Česká e-shopová scéna se v roce 2014 zprofesionalizovala

Česká e-shopová scéna prošla v roce 2014 výraznými změnami. Definitivním důkazem pak byly Vánoce, které se prokazatelně nesly na vlně pokrizových trendů. Prokázaly, že trh nyní přináší velké množství příležitostí pro e-shopy a ostatní subjekty e-commerce, které vznikly za poslední dva roky, a že velcí hráči budou stále častěji čelit konkurenci ze strany čínských e-shopů, které částečně mění zákaznické návyky. Výrazným fenoménem jsou u e-shopů také nové způsoby provozování ICT infrastruktury.

Podle Asociace pro elektronickou komerci byl v roce 2014 celkový obrat ve 37 200 českých e-shopech 67 miliard korun při meziročním růstu 16 %. S opětovnou spotřebitelskou důvěrou v ekonomiku minulý rok vytvořil základní předpoklady pro rozvoj několika zásadních trendů, které v průběhu dvou až tří let e-shopovou scénu zásadním způsobem zformují. V první řadě jde o nástup nové vlny dravých hráčů, kteří těží z problémů, jež krize způsobila některým e-shopovým stálicím.

Tržby v maloobchodě rostly ke konci roku strmě, na což měly hlavní vliv e-shopy s elektronikou – zejména segment počítačů a mobilů. Z celoročních dat pak vyplývá, že lidé na internetu stabilně nejvíce nakupují oblečení (především boty), počítače, sportovní oblečení a vybavení. Podíl e-shopů na celkových českých maloobchodních tržbách podle Asociace pro elektronickou komerci dosáhl v loňském roce 7,1 %, což je meziroční růst o jedno procento.

Data potvrzují i jednotliví provozovatelé e-shopů, kteří v nich vidí jeden ze základních předpokladů pro dynamické změny na českém trhu. „V roce 2014 jsme zaznamenali v podstatě plošný meziroční nárůst obratů. A to i přesto, že počet nových zákazníků nijak výrazně neroste, spíše se zvyšuje útrata těch stávajících. E-shopy, které nedokáží se zákazníky pravidelně pracovat a vytvořit si vlastní základnu těch loajálních, budou logicky v nevýhodě. Česká e-shopová scéna se totiž za poslední tři roky výrazně zprofesionalizovala, což dává základní předpoklady pro změnu konkurenčního prostředí. Ohroženi jsou tak ti, kteří pod vlivem stálých zisků nereinvestovali do svého rozvoje. Jejich konkurencí se totiž stávají stále schopnější a výkonnější menší e-shopy,“ řekl Michal Menšík, ředitel společnosti Inveo, která je největším českým outsourcingovým dodavatelem e-shopů provozovaných na bázi výkonnostního (revenue-share) modelu.

Za profesionalizaci e-shopové scény může podle Michala Menšíka paradoxně právě krize, která radikálně snížila počet méně kvalitních hráčů. Ostatní e-shopy donutila více se zaměřit na nástroje výkonnostního marketingu a obecně zákaznický servis. V kombinaci s poklesem nákladů na pořízení infrastruktury, který způsobil konkurenční boj tradičních dodavatelů s českými i globálními start-upy, došlo k výraznému nárůstu mladých, rychle rostoucích projektů. Změnily se také modely provozu infrastruktury – řešení uvnitř firmy často nahrazuje kompletní outsourcing infrastruktury nebo provoz e-shopu fungující na bázi podílu na zisku.

„Plné nebo částečné zajištění chodu e-shopu provozovaného jinou organizací umožňuje firmě soustředit se na svůj hlavní byznys. V případě modelu výkonnostního odměňování je dokonce možné hovořit o sdíleném riziku výkonnosti zákaznické komunity mezi obchodníkem a dodavatelem ICT řešení, což je atraktivní zejména pro větší hráče v období stabilizace jejich e-shopů. I to je důvod, proč v tomto segmentu můžeme pozorovat setrvalý růst zájmu. Navíc zajišťuje jednu zásadní věc – trvalou reinvestici obratů do stálého růstu e-shopu,“ řekl Michal Menšík.

Dalším výrazným faktorem, který změní dosavadní poměr sil na trhu, jsou také rostoucí čínské projekty. „Je třeba si uvědomit, že AliExpress, Alibaba nebo DHgate se staly rovnocenným konkurentem eBay a kanibalizují i klasické e-shopy. Jejich podíl bude logicky výrazně stoupat i na českém trhu na úkor tuzemských hráčů. Přitom právě jim se často nedá konkurovat nástrojem, který české e-shopy dobře ovládají – tedy systémem slev a pobídek. Dlouhodobým řešením není ani cílení na populární a specifická slova s nízkou mírou popularity, jak je možné vidět u větších českých e-shopů. Příležitosti se naopak otevírají v investici do zlepšení způsobu práce se stávajícími zákazníky, nejčastěji pomocí investice do systémů pro správu zákaznických komunit a cíleném digitálním marketingu a komunikace,“ dodal Michal Menšík.