Čeští IT studenti zaostávají v prezentačních dovednostech

Čeští IT studenti patří mezi ty lepší nejen v Evropě, ale i ve světě. V ČR vzniká mnoho startupových firem, zahraniční společnosti u nás otevírají pobočky a loví mozky i v řadách studentů, aby si v předstihu zajistily kvalitní zaměstnance. Jak na tom ale jsou čeští studenti s prezentačními dovednostmi, tedy schopnostmi „prodat“ nejen sebe, ale i svůj nápad?

Čeští studenti technických oborů mají se sebeprezentací problém. Potvrzuje to i studie The Erasmus Impact Study, která porovnává výsledky a schopnosti studentů na zahraničních stážích v celé sedmadvacítce. Na vině je především systém vzdělávání, respektive nízká pozornost věnovaná právě prezentačním dovednostem. V systému západního školství jsou studenti zpravidla již od útlého věku povinni prezentovat své projekty a referáty. Stejně tak jsou děti podporovány ve veřejném vystupování, aby neměly v budoucnu strach z publika.

Naši studenti technických škol jsou v tomto ohledu pozadu a mnoho z nich se setká s prezentováním před větším počtem lidí až na vysoké škole. Mnohdy ani tak nezískají potřebné zkušenosti. Problémem některých vysokých škol je totiž často neochota adaptovat se na komerční sféru a dynamický trh práce. Zachovávají si „vědecký přístup“, v rámci něhož jsou studenti připravováni pouze na prezentace vědeckých výsledků a tvrdých dat, což se podle docenta Romana Jaška z Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně viditelně projevuje: „Studenti technických oborů mají obecně horší prezentační a komunikační dovednosti než studenti oborů humanitních. Tito dokáží mnohdy daleko lépe a efektněji zacílit svou prezentaci a zaujmout tak i méně problematiky znalého posluchače. Uvedený nedostatek může pak být problémem při firemních prezentacích nebo při snaze o získání vhodného investora. I jinak výborný projekt tak může skončit v koši dříve, než dostane svou šanci na realizaci.“

Problém je i v samotných studentech a jejich nechuti se v komunikačních dovednostech zlepšovat: „I když na univerzitě nabízíme kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, tak se jeví studentům technických oborů jako nezajímavé a jsou z jejich pohledu většinou ztrátou času. Kvůli podcenění významu prezentačních dovedností si jejich hodnotu studenti uvědomí až v okamžiku přímé konfrontace s praxí nebo při prezentaci vlastního školního projektu, což je ten lepší případ,“ dodává Jašek.

Vysoké školy si jsou vědomy tohoto problému a snaží se situaci zlepšit pomocí větší implementace prezentací do výuky a zavádění nových předmětů: „Do vybraných předmětů jsou zařazeny obhajoby projektů. Ke zlepšení prezentačních dovedností nabízíme také předměty jako Prezentační dovednosti, Rétorika, Komunikační dovednosti, Kultura projevu a tvorba textů nebo i Typografie a publikování,“ říká doktor Bohuslav Křena, proděkan pro bakalářské studium Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

Ke zlepšování prezentačních dovedností studentů přispívá i několik projektů a organizací. Patří mezi ně soutěž o nejlepší diplomovou práci v oborech informačních technologií IT SPY, kde právě prezentační dovednosti hrají jednu ze zásadních rolí v cestě za vítězstvím. „S prezentačními schopnostmi studentů mám zkušenosti nejen jako manažer, ale i pedagog, a musím říci, že jsou mnohdy špatné. Chybí nejen patřičná úroveň projevu, ale i zdravé sebevědomí, které ukáže, že si student za svým projektem stojí a věří mu. Soutěží IT SPY chceme mimo jiné rozvíjet i prezentační schopnosti studentů. V letošním ročníku byla například povinnou složkou přihlášky tisková zpráva, která představovala přihlášený projekt,“ říká Tomáš Krátký, manažer soutěže IT SPY a Research and Development Director ve společnosti Profinit.