BSC potvrzuje pozici lídra v regulatorním výkaznictví. Nově jeho služby využívá HSBC, J&T i ČMZRB

Společnost BSC (Banking Software Company), která se již takřka 30 let zabývá vývojem vlastních softwarových produktů pro bankovní sektor, v prvním pololetí 2019 získala tři nové zákazníky pro svůj produkt BI zaměřený na regulatorní výkaznictví. Služby BSC bude pro automatické odesílání povinných výkazů do ČNB a dalším regulatorním orgánům nově využívat Českomoravská záruční a rozvojová banka, J&T Finance Group SE a rovněž HSBC France – pobočka Praha. BSC si tak upevnila pozici jasné jedničky na trhu a počet svých klientů zaokrouhlila na 60.

BSC dlouhodobě ukazuje, že na poli regulatorního výkaznictví nemá na trhu konkurenci a aktuálně již ovládá prakticky celý trh. „Mám velkou radost, že se nám rodina uživatelů myBI v první pololetí letošního roku opět rozrostla na aktuálních 60. BSC se tak stává nedostižným lídrem na tomto poli a definuje standardy celého odvětví. Na základě pokročilých jednání u dalších finančních subjektů mohu s potěšením konstatovat, že do konce roku 2019 zákazníků ještě přibude,“ slibuje Jan Hanuš, Head of Business Intelligence společnosti BSC.

Na poli regulatorního výkaznictví se BSC dokáže postarat o všechny povinnosti v oblasti povinných výkazů směrem k dozorovým orgánům. Sada nástrojů z rodiny myBI totiž zajistí všechny potřebné souhrny a jejich odeslání do ČNB, případně na další příslušná místa. Systém je neustále aktualizován, aby fungoval v souladu s měnícími se legislativními požadavky. Klienti z řad bank i dalších finančních institucí tak nemusí novinky neustále sledovat a mohou se soustředit na podstatu svého podnikání.

Prvním z nových klientů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, tedy národní rozvojová banka zřízená Českou republikou pro realizaci vládních programů na podporu malého i středního podnikání a na financování vybraných oblastí infrastruktury měst a obcí. Z důvodu statusu státní příspěvkové organizace musela BSC tuto zakázku vysoutěžit ve výběrovém řízení zadaném v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Druhým novým zákazníkem je finanční skupina J&T Finance Group SE. Ta je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v ČR a podniká v oblasti privátního a retailového bankovnictví, správy majetku vybraných fyzických osob a institucí, investic a projektového financování.

Třetím přírůstkem mezi klienty BSC myBI je HSBC France – pobočka Praha. Holding HSBC je největší bankovní skupinou v Evropě a 7. největší bankou na světě podle velikosti bilanční sumy. V ČR se zaměřuje výhradně na velké české korporátní zákazníky a mezinárodní dceřiné společnosti zahraničních investorů.