Vyšší udržitelnost při likvidaci nepoužívaných technologických zařízení

Jedním z největších ekologických, ekonomických a sociálních hnacích motorů lidstva i podnikání je v současné době myšlenka udržitelnosti. Pro většinu společností již není toto vyjádření jen prázdnou frází, ale problém berou skutečně vážně a udržitelné postupy vnímají jako „nutnost“. Negativní dopady změn klimatu jsou neustále zjevnější, a proto je důležité, aby si všechny organizace uvědomily, že neudržitelné postupy je budou z dlouhodobého hlediska stát ve skutečnosti více – a to jak z hlediska reputace, tak ziskovosti.

Průmyslová odvětví a sektory přispívají k emisím různou měrou. Pro všechny však platí jedna věc – klíčovou roli při utváření jejich strategie udržitelnosti v následujících letech budou hrát technologie. Přestože nejsou všelékem na tento globální problém, zvyšují efektivitu a zároveň snižují plýtvání produkty i zdroji.

Implementace IT strategie pro udržitelný vývoj 

Jakékoli organizaci může k dosažení sociálních, ekonomických a environmentálních cílů pomoci jasně definovaná udržitelná IT strategie, a to včetně závazků managementu společnosti a měřitelných cílů. Jednou věcí je fakt, že i po pandemii bude v řadě společností nepochybně pokračovat vhodný model hybridní práce (respondenti našeho výzkumu, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, popsali notebooky díky jejich přenositelnosti a flexibilitě v různých pracovních scénářích jako „neopěvované hrdiny pandemie“). Klíčovým faktorem k ušetření času, peněz, ale také k posílení důvěryhodnosti společnosti v oblasti udržitelnosti z dlouhodobého hlediska jsou však především chytré investice do bezpečných a robustních IT technologií.

Prostředky pro dosažení udržitelnosti

Zapojit se do udržitelné IT strategie se může zdát na první pohled jednoduché, a to právě prostřednictvím větší míry vzdálené práce. Ve zprávě vypracované Světovým ekonomickým fórem The Future of Jobs 2020 byla řada trendů, včetně rozšíření práce na dálku a zrychlení digitalizace a automatizace, jmenována mezi potenciálně pozitivními dílčími cestami ke zlepšení životního prostředí. To není žádným překvapením: tento trend přispívá ke snížení emisí CO2 produkovaných při cestování dopravními prostředky, vytápění a chlazení budov, dojíždění a související každodenní spotřebou.

Udržitelnost však není jen otázkou přímých emisí uhlíku. V roce 2019 vzniklo přibližně 54 milionů metrických tun elektronického odpadu. Toto číslo se má do roku 2030 zvýšit na 74 milionů metrických tun. A co víc, jen 20 % z tohoto množství bylo údajně správně zpracováno s využitím modelu snížení, opětovného použití a recyklace. Zbytek byl pravděpodobně recyklován jinými metodami nebo uložen na skládku.

Jak mohou technologie vyřešit problém udržitelnosti, který podle všeho samy vytváří?

Odpověď je složitá, ale zároveň jasná. IT lídři vědí, že musí zvážit dopad počtu a typů zařízení, které pohání jejich podnikání, a správně je udržovat. Počítače, notebooky, tablety, telefony a tiskárny mají vždy vlastní ekologickou stopu. V souvislosti s globálním růstem zájmu o přenosná zařízení během pandemie se tak může zdát, že práce na dálku je pro planetu ve výsledku škodlivá. To však nemusí nutně platit. Zatímco současná spotřeba elektronických materiálů je některými odborníky považována za „neudržitelnou“, IT lídři mohou přejít s elektronickými zařízeními od lineárního modelu k oběhové ekonomice tím, že zlepší environmentální výkonnost produktů během jejich životního cyklu. Pro udržitelné oběhové hospodářství v IT průmyslu nebylo nikdy tak důležité omezit elektronický odpad a využít programů pro opětovné využití, recyklaci a obnovu zařízení.

Konkrétní cesty k zajištění udržitelnosti

Základním způsobem, jak snížit elektronický odpad, je dobrá IT podpora. Zásadní součástí technologického řetězce jsou dodavatelé technologií, kteří mohou zajistit co nejdelší životnost zakoupených technologických zařízení a to, aby fungovala hladce a efektivně. Toho lze dosáhnout i vzdáleně – průběžné aktualizace, běžná údržba a technická podpora nemusí být vždy osobní záležitostí.

Dodavatelé IT technologií proto již přijímají opatření ke snížení uhlíkové stopy zařízení, a to například tím, že pomáhají svým zákazníkům s recyklací či likvidací zařízení na konci jejich životního cyklu. Dvě nejefektivnější metody jsou přitom opětovný prodej starých zařízení, která jsou stále v dobrém stavu, a udržitelná recyklace, která zákazníkům umožňuje likvidovat zařízení ekologicky.

Výhody těchto iniciativ sahají i za hranice ekologie. V případě dalšího prodeje mohou dodavatelé technologií od organizace odkoupit staré vybavení zpět a firmy s menším rozpočtem mohou tak využít získaných peněz k doplnění rozpočtu při nových investicích. U zařízení, která již dosáhla konce svého životního cyklu, nabízí robustní iniciativa v oblasti recyklace zajištění procesu likvidace přímo prodejcem. Tím se společnosti zbaví zátěže a budu mít jistotu, že zařízení budou zpracována nejbezpečnějším a nejudržitelnějším způsobem.

Pozitivní přístup firem i dodavatelů technologií

Většina dodavatelů technologií se zaměřuje na to, jakou ekologickou zátěž působí výhradně jimi dodané produkty. Zákazníci však vyžadují větší flexibilitu a firemní uživatelé uvažují o komplexním portfoliu používaných produktů bez ohledu na dodavatele jednotlivých zařízení a zajímají se o to, jak elektroniku správně zlikvidovat.

V souvislosti s tímto přístupem jsou zde však i dobré zprávy. Stále více dodavatelů nabízí firmám udržitelnější přístup – a to právě na základě zmíněných požadavků zákazníků, kterým technologie dodávají. Tím se možnosti správného postupu při likvidaci nepotřebných technologických produktů posouvají k cirkulárnějšímu modelu a obecně k lepšímu nakládání s elektronickým odpadem. Správa IT aktiv je důležitou součástí role IT týmů. Všechny články technologického dodavatelského řetězce jsou nyní na cestě k tmu, aby přijaly péči o cyklus udržitelnosti jako nedílnou součást svého podnikání a staraly se o používané technologie od počátku až do konce jejich životnosti.