing long winter coat.