Bytová krize může postihnout až 1/3 rodičů samoživitelů

Nový návrh zákona, který by měl platit od roku 2021 by měl významně proměnit dávky na bydlení a měl by vzniknout nový příspěvek. To v praxi bude znamenat zrušení doplatku a zpřísnění jeho výplaty. Taková změna by zasáhla až 1/3 rodičů samoživitelů spadající do střední třídy, kterých je dle statistik aktuálně až 100 000, zhoršila by se situace jak v chudých regionech, tak i velkých městech.

V průzkumu, který prováděl program VašeVýživné.cz provozovaný Asociací neúplných rodin, se více jak polovina z dotazovaných rodičů samoživitelů shodla na tom, že zvyšování cen nájmů vzrůstá nad únosnou mez.

Podle analýzy Centra pro společenské otázky ­– SPOT by se nový zákon dotkl nejen chudých, ale i střední třídy. Většina domácností, které spadají do těchto skupin, si jsou schopni své bydlení udržet zejména díky podpoře ze strany státu. Příspěvky na bydlení řadě domácností umožňují bydlet ve standardních bytech a pomáhají nejen samoživitelům nebo pracujícím s nižšími příjmy, kteří bydlí v ekonomických centrech, kde výrazně rostou náklady na bydlení. Zrušením této dávky hrozí, že by samoživitelé, kteří žijí v azylových domech nebo na ubytovnách, mohli přijít o střechu nad hlavou.

Program VašeVýživné.cz provedl průzkum mezi 500 rodiči samoživiteli týkající se nákladů na bydlení. Celkem 53,8 % rodičů se shodlo, že náklady rostou nad únosnou mez. To jinými slovy znamená, že by zvyšování cen nájmů ohrozilo životní úroveň a chod domácnosti celé rodiny. Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz k tomuto dodává: „Až třiceti procentům rodičů samoživitelů spadajících do střední třídy hrozí, že se mohou během krátkých šesti měsíců propadnout až na takovou úroveň, že začnou být závislí na státní podpoře a sociálních dávkách. Téměř 30 000 z nich se tak dostává do tzv. ‚spirály snižující se životní úrovně‘. Důvodem je minimum volnějších pracovních úvazků, vyšší náklady na život a bydlení. Taková situace vede k nulové možnosti ušetřit jakékoliv. Změna příspěvku na bydlení ale ohrozí všechny rodiče samoživitele, kteří pobírají tento příspěvek.“ Rostoucí náklady na život, zvyšování cen nájmů a finanční nároky na výchovu dítěte mohou mít tedy negativní dopad na ekonomický stav rodiny.

Z důvodů změn a kvůli nově navrhovanému zákonu se celkem 14 % samoživitelů bojí, že bude situace neúnosná a budou se muset uchýlit k hledání levnějšího, tedy i menšího, bydlení. Na tom, že se situace týkající se bydlení, změní k horšímu, se shoduje celkem 40 % dotázaných.

Bezvýchodnost takové situace dokazuje i vyjádření maminky samoživitelky Moniky: „Měla jsem v bydlení velké štěstí. Dostala jsem polovinu domku od své babičky darem a na druhou polovinu včetně oprav mám hypotéku ve výši 6 500 Kč měsíčně. Od svých známých vím (někteří jsou také samoživitelé), že je nájemné i jednou takové. Na hypotéku tedy mám, ale byt bych v aktuální situaci nemohla zaplatit. Momentálně jsem řešila výměnu starého nevyhovujícího kotle a splácím navíc tepelné čerpadlo, což je také „příkaz“ zákona. Nemohu si dovolit žádné navýšení. Jak již v reportážích zaznělo, zůstává nám průměrně tisíc korun na týden a bojím se každého placení navíc. Znám i ženu, která aktuálně vychází jen s pomocí rodičů a doslova každá koruna navíc pro ni může znamenat ztrátu bydlení. Další se zase k bydlení postavila jako já a se třemi dětmi si vzala hypotéku, opravila podkroví u mamky a nemůže si vynachválit úsporu z 12 tisíc korun a nájem na současných 3 500 Kč měsíčně za hypotéku.“

Z průzkumu vyplynulo, že více jak 43 % rodičů samoživitelů pojme nájem více jak polovinu měsíčního příjmu. Celou polovinu financí zaplatí 31 % rodičů.

Na otázku, o kolik peněz by mohly vzrůst ceny bydlení, aby se rodina nedostala do finančních problémů, se shodlo 31 % dotázaných na tom, že ceny nahoru jít nemohou. Celých 35 % samoživitelů by byli schopní zaplatit maximálně do 500 Kč navýšení. Faktem však zůstává, že změna toho zákona sama o sobě může zhoršit celkovou situaci do té míry, že ve výsledku rodiče budou muset na bydlení doplácet více, než tomu bylo doposud, a to i v případě, že na příspěvek dosáhnou.

„Jistě se shodneme na tom, že by stát měl podat pomocnou ruku rodičům samoživitelům a ulehčit jim jejich nelehkou situaci. A to jak tím, že přehodnotí samotný návrh, ale také většími možnostmi týkající se pracovních možností, díky nimž si rodiče budou schopni udržet dobrou životní úroveň,“ dodává Novotná.