19. října je „den výživného“

Na 19. října vychází „den výživného“, tedy Den předané vyživovací povinnosti. Zjednodušeně řečeno se jedná o den, do kdy musí rodič samoživitelé hradit s ohledem na stanovenou výši výživného všechny potřeby svého dítěte ze svého. Tento den mohou obrazně „předat“ platby za životní náklady svého dítěte druhému z rodičů. Přestože průměrné výživné neklesá a pohybuje se lehce pod 2600 korunami, oproti loňskému roku den vychází o deset dní později, což znamená, že rodiče samoživitelé v letošním roce dokázali z alimentů pokrýt opět menší část životních nákladů potomka. Pokud by byly náklady mezi oba rodiče rozděleny spravedlivě, vyšel by Den předané vyživovací povinnosti přesně na polovinu roku.

Datum vypočítává každoročně Asociace neúplných rodin na základě dat z největšího českého asistenčního programu pro pomoc samoživitelům v otázkách výživného VašeVýživné.cz. Ten sdružuje už přes 20 000 rodičů z celé České republiky. Z něj vyplývá, že oproti loňskému roku průměrné výživné dokonce mírně stouplo, rodiče za něj však kvůli rychleji rostoucím životním nákladům pokryjí menší část potřeb dětí.

Zatímco rodič, který má dítě v péči, platí letos jeho náklady průměrně 291 dní v roce, druhý z rodičů se podílí pouze na 74 dnech. Tento nepoměr je naprosto alarmující,“ uvádí Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „A to se bavíme pouze o průměru pro všechny věkové skupiny. Kdybychom vzali například šestnáctileté dítě, zjistíme, že průměrné alimenty v jeho případě pokryjí jen neuvěřitelných 17 % životních nákladů a potřeb, tedy 62 dní v roce.“

Podle Novotné soudy nedokáží při určování výživného tak rychle reagovat na rostoucí životní náklady neúplných rodin. Především ve velkých městech je situace alarmující především kvůli rychle rostoucím nákladům za bydlení. Dalším problémem pak bude cena energií, jejichž skokový nárůst se očekává v roce 2019.

Nikdy zřejmě nedosáhneme toho, aby se povinní podíleli na úhradě životních nákladů přesně z 50 %. Na druhou stranu věříme, že existuje celá řada opatření, která dokáží situaci skokově zlepšit. Bavíme se především o určování výše alimentů podle obvyklých příjmů, které by mohlo znesnadnit podvody na výživným především na černo pracujícím,” zakončuje Novotná.

Jaké jsou průměrné alimenty?

 Jaký podíl tvoří alimenty u životních nákladů potomků?

rok životní potřeby podíl na bydlení celkem na rok podíl alimentů
1 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
2 36 000 Kč 21 000 Kč 60 500 Kč 38,7%
3 64 800 Kč 21 000 Kč 91 200 Kč 25,6%
4 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
5 64 800 Kč 30 000 Kč 100 200 Kč 23,3%
6 67 200 Kč 30 000 Kč 102 800 Kč 30,2%
7 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
8 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
9 67 200 Kč 33 000 Kč 105 800 Kč 29,3%
10 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 19,8%
11 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
12 114 000 Kč 33 000 Kč 156 500 Kč 23,3%
13 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
14 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,9%
15 114 000 Kč 36 000 Kč 159 500 Kč 22,4%
16 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
17 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%
18 163 000 Kč 42 000 Kč 216 000 Kč 16,5%